Τελευταία Νέα

Wednesday, 04/25/18, 03:15Τρέχει η προθεσμία για θέσεις νηπιαγωγών σε Δήμο

Δημοσιεύτηκε:

8:44 μμ Οκτώβριος 16th, 2017

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» του Δήμου Ν.Σμύρνης στο πλαίσιο της ∆ράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» έτους 2017-2018 του Κέντρου ∆ραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων-Εθνική Στέγη ∆ήµου Ν. Σµύρνης , διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης έως και 31/8/2018, µε δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράµµατος, που εδρεύει στη Ν. Σµύρνη και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια
σύµβασης, µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

2 θέσεις Νηπιαγωγών.

Το χρονικό διάστημα απασχόλησης είναι από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-8-2018, µε δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράµµατος.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά ) και αρχίζει από την εποµένη της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε δύο (2) εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι
µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Η ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την παρέλευση της τελευταίας ηµέρας και αν αυτή είναι, κατά νόµο εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη, τότε η λήξη της προθεσµίας µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα ( από 15-10-2017 έως και 24-10-2017).

Περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη:

 

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Αλλαγές και στα ωράρια διδασκαλίας διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων
          

     

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Νέα προκήρυξη για προσλήψεις αναπληρωτών μετά την 1η Νοεμβρίου. Για ποιο λόγο θα γίνεται

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και ...

Μοιράσου!