Τελευταία Νέα

Παρασκευή, 01/07/2022, 05:06


Home / Featured / ΣΑΤΕΑ – Καταγγελία κατά του Ι.Ε.Π.

ΣΑΤΕΑ – Καταγγελία κατά του Ι.Ε.Π.

Δημοσιεύτηκε: 9:17 μμ Οκτώβριος 11th, 2017  


Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Όταν μια “ανεπαρκής” επιτροπή καλείται να  κρίνει την παιδαγωγική επάρκεια πανεπιστημιακών τμημάτων (ΜΕΡΟΣ  ΠΡΩΤΟ)

Σε συνέχεια γραπτού υπομνήματός μας  που δημοσιεύτηκε  στις 25 Ιουλίου 2017 σχετικά με την ολιγωρία που διαπιστώσαμε  για την  κατοχύρωση της παιδαγωγικής επάρκειας  των αποφοίτων  του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, κατεύθυνση εκπαίδευσης  ατόμων με ειδικές ανάγκες, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, επανερχόμαστε  με κάποια  ερωτήματα και παρατηρήσεις  που έχουν προκύψει ύστερα από  τις επαφές μας με μέλη  της αρμόδιας  επιτροπής καθώς και με τις διευθύνσεις σπουδών και ειδικής αγωγής  του υπουργείου.

Να θυμίσουμε  εδώ  την διαδικασία που απαιτεί η εξασφάλιση και κατοχύρωση της παιδαγωγικής επάρκειας. Κάθε τμήμα πανεπιστημίου  που δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο ως προς την παιδαγωγική επάρκεια  πρέπει να στείλει φάκελο με όλα  τα απαραίτητα έγγραφα  που αποδεικνύουν την πληρότητα  του προγράμματος σπουδών του. Στη συνέχεια το  υπουργείο ζητά  γνωμοδότηση από το ΙΕΠ, στο οποίο έχει συσταθεί αρμόδια επιτροπή. Η επιτροπή συνεδριάζει σε εύλογο χρονικό διάστημα και γνωμοδοτεί με βάση τα κριτήρια που έχουν τεθεί στον 4186/2013. Στη  συνέχεια  το υπουργείο, έχοντας  αυτή  τη γνωμοδότηση , εκδίδει υπουργική απόφαση με την οποία εξασφαλίζεται η παιδαγωγική επάρκεια  ενός τμήματος. Να επισημάνουμε πως μέχρι στιγμής  τα τμήματα  που έχουν κατοχυρωθεί εμπεριέχουν στα προγράμματα σπουδών τους  κάτω από δέκα σχετικά μαθήματα.

Ο φάκελος  του τμήματος  στάλθηκε στην επιτροπή τον Νοέμβριο του 2016. Ύστερα από εξάμηνη αναμονή (ποτέ ξανά δεν υπήρξε τόση καθυστέρηση από την επιτροπή) αναζητήσαμε  την πρόεδρο κ. Φέρμελη για να μας ενημερώσει για την πορεία του  ζητήματος. Μετά  από αναζήτηση σχεδόν ενός μήνα,  οι προφορικές εξηγήσεις  της προέδρου μάς  δημιούργησαν ξανά υποψίες  ως προς  τον ορθό χειρισμό του θέματος. Επιδιώξαμε και συνάντηση  κατά την οποία οι εξηγήσεις  συνέχισαν να μην μας πείθουν.

Αναγκαστήκαμε να υποβάλουμε  γραπτό αίτημα  προς  τη Διεύθυνση ειδικής αγωγής του ΥΠΠΕΘ,  με το οποίο ζητούσαμε να μας χορηγηθούν όλα τα σχετικά έγγραφα  που αφορούσαν την αλληλογραφία μεταξύ ΙΕΠ και υπουργείου  σχετικά με το θέμα της εξασφάλισης και κατοχύρωσης της παιδαγωγικής επάρκειας του τμήματος.

Μας στάλθηκαν τα παρακάτω έγγραφα:

Το διαβιβαστικό έγγραφο από τη διεύθυνση σπουδών  με το οποίο έγινε η αποστολή του φακέλου του τμήματος

Διαβιβαστικό με το οποίο ο πρόεδρος του ΙΕΠ αποστέλλει   ερώτημα  της επιτροπής που απευθύνεται προς τη διεύθυνση ειδικής αγωγής (και  όχι στη Διεύθυνση Σπουδών ως όφειλε)

Απόσπασμα  του πρακτικού   από τη συνεδρίαση της επιτροπής

Η γραπτή απάντηση  προς το ΙΕΠ από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης  ειδικής αγωγής

Αντίστοιχα  από πλευράς μας υποβλήθηκε αίτημα και προς το ΙΕΠ, ώστε να  χορηγηθούν ολόκληρα τα πρακτικά και πιθανά άλλα έγγραφα  της επιτροπής . Μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμία απολύτως απάντηση. Μαζί με το παραπάνω αίτημα  υποβλήθηκε  επιστολή προς τον πρόεδρο του ΙΕΠ και την πρόεδρο της επιτροπής με  την οποία  ζητούσαμε να μας  γνωστοποιήσουν εγγράφως  τους  λόγους που  η επιτροπή καθυστερεί την έκδοση οποιασδήποτε-θετικής ή αρνητικής- γνωμοδότησης. Επίσης,  δεν μας έχει σταλεί ακόμη  καμία απολύτως απάντηση.Το μόνο αίτημα που ικανοποιήθηκε αφορά σε έγγραφο που η επιτροπή επικαλείται στο απόσπασμα  πρακτικού και προερχόταν από τη νομική υπηρεσία του ΙΕΠ. Από το περιεχόμενο προκύπτει πως η επιτροπή επικαλείται  ως επιχείρημα ένα έγγραφο που αφορά  αποκλειστικά  ζητήματα δύο άλλων τμημάτων  και  δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί  για να ληφθεί απόφαση για  ζητήματα όλων των τμημάτων που θέλουν να εξασφαλίσουν την παιδαγωγική επάρκεια.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Περισσότερες Ειδικότητες στα ΔΙΕΚ - Αυξημένες θέσεις για τους υποψήφιους

Καταλήγουμε λοιπόν εύλογα να έχουμε και εμείς απορίες και μετά από τη μελέτη των παραπάνω εγγράφων :

Ερώτημα 1ο:

Η Διεύθυνση Σπουδών του ΥΠΠΕΘ απέστειλε τον φάκελο του τμήματος στις 23 Νοεμβρίου 2016. Από τα πρακτικά που μας έχουν κοινοποιηθεί φαίνεται πως η επιτροπή συνεδρίασε στις 8 -2-2017,δηλαδή δυόμιση μήνες μετά. Για ποιο λόγο υπήρξε αυτή η καθυστέρηση στην εξέταση φακέλου από την επιτροπή, ενώ σε καμιά άλλη διαπιστωτική πράξη άλλων τμημάτων δεν συνέβη κάτι παρόμοιο;

Ερώτημα 2ο:

Κατά την συνεδρίαση στις 9-2-2017 φαίνεται να προέκυψε  απορία σε μέλος της επιτροπής σε ποιον πανεπιστημιακό κλάδο ανήκουν οι απόφοιτοι της Κατεύθυνσης «Εκπαίδευση ΑμεΑ» του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής.

Από πού προκύπτει ότι, για να προχωρήσει σε γνωμοδότηση η επιτροπή, θα πρέπει να είναι γνωστό σε αυτή το ΠΕ στο οποίο ανήκουν οι απόφοιτοι οποιασδήποτε σχολής;

Αποτελεί κριτήριο κατοχύρωσης διδακτικής και παιδαγωγικής  επάρκειας ο κλάδος ΠΕ στον οποίο ανήκουν οι απόφοιτοι των πανεπιστημιακών τμημάτων ή ο έλεγχος των προγραμμάτων σπουδών είναι εκείνος που πρέπει να τη διασφαλίζει;

Όπως ορίζει ο Ν.4186/2013, έργο της επιτροπής είναι να εξετάζει τα προγράμματα σπουδών και να διαπιστώνει αν εμπίπτουν στις παρακάτω 3 θεματικές περιοχές:

  1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής.
  2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας.
  3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

Αν δεχτούμε ότι καλώς προέκυψε το ερώτημα, γιατί δεν ανέτρεξε η κα Οικονόμου (μέλος της επιτροπής,που φαίνεται να εισηγήθηκε το ερώτημα) στην νομοθεσία μιας και από το βιογραφικό της φαίνεται πως ανήκει στον κλάδο ΠΕ13(Πολιτικών και Νομικών Επιστημών);

Ας δεχτούμε ότι δεν είναι στην αρμοδιότητά της: Γιατί δεν απευθύνθηκε η επιτροπή πρώτα στο Τμήμα Νομικής Υποστήριξης του ΙΕΠ, αλλά αποφάσισε να προβεί στην χρονοβόρα διαδικασία ανταλλαγής ερωτημάτων; Για ποιο λόγο το ερώτημα απευθύνθηκε στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και όχι στη Διεύθυνση Σπουδών από όπου και διαβιβάστηκε ο φάκελος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή στη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού στην οποία και εμπίπτουν τα θέματα προσωπικού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης;

Ερώτημα 3ο:

Από την επικύρωση των πρακτικών στις 9 -2-2017 μεσολαβεί πάνω από ένας  μήνας(23-3-2017)μέχρι να σταλεί το ερώτημα από την γραμματεία του προέδρου προς το υπουργείο. Γιατί υπήρξε αυτή η εκ νέου μεγάλη καθυστέρηση;

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Αριθμός εισακτέων Στρατιωτικών Σχολών 2022 - Συμπληρωματική Προκήρυξη

Ερώτημα 4ο:

Από τις 23-3-2017 ως τις 9-6-2017 που φαίνεται ότι απαντήθηκε από τον προϊστάμενο ειδικής  αγωγής το ερώτημα, δηλαδή επί  2μιση μήνες, η επιτροπή δεν λαμβάνει απολύτως καμία ενημέρωση για το θέμα; Δεν υπήρξε κάποιο έγγραφο σχετικά με την πορεία του ερωτήματος; Γιατί το θέμα της παιδαγωγικής επάρκειας του συγκεκριμένου τμήματος έμεινε σε εκκρεμότητα, όταν σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα η επιτροπή προχώρησε σε γνωμοδοτήσεις άλλων τμημάτων; Δεν ασχολήθηκε κάποιος από την επιτροπή με το θέμα που εκκρεμούσε;

Ερώτημα 5ο

Αυτό το ερώτημα αφορά το υπουργείο. Η- υποτίθεται- αρμόδια  διεύθυνση Σπουδών από το Νοέμβριο μέχρι την περίοδο του   καλοκαιριού τουλάχιστον που έχουμε πληροφόρηση- δεν έχει κάνει καμία απολύτως κίνηση να επισπεύσει  τις  διαδικασίες. Έχει σηκώσει τα  χέρια  ψηλά και περιμένει απλά  την επιτροπή. Είμαστε  στον 11ο μήνα αναμονής. Καθόλου εύλογο  χρονικό διάστημα για  ένα  τέτοιο θέμα και πόσο μάλλον όταν αυτό αφορά επικοινωνία μεταξύ δημόσιων  υπηρεσιών. Επιπλέον, από ό,τι φαίνεται, η Διεύθυνση Σπουδών  έχει μετακυλήσει  την ευθύνη  στη Διεύθυνση ειδικής αγωγής,  που ναι μεν ανήκει ως  τμήμα στη διεύθυνση σπουδών, δεν παύει όμως να έχει βάσει οργανογράμματος  συγκεκριμένες  αρμοδιότητες. Μήπως  πρόκειται  για  περίπτωση παράβασης καθήκοντος;

Από όλα τα παραπάνω θεωρούμε πως υπήρξε κωλυσιεργία από μέρους της επιτροπής. Τα διαστήματα των 3 μηνών που μεσολαβούν μεταξύ  συνεδριάσεων και αποστολής εγγράφων  είναι αδικαιολόγητα. Το ίδιο ισχύει ασφαλώς και για την ιδιαίτερα μεγάλη καθυστέρηση στην απάντηση του ερωτήματος που η επιτροπή έθεσε προς το Τμήμα Ειδικής Αγωγής αναφορικά με τον κλάδο στον οποίο ανήκουν οι απόφοιτοι του Τμήματος ΕΚΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Και μάλιστα ενώ  όλη την προηγούμενη χρονιά είχαμε τις διαβεβαιώσεις του κ Κασσιανού πως το θέμα  θα ‘’τρέξει’’ γρήγορα  μετά την κατάθεση φακέλου από το τμήμα.

Γιατί λοιπόν και ο ίδιος συμβάλλει στην εκ νέου μεγάλη καθυστέρηση;

 

Ερώτημα 5ο

Από τις  9 Ιουνίου  δεν υπήρξε καμία  ενέργεια ούτε  από τη μεριά της επιτροπής ως προς το θέμα;

Καθ’όλη τη διάρκεια  του καλοκαιριού επιδιώξαμε  επικοινωνία με την κα Φέρμελη καθώς και με άλλα μέλη  της  επιτροπής. Στις προφορικές  της τοποθετήσεις η κα Φέρμελη επαινούσε  το πρόγραμμα σπουδών  που έχει 50  μαθήματα και φυσικά είναι επαρκές αλλά “έχει δεμένα τα χέρια ως επιτροπή”. Μάλιστα  ένα από τα επιχειρήματα ήταν πως   θα παρανομήσει  αν  προχωρήσει σε  γνωμοδότηση και μετά οι απόφοιτοι του ΠΤΕΑ (που  κατοχύρωσε επάρκεια  με τον νόμο 4386/2016,άρθρο 62)) θα έρθουν και θα της ζητήσουν  τον λόγο!

Πολύ εύκολα  κάποιος μπορεί να καταλάβει  πως  το θέμα  παραμένει  εντέχνως και σκοπίμως  άλυτο.

 

(Συνεχίζεται…)

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

www.satea.gr


 

Ένα σχόλιο

  1. Η καθυστέρηση στη διαδικασία ειναι πρωτοφανής και γεννάει ερωτήματα. Ένας αργόσυρτος κρατικός μηχανισμός που αρνείται να πάρει απόφαση για κάτι αυτονόητο και δεδομένο….

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα «eSchools» για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Το Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ...