Home / HEADER-NEWS / Πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών των ΕΠΑ.Σ και ΙΕΚ ΟΑΕΔ και του ΚΕΚ ΑμΕΑ Αθηνών

Πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών των ΕΠΑ.Σ και ΙΕΚ ΟΑΕΔ και του ΚΕΚ ΑμΕΑ Αθηνών

Δημοσιεύτηκε: 12:36 μμ Οκτώβριος 26th, 2017  


Ο ΟΑΕΔ προχώρησε σε προκήρυξη των θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών των ΕΠΑ.Σ, ΙΕΚ και της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Αθήνας (ΚΕΚ ΑμΕΑ Αθηνών) και καλεί τους/τις εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις του αρθρ. 72, του Ν. 3996/11 (ΦΕΚ 170 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3, του άρθρου 118 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α΄) να υποβάλλουν αίτηση, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας συνοδεύονται από:
1. Βιογραφικό σημείωμα ( σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα)
2. Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών, βεβαιώσεις επιμόρφωσης, παρακολούθησης σεμιναρίων
κ.ά. τα οποία έχει επικαλεστεί ο υποψήφιος/α στο βιογραφικό του σημείωμα.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται ότι α) ο εκπαιδευτικός
δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής
ή οριστικής παύσης, β) δεν του έχει επιβληθεί στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε
διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων οποιουδήποτε επιπέδου σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υ. Κ. (Ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/Α΄), όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 4, κεφάλαιο 2 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄), γ) δεν συντρέχουν τα κωλύματα
διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, (Ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/Α΄),
δ) Δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντα Διευθυντή/ντριας ή Υποδιευθυντή/ντριας,
σύμφωνα με την περ. β, της παρ. 1, του άρθρου 26, του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 78 Α΄) και
ε) οι υποβαλλόμενοι Τίτλοι Σπουδών και τα λοιπά δικαιολογητικά είναι γνήσια και αληθή.
4. Οι υποψήφιοι Υποδιευθυντές/ντριες έχουν δικαίωμα δήλωσης έως και τεσσάρων (4)
θέσεων, ήτοι δύο ΕΠΑ.Σ και δύο ΙΕΚ των Περιφερειών Αττικής συμπεριλαμβανομένου και
του ΚΕΚ ΑμΕΑ Αθηνών και δύο ΕΠΑ.Σ και δύο ΙΕΚ της περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Για τις
λοιπές περιφερειακές ενότητες έχουν δικαίωμα δήλωσης για μία ΕΠΑ.Σ και ένα ΙΕΚ, όπου
αυτό υφίσταται. Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται με μέριμνα
των ενδιαφερομένων σε κάθε ΕΠΑ.Σ ή ΙΕΚ που επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα.
5. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε
μεταβολή στη δήλωση προτίμησης ούτε η υποβολή επιπλέον δικαιολογητικών ή εγγράφων.
6. Η θητεία των Υποδιευθυντών/ντριών άρχεται από την τοποθέτησή τους και λήγει την
31η Οκτωβρίου 2019, λογίζεται δε ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων.

1. Προϋποθέσεις επιλογής

1. Ως Υποδιευθυντές/ντριες στις ΕΠΑ.Σ και τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ επιλέγονται μόνιμοι
εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων ΠΕ και ΤΕ που υπηρετούν στις εκπαιδευτικές δομές ΟΑΕΔ
και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία στον Οργανισμό.
Κατά προτεραιότητα, επιλέγονται οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν την προβλεπόμενη
παιδαγωγική επάρκεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2, παρ. 3, του Ν. 3848/2010
και έπονται οι εκπαιδευτικοί που δεν διαθέτουν παιδαγωγική επάρκεια (άρθ. 72 του Ν.
3996/2011 (Α΄ 170) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 118, Ν. 4387/2016.

2. Δεν επιλέγεται ως Υποδιευθυντής/ντρια εκπαιδευτικής Μονάδας εκπαιδευτικός, ο
οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της
προσωρινής ή οριστικής παύσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υ. Κ. (Ν.
3528/2007), β) του έχει επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της στέρησης του δικαιώματος
συμμετοχής σε διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων οποιουδήποτε
επιπέδου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υ. Κ. (Ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/Α΄),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4, κεφάλαιο 2 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄),
γ) συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υ. Κ. (Ν. 3528/2007),
δ) έχουν απαλλαγεί από τα καθήκοντα Διευθυντή/ντριας ή Υποδιευθυντή/ντριας, σύμφωνα
με την περ. β, της παρ. 1, του άρθρου 26, του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 78 Α΄) και
ε) Δεν επιλέγεται ως Υποδιευθυντής/ντρια εκπαιδευτικής Μονάδας εκπαιδευτικός, του
οποίου οι Τίτλοι Σπουδών που προσκομίζει είναι πλαστά και αναληθή με σκοπό την
παραπλάνηση της υπηρεσίας.

3. Όπου στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3996/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 3 του άρθρου 118 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α΄) προβλέπεται εκπαιδευτική
υπηρεσία, λογίζεται η αναγνωρισμένη εκπαιδευτική υπηρεσία στον Οργανισμό.

4. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής, όπως αυτά
αναφέρονται στην ανωτέρω παρ. 2, δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης
της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης
από το αρμόδιο όργανο.

2. Κριτήρια επιλογής

Κριτήρια επιλογής των Υποδιευθυντών/ντριών των μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης
του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 72 του Ν. 3996/2011, όπως αντικαταστάθηκε
με την περ. 9,παρ. 3 του άρθρου 118 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α΄) είναι η προσωπικότητα
και η γενική συγκρότηση του υποψήφιου. Ειδικότερα, πρώτο καθοριστικό κριτήριο για την
επιλογή του υποψήφιου είναι η ικανότητά του να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιλύει
προβλήματα (διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά, λειτουργικά κ.λπ.), να δημιουργεί
κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον, η ικανότητα επικοινωνίας και πρωτοβουλίας και να
εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους. Δεύτερο καθοριστικό
κριτήριο για την επιλογή του υποψήφιου είναι η γνώση του σχετικά με το αντικείμενο του
προς άσκηση έργου. Η γνώση του προηγουμένου εδαφίου συνάγεται από: α) την
επιστημονική − παιδαγωγική συγκρότηση του υποψηφίου και κυρίως από το επίπεδο των
σπουδών του, την ύπαρξη σπουδών ή επιμορφώσεων στην οργάνωση και διοίκηση της
εκπαίδευσης, την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών και Τ.Π.Ε. και β) την υπηρεσιακή
κατάσταση και τη διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από τη συνολική εκπαιδευτική
υπηρεσία του υποψηφίου και γ) την προϋπηρεσία σε άσκηση διοικητικού έργου. Επίσης,
τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων εκτιμούν στοιχεία της προσωπικότητας του
υποψηφίου/ας που έχουν αναδειχθεί στην καθημερινότητα της σχολικής ζωής, όπως η
προσωπικότητα, το ήθος, η εντιμότητα, το αίσθημα δικαιοσύνης, η επαγγελματική
ανάπτυξη και συνέπεια σε συνδυασμό με τις ικανότητες του υποψηφίου/ας.

3. Διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντών/ντριών ΕΠΑΣ – Συνεδρίαση Συλλόγου
Διδασκόντων (Σ. Δ.)

Ως Σύλλογος Διδασκόντων νοείται το σύνολο των εκπαιδευτικών που υπηρετεί στην
εκπαιδευτική μονάδα κατά το τρέχον σχολικό έτος με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
(παρ.1, άρθρο 37, Υ.Α. 105657/16.10.2012, ΦΕΚ 1340/Β΄).

Εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν το ωράριο διδασκαλίας τους σε δύο σχολεία,
συμμετέχουν στη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου που διδάσκουν τις
περισσότερες ώρες.

Ο Σ. Δ. βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και οι αποφάσεις του είναι έγκυρες, όταν τα
παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.

Ο Σ. Δ. συγκαλείται σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή/ντριας, ως
Προέδρου του συλλογικού οργάνου. Επειδή η συγκεκριμένη συνεδρίαση είναι έκτακτη, η
γνωστοποίηση γίνεται ή με ανάρτηση της πρόσκλησης στον πίνακα ανακοινώσεων του
σχολείου ή με αποστολή ατομικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Ο Σ. Δ. κάθε σχολικής μονάδας, σε συνεδρίασή του (συνεδρίαση επιλογής), η οποία
πραγματοποιείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής αιτήσεων, συντάσσει αιτιολογημένη πρόταση (πρακτικό) επιλογής
Υποδιευθυντή/ντριας της οικείας σχολικής μονάδας, με βάση τα κριτήρια επιλογής όπως
περιγράφονται ανωτέρω. Στην ως άνω συνεδρίαση επιλογής δεν συμμετέχουν οι
υποψήφιοι/ες. Τους παρέχεται η δυνατότητα να αυτοπαρουσιατούν προς το Σ. Δ. εφόσον
το επιθυμούν ή και ο Σ. Δ. να προσκαλέσει τους υποψήφιους/ες να αυτοπαρουσιαστούν.
Οι αποφάσεις του Σ. Δ. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Το
μέλος του Σ. Δ. που απέχει από την ψηφοφορία ή ψηφίζει λευκό, θεωρείται απόν. Στις
περιπτώσεις που ορίζονται περισσότεροι του ενός Υποδιευθυντές/ντριες στην ίδια σχολική
μονάδα, η ψηφοφορία διεξάγεται μία φορά και οι υποψήφιοι/ες προκρίνονται σύμφωνα
με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης.

Η απόφαση του Σ. Δ. καταχωρείται στο Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου και υπογράφεται
υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο, τον/την Γραμματέα και τα παρόντα μέλη. Στην ίδια πράξη
καταχωρούνται και οι απόψεις της μειοψηφίας, εφόσον ζητηθεί.
Σε περίπτωση που ένας/μία εκπαιδευτικός επιλεγεί ως Υποδιευθυντής/ντρια και σε
δεύτερη εκπαιδευτική μονάδα, υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση προς το Α΄ Υπηρεσιακό
Συμβούλιο, όπου αναφέρει σε ποια εκπαιδευτική μονάδα προτιμά να τοποθετηθεί.
O φάκελος υποψηφιότητας με τα δικαιολογητικά των επιλεγέντων, την πρόσκληση του
Διευθυντή/ντριας προς το Σ. Δ. και το Πρακτικό του Σ. Δ. διαβιβάζονται από τον
Διευθυντή/τρια της ΕΠΑ.Σ στο Α΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ, το οποίο ύστερα από
έλεγχο σχετικά με τη συνδρομή των προϋποθέσεων και τη νομιμότητα της διαδικασίας
για τη διαμόρφωση της πρότασης, προτείνει στη Διοικήτρια του ΟΑΕΔ την τοποθέτηση των
στελεχών που έχουν επιλεγεί κατά τα ανωτέρω. Αν ο Σύλλογος των Διδασκόντων
παραλείψει να υποβάλει πρόταση, η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση της Διοικήτριας του
ΟΑΕΔ, ύστερα από πρόταση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου που διαμορφώνεται με
βάση τα κριτήρια επιλογής της παρ. 2

4. Διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντών/ντριών ΙΕΚ
Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να καταλάβουν θέση Υποδιευθυντή/ντριας στα
ΙΕΚ του Οργανισμού και στο ΚΕΚ ΑμΕΑ Αθηνών, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις
επιλογής της παρούσας προκήρυξης, υποβάλλουν την αίτηση τους, συνοδεύομενη
από τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στα αντίστοιχα ΙΕΚ ή το ΚΕΚ ΑμΕΑ Αθηνών, που
επιθυμούν να επιλεγούν. Η αίτηση απευθύνεται προς το Α΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο
του ΟΑΕΔ, το οποίο ύστερα από έλεγχο σχετικά με τη συνδρομή των προϋποθέσεων
επιλογής και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια επιλογής, προτείνει στη Διοικήτρια του ΟΑΕΔ
την τοποθέτηση των Υποδιευθυντών/ντριών ΙΕΚ ΟΑΕΔ. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας των
υποψηφίων θα διαβιβαστούν, προς το Α΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο μέσω των οικείων
σχολικών μονάδων.

Οι Υποδιευθυντές/ντριες των ΙΕΚ δεν δικαιούνται επιδόματος θέσης ευθύνης, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 16 του Ν. 4354/2015 ( Α΄176)

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, που θα συνοδεύονται από τα
αντίστοιχα δικαιολογητικά στις οικείες σχολικές μονάδες, από τους/τις εκπαιδευτικούς
που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
προκήρυξης, ορίζεται η Δευτέρα 30ή Οκτωβρίου 2017.

Ως ημερομηνία υποβολής για όσους/ες αποστείλουν την υποψηφιότητά τους μέσω
ταχυδρομείου, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα του
Ταχυδρομείου ή στο αποδεικτικό της εταιρείας ταχυμεταφορών.
Παρακαλούμε με ευθύνη των προϊσταμένων των Υπηρεσιών όπου υπηρετούν
εκπαιδευτικοί να τοιχοκολληθεί άμεσα η Απόφαση – Προκήρυξη στον πίνακα
ανακοινώσεων της υπηρεσίας. Επίσης, της παρούσης να λάβουν γνώση, ενυπόγραφα, όλοι
οι εκπαιδευτικοί των κλάδων που δύνανται να υποβάλουν αίτηση, με ευθύνη των
Προϊσταμένων τους.


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των επιτυχόντων στα ΑΕΙ και στα ΔΙΕΚ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρατίθενται πληροφορίες για τις διαδικασίες επιλογής ...