Home / Featured / Ξεκινά η ενισχυτική διδασκαλία. Τα μαθήματα, οι ώρες ανά μάθημα και οι προσλήψεις αναπληρωτών. Δείτε αναλυτικά

Ξεκινά η ενισχυτική διδασκαλία. Τα μαθήματα, οι ώρες ανά μάθημα και οι προσλήψεις αναπληρωτών. Δείτε αναλυτικά

Δημοσιεύτηκε: 10:05 μμ Οκτώβριος 18th, 2017  


Ξεκινά με έξι μαθήματα το φετινό πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας στα γυμνάσια της χώρας, με την υπογραφή των σχετικών αποφάσεων απο το υπουργείο Παιδείας. Η ενισχυτική διδασκαλία θα γίνεται στα μαθήματα Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Αγγλικά.

Σε αυτήν, θα συμμετέχουν οι μαθητές όλων των τάξεων του γυμνασίου που υστερούν στα μαθήματα αυτά. 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας καθορίστηκε απο το υπουργείο Παιδείας ως εξής:

– Για την πρώτη τάξη Γυμνασίου: τρεις ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις ώρες Μαθηματικά, μία ώρα Φυσική και δύο ώρες Αγγλικά. Σύνολο έντεκα ώρες.

– Για την δεύτερη τάξη Γυμνασίου: τρεις ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις ώρες Μαθηματικά, μία ώρα Φυσική, μία ώρα Χημεία και δύο ώρες Αγγλικά. Σύνολο δώδεκα ώρες.

– Για την τρίτη τάξη Γυμνασίου: τρεις ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, δύο ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις ώρες Μαθηματικά, μία ώρα Φυσική, μία ώρα Χημεία και δύο ώρες Αγγλικά. Σύνολο δώδεκα ώρες.

Κατ’ εξαίρεση, το ωρολόγιο πρόγραμμα της ενισχυτικής διδασκαλίας που υλοποιείται στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων, μπορεί λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών, να τροποποιείται με απόφαση του διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Κριτήριο για την συμμετοχή των μαθητών στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, μετά από σχετική ενημέρωση και αίτηση των γονέων και κηδεμόνων, αποτελεί η επίδοση του κάθε μαθητή στο αντίστοιχο μάθημα.

Ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου, στο οποίο φοιτούν οι μαθητές για τους οποίους έχει υποβληθεί αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, προτείνει με απόφασή του ποιοι έχουν ανάγκη της ενισχυτικής διδασκαλίας.

Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης

Η Ενισχυτική Διδασκαλία υλοποιείται σε Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.).

Τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης συγκροτούνται από ομάδες όμορων σχολικών μονάδων Γυμνασίου και ορίζονται ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Υπάρχει η δυνατότητα ένα (1) Σ.Κ.Α.Ε. να αποτελείται από μία (1) σχολική μονάδα Γυμνασίου μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (δυσπρόσιτες, απομκρυσμένες περιοχές νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας).

Στην περίπτωση αυτή αποστέλλεται το αίτημα από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή στην Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης, Ελέγχου και Συντονισμού της Πράξης του υπουργείου Παιδείας,  για τελική απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Η παραπάνω διαδικασία διενεργείται πριν την έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδάσκοντες.

Κριτήρια συμμετοχής μαθητών

Κριτήριο για την επιλογή-συμμετοχή των μαθητών/τριών στα τμήματα μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας, μετά από σχετική ενημέρωση και αίτηση των γονέων και κηδεμόνων, αποτελεί η επίδοση του/της μαθητή/τριας στο αντίστοιχο μάθημα.

Ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου στο οποίο φοιτά ο/η μαθητής/ τρια, για τον/την οποίο/α έχει υποβληθεί αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, με απόφαση του προτείνει τους/τις μαθητές/τριες που έχουν ανάγκη ενισχυτικής διδασκαλίας.

Με βάση τα παραπάνω με ευθύνη του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαμορφώνεται σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πίνακας αιτούντων ανά μάθημα και ανά Σ.Κ.Α.Ε., ο οποίος χρησιμοποιείται για τη συγκρότηση των αντίστοιχων τμημάτων και για τα προβλεπόμενα στην περίπτωση της παραγράφου 15.

Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης, Ελέγχου και Συντονισμού

Συστήνεται με διοικητική πράξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης, Ελέγχου και Συντονισμού της Πράξης (Κ.Ε.Π.Ε.Σ.).

Αντικείμενα της Κ.Ε.Π.Ε.Σ. είναι:

α) η συνολική εποπτεία της Ενισχυτικής Διδασκαλίας,

β) η διενέργεια επιτόπιας εποπτείας στα Σ.Κ.Α.Ε.,

γ) οι εισηγήσεις προς τον Γενικό Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την αποδοχή ή μη της δημιουργίας Σ.Κ.Α.Ε. στις εξαιρετικές περιπτώσεις τ,

δ) οι εισηγήσεις προς τον Γενικό Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την έγκριση ή μη λειτουργίας τμημάτων ,

ε) η διαβίβαση στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ/Τομέας Παιδείας στοιχείων,

στ) η υποβολή προς τον Γενικό Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ. μίας (1) ενδιάμεσης και μίας (1) τελικής απολογιστικής έκθεσης αποτελεσμάτων εφαρμογής της Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

Οι εργασίες της Κ.Ε.Π.Ε.Σ. διαρκούν μέχρι το πέρας εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης.

Καθήκοντα Διευθυντή Περιφερειακής Διεύθυνσης

Τα καθήκοντα του Διευθυντή Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι:

α) ο ορισμός Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.) ,

β) ο ορισμός Υπευθύνων Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Κ.Α.Ε.),

γ) σε εξαιρετικές περιπτώσεις η τελική απόφαση για την λειτουργία ή μη τμημάτων,

δ) ο ορισμός των μελών της Συντονιστικής Ομάδας Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης .

Συντονιστική Ομάδα Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.)

Σε επίπεδο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συστήνεται, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Συντονιστική Ομάδα Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.), η οποία αποτελείται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.), τον Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ένα (1) μέλος του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και έναν (1) Σχολικό Σύμβουλο της Δ.Δ.Ε. από κάθε ειδικότητα των διδασκόμενων μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, ο οποίος έχει την έδρα του στην αντίστοιχη Δ.Δ.Ε. Σε περίπτωση που στη Δ.Δ.Ε. δεν υπάρχει έδρα σχολικού συμβούλου της συγκεκριμένης ειδικότητας τότε η θέση δύναται να συμπληρωθεί από σχολικό σύμβουλο στην περιφέρεια αρμοδιότητας του οποίου ανήκει η Δ.Δ.Ε.

Αρμοδιότητες της Σ.Ο.Δ.Α.Ε.

Οι αρμοδιότητες της Σ.Ο.Δ.Α.Ε. είναι:

α) η επιτόπια εποπτεία της λειτουργίας των Σ.Κ.Α.Ε. (σε κάθε Σ.Κ.Α.Ε. είναι υποχρεωτικό να διενεργηθεί μία (1) τουλάχιστον εποπτεία κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς),

β) η υποβολή μίας (1) ενδιάμεσης και μίας (1) τελικής, απολογιστικής έκθεσης αποτελεσμάτων εφαρμογής του προγράμματος προς την Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης, Ελέγχου και Συντονισμού της Πράξης (Κ.Ε.Π.Ε.Σ.),

γ) οι εισηγήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 14, δ) γενικά, η παρακολούθηση της καλής λειτουργίας της δομής.

Αρμοδιότητες των Σχολικών Συμβούλων

Οι αρμοδιότητες των Σχολικών Συμβούλων που μετέχουν στην Συντονιστική Ομάδα Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης είναι:

α) η επιτόπια εποπτεία των Σ.Κ.Α.Ε.,

β) η παιδαγωγική καθοδήγηση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για την εύρυθμη λειτουργία των Σ.Κ.Α.Ε.

Αρμοδιότητες των Διευθυντών   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ο Διευθυντής κάθε Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) την επιτόπια εποπτεία των Σ.Κ.Α.Ε.,

β) την επιλογή, πρόσληψη, τοποθέτηση, σύναψη, τροποποίηση και λύση, αζημίως για το Δημόσιο, συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των διδασκόντων, που θα απασχοληθούν στην οικεία Δ.Δ.Ε. στο πλαίσιο της Πράξης που θα χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας,(ορίζεται ως υπεύθυνος μισθοδοσίας και υπόλογος εκκαθαριστής αυτής),

γ) τη σύναψη, τροποποίηση και λύση, αζημίως για το Δημόσιο, συμβάσεων έργου των Υπευθύνων Σ.Κ.Α.Ε. που θα απασχοληθούν στην οικεία Δ.Δ.Ε. στο πλαίσιο της Πράξης που θα χρηματοδοτήσει την Ενισχυτική Διδασκαλία (ορίζεται ως υπεύθυνος για τις αμοιβές τους και υπόλογος εκκαθαριστής αυτών),

δ) τον ορισμό τριμελούς επιτροπής στη Δ.Δ.Ε., (αποτελούμενης από μέλη της Σ.Ο.Δ.Α.Ε. πλην του ιδίου), για την παραλαβή των παραδοτέων των συμβάσεων έργου των Υπευθύνων Σ.Κ.Α.Ε. και του αρχείου του Σ.Κ.Α.Ε., και την έγκριση των πρακτικών της εν λόγω επιτροπής,

ε) την αναστολή λειτουργίας ενός τμήματος  με ταυτόχρονη αναπροσαρμογή της ανάθεσης ωρών του διδάσκοντος,

στ) την απόφαση για αναστολή λειτουργίας ενός Σ.Κ.Α.Ε.,

ζ) τον ορισμό Υπευθύνων Αντισταθμστικής Εκπαίδευσης (καταχωριστές).

Οι δαπάνες κάλυψης των οδοιπορικών για τις επιτόπιες εποπτείες ακολουθούν την κείμενη νομοθεσία.

Εργασιακό καθεστών εκπαιδευτικών

Επισημαίνεται ότι, το καθεστώς της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου των προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, διέπεται ειδικότερα από τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 (Α ́ 191), με το οποίο και ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στο προσωπικό του Δημοσίου που συνδέεται με αυτό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Επίσης, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994 (Α 28), η οποία προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ- θρου 28 του ν. 4305/2014 (Α ́ 237) και αντικαταστάθηκε εκ των υστέρων από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 26 του ν. 4440/2016 (Α ́ 224) προβλέπεται ότι:

«Εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών μετά τη δημοσίευση της πράξεως διορισμού ή προσλήψεως του προσωπικού που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και τα οποία είναι απαραίτητα για την πρόσληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή του μετά την πρόσληψη».

Στο πλαίσιο των ανωτέρω διατάξεων και κατόπιν του απαραίτητου ελέγχου γνησιότητας από τις οικείες Δ.Δ.Ε., συμπληρώνεται, κατά περίπτωση, η υποενότητα «Έλεγχος γνησιότητας» στον ηλεκτρονικό φάκελο του εκπαιδευτικού που τηρείται στο ΟΠΣΥΔ. Έλεγχος γνησιότητας διενεργείται μόνο για εκείνα τα δικαιολογητικά που δεν έχει διενεργηθεί σχετικός έλεγχος στο παρελθόν (όπως προκύπτει κατά περίπτωση στην υποενότητα «Έλεγχος γνησιότητας»).

Υπεύθυνοι Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (καταχωριστές)

Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) ορίζονται, με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Δ.Δ.Ε., Υπεύθυνοι Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (καταχωριστές) έως δύο (2) άτομα, διοικητικοί υπάλληλοι ή εκπαιδευτικοί. Τα καθήκοντα του Υπευθύνου Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (καταχωριστής) είναι:

α) η συμμετοχή στην Σ.Ο.Δ.Α.Ε. ως γραμματέας,

β) η συγκέντρωση των παρουσιολογίων των εκπαιδευτικών και των μαθητών,

γ) η συγκέντρωση όλων των παραστατικών που αφορούν την μισθοδοσία των εκπαιδευτικών, την έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων και την κάλυψη των υποχρεώσεων που προκύπτουν από αυτές (πχ. ασφαλιστικές εισφορές),

δ) η ηλεκτρονική διαχείριση τους,

ε) η συγκέντρωση όλων των παραστατικών που αφορούν τις αμοιβές των Υπευθύνων Σ.Κ.Α.Ε.,

στ) η διεκπεραίωση γενικά όλων των σχετικών διαδικασιών. Οι εργασίες τους διαρκούν μέχρι το πέρας εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης.

Υπεύθυνος Σχολικού Κέντρου Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης

Σε κάθε Σχολικό Κέντρο Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης ορίζεται, με απόφαση του Διευθυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Υπεύθυνος Σχολικού Κέντρου Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Κ.Α.Ε.) ένα Στέλεχος Εκπαίδευσης.

Για την επιλογή ακολουθείται η εξής σειρά προτεραιότητας:

α) ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας του Σ.Κ.Α.Ε.,

β) οι Διευθυντές/ντριες των άλλων σχολικών μονάδων, των οποίων οι μαθητές/ τριες είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Κ.Α.Ε., με κριτήρια τα χρόνια προϋπηρεσίας ως Διευθυντές/τριες,

γ) ο/η υπο- διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας του Σ.Κ.Α.Ε.,

δ) οι υποδιευθυντές/ντριες αντίστοιχα με την περίπτω- ση. Είναι δυνατό, σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει κώλυμα, να οριστεί και μόνιμος/η καθηγητής/τρια.

Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται χορήγηση άδειας ασκήσεως Ιδιωτικού Έργου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Έργο του Υπεύθυνου Σ.Κ.Α.Ε.

Έργο του Υπεύθυνου Σ.Κ.Α.Ε. είναι:

α) η κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος,

β) η ημερησία καταχώρηση παρουσιών, ανά ώρα και ανά τμήμα μαθήματος των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών και η αποστολή τους στον καταχωριστή,

γ) η ευθύνη καλής λειτουργίας του Σχολικού Κέντρου Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης,

δ) η υποβολή στην Σ.Ο.Δ.Α.Ε. μίας (1) ενδιάμεσης και μίας (1) τελικής απολογιστικής έκθεσης αποτελεσμάτων εφαρμογής της Ενισχυτικής Διδασκαλίας,

ε) η αποστολή μιας έκθεσης πεπραγμένων μετά τη λήξη της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στην τριμελή επιτροπή ,

στ) η τήρηση των κανόνων προβολής και δημοσιότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,

ζ) η τήρηση του αρχείου της Ενισχυτικής Διδασκαλίας,

η) η αποστολή στοιχείων που ζητούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ/ Τομέας Παιδείας και Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.),

θ) η διαγραφή μαθητών/τριων σύμφωνα με την παράγραφο 15 και η αντικατάσταση τους,

ι) η συνεργασία με τους/τις Σχολικούς/ες Συμβού- λους οι οποίοι εποπτεύουν το Σ.Κ.Α.Ε. στο παιδαγωγικό πεδίο.

Διδακτικές ώρες

Η Ενισχυτική Διδασκαλία καλύπτει 1-5 διδακτικές ώρες την ημέρα μετά τη λήξη του κανονικού προγράμματος.

Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και όλα τα μαθήματα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

Ως τμήμα μαθήματος ορίζεται κάθε ομάδα μαθητών/τριών που παρακολουθούν το ίδιο μάθημα. Σε κάθε τμήμα μαθήματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας συμμετέχουν 10 μαθητές/τριες το ελάχιστο και έως 15 μαθητές/τριες το μέγιστο.

Ειδικότερα, στην περίπτωση που ο αριθμός των μαθητών/τριών που υποβάλλουν αίτηση για τμήμα μαθήματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας είναι μεγαλύτερος από το μέγιστο αριθμό κατά τμήμα μαθήματος, αλλά και ταυτόχρονα μικρότερος του διπλάσιου από τον ελάχιστο επιτρεπτό αριθμό μαθητών/ τριών, κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η υπέρβαση του μέγιστου ορίου και επομένως η δημιουργία ενός τμήματος μαθήματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. δυσπρόσιτες, απομακρυσμένες περιοχές, νησιά, κλπ) επιτρέπεται η λετουργία τμήματος από πέντε (5) έως εννέα (9) μαθητές /τριες ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Σ.Ο.Δ.Α.Ε. προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την τελική απόφαση.

Στην εξαιρετική περίπτωση αιτήματος για λειτουργία τμήματος με συμμετοχή μαθητών/τριών μικρότερη της προβλεπόμενης σε τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας, (από 3 έως 4 μαθητές/τριες), απαιτείται τεκμηριωμένη εισήγηση της οικείας Σ.Ο.Δ.Α.Ε. προς την Κ.Ε.Π.Ε.Σ. και τελική απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Οι παραπάνω διαδικασίες διενεργούνται πριν την δημοσίευση της εγκυκλίου πρόσκλησης για τους/τις διδάσκοντες/ουσες.

Πότε παύει η λειτουργία ενός τμήματος

Ένα τμήμα μαθήματος συνεχίζει να υφίσταται εφόσον έχει ενεργούς μαθητές/τριες τουλάχιστον δέκα (10) ή πέντε (5) ή ό,τι προβλέπεται στην παράγραφο 14. Σε περίπτωση όπου κάποιος/α μαθητής/τρια απουσιάσει αδικαιολογήτως από τμήμα μαθήματος για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες τότε διαγράφεται, με έγγραφη ενημέρωση του γονέα κηδεμόνα του/της, και αντικαθίσταται από τον πρώτο/η επιλαχόντα στον πίνακα αιτούντων, με απόφαση του Υπευθύνου Σ.Κ.Α.Ε..

Στην περίπτωση όπου από διαγραφή μαθητών/τριών σε ένα τμήμα απομείνουν λιγότεροι ενεργοί μαθητές/τριες από τα επιτρεπόμενα όρια, τότε το τμήμα παύει να υφίσταται με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας Δ.Δ.Ε. Στην περίπτωση αυτή αναπροσαρμόζεται η ανάθεση ωρών του/της διδάσκοντος/ουσας με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας Δ.Δ.Ε., ή λύεται η σύμβαση, εφόσον δεν υπάρχουν υπόλοιπες ώρες και ο διδάσκων/η διδάσκουσα διατηρεί τη σειρά κατάταξης του/της στον πίνακα για επόμενη πρόσληψη.

Ειδικά στην περίπτωση κατά την οποία απουσιάσουν όλοι/ες οι μαθητές/τριες του τμήματος για τρεις (3) συνεχόμενες ημέρες, τότε το τμήμα μαθήματος παύει να υφίσταται με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Δ.Δ.Ε.

Όταν εξαντληθεί ο πίνακας επιλαχόντων μαθητών/ τριών και υπάρχουν κενές θέσεις σε τμήμα/τμήματα μαθήματος/μαθημάτων, ο Διευθυντής του σχολείου δύναται κατόπιν ενημέρωσης των γονέων και κηδεμόνων, να παραλάβει νέες αιτήσεις κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος της ενισχυτικής διδασκαλίας, μέσα σε διάστημα 3 ημερών, τις οποίες διαβιβάζει στον Υ.Σ.Κ.Α.Ε., συνοδευόμενες από εισήγηση του διδάσκοντος του μαθήματος και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6. Η επιλογή από τον Υ.Σ.Κ.Α.Ε. γίνεται με σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης του γονέα-κηδεμόνα.

Πότε συνεχίζει να υφίσταται ένα Σ.Κ.Α.Ε.

Ένα Σ.Κ.Α.Ε. συνεχίζει να υφίσταται εφόσον προσφέρει τουλάχιστον ένα (1) τμήμα μαθήματος. Ο Διευ- θυντής της οικείας Δ.Δ.Ε. έχει το δικαίωμα να αναστείλει την λειτουργία ενός Σ.Κ.Α.Ε. με αιτιολογημένη απόφα- ση, την οποία κοινοποιεί στην Κ.Ε.Π.Ε.Σ.

Το αναλυτικό πρόγραμμα, ανάλογα με τις μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών/τριών και τις συνθήκες λειτουργίας των σχολείων, συντάσσεται, εφαρμόζεται, αξιολογείται και αναπροσαρμόζεται με την καθοδήγηση των Σχολικών Συμβούλων της οικείας Σ.Ο.Δ.Α.Ε. Οι ημέρες λειτουργίας των Σ.Κ.Α.Ε. ακολουθούν τα ισχύοντα για την λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Οι αμοιβές των διδασκόντων-προσλήψεις

Οι διδάσκοντες/ουσες στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και με βάση την κείμενη νομοθεσία για την απασχόληση εκπαιδευτικών, με αμοιβές που αντιστοιχούν σε εκείνες των αναπληρωτών/ τριών μειωμένου ωραρίου ή/και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, με χρήση των μορίων τους στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών.

Οι εγγεγραμμένοι/ες στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών, οι οποίοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ενισχυτική Διδασκαλία έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε μία (1) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία επιθυμούν να απασχοληθούν. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται από την Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. κάθε σχολικό έτος.

Οι τοποθετήσεις διδασκόντων/ουσών πραγματοποιούνται με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας Δ.Δ.Ε. με βάση την κατάταξη των αιτούντων στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών και τις δηλώσεις προτίμησης Σ.Κ.Α.Ε. Οι διδάσκοντες στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας ενημερώνουν τον Υπεύθυνο Σ.Κ.Α.Ε. για την επίδοση των μαθητών/τριών και συνεργάζονται ανελλιπώς με τους Σχολικούς Συμβούλους της Σ.Ο.Δ.Α.Ε.

Σε περίπτωση που επιλεγεί ο υποψήφιος σε μια Δ.Δ.Ε. και δεν παρουσιαστεί ή παραιτηθεί, παραμένει υποψήφιος για πρόσληψη στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν παρουσιαστεί ή παραιτηθεί, μετακινείται στο τέλος του πίνακα που έχει καταρτίσει η Δ.Δ.Ε για το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

Σε περίπτωση παραίτησης διδάσκοντος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας, το κενό καλύπτεται με πρόσληψη του επόμενου υποψηφίου από τον πίνακα κατάταξης Ενισχυτικής Διδασκαλίας της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σε περίπτωση που ο/η διδάσκων/ουσα απουσιάσει με δικαιολογημένη μακροχρόνια άδεια (αναρρωτική, κύησης, λοχείας κλπ.), για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος και προς όφελος των μαθητών, το κενό καλύπτεται για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα, με πρόσληψη αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου ή ωρομισθίου του οποίου η σύμβαση λύεται με την επάνοδο στα διδακτικά καθήκοντα του/της διδάσκοντα/ουσας που απουσίαζε. Η επιλογή γίνεται σύμφωνα με τον πί- νακα κατάταξης που έχει καταρτίσει η οικεία Διεύθυν-ση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την Ενισχυτική Διδασκαλία.

Κατ’ εξαίρεση στα Σ.Κ.Α.Ε. Γυμνασίων που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων, λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών, η πρόσληψη αναπληρωτών/ τριών θα γίνεται με σύμβαση πλήρους ωραρίου και με βάση τον ειδικό αξιολογικό πίνακα που καταρτίζουν οι αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βάσει της υπ’ αριθμ. 120546/Δ2/28-09-2010 (Β ́ 1595) υπουργικής απόφασης, η οποία υλοποιεί το ν. 3687/2008 (Α ́ 159) – άρθρο 28 παρ. 2β.


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των επιτυχόντων στα ΑΕΙ και στα ΔΙΕΚ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρατίθενται πληροφορίες για τις διαδικασίες επιλογής ...