Home / Featured / Έτοιμη η ΑΣΠΑΙΤΕ για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (ΕΠΠΕΜΕ-ΤΕ/ΔΕ). Αίτηση και Δικαιολογητικά

Έτοιμη η ΑΣΠΑΙΤΕ για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (ΕΠΠΕΜΕ-ΤΕ/ΔΕ). Αίτηση και Δικαιολογητικά

Δημοσιεύτηκε: 8:52 μμ Οκτώβριος 3rd, 2017  


Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., δυνάμει του Ν.3027/02 και των με αριθμούς 32/15-9-2017 (Θέμα 3.2) και 34/29-9-2017 (Θέμα 3.3) Πράξεων της ΔΕ, ανακοινώνει ότι διοργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 αυτοχρηματοδοτούμενο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Επιμόρφωσης Μονίμων Εκπαιδευτικών ΤΕ01/ΔΕ01 (ΕΠΠΕΜΕ-ΤΕ/ΔΕ) και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους, που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον στο ΥΠΠΕΘ και έχουν συμπεριληφθεί στην εγκεκριμένη από τη ΔΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. λίστα (έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο www.aspete.gr της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. μαζί με την παρούσα ανακοίνωση), να καταθέσουν άμεσα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους στο πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν μέχρι την Τετάρτη 04- 10-2017 στις 23:59 μμ. τα παρακάτω δικαιολογητικά για έλεγχο και εγγραφή, στο Πρόγραμμα «ΕΠΠΕΜΕ-ΤΕ/ΔΕ»:

1. Αίτηση Εγγραφής (έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο www.aspete.gr της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. μαζί με την παρούσα ανακοίνωση) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.

2. Το αποδεικτικό της κατάθεσης στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ του ποσού των 300,00 ευρώ που αφορά το Α’ εξάμηνο του Προγράμματος στον τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τράπεζα: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Αρ. λογαριασμού: 154/545047-03, ΙΒΑΝ: GR16 0110 1540 0000 1545 4504 703.

ΠΡΟΣΟΧΗ: στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται «ΕΠΠΕΜΕ-ΤΕ/ΔΕ» και το «Ονοματεπώνυμο» και «Πατρώνυμο» του/της σπουδαστή/τριας.

Η κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών θα γίνει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικής αποστολής των παραπάνω, αφού σκαναριστούν, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dete@aspete.gr.

Λειτουργία προγράμματος

Αυτοτελή τμήματα για φοίτηση στο ΕΠΠΕΜΕ-ΤΕ/ΔΕ προγραμματίζονται να οργανωθούν στις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο και πιθανόν στην Πάτρα ενώ στις υπόλοιπες πόλεις που η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. λειτουργεί το ΕΠΠΑΙΚ οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι για φοίτηση στο ΕΠΠΕΜΕ-ΤΕ/ΔΕ θα ενταχθούν στα υπάρχοντα Τμήματα του ΕΠΠΑΙΚ. Τα μαθήματα, τα οποία προγραμματίζονται να ξεκινήσουν κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου 2017, διεξάγονται απογευματινές ώρες (17:00-21:00), τρεις ή τέσσερις ημέρες την εβδομάδα και διαρκούν δώδεκα εβδομάδες ανά εξάμηνο, συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου. Για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του Προγράμματος και την υλοποίηση των Πρακτικών Ασκήσεων Διδασκαλίας (ΠΑΔ) απαιτείται και, για επτά (7) ημέρες (καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος) πρωινή παρουσία των σπουδαστών/στριών (πέραν των τριών ή τεσσάρων ημερών υλοποίησης του προγράμματος). Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Πρόγραμμα σπουδών

Οι σπουδαστές/στριες του «ΕΠΠΕΜΕ-ΤΕ/ΔΕ» πρέπει να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους (παρακολούθηση θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας και Πτυχιακή εργασία) εντός του χρονοδιαγράμματος του Προγράμματος για το έτος 2017-18. Διατηρούν, όμως, το δικαίωμα συμμετοχής στα μαθήματα που εξετάστηκαν και απέτυχαν μόνο στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2018 ή στις εξεταστικές περιόδους Φεβρουαρίου και Ιουνίου του 2019.

Ο συνολικός χρόνος για την περάτωση των υποχρεώσεων και την απόκτηση του πιστοποιητικού δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 2 ακαδημαϊκά έτη.

Το πρόγραμμα σπουδών του «ΕΠΠΕΜΕ-ΤΕ/ΔΕ» είναι ανάλογο με αυτό του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και βρίσκεται αναρτημένο τον ιστότοπο του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.

Όλα τα επιμέρους θέματα λειτουργίας του Προγράμματος «ΕΠΠΕΜΕ-ΤΕ/ΔΕ» και οι υποχρεώσεις των σπουδαστών καθορίζονται από τον κανονισμό λειτουργίας του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. ο οποίος εφαρμόζεται και για το«ΕΠΠΕΜΕ- ΤΕ/ΔΕ» τον οποίο οι σπουδαστές/τριες μπορούν να ενημερωθούν από τον ιστότοπο του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. όπου είναι ανηρτημένος, όπως έχει τροποποποιηθεί με αποφάσεις της Δ.Ε της ΑΣΠΑΙΤΕ και από αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.

Έναρξη μαθημάτων

Τα μαθήματα προγραμματίζονται να ξεκινήσουν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου 2017 και οι σπουδαστές/τριες του «ΕΠΠΕΜΕ-ΤΕ/ΔΕ» ενημερώνονται από τον ιστότοπο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για τις ακριβείς ημερομηνίες έναρξης των μαθημάτων.

Δαπάνες σπουδών

Οι επιλεγέντες σπουδαστές του ΕΠΠΕΜΕ-ΤΕ/ΔΕ»συμμετέχουν στις δαπάνες σπουδών τους με το συνολικό ποσό των 600,00€, το οποίο καταβάλλεται στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στο λογαριασμό 154/545047-03 – ΙΒΑΝ: GR16 0110 1540 0000 1545 4504 703 του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ ως εξής: ποσό 300,00€ μαζί με την αποστολή των δικαιολογητικών τους προς έλεγχο και επιπλέον ποσό τριακοσίων ευρώ (300,00€) με την ανανέωση της εγγραφής τους για το β’ εξάμηνο.

Μετά την έκδοση του οριστικού πίνακα εγγεγραμμένων σπουδαστών/τριών του ΕΠΠΕΜΕ-ΤΕ/ΔΕ δεν επιστρέφονται χρήματα από αιτήματα διαγραφών. Κατ’ εξαίρεση και μόνο:

(α) μέχρι τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων στις πόλεις που θα λειτουργήσουν αυτόνομα τμήματα και

(β) μέχρι τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων στις πόλεις που δεν θα λειτουργήσουν αυτόνομα τμήματα μπορούν με αίτησή τους οι επιλεγέντες σπουδαστές/τριες να ζητήσουν την διαγραφή τους από το πρόγραμμα. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται το 50% του καταβληθέντος ποσού.

O Πρόεδρος της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Καθηγητής Ιωάννης Σαριδάκης


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...