Τελευταία Νέα

Friday, 02/23/18, 13:20Εγγραφή στην επετηρίδα ιδιωτικής εκπαίδευσης. Τι χρειάζεται

Δημοσιεύτηκε:

7:33 μμ Οκτώβριος 9th, 2017

Παραθέτουμε τα όσα αναφέρονται στο

στην επετηρίδα ιδιωτικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας. Δικαίωμα εγγραφής στην επετηρίδα έχουν οι Έλληνες πολίτες, οι πολίτες των κρατών–μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ομογενείς.

 

  1.  Aντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικού σπουδών.
  2.  Aντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατηρίου.
  3. Σε περίπτωση μη αναγραφής της υπηκοότητας στην αστυνομική ταυτότητα θα πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό στο οποίο να αναγράφεται η υπηκοότητα του αιτούντος.
  1. Ηλεκτρονικό παράβολο 15 ΕΥΡΩ, αριθμός ηλεκτρονικού παραβόλου : 1392 Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε», Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ). Για πληροφορίες έκδοσης του Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-Παράβολο) πατήστε εδώ.

Σε περίπτωση πληρωμής σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσια (Δ.Ο.Υ.), στο Διπλότυπο Είσπραξης Τύπου – Α αναγράφεται ο ΚΑΕ 3444.

 

  1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται:

α. Ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η έχει/δεν έχει απολυθεί από το Δημόσιο ή από Ν.Π.Δ.Δ. ή από Ο.Τ.Α. και σε περίπτωση απόλυσης τους λόγους για τους οποίους έχει απολυθεί.

β. Ότι δεν κατέχει θέση εκπαιδευτικού στην εκπαίδευση άλλης χώρας (Ν.1566, άρθρο 15, παρ. 9).

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Η ΚΕΔΕ ζητά τη συνδρομή των γονέων στην προσπάθεια να μην ψηφιστεί η διάταξη του υπ. Παιδείας

      Επιπλέον δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στις εξής περιπτώσεις:

 Α.  Οι πτυχιούχοι των Σχολών Πανεπιστημίων της Αλλοδαπής,  πρέπει να υποβάλουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας για την αναγνώριση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του ξένου τίτλου σπουδών με πτυχίο της ημεδαπής καθώς και  αντίγραφο απόλυσης από Ελληνικό εξατάξιο Γυμνάσιο ή Λύκειο. Στην περίπτωση που κατέχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να υποβάλουν επιπλέον και βεβαίωση για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας το οποίο χορηγείται από (i) το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (επίπεδο Γ2΄) ή (ii) την Επιτροπή της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης). Διευκρινίζεται ότι το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται και για τους υποψηφίους των κλάδων ΔΕ και ΤΕ (αρ. Γνωμ. 544/2006 Ν.Σ.Κ., τμήμα Ε΄).

Οι πτυχιούχοι των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Προσχολικής Αγωγής, Πανεπιστημίων της Αλλοδαπής, χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να υποβάλουν επιπλέον και βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος επανεκπαίδευσης (Ν.2083/92, άρθρο 30, παρ. 2, Ν.2327/95, άρθρο 10, παρ.3 , Ν. 3391/2005, άρθρο 9, παρ. 8).

Β.  Οι πτυχιούχοι μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής, πρέπει να υποβάλουν αντίγραφο απόλυσης από Ελληνικό εξατάξιο Γυμνάσιο ή Λύκειο. Στην περίπτωση που κατέχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να υποβάλουν επιπλέον και βεβαίωση για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Ο γονιός θα επιλέγει αν θα πηγαίνει το παιδί του σε παιδικό ή σε νηπιαγωγείο μέχρι την πλήρη εφαρμογή της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής

Γ. Οι συνταξιούχοι της Ιδιωτικής και Δημόσιας Εκπ/σης απαιτείται να υποβάλουν πιστοποιητικό απονομής σύνταξης εφ’ όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του εδαφ. Γ της παρ. 4 του άρθρου 28 του Ν. 682/77, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1, του άρθρου 11 του Ν. 1035/80.

Οι ξενόγλωσσοι τίτλοι σπουδών θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

 

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται: – στο ΠΣ Ηλεκτρ/κής Διαχείρισης Εγγράφων του ΥΠΠΕΘ (

), ή

ηλεκτρονικά στο mail protocol@minedu.gov.gr, ή

στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ή

  – στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. καθημερινά 12.00-14.0

 

          

     

2 Σχόλια

  1. Ευδοκία

    Καλησπερα, ηθελα να ρωτησω μεχρι πότε ισχυει η προθεσμια για την υποβολη αιτήσεων και αν αφορα ιδιωτικα σχολεια σε ολη την Ελλαδα.. Σας ευχαριστω!

    • Μιλήστε με τη διευθυνση ιδιωτικής εκπαίδευσης του Υπουργείου ή στη διευθυνση της περιοχής σας ΔΙΔΕ / ΔΙΠΕ, η λίστα είναι για όλα τα ιδιωτικά σε όλη την Ελλάδα

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Στην Ολομέλεια πηγαίνει το νομοσχέδιο του Παν.Δυτ.Αττικής. Τι αναφέρει για τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Στην ολομέλεια της Βουλής πηγαίνει το νομοσχέδιο για το Πανεπιστήμιο ...

Μοιράσου!