Τελευταία Νέα

Tuesday, 03/20/18, 06:08Προκήρυξη που ενδιαφέρει μουσικούς

Δημοσιεύτηκε:

9:34 μμ Σεπτέμβριος 19th, 2017

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Ανακοίνωση για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ με µερική απασχόληση στο Ωδειο του ΝΠ∆∆ ∆ΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ.

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης (µε ωριαία αποζηµίωση) διάρκειας µέχρι οκτώ (8) µήνες, δασκάλους µουσικής και δασκάλους καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων,, συνολικά τεσσάρων (07) ατόµων στο Ωδείο του ΝΠ∆∆ , που εδρεύει στα Σέρβια , και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης  

Υπηρεσία

 

Έδρα υπηρεσίας

 

Ειδικότητα

∆ιάρκεια σύµβασης Αριθµός ατόµων
 

 

104

ΝΠ∆∆ «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ –ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ »

∆. ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

 

 

Σέρβια

 

ΠΕ       ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

« από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι οκτώ µηνες»  

 

1

 

 

 

105

ΝΠ∆∆ «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ –ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ »

∆. ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

 

 

Σέρβια

ΠΕ,ΤΕ ,∆Ε ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ  

« από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι οκτώ µηνες

 

 

2

 

106

ΝΠ∆∆ «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ –ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ »

∆. ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒ.

 

Σέρβια

 

ΤΕ,∆Ε ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΙΑΝΟΥ

« από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι οκτώ µηνες  

1

 

 

107

ΝΠ∆∆ «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ –ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ »

∆. ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

 

 

Σέρβια

 

ΠΕ,ΤΕ, ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ

 

« από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι οκτώ µηνες

 

 

1

 

 

 

108

ΝΠ∆∆ «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ –ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ »

∆. ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

 

 

Σέρβια

 

ΠΕ,ΤΕ.∆Ε ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΦΛΑΟΥΤΟ

 

« από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι οκτώ µηνες

 

 

1

 

109

ΝΠ∆∆ «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ –ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ »

∆. ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒ.

 

Σέρβια

ΠΕ,ΤΕ,∆Ε ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΒΙΟΛΙΟΥ « από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι οκτώ µηνες  

1

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Το Υπουργείο Παιδείας για τις Νέες Δομές
          

     

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Τα κούφια πυροτεχνήματα του Υπουργείου Παιδείας

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Στις 23 Φεβρουαρίου ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είχε ...

Μοιράσου!