Home / HEADER-NEWS / Προκήρυξη μεταπτυχιακού που ενδιαφέρει φιλολόγους και όχι μόνο

Προκήρυξη μεταπτυχιακού που ενδιαφέρει φιλολόγους και όχι μόνο

Δημοσιεύτηκε: 7:03 μμ Σεπτέμβριος 16th, 2017  


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία» με Κατεύθυνση: «Νέα Ελληνική Φιλολογία», οργανώνει το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη τριάντα πέντε (35) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών.

Οι σπουδές, οι οποίες διαρκούν τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, οδηγούν στο αντίστοιχο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Φ.Ε.Κ. 3382/Β/18-12-2012 και Φ.Ε.Κ. 1727/Β/19-05-2017).

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
  • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου.
  • Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή / και η επαγγελματική εμπειρία και, αν υπάρχουν, η επιστημονική και η κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
  • Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον κύριας ευρωπαϊκής γλώσσας ή επάρκειας ελληνικής γλώσσας, εάν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψήφιους φοιτητές. Σε περίπτωση που, με βάση τα υποβληθέντα πιστοποιητικά, δεν προκύπτει το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης κύριας ευρωπαϊκής γλώσσας, ο υποψήφιος καλείται σε ειδική εξέταση.
  • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά ή Πρακτικά συνεδρίων, αντίγραφα συγγραφικού έργου κλπ., εφόσον υπάρχουν.
  • Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου
  • Δύο (2) συστατικές επιστολές.
  • Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.
  • Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν κατά το διάστημα 24 Ιουλίου – 30 Σεπτεμβρίου 2017, είτε αυτοπροσώπως, είτε με συστημένη αλληλογραφία (με ευανάγνωστη σφραγίδα κατάθεσης των ΕΛΤΑ μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2017), είτε με courier (ταχυμεταφορά), στη  Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,  Παλαιό  Στρατόπεδο – Ανατολικό Κέντρο, Τ.Κ. 24100, Καλαμάτα (υπόψη κκ. Ειρήνης Μουτάφη, Χριστίνας Νικολαΐδου). Πληροφορίες: τηλ. 27210-65115, 65106, e-mail: mgs-phil@uop.gr, ιστότοπος του Τμήματος Φιλολογίας: phil.uop.gr

 

Στο Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης γίνονται δεκτοί, μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων πτυχιούχοι Τμημάτων πανεπιστημιακών Σχολών Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, με κριτήρια που θα θεσπίσει η Γ.Σ.Ε.Σ.

 

Σε περιπτώσεις κατηγοριών πτυχιούχων, των οποίων τα προηγούμενα προγράμματα σπουδών τους παρουσιάζουν ελλείψεις για την επιτυχή παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, η Γ.Σ.Ε.Σ. αποφασίζει για την παρακολούθηση και εξέταση συμπληρωματικών μαθημάτων σε προπτυχιακό επίπεδο.

 

Η επιλογή των εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνεται από τη Σ.Ε. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.

 

Για τη φοίτηση στο Π.Μ.Σ. απαιτείται η καταβολή διδάκτρων, τα οποία ανέρχονται σε 3.200€, καταβλητέα σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις των 800€ η καθεμία, πριν από την έναρξη των μαθημάτων κάθε εξαμήνου.

 

Πλέον του αριθμού των επιτυχόντων κατά τη διαδικασία επιλογής φοιτητών, γίνεται δεκτός στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης, ως υπεράριθμος, πτυχιούχος υπότροφος του ΙΚΥ, εφόσον η υποτροφία του είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο της Αρχαίας ή Νέας Ελληνικής Φιλολογίας. Ο υπότροφος αυτός εγγράφεται υποχρεωτικά στο πρώτο εξάμηνο σπουδών.

 

Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων:

 

Για την επιλογή φοιτητών για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης, συνεκτιμώνται, ως προς το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των προσόντων των υποψηφίων, από ειδική επιτροπή καθηγητών του Τμήματος Φιλολογίας (μία ανά κατεύθυνση), η οποία συγκροτείται με απόφαση της Σ.Ε., ο βαθμός πτυχίου και ο βαθμός επιτυχίας στα συναφή με το Π.Μ.Σ. μαθήματα, σύμφωνα με τις οικείες αναλυτικές βαθμολογίες του υποψηφίου (25%), η παρουσία του υποψηφίου σε συνέντευξη (20%), προηγούμενη επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία (20%), η άρτια γνώση κύριας ευρωπαϊκής γλώσσας (20%), ενδεχόμενες δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες (5%) και συστατικές επιστολές (10%).

 

Στερούνται δικαιώματος συμμετοχής στο Π.Μ.Σ όσοι φοιτητές είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι σε άλλο Π.Μ.Σ.

 

Αναφορικά με τη συνέντευξη, θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Πληροφορίες 

 


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...