Τελευταία Νέα

Παρασκευή, 06/08/2021, 00:24


Home / HEADER-NEWS / Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός Παιδαγωγού

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός Παιδαγωγού

Δημοσιεύτηκε: 8:53 μμ Σεπτέμβριος 20th, 2017  


Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κεφαλλονιάς», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων», στο Δήμο Κεφαλλονιάς, που εδρεύει στην Κεφαλλονιά, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 Δήμος Κεφαλλονιάς

(Για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κεφαλλονιάς »)

Δήμος Κεφαλλονιάς ΠΕ Παιδαγωγός Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος. 1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

100 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικών Τμημάτων Ειδικής Αγωγής ή Φιλολόγων ή Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας ή Φυσικής Αγωγής ή ομώνυμο Πτυχίο ή Δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)  Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας .

2) Εμπειρία στη μαθησιακή στήριξη και τη δημιουργική απασχόληση παιδιών σε Κοινωνικές Δομές, Κέντρα ή Φορείς Εξυπηρέτησης και υποστήριξης ευπαθών, ευάλωτων ομάδων.

3) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας  κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

1) Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικών Τμημάτων Ειδικής Αγωγής ή Φιλολόγων ή Φιλοσοφικής

Σχολής ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας ή Φυσικής Αγωγής ή ομώνυμο Πτυχίο ή Δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)  Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας .

 

 

 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 

  1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (100 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 25 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω
μονάδες 100 125 150 175 200 225 250 275 300

 

        2. ΑΝΗΛΙΚΑ ή ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΕΚΝΑ (20 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5
μονάδες 20 40 60 80 100

 

        3. ΑΓΑΜΟΣ, ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ ή ΕΝ ΧΗΡΕΙΑ ΓΟΝΕΑΣ (25 μονάδες)

 

        4. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ (80 μονάδες)

 

        5. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (15 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 40 μήνες)

μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 37 38 39 40 και άνω
μονάδες 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 555 570 585 600

 

 

 

 

 

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που κατατάσσονται ανά κωδικό θέσης, με τα ίδια προσόντα πρόσληψης (κύρια ή επικουρικά), ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κεφαλονιάς (άρθρο ένατο, παρ. 28 του Ν. 4057/2012)

Περισσότερα ΕΔΩ

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται ως μόνιμοι στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Σε συνέχεια του από 2/8/2021 σχετικού δελτίου τύπου, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ...