Τελευταία Νέα

Δευτέρα, 23/11/2020, 19:15


Home / HEADER-NEWS / Ελεύθερα βοηθήματα Γαλλικής γλώσσας για το λύκειο

Ελεύθερα βοηθήματα Γαλλικής γλώσσας για το λύκειο

Δημοσιεύτηκε: 1:03 μμ Σεπτέμβριος 12th, 2017  


Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας εγκρίθηκαν τα ελεύθερα βοηθήματα του μαθήματος της Γαλλικής γλώσσας Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2017-2018 που παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες με την τιμή πώλησης του κάθε βιβλίου:

Α. ΝΕΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

 

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ TIMH ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
TENDANCES  A1  

 

 

CLE INTERNATIONAL

(Ανοιχτό βιβλίο ΕΠΕ)

LIVRE DE L’ELEVE+DVD ROM 20,00€ 2016
CAHIER D’ACTIVITÉS 13,00€ 2016
LIVRE DU PROFESSEUR ΔΩΡΕΑΝ 2016
TENDANCES  A2
LIVRE DE L’ELEVE+DVD ROM 21,00€ 2016
CAHIER D’ACTIVITÉS 14,00€ 2016
LIVRE DU PROFESSEUR ΔΩΡΕΑΝ 2016

 

 

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ TIMH ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
TOTEM  3  

 

 

 

 

 

 

 

HACHETTE

LIVRE DE L’ELEVE 19,37€ 2015
CAHIER D’ACTIVITÉS 11,90€ 2015
CD CLASSE ΔΩΡΕΑΝ 2015
GUIDE PÉDAGOGIQUE ΔΩΡΕΑΝ

Σε ψηφιακή μορφή

2015
TEXTO  3
LIVRE DE L’ELEVE 19,37€ 2017
CAHIER D’ACTIVITÉS 11,90€ 2017
CD CLASSE ΔΩΡΕΑΝ 2017
GUIDE PÉDAGOGIQUE ΔΩΡΕΑΝ Σε

ψηφιακή μορφή

2017

 

 

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ TIMH ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
PRETS  PARTEZ  A1  

 

LE LIVRE OUVERT

LIVRE DE L’ELEVE+CD ROM 12,00€ 2017
GUIDE PEDAGOGIQUE ΔΩΡΕΑΝ 2017
LIVRE DU PROFESSEUR ΔΩΡΕΑΝ 2017

 

PRETS  PARTEZ  A2  

 

LE LIVRE OUVERT

LIVRE DE L’ELEVE+CD ROM 13,00€ 2017
GUIDE PEDAGOGIQUE ΔΩΡΕΑΝ 2017
LIVRE DU PROFESSEUR ΔΩΡΕΑΝ 2017

 

 

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ TIMH ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
A plus! 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLETT HELLAS Ε.Π.Ε.

Livre de l` élève +CD 14,10€ 2015
Cahier d` exercices +CD 8,40 € 2015
Guide pédagogique 16,80 € 2015
A plus!  2
Livre de l` élève +CD 14,10€ 2016
Cahier d` exercices +CD 8,40 € 2016
Guide pédagogique 16,80 € 2016
A plus!  3
Livre de l` élève +CD 14,10€ 2015
Cahier d` exercices +CD 8,40€ 2015
Guide pédagogique 16,80 € 2015
Entre  nous 1
Elève+Exercices+CD 18,00€ 2015
Guide pédagogique 17,88€ 2015
Entre  nous 2
Elève+Exercices+CD 18,00€ 2015
Guide pédagogique 17,88€ 2016
Entre  nous 3
Elève+Exercices+CD 18,00€ 2016
Guide pédagogique 17,88€ 2016

 

 

 

 

Β. ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ  ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

 

 

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ TIMH ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ECHO A1 2EME EDITION  

CLE INTERNATIONAL

(Ανοιχτό βιβλίο ΕΠΕ)

LIVRE DE L’ELEVE+DVD ROM+PORTFOLIO 27,00€ 2013
CAHIER PERSONNEL D’APPRENTISSAGE+CD ROM 17,00 2013
GUIDE PEDAGOGIQUE ΔΩΡΕΑΝ 2013

 

ECHO A2 2EME EDITION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLE INTERNATIONAL

(Ανοιχτό βιβλίο ΕΠΕ)

LIVRE DE L’ELEVE+DVD ROM+PORTFOLIO 27,00€ 2013
CAHIER PERSONNEL D’APPRENTISSAGE+CD ROM 17,00€ 2013
GUIDE PEDAGOGIQUE ΔΩΡΕΑΝ 2013
ECHO Β1.1 2EME EDITION
LIVRE DE L’ELEVE+DVD ROM+PORTFOLIO 28,00€ 2014
CAHIER PERSONNEL D’APPRENTISSAGE+CD ROM 18,00€ 2014
GUIDE PEDAGOGIQUE ΔΩΡΕΑΝ 2014
ECHO Β1.2 – 2EME EDITION
LIVRE DE L’ELEVE+DVD ROM+PORTFOLIO 28,00€ 2014
CAHIER PERSONNEL D’APPRENTISSAGE+CD ROM 18,00€ 2014
GUIDE PEDAGOGIQUE ΔΩΡΕΑΝ 2014
ECHO Β2 – 2EME EDITION
LIVRE DE L’ELEVE+DVD ROM+PORTFOLIO 28,00€ 2014
CAHIER PERSONNEL D’APPRENTISSAGE+CD ROM 18,00€ 2014
GUIDE PEDAGOGIQUE ΔΩΡΕΑΝ 2014
ECHO JUNIOR A1  

 

 

 

 

CLE INTERNATIONAL

(Ανοιχτό βιβλίο ΕΠΕ)

LIVRE DE L’ELEVE+DVD ROM 19,00€ 2012
CAHIER D`ACTIVITES 11,00€ 2012
GUIDE PÉDAGOGIQUE ΔΩΡΕΑΝ 2012
ECHO JUNIOR A2
LIVRE DE L’ELEVE+DVD ROM 19,00€ 2012
CAHIER D`ACTIVITES 11,00€ 2012
GUIDE PÉDAGOGIQUE ΔΩΡΕΑΝ 2012
ECHO JUNIOR B1
LIVRE DE L’ELEVE+DVD ROM 20,00 € 2012
CAHIER D`ACTIVITES 12,00 € 2012
GUIDE PÉDAGOGIQUE ΔΩΡΕΑΝ 2012
SODA 1  (A1)
LIVRE DE L’ELEVE+DVD ROM 20,00 € 2012
CAHIER D`ACTIVITES 12,00 € 2012
GUIDE PÉDAGOGIQUE ΔΩΡΕΑΝ 2012

 

SODA 2 (A2)  

CLE INTERNATIONAL

(Ανοιχτό βιβλίο ΕΠΕ)

LIVRE DE L’ELEVE+DVD ROM 20,00 € 2012
CAHIER D`ACTIVITES 12,00 € 2012
GUIDE PEDAGOGIQUE ΔΩΡΕΑΝ 2012
TOTEM 1  

 

 

HACHETTE

LIVRE DE L’ELEVE 20,45€ 2014
CAHIER D’ACTIVITES 12,27€ 2014
CD AUDIO CLASSE ΔΩΡΕΑΝ 2014
GUIDE PEDAGOGIQUE ΔΩΡΕΑΝ σε

ψηφιακή μορφή

2014
TOTEM 2  

 

HACHETTE

LIVRE DE L’ELEVE 20,45€ 2014
CAHIER D’ACTIVITES 12,53€ 2014
CD AUDIO CLASSE ΔΩΡΕΑΝ 2014
GUIDE PEDAGOGIQUE ΔΩΡΕΑΝ σε

ψηφιακή μορφή

2014
ΤΕΧΤΟ 1  

HACHETTE

LIVRE DE L’ÉLÈVE 19,32€ 2016
CAHIER D’ACTIVITES 12,00€ 2016
CD AUDIO CLASSE ΔΩΡΕΑΝ 2016
GUIDE PEDAGOGIQUE ΔΩΡΕΑΝ σε

ψηφιακή μορφή

2016
ΤΕΧΤΟ 2  

HACHETTE

LIVRE DE L’ÉLÈVE 19,32€ 2016
CAHIER D’ACTIVITES 12,00€ 2016
CD AUDIO CLASSE ΔΩΡΕΑΝ 2016
GUIDE PEDAGOGIQUE ΔΩΡΕΑΝ σε

ψηφιακή μορφή

2016
ALTER EGO +  1  

 

HACHETTE

LIVRE DE L’ÉLÈVE 20,95€ 2012
CAHIER D’ACTIVITES 12,09 € 2012
GUIDE PÉDAGOGIQUE Δωρεάν 2012
CD AUDIO CLASSE(3) Δωρεάν 2012

 

ALTER EGO +  2  

 

 

 

HACHETTE

LIVRE DE L’ÉLÈVE 20,95 € 2013
CAHIER D’AVTIVITÉS 12,09 € 2013
GUIDE PÉDAGOGIQUE Δωρεάν 2013
CD AUDIO CLASSE(3) Δωρεάν 2013
ALTER EGO +  3  

 

 

 

HACHETTE

LIVRE DE L’ÉLÈVE 22,84 € 2013
CAHIER D’AVTIVITÉS 12,50 € 2013
GUIDE PÉDAGOGIQUE Δωρεάν 2013
CD AUDIO CLASSE(3) Δωρεάν 2013
ALTER EGO +  4  

 

 

 

HACHETTE

LIVRE DE L’ÉLÈVE 22,18€ 2015
CAHIER D’AVTIVITÉS 12,64€ 2015
GUIDE PÉDAGOGIQUE ΔΩΡΕΑΝ σε

ηλεκτρονικ ή μορφή

2015
CD AUDIO CLASSE(3) ΔΩΡΕΑΝ 2015
C’ DANS L’AIR 1  

 

 

 

ΤRAIT D’UNION – DIDIER

LIVRE DE L’ELEVE & CAHIER D’EXERCICES 9,50€ 2015
GUIDE PEDAGOGIQUE & CD CLASSE 10,00 € 2015
C’ DANS L’AIR 1  DVD 8,00 € 2015
C’ DANS L’AIR 2  

 

 

ΤRAIT D’UNION – DIDIER

LIVRE DE L’ELEVE & CAHIER D’EXERCICES 9,50€ 2015
GUIDE PEDAGOGIQUE & CD CLASSE 10,00 € 2015
C’ DANS L’AIR 2  DVD 8,00 € 2015

 

Γ. ΝΕΑ ΠΡΟAIΡEΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ TIMH ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Σύγχρονη γραμματική της γαλλικής γλώσσας ΠΑΤΑΚΗ 11,80€ 2015
Hémisphère F

Livre de l’Eleve + CD

DEPORTIVO PUBLISHING (ELI) 15,00 2012
La Grammaire Sans Problème! A1- A2, Livre + CD KLETT HELLAS Ε.Π.Ε. 12,30€ 2015
La Gram. Française en 44 Leçons &230 Activ. –A1+CD 13,20€ 2014
La Gram. Française en 44 Leçons &220 Activ. –A2+CD 13,20€ 2014
La Gram. Française en 40 Leçons &201 Activ. –B1+CD 13,20€ 2013

 

La route vers Sorbonne C1 – Littérature (2017-2018) ΠΑΤΑΚΗ 10,20€ 2016
La route vers Sorbonne C2 – Littérature (2017-2018) 10,20€ 2016

 

Για το σχολικό έτος 2017-2018 θα ισχύσουν τα ήδη εγκεκριμένα προαιρετικά βοηθήματα Γαλλικής γλώσσας Γενικού Λυκείου που αναφέρονται στους εγκεκριμένους καταλόγους  των προηγουμένων σχολικών ετών.

Αντίγραφο της απόφασης αυτής να κοινοποιηθεί στα Γενικά Λύκεια της αρμοδιότητάς σας.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Δωρεάν τάμπλετ σε 1.000 μαθητές για τηλεκπαίδευση από τον Δήμο Πειραιά

 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραx

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Από σήμερα η συζήτηση στη Βουλή για προϋπολογισμό και διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών στην παιδεία

Aξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχονται από τη συμμετοχή της χώρας στο έκτακτο ...