Τελευταία Νέα

Τρίτη, 21/05/2019, 14:41


Άμεση απόδοση Μισθολογικού Κλιμακίου στους αναπληρωτές για τον πρώτο μήνα εργασίας τους

Δημοσιεύτηκε:

9:55 μμ Σεπτέμβριος 14th, 2017

Σύμφωνα με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΠΕΘ κατά το σχολικό έτος 2017 – 2018 εφαρμόζονται 2 σημαντικές αλλαγές για την απόδοση της μηνιαίας μισθοδοσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ μέσω του ΕΣΠΑ και του ΠΔΕ:

 1. Η πληρωμή μηνιαίας μισθοδοσίας θα γίνεται όπως και των αναπληρωτών που προλαμβάνονται μέσω του τακτικού προϋπολογισμού. (
  )
 2. Δίνεται η δυνατότητα της άμεσης απόδοσης Μισθολογικού Κλιμακίου που είχε ο αναπληρωτής κατά το σχολικό έτος 2016 – 2017 ώστε από την 1η μισθοδοσία να πληρώνεται τουλάχιστον σύμφωνα με το Μισθολογικό Κλιμάκιο που είχε στο προηγούμενο σχολικό έτος. (
   )

Τι αναφέρει το έγγραφο της Επιτελικής Δομής:

Σας επισημαίνουμε ότι για το σχολικό έτος 2017-2018, υπάρχουν αλλαγές στη διαδικασία καταβολής της  μισθοδοσίας για τις Πράξεις του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) (Συνημμένος πίνακας) xenesglosses.eu. Οι αλλαγές αποτελούν μεταβατικό στάδιο και εντάσσονται  στο πλαίσιο της υποχρέωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Παιδείας να διενεργείται η μισθοδοσία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (όπως και του Τακτικού Προϋπολογισμού) και είναι οι εξής (βλ. Οδηγός Υλοποίησης, Κεφάλαιο 2, 2.3.5, 2.3.6, 2.5) :

Α. Διαδικασία καταβολής μισθοδοσίας

 1. Καταργείται η καταβολή Έναντι και οι μηνιαίες αποδοχές καταβάλλονται σύμφωνα με τις ημερομηνίες πληρωμής των αναπληρωτών εκπαιδευτικών του Τακτικού προϋπολογισμού.
 2. Η Δ/νση Εκπ/σης, εντός των τριών (3) πρώτων ημερών κάθε μήνα, δημιουργεί, ελέγχει και οριστικοποιεί τη μισθοδοτική κατάσταση που αφορά τον προηγούμενο μήνα.
 3. Η μισθοδοτική κατάσταση εκδίδεται βάσει :
ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Όχι στην κατάργηση θέσεων υποδιευθυντών

α. της άμεσης ενημέρωσης που πρέπει να λαμβάνει από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων/Προϊσταμένους ΚΕΔΔΥ για κάθε στοιχείο μεταβολής που επηρεάζει την μισθοδοσία  (άδειες, απεργίες/στάσεις εργασίας, απουσίες, παραιτήσεις)

β. της άμεσης  ενημέρωσης που πρέπει να λαμβάνει από τα αρμόδια τμήματα της οικείας Δ/νσης για τις ανωτέρω μεταβολές καθώς και

γ.  της συλλογής σχετικών στοιχείων από το my school

ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων/ Προϊστάμενοι ΚΕΔΔΥ ενημερώνουν την ίδια ημέρα τους καταχωριστές για κάθε στοιχείο μεταβολής που επηρεάζει τη μισθοδοσία καθώς και τα σχετικά δεδομένα του συστήματος my school. Επισημαίνεται ότι  λόγω του στενού χρονοδιαγράμματος, η έκδοση της μισθοδοτικής κατάστασης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, βασίζεται στα προαναφερόμενα δεδομένα.

 1. Η ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας πιστώνει τους λογαριασμούς των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης με τα ποσά των δικαιούχων και των ασφαλιστικών ταμείων και εν συνεχεία η Δ/νση Εκπ/σης, αποκλειστικά μέσω internet banking, πιστώνει άμεσα τους λογαριασμούς των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με τα ποσά που τους αναλογούν και πληρώνει τις εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία και τον ΟΑΕΔ.
 2. Μετά την οριστικοποίηση της μισθοδοτικής κατάστασης δεν είναι δυνατή η επαναφορά της σε μη οριστικοποιημένη κατάσταση. Σε περίπτωση που, μετά τον έλεγχο των Παρουσιολογίων, προκύψουν διαφορές xenesglosses.eu με την μισθοδοτική κατάσταση του αντίστοιχου μήνα γίνονται οι απαραίτητοι συμψηφισμοί με καταχώριση μικτών αναδρομικών/αφαιρούμενων ποσών ή καθαρών αχρεωστήτως καταβληθέντων/εισπραχθέντων ποσών στο ΟΠΣΔ μισθοδοσίας (bglossa) και αποτυπώνονται το αργότερο στην επόμενη μισθοδοτική κατάσταση.
ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Ολοκλήρωση εγγραφών σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία

ΠΡΟΣΟΧΗ : Παρότι οι διαφορές που δύναται να προκύψουν συμψηφίζονται στην επόμενη μισθοδοσία, είναι πιθανό να απαιτηθούν χειροκίνητες ενέργειες όσον αφορά την ΑΠΔ. Εξυπακούεται ότι για την αποφυγή παρόμοιων περιπτώσεων απαιτείται η στενή συνεργασία των σχολικών μονάδων με τις Δ/νσεις Εκπ/σης, με στόχο την άμεση ενημέρωση για κάθε στοιχείο μεταβολής του εκπαιδευτικού προσωπικού. Σημειώνεται ότι ο προσδιορισμός του προσφορότερου τρόπου επικοινωνίας με τους Δ/ντές των σχολικών μονάδων/ Προϊσταμένους ΚΕΔΔΥ (π.χ. φαξ, e-mail, κλπ) εναπόκειται στις  Δ/νσεις Εκπ/σης.

Β. Ανάρτηση παραστατικών

Όλα τα παραστατικά και τα διοικητικά έγγραφα αναρτώνται στην Πλατφόρμα Ανάρτησης ΕΣΠΑ/ΠΔΕ  (https://invoices.espa.minedu.gov.gr) και δεν αποστέλλονται σε έντυπη μορφή στην ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας.

Γ. Τήρηση διαδικασιών

Πριν την καταβολή της 1ης μισθοδοσίας αναρτώνται υποχρεωτικά στην Πλατφόρμα Ανάρτησης :

 • Η Υπεύθυνη Δήλωση για το Άνοιγμα Λογαριασμού Πράξης
 • Η Απόφαση Ορισμού καταχωριστή (με ΑΔΑ )
 • Η Βεβαίωση Ανάρτησης Συμβάσεων/συμπλήρωσης ωραρίου (σχετ. έγγραφο 3318/1-9-2017 και 3354/4-9-2017)
 • Βεβαίωση όπου βεβαιώνεται ότι (σχετ. έγγραφο 149489/Ε2/8-9-2017 Γενικής Δ/νσης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης/ΥΠΠΕΘ) :

α) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βρίσκονται στους ατομικούς φακέλους των  αναπληρωτών εκπαιδευτικών και

β) οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με την/τις….. Απόφαση/Αποφάσεις  έχουν τοποθετηθεί σε σχολικές μονάδες και οι Αποφάσεις Τοποθέτησης έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

          

     

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Διευκρινίσεις του Υπ. Παιδείας προς τις Δνσεις Εκπαίδευσης για την προκήρυξη 3ΕΑ

Το Υπουργείο Παιδείας με έγγραφό του αναφέρει ότι σε συνέχεια των ανωτέρω ...

Μοιράσου!