Όσα πρέπει να ξέρουν οι αναπληρωτές για περιοχές, δήλωση περιοχών, ανάληψη υπηρεσίας, τοποθέτηση τους

Το xenesglosses.eu μετά την έκδοση του ΦΕΚ για τη δήλωση περιοχών υπενθυμίζει στους αναπληρωτές όλα τα απαιτούμενα για την έγκαιρη ανάληψη υπηρεσίας τους. εγκύκλιος-αναπληρωτές Καλούμε τους εγγεγραμμένους στους: α) οριστικούς ενιαίους πίνακες αναπληρωτών όλων των κλάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, (β) οριστικούς πίνακες αναπληρωτών Μουσικών Ειδικεύσεων και (γ) οριστικούς Κύριους και Επικουρικούς πίνακες αναπληρωτών … Συνεχίστε να διαβάζετε το Όσα πρέπει να ξέρουν οι αναπληρωτές για περιοχές, δήλωση περιοχών, ανάληψη υπηρεσίας, τοποθέτηση τους.