Home / HEADER-NEWS / Λειτουργικά κενά και άλλα θέματα που συζητήθηκαν στο ΠΥΣΠΕ Λασιθίου

Λειτουργικά κενά και άλλα θέματα που συζητήθηκαν στο ΠΥΣΠΕ Λασιθίου

Δημοσιεύτηκε: 9:13 μμ Αύγουστος 23rd, 2017  


Ενημερωτικό Συνεδρίασης ΠΥΣΠΕ Λασιθίου
Αλέξανδρος Αλεξάκης, Αιρετός στο ΠΥΣΠΕ Λασιθίου

Σητεία 23-08-2017

Γιάννης Πασπαράκης, Αιρετός στο ΠΥΣΠΕ Λασιθίου 
Ιεράπετρα 23-08-2017

 

Προς :

– Διεύθυνση Π.Ε. Ν. Λασιθίου

Σχολεία και νηπιαγωγεία Λασιθίου

– Όλους τους συναδέλφους μας

– ΜΜΕ

 

 

Email:  alexandro.alexak@gmail.com Τηλ : 6976970367

ypasparakis@sch.gr Τηλ : 6948575823

Την Τρίτη 22 Αυγούστου 2017 συμμετείχαμε ως αιρετοί στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Λασιθίου. Η συνεδρίαση αυτή αποτελεί την πρώτη συνεδρίαση μετά την αλλαγή του διευθυντή εκπαίδευσης, που προέκυψε κατά τις τελευταίες κρίσεις

Ως αιρετοί πραγματοποιήσαμε συνάντηση με το νέο διευθυντή εκπαίδευσης στην οποία καταθέσαμε τις θέσεις και τα αιτήματα των αιρετών και του κλάδου. Εκφράσαμε επίσης την ανησυχία μας για τις νέες αλλαγές και την  στάση μας απέναντι στις νέες εξελίξεις. Κοινός τόπος ήταν η λειτουργία του συμβουλίου με τις αρχές της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισονομίας. Συζητήθηκε η λειτουργία του συμβουλίου με όρους δημοκρατίας, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, η αναβάθμιση του παιδαγωγικού έργου, καθώς και η προάσπιση των δικαιωμάτων που αφορούν εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Η θέση των αιρετών είναι θέση που στέκεται απέναντι στις αντιεκπαιδευτικές ρυθμίσεις που θεσπίζει το υπουργείο.

Ευχόμαστε στον απερχόμενο Διευθυντή εκπαίδευσης καλή θητεία ως διευθυντή σχολικής μονάδας καθώς και στο νέο διευθυντή εκπαίδευσης καλή θητεία.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης ήταν:

Θέμα 1ο : «Απόσπαση προσωπικού στη ΔΙΠΕ Λασιθίου».

Πάγια θέση των αιρετών είναι να γίνονται όλες οι αποσπάσεις με αίτηση των συναδέλφων. Επιπροσθέτως η κάλυψη των αναγκών με απόσπαση στην υπηρεσία προτείνουμε να γίνεται με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συγκρότηση πίνακα και ορισμό από το Υπουργείο. Αντιλαμβανόμενοι τις ιδιαίτερες συνθήκες που προέκυψαν από την αλλαγή στη διοίκηση της Π.Ε. Λασιθίου καθώς και την αναγκαιότητα να λειτουργήσει η υπηρεσία λίγο πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς  και καταθέσαμε την θέση μας να γίνονται στο εξής με την τήρηση της άνω διαδικασίας.

Θέμα 2ο :  «Σύνταξη πίνακα λειτουργικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού της Π.Ε Λασιθίου».

Το Υπουργείο Παιδείας στα πλαίσια του χρονοδιαγράμματος που έχει θέσει προβλέπει την σύνταξη πίνακα με τα αριθμητικά λειτουργικά κενά του ΠΥΣΠΕ.  Στη συνέχεια τα ονομαστικά κενά ανά σχολική μονάδα και τον προσδιορισμό των υπεράριθμων εκπαιδευτικών.

Στη συνεδρίαση θέσαμε την ανάγκη του προσδιορισμού των ονομαστικών λειτουργικών  κενών (κενά ανά σχολική μονάδα) συμπεριλαμβανομένων και των ολοημέρων καθώς και τον ορισμό των κενών ειδικοτήτων με γνώμονα την πλήρη κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων. Η λειτουργία του ολοήμερου στα 4/θ Δ. Σ. είναι σχεδόν αδύνατη χωρίς την παρουσία σταθερού εκπαιδευτικού. Το εντοπίσαμε κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά και το επισημάναμε. Συμπεριλάβαμε τα κενά ολοήμερων στα ολιγοθέσια σχολεία. Τα κενά που έβγαλε το ΠΥΣΠΕ είναι στους παρακάτω πίνακες.

Η συνεδρίαση έγινε σε κλίμα συνεργασίας αφού υπήρξε εκατέρωθεν η διάθεση προσδιορισμού με τη διχοτόμηση όλων των τμημάτων που ο μαθητικός πληθυσμός υπερέβαινε τα 25 παιδιά καθώς και την κατανομή κενών σύμφωνα με τις ανάγκες των νηπιαγωγείων. Ακόμα δόθηκαν κενά ειδικοτήτων για πλήρη κάλυψη των αναγκών όλων των σχολικών μονάδων. Η προσέγγιση αυτή έγινε χωρίς την ανάθεση και τη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων γι’ αυτό και ενδεχομένως να προκύψουν αυξημένα κενά στην επόμενη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2017-18
ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΟΡΓΑ-ΝΙΚΑ + ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΕΚΠ/ΚΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ

(ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ, Κ.Λ.Π.)

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ-ΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΛΛΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 271 305 31 23 1 89
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 95 141 11 -57
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ 5 -5
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ 24 34 1 -11
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ 2 4 -2
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 8 -8
ΠΕ11 ΦΥΣΙΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 35 41 2 1 9
ΠΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ 5 10 -5
ΠΕ19-20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6 20 -14
ΠΕ32 ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ 3 -3

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. 2017-18
ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΟΡΓΑ-ΝΙΚΑ + ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΕΚΠ/ΚΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ

(ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ-ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Κ.Λ.Π.)

ΠΑΡΑΙΤΗ-ΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ-ΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑ-ΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΛΛΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 6 27 1 -22
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 3 11 -8
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΕ11 ΦΥΣΙΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΠΕ19-20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕ32 ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ

Θέμα 3ο : «Πρόταση Κατανομής Οργανικών Θέσεων στις ειδικότητες ΠΕ19-20 (Πληροφορικής) και ΠΕ05(Γαλλικών)»

 Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο συνεδρίασε κι αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει την κατανομή των Οργανικών θέσεων ειδικοτήτων ΠΕ05 και ΠΕ19-20 στα παρακάτω Δημοτικά Σχολεία. Να σημειώσουμε εδώ πως η διαδικασία κατανομής οργανικών είχε γίνει και παλαιότερα και δεν είχε περάσει από το Συμβούλιο αλλά έγινε με πρόταση της Διεύθυνσης. Η θέση μας είναι να τίθενται όλα τα θέματα στο ΠΥΣΠΕ, ακόμα και αν δεν προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία, πράγμα το οποίο είδαμε να υλοποιείται και είναι ένα πολύ θετικό δείγμα και καταδεικνύει αλλαγή αντίληψης.

Η εγκύκλιος του Υπουργείου ανέφερε την ίδρυση σε σχολικές μονάδες με τη μεγαλύτερη κάλυψη ωραρίου, συνεπώς των μεγαλύτερων σχολικών μονάδων οργανικά  ή λειτουργικά. Καταθέσαμε και συμφωνήσαμε στην τήρηση της εισήγησης αλλά αφού η μαθητική σύνθεση μεταβάλλεται να γίνει η κατανομή σε όσο το δυνατόν περισσότερες σχολικές μονάδες γίνεται.

Η κατανομή οργανικών θέσεων ειδικοτήτων που προτείνεται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι η παρακάτω:

Σχολική Μονάδα ΠΕ 19-20 Πληροφορικής ΠΕ 07 Γερμανικής Φιλολογίας
3ο Αγίου Νικολάου   1
2ο Ιεράπετρας   1
3ο Ιεράπετρας 1  
4ο Ιεράπετρας 1  
4ο Αγίου Νικολάου 1  
1ο Αγίου Νικολάου 1  
2ο Σητείας 1  
3ο Σητείας 1  
     

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Αλέξανδρος Αλεξάκης & Γιάννης Πασπαράκης,  Αιρετοί στο ΠΥΣΠΕ Λασιθίου

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Ανακοινώθηκε το Σχέδιο Νόμου για τα ΑΕΙ

 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραx

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Στατιστικά: Πόσες αιτήσεις υποβλήθηκαν στις 5 προκηρύξεις του ΑΣΕΠ

Τα επίσημα στοιχεία των αιτήσεων των προκηρύξεων 1ΕΑ/2022, 2ΕΑ/2022, 3ΕΑ/2022, 4ΕΑ/2022 και ...