Home / Featured / 20 ερωτήσεις και απαντήσεις από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τις αιτήσεις των εκπαιδευτών σε ΔΙΕΚ, ΔΣΕΚ

20 ερωτήσεις και απαντήσεις από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τις αιτήσεις των εκπαιδευτών σε ΔΙΕΚ, ΔΣΕΚ

Δημοσιεύτηκε: 8:42 πμ Αύγουστος 15th, 2017  


Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ

20 ερωτήσεις και απαντήσεις στα συνηθέστερα ερωτήματα που αφορούν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωρομοισθίων εκπαιδευτών σε ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ.

ΕΔΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
ΣΤΑ ΔΙΕΚ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΣΕΚ ΓΙΑ ΤΟ 2017-2018
11 Αυγούστου 2017
Παρακαλούμε πριν προχωρήσετε στη διαδικασία υποβολής της αίτησης συμβουλευτείτε την
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Εάν έχετε κάνει μόνο «Προσωρινή Αποθήκευση» και όχι «Υποβολή», δεν θα λάβετε αρ. πρωτ. και ως εκ τούτου μετά την ημ.νια λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα αποκλεισθείτε από τη διαδικασία και δεν θα συμπεριληφθείτε στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης.
1. Χρησιμοποιώ τα στοιχεία εισόδου που είχα για άλλες προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και δεν μπορώ να εισέλθω στο σύστημα για να κάνω την αίτηση.
Στο σύστημα υποδοχής αιτήσεων https://mis.inedivim.gr, ισχύουν οι λογαριασμοί χρηστών (email και κωδικός) για τους υποψήφιους ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ./Δ.Σ.Ε.Κ. ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016-2017.
Υποψήφιοι που δεν έχουν δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη θα πρέπει να προχωρήσουν σε εγγραφή τους στο σύστημα επιλέγοντας τον σύνδεσμο Εγγραφή ως νέος χρήστης
2. Προσπαθώ να κάνω εγγραφή, αλλά δεν λαμβάνω το email επιβεβαίωσης.
Ελέγξτε εκτός από τα εισερχόμενα (inbox) και την ανεπιθύμητη αλληλογραφία (spam).
Υπάρχει περίπτωση να είχατε πληκτρολογήσει λάθος email κατά την εγγραφή σας. Δοκιμάστε να κάνετε εκ νέου εγγραφή ή επιλέξτε τον σύνδεσμο Θέλετε να σας ξαναστείλουμε το email ενεργοποίησης λογαριασμού; ώστε να σας αποσταλεί νέο email επιβεβαίωσης.
3. Έχω προχωρήσει στην εγγραφή και το σύστημα μου ζητάει να συμπληρώσω τον ΑΦΜ μου.
Ο κάθε υποψήφιος εκπαιδευτής έχει δικαίωμα να κάνει μια αίτηση, σε μια ειδικότητα και μια περιφέρεια. Ως εκ τού του, ο έλεγχος ΑΦΜ διασφαλίζει ότι ο κάθε χρήστης μπορεί να έχει μόνο έναν ενεργό λογαριασμό. Εάν έχετε απασχοληθεί ως εκπαιδευτής ή σε κάποιο άλλο πρόγραμμα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. τότε τα προσωπικά σας στοιχεία είναι προσυμπληρωμένα. Διατηρείτε το δικαίωμα να
τα επεξεργαστείτε ώστε να συμφωνούν με τα στοιχεία της ταυτότητάς σας.
4. Ολοκλήρωσα την εγγραφή μου στο σύστημα αλλά έχω ξεχάσει τα στοιχεία εισόδου. Τι κάνω;
Επιλέγετε τον σύνδεσμο «Ξεχάσατε τον κωδικό σας;» και ακολουθείτε τις οδηγίες αλλαγής κωδικού πρόσβασης. Εάν δεν θυμάστε το email με το οποίο κάνατε την εγγραφή σας και είχατε ήδη συμπληρώσει τον ΑΦΜ σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το helpdesk ώστε να σας υπενθυμίσουν το email σας ή να απενεργοποιήσουν τον λογαριασμό σας ώστε να προχωρήσετε σε εκ νέου εγγραφή.
Σας υπενθυμίζουμε ότι ισχύει λογαριασμός χρήστης που είχατε δημιουργήσει αν συμμετείχατε στις προσκλήσεις ωρομισθίων εκπαιδευτών ΔΙΕΚ/ΔΣΕΚ ή για τη στελέχωση των ΣΔΕ, την περίοδο 2016-2017.
5. Στα πεδία της αίτησης συμπληρώνω ώρες και έτη ή μόρια;
Συμπληρώνετε ώρες ή έτη ανάλογα το πεδίο. Σε κάθε πεδίο υπάρχει σήμανση που αναφέρει τι πρέπει κατά περίπτωση να συμπληρώσετε. Επίσης υπάρχει και ανά πεδίο το σύμβολο όπου όταν το επιλέγετε εμφανίζονται πληροφορίες για τη σωστή συμπλήρωσή των πεδίων. Ο υπολογισμός σε μόρια γίνεται από το σύστημα. Σε κάθε περίπτωση σας προτείνουμε πριν τη συμπλήρωση των πεδίων της αίτησης να έχετε συμβουλευτεί την πρόσκληση.
6. Το πεδίο «Μέγιστος Επιθυμητός Αριθμός Ωρών Απασχόλησης» τι αφορά;
Είναι προαιρετικό πεδίο και αποτελεί στατιστικό στοιχείο το οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τη φάση αναθέσεων μαθημάτων. Συμπληρώνετε τον αριθμό εβδομαδιαίων ωρών που είστε διαθέσιμοι να απασχοληθείτε στα ΔΙΕΚ/ΔΣΕΚ. Οι αναθέσεις ωρών θα γίνουν από τους διευθυντές σύμφωνα με τη λίστα κατάταξης και τις ανάγκες διδακτικών ωρών, ανεξάρτητα από τον αριθμό ωρών που συμπληρώσατε. Ο μόνος περιορισμός αφορά την ιδιότητά σας (πχ Δημόσιος Υπάλληλος, Άνεργος) ως προς τον μέγιστο αριθμό ωρών που μπορείτε να αναλάβετε (10 ή 20 ώρες) όπως ορίζεται στην πρόσκληση.
7. Πώς ορίζω την ειδικότητά μου;
Εάν είστε Πτυχιούχος τότε επιλέγετε την αντίστοιχη από τη λίστα ειδικοτήτων. Στην περίπτωση που η ειδικότητά σας δεν υπάρχει, επιλέγετε την τιμή «ΆΛΛΟ» και συμπληρώνετε στο πεδίο «Τίτλος Πτυχίου» αποκλειστικά τον τίτλο που αναφέρει το δικαιολογητικό που θα προσκομίσετε στο ΔΙΕΚ ως πτυχίο.
Εάν είστε Εμπειροτέχνης τότε συμπληρώνετε στο ελεύθερο πεδίο την ειδικότητά σας.
8. Το πεδίο «2.1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε ΙΕΚ και ΣΕΚ σχετική με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων:» ποια προϋπηρεσία αφορά;
Αφορά τη διδακτική εμπειρία σε όλα τα δημόσια ΙΕΚ και όλες τις δημόσιες ΣΕΚ, δηλαδή τα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αλλά και άλλων φορέων όπως πχ ΙΕΚ του ΟΑΕΔ του Υπουργείου Εργασίας και στο αντίστοιχο πεδίο της ηλεκτρονικής φόρμας συμπληρώνετε τον αριθμό ωρών.
9. Το πεδίο «2.3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε άλλα προγράμματα Μη Τυπικής Εκπαίδευσης Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Επαγγελματικής Κατάρτισης, εκτός ΙΕΚ» ποια προϋπηρεσία αφορά;
Αφορά τις υπόλοιπες δημόσιες δομές μη τυπικής εκπαίδευσης, εκτός ΙΕΚ και ΣΕΚ του πεδίου 2.1., όπως π.χ.ΚΔΒΜ, , δημοτικά ΚΔΒΜ κ.α. και στο αντίστοιχο πεδίο της ηλεκτρονικής φόρμας συμπληρώνετε τον αριθμό ωρών.
10. Πώς συμπληρώνω την εργασιακή μου εμπειρία;
Το πεδίο της εργασιακής εμπειρίας δέχεται δεκαδικά ψηφία. Μπορείτε να συμπληρώσετε πχ. 4,8.
11. Πώς συμπληρώνω τη διδακτική μου εμπειρία στην τυπική εκπαίδευση;
Εάν αφορά προϋπηρεσία στην 1οβάθμια ή 2οβάθμια εκπαίδευση συμπληρώνετε ακέραιες τιμές (πχ. 1 ή 10) και αφορά έτη. Σε περίπτωση που η προϋπηρεσία σας υπολογίζεται σε δεκαδική μορφή τότε μπορείτε να στρογγυλοποιήσετε σε ακέραια τιμή. Ανάλογα με τη βεβαίωση προϋπηρεσίας που θα προσκομίσετε η αναγωγή για μη μόνιμο προσωπικό σύμφωνα με την υπ.αριθμ Υ.Α Π/200082 (Φ.Ε.Κ. 2844 τ. Β /2 -10-2012) Εάν αφορά προϋπηρεσία στην 3οβάθμια εκπαίδευση μπορείτε να συμπληρώσετε τιμή ανά 0,5. Δηλαδή 1 ή 1,5 ή 2,0 ή 2,5. Δεν δέχεται άλλα ενδιάμεσα δεκαδικά ψηφία.
12. Πώς αποδεικνύω την ανεργία μου;
Η ανεργία πρέπει να είναι συνεχιζόμενη και αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας πρέπει να συμπίπτει με την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (08/08/2017 – 24/08/2017). Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.
13. Πού συμπληρώνω στην ηλεκτρονική αίτηση την διδακτική επάρκεια της ΑΣΠΑΙΤΕ;
Όπως αναγράφει και η προκήρυξη η διδακτική επάρκεια της ΑΣΠΑΙΤΕ δεν μοριοδοτείται.
14. Πόσα ΔΙΕΚ/ΔΣΕΚ μπορώ να επιλέξω στην ηλεκτρονική αίτηση ;
Μπορείτε να επιλέξετε όλα τα ΔΙΕΚ/ΔΣΕΚ της περιφέρειας που επιλέξατε. Πρέπει το «ΙΕΚ/ΣΕΚ Υποβολής Φακέλου» να το επιλέξετε ταυτόχρονα και ως ΙΕΚ Επιλογής.
15. Έχω οριστικοποιήσει την αίτησή μου και ξέχασα να συμπληρώσω την εργασιακή μου εμπειρία. Πώς μπορώ να το διορθώσω;
Από τη στιγμή που έχετε κάνει οριστική υποβολή και έχει εμφανιστεί η επιλογή της εκτύπωσης αίτησης μπορείτε να επιλέξετε το κουμπί «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ» και να προχωρήσετε σε διορθώσεις. Στη συνέχεια επιλέγετε «Υποβολή» εκ νέου αλλιώς οι τροποποιήσεις που έχετε κάνει δεν θα αποθηκευθούν.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Εάν έχετε κάνει μόνο «Προσωρινή Αποθήκευση» και όχι «Υποβολή» δεν έχετε λάβει αρ. πρωτ και μετά την ημ.νια λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα εξαιρεθείτε από τη διαδικασία.
16. Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης τι κάνω;
Θα καταθέσετε τα δικαιολογητικά σας αυτοπροσώπως, όπως ορίζονται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, από 21/08/2017 έως 28/08/2017 και κατά τις ώρες που θα ορίζονται με ανακοίνωση από τα κατά τόπους ΔΙΕΚ- ΔΣΕΚ. Τον φάκελο δικαιολογητικών τον υποβάλετε στο ΔΙΕΚ ή ΔΣΕΚ το οποίο ορίσατε ως ΔΙΕΚ/ΔΣΕΚ Υποβολής Φακέλου στην ηλεκτρονική σας αίτηση.
17. Τι πρέπει να περιέχει ο φάκελος δικαιολογητικών;
Εκτός από τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά που αναφέρει αναλυτικά η πρόσκληση ενδιαφέροντος, θα πρέπει να υποβάλλετε για κάθε πεδίο που έχετε συμπληρώσει στην ηλεκτρονική φόρμα το αντίστοιχο δικαιολογητικό. Στην περίπτωση που έχετε δηλώσει κάποιο στοιχείο το οποίο δεν συνοδεύεται από το αντίστοιχο δικαιολογητικό τότε θα σας αφαιρεθεί η αντίστοιχη μοριοδότηση κατά τη διοικητική επαλήθευση.
18. Κατά την περίοδο κατάθεσης των δικαιολογητικών θα λείπω στο εξωτερικό. Πώς θα υποβάλλω τον φάκελό μου;
Μπορεί να τον καταθέσει αντί για εσάς άλλο πρόσωπο, αλλά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως απουσίας στο εξωτερικό το οποίο θα πιστοποιείται ή σε περιπτώσεις ασθενείας του αιτούντα. Η εξουσιοδότηση θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής και θα υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο.
19. Έχω δηλώσει ΙΕΚ υποβολής φακέλου σε διαφορετική Περιφέρεια από αυτή που διαμένω. Πώς μπορώ να υποβάλλω τον φάκελό μου;
Μπορεί να τον καταθέσει αντί για εσάς άλλο πρόσωπο κατά την περίοδο υποβολής δικαιολογητικών (21/08/2017 έως 28/08/2017) μόνο με εξουσιοδότηση η οποία θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής και θα υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο.
20. Πώς βεβαιώνω ότι είμαι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλικών;
Θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει, κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, στο πεδίο «Αριθμός Μητρώου Εκπαιδευτή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.» τον κωδικό πιστοποίησης (είναι ο επταψήφιος κωδικός που σας έχει αποδοθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ με τη μορφή EBΧΧΧΧΧ) και να περιλάβετε στον φάκελο την αντίστοιχη βεβαίωση πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ. Στην περίπτωση που συμμετείχατε στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης Περιόδου 2017 και δεν έχει εκδοθεί η βεβαίωσή σας, θα υποβάλλετε μια υπεύθυνη δήλωση στην
οποία θα αναφέρετε ότι συμμετείχατε επιτυχώς στις εν λόγω εξετάσεις και έχετε λάβει κωδικό πιστοποίησης τον οποίο θα αναφέρετε.
Οι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές της 1ης Περιόδου 2017 αναφέρονται και στην απόφαση με ΑΔΑ: 6Κ8ΜΟΡΗΛ-ΘΘΘ
Προσοχή:
Για να έχετε ολοκληρώσει σωστά τη διαδικασία υποβολής αίτησης θα πρέπει να έχετε κάνει
υποβολή, να έχετε λάβει αριθμό πρωτοκόλλου και να έχει εμφανιστεί το κουμπί «Εκτύπωση
Αίτησης». Εάν έχετε κάνει μόνο «Προσωρινή Αποθήκευση» και όχι «Υποβολή», δεν θα λάβετε αρ. πρωτ. και ως εκ τούτου μετά την ημ.νια λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα αποκλεισθείτε από τη
διαδικασία και δεν θα συμπεριληφθείτε στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης.

 


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...