Home / Featured / Να επανεξεταστούν συνάφειες τίτλων σπουδών μεταπτυχιακών ζητάει το Υπουργείο

Να επανεξεταστούν συνάφειες τίτλων σπουδών μεταπτυχιακών ζητάει το Υπουργείο

Δημοσιεύτηκε: 9:28 μμ Ιούλιος 18th, 2017  


Κρίση συναφειών τίτλων σπουδών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σχολικών ετών 2016-17 και 2017-18».

Μετά την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων αναπληρωτών Ε.Ε.Π. σύμφωνα με την με αρ. 65475/Δ3/20-04-2017 (ΦΕΚ 1369/Β΄/21-04-2017) πρόσκληση για πρόσληψη αναπληρωτών Ε.Ε.Π., διαπιστώθηκαν από τις υπηρεσίες (Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., Α.Σ.Ε.Π., Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης) αλλά και από τους υποψηφίους που συμμετέχουν στη διαδικασία πρόσληψης, ζητήματα που σχετίζονται με την απόδοση συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (ΜΤΣ) και συγκεκριμένα παρατηρήθηκε απόδοση διαφορετικής κρίσης συνάφειας για τον ίδιο ΜΤΣ κατά το 2017 σε σχέση με τη συνάφεια που αποδόθηκε το 2016.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα κάτωθι :

 Σε υποψηφίους του κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων με ΜΤΣ «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ» του Πανεπιστημίου LEIDEN Ολλανδίας, αποδόθηκε συνάφεια με τη Σχολική Ψυχολογία, σε όσους αιτήθηκαν για πρώτη φορά το 2017, είτε ζήτησαν εκ νέου κρίση συνάφειας σύμφωνα με ορισθείσα οδηγία, ενώ για άλλους υποψηφίους με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά που αιτήθηκαν κρίση συνάφειας το 2016 και δεν ζήτησαν επανεκτίμηση η εν λόγω συνάφεια αποδίδεται στον κλάδο.

 Σε υποψηφίους του κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων με ΜΤΣ «ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΑΚΕΣ- ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» του Πανεπιστημίου της Ρώμης, TOR VERGATA, σε όσους κρίθηκαν κατά τη φετινή χρονιά έλαβαν συνάφεια με τη Σχολική
Ψυχολογία, ενώ όσοι κρίθηκαν κατά την προηγούμενη χρονιά έλαβαν συνάφεια στον κλάδο.

 Σε υποψηφίους του κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών με ΜΤΣ «ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΑΚΕΣ- ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» του Πανεπιστημίου της Ρώμης Ιταλίας, TOR VERGATA, σε όσους κρίθηκαν κατά τη φετινή χρονιά έλαβαν συνάφεια στον κλάδο, ενώ όσοι κρίθηκαν κατά την προηγούμενη χρονιά έλαβαν συνάφεια στην ΕΑΕ.

Λαμβάνοντας υπόψη :

1. Την με αρ. πρωτ. 106685/Δ3/29-06-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 2087/Β) «Συγκρότηση Επιτροπής για εξέταση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων» σύμφωνα με το άρθρο 50 το Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α), η Επιτροπή είναι αρμόδια για την εξέταση συνάφειας των ΜΤΣ των υποψηφίων αναπληρωτών Ε.Ε.Π..

2. Την με αρ. πρωτ. 65475/Δ3/20-04-2017 (ΦΕΚ 1369/Β΄/21-04-2017) πρόσκληση για πρόσληψη αναπληρωτών Ε.Ε.Π., όπου :α) στην ενότητα ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ στο μέρος των Διευκρινίσεων επί της μοριοδότησης των Ακαδημαϊκών κριτηρίων ορίζεται:

«ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στο ΙΕΠ αποστέλλονται από την οικεία Περιφ. Δ/νση Εκπαίδευσης μόνο οι μεταπτυχιακοί/διδακτορικοί τίτλοι που υποβάλλονται για πρώτη φορά από υποψηφίους (συνοδευόμενοι, κατά περίπτωση, από την αναλυτική βαθμολογία και το πρόγραμμα σπουδών ή το περιεχόμενο της διδακτορικής διατριβής σε ηλεκτρονική μορφή), ακόμη και αν τίτλος του
ίδιου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είχε προσκομιστεί στο παρελθόν από λοιπούς υποψηφίους. Οι υποψήφιοι, των οποίων οι τίτλοι δεν έλαβαν συνάφεια σε προηγούμενη κρίση της επιτροπής του ΙΕΠ, είτε στον κλάδο απασχόλησης είτε στην ΕΑΕ, έχουν δικαίωμα να αιτηθούν εκ νέου την εξέταση της συνάφειας του Μ.Τ.Σ., στην οικεία ΠΔΕ εφόσον προσκομίζονται συμπληρωματικά στοιχεία. Η αποστολή αυτών θα γίνει από την εν λόγω ΠΔΕ σε ηλεκτρονική μορφή για εξέταση συνάφειας στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στη διεύθυνση: synafeia@iep.edu.gr

β) Στο πλαίσιο των ενστάσεων της πρόσκλησης για πρόσληψη αναπληρωτών Ε.Ε.Π. δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τα ζητήματα της συνάφειας της αρμόδιας επιστημονικής επιτροπής του ΙΕΠ και

3. Το ότι η αρμόδια Επιτροπή του Ι.Ε.Π. δεν ανέστειλε, κατήργησε ή ακύρωσε με επόμενη πράξη τις προηγούμενες αποφάσεις της σε σχέση με την συνάφεια ούτε και ζήτησε επαναξιολόγηση όλων ή μερικών ΜΤΣ μετά τον καθορισμό των κριτηρίων συνάφειας των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων του Ε.Ε.Π. με την Πράξη 3/19-01-2017 (ΑΔΑ: ΩΤ1ΟΟΞΛΔ-ΗΓΞ) και τα απορρέοντα αποτελέσματα της ανωτέρω επιτροπής χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση των προσωρινών και οριστικών πινάκων κατάταξης σε σχέση με το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό κριτήριο.

 Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένες τις διαφοροποιήσεις στην κρίση της Επιτροπής και επειδή διακυβεύεται το κύρος των πινάκων κατάταξης, με συνέπειες που θα καταστήσουν τη διαδικασία πρόσληψης των αναπληρωτών Ε.Ε.Π. αναξιόπιστη ή και αδύνατη και κατ’ επέκταση θα τεθούν εμπόδια για την έγκαιρη λειτουργία των σχολικών μονάδων, σας καλούμε όπως :

α) Επανεξετάσετε τις αποφάσεις συνάφειας του 2016 σε σχέση με τις αντίστοιχες του 2017, προκειμένου να αποκατασταθούν οι ανισότητες, αν και όπου αυτές υπάρχουν, ώστε η οριστική κατάταξη των υποψηφίων να πραγματοποιηθεί με όρους ισοτιμίας, αξιοκρατίας και δικαιοσύνης, και

β) Αποστείλετε τους σχετικούς πίνακες στις ενδιαφερόμενες Π.Δ.Ε., , στο Α.Σ.Ε.Π. και στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., μετά την περαίωση της κρίσης και  των ελέγχων σας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...