Home / HEADER-NEWS / Δράσεις για τον πολιτισμό στα σχολεία της χώρας: Ο πολιτισμός στο «Νέο Σχολείο»

Δράσεις για τον πολιτισμό στα σχολεία της χώρας: Ο πολιτισμός στο «Νέο Σχολείο»

Δημοσιεύτηκε: 5:49 μμ Ιούλιος 26th, 2017  


Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Ο πολιτισμός στο «Νέο Σχολείο» ονομάζεται η Πράξη που θα χρηματοδοτηθεί μέσω ΕΣΠΑ και έχει ως σκοπό της τον  σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων πολιτιστικού περιεχομένου, για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με στόχο την επαφή και γνωριμία των μαθητών αφενός με την πολιτιστική κληρονομιά και αφετέρου με τις διάφορες μορφές σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης, όπως το θέατρο, η μουσική, ο χορός και ο κινηματογράφος.

Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσω ειδικά σχεδιασμένων προγραμμάτων και καινοτόμων διδακτικών μεθόδων, που αξιοποιούν τα εργαλεία της βιωματικής μάθησης, προσεγγίζονται συγκεκριμένες θεματικές που στοχεύουν στον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Ήδη έχει εκδοθεί η σχετική πρόσκληση προς φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ενδεικτικά προτεινόμενα έργα:
1.«Η Όπερα Διαδραστικά στα σχολεία» (ΕΣΠΑ 2014-2020)
Στη βάση του επιτυχημένου προγράμματος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής «Η όπερα διαδραστικά στα σχολεία» που αποτέλεσε καλή πρακτική για το ΕΣΠΑ 2007-2013, σχεδιάζεται κατά προτεραιότητα α) η αναβάθμισή του με την παραγωγή νέου εκπαιδευτικού υλικού, ώστε κατάλληλα προσαρμοσμένο να επεκταθεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και δευτερευόντως β) η διεύρυνση της εφαρμογής του σε περισσότερα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Δικαιούχος: Εθνική Λυρική Σκηνή
Προϋπολογισμός: 4.000.000,00 €
2. Εκπαιδευτικά προγράμματα κατάλληλα σχεδιασμένα για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα αφορούν σε θεματικές του θεάτρου και θα υλοποιηθούν από το Εθνικό Θέατρο και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, σε
σύμπραξη.
Οι διαφορετικές θεματικές αφορούν ενδεικτικά: στην ιστορία του θεάτρου, στην εξέλιξη της δραματουργίας, καθώς και στην προετοιμασία μιας θεατρικής παράστασης.
Δικαιούχοι: Εθνικό Θέατρο και Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος
Προϋπολογισμός: 900.000,00 €
3. Θ-ink–το γκράφιτι ως ιστορική μαρτυρία και ως φθορά στα αρχαία μνημεία»
Εκπαιδευτική δράση για μαθητές β’βάθμιας εκπαίδευσης, με στόχο την ευαισθητοποίηση και γνώση σχετικά με τα θέματα προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, με αφορμή και επίκεντρο τα γκράφιτι που συχνά ζωγραφίζονται στην επιφάνεια μνημείων. Οι μαθητές, με τη βοήθεια ομάδας συντηρητών, καθώς και καλλιτεχνών γκράφιτι, μαθαίνουν την ιστορία του γκράφιτι από την αρχαιότητα έως σήμερα, προσεγγίζοντας την έκφραση μέσω της αποτύπωσης μηνυμάτων σε τοίχο, ως μια μορφή
διαχρονικής τέχνης που αποτελεί ιστορική μαρτυρία τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον. Στο πλαίσιο της δράσης, θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία, ενώ θα παραχθεί και υποστηρικτικό εποπτικό υλικό. Το πρόγραμμα έχει ήδη υλοποιηθεί πιλοτικά από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών σε περιορισμένο αριθμό σχολείων, με ίδιους πόρους και βρήκε ιδιαίτερη απήχηση στη σχολική κοινότητα.
Δικαιούχος: Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών
Προϋπολογισμός: 700.000,00 €
4. «Ψηφιακή Πλατφόρμα Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία»
Η δράση αφορά στη δημιουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας, στην οποία θα περιέχονται, λεπτομερώς κατηγοριοποιημένες, διεθνείς και ελληνικές ταινίες υψηλής κινηματογραφικής ποιότητας και των τριών βασικών ειδών: μυθοπλασία, documentary, animation, καθώς και συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, σχεδιασμένο με βάση τις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας.
Στόχος είναι η υποστήριξη και ο εμπλουτισμός του έργου του εκπαιδευτικού, με την αξιοποίηση του κινηματογράφου ως εκπαιδευτικού / διδακτικού εργαλείου.
Δικαιούχος: Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου
Προϋπολογισμός: 1.500.000 €
5. «Από το Μουσείο στο Θέατρο. Ανιχνεύοντας την θεατρική πράξη της αρχαίας τραγωδίας».
Η πράξη θα υλοποιηθεί από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς & Νήσων σε σύμπραξη με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Πειραιά και οι δράσεις της θα υλοποιηθούν στο Αρχαίο Θέατρο της Ζέας, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά αλλά και μέσα στη σχολική τάξη. Βασικός στόχος της δράσης είναι η γνωριμία και εξοικείωση των μαθητών με τη γλώσσα, τα νοήματα, το περιεχόμενο, την δραματουργία και το ήθος της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, καθώς και με τον τρόπο που αυτά επηρέασαν τη γλώσσα του σύγχρονου θεάτρου και την αισθητική της θεατρικής πράξης. Παράλληλα, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να μελετήσουν τη δομή ενός αρχαίου θεατρικού οικοδομήματος, και ενός νεότερου θεάτρου και να κατανοήσουν τις βασικές διαφορές, ως προς τη λειτουργία του θεάτρου, στην αρχαία και στη σύγχρονη κοινωνία.
Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης θα σχεδιαστεί και θα παραχθεί φάκελος υποστηρικτικού υλικού με έντυπο και ψηφιακό υλικό, ενώ θα πραγματοποιηθούν επιμορφωτικά σεμινάρια στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, με στόχο την περαιτέρω αξιοποίηση του υλικού.
Δικαιούχοι: ΕΦΑ Δυτικής Αττικής, Πειραιώς & Νήσων και Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου
Πειραιά (για τις δράσεις που θα υλοποιηθούν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά)
Προϋπολογισμός: 450.000 €
6. Συνέχιση της υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Δ/νσης Μουσείων και των Εφορειών Αρχαιοτήτων σε όλη την Ελλάδα.
Τα προγράμματα υλοποιούνται ως επί το πλείστον στους χώρους των Μουσείων και των οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και αγγίζουν ποικιλία θεματικών της πολιτιστικής κληρονομιάς ανάλογα με τα ευρήματα και την ιστορία της κάθε περιοχής.
Δικαιούχος: Διεύθυνση Μουσείων
Προϋπολογισμός: 450.000 €
Στο πλαίσιο των προτεινόμενων δράσεων θα σχεδιαστεί και θα παραχθεί έντυπο και ψηφιακό υλικό, το οποίο θα βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου και μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, με στόχο την κατανόηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η αξιοποίηση των καλλιτεχνικών μαθημάτων ως διδακτικών εργαλείων και την απόκτηση δεξιοτήτων για τον εμπλουτισμό των μαθημάτων τους με στοιχεία της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης που προάγουν τη δημιουργικότητα με καινοτόμες μεθόδους.
Οι προτεινόμενες δράσεις θα αφορούν σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα, με έμφαση στις απομακρυσμένες και μειονεκτούσες περιοχές.
 
Η υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων αναμένεται να συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας του περιεχομένου της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στη δημιουργία συνθηκών ισότιμης πρόσβασης και ίσων ευκαιριών, καθώς και στην ανάπτυξη και διάδοση εκπαιδευτικών μεθόδων πολιτισμικής ενσωμάτωσης.
ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Πανελλήνιες 2022: Οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραx

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Προαγωγικές – Απολυτήριες εξετάσεις ΓΕΛ: Βαθμολόγηση γραπτών – Αναβαθμολόγηση

Τα γραπτά δοκίμια των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των Γενικών Λυκείων διορθώνονται ...