Home / HEADER-NEWS / Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για χορήγηση – ανανέωση άδειας υπηρεσιακής Εκπαίδευσης με αποδοχές ή χωρίς

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για χορήγηση – ανανέωση άδειας υπηρεσιακής Εκπαίδευσης με αποδοχές ή χωρίς

Δημοσιεύτηκε: 8:18 μμ Ιούνιος 16th, 2017  


«Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Χορήγηση – Ανανέωση Άδειας Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές σε Εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, σχ.  έτους 2017-2018

Οι εκπαιδευτικοί της Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας (Α/θμιας) και Δευτεροβάθμιας (Β/θμιας) Εκπαίδευσης που επιθυμούν να λάβουν άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές (ή χωρίς αποδοχές) για το σχολικό έτος 2017-2018 καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση.

Για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές, σε εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, λαμβάνονται υπόψη και εφαρμόζονται οι διατάξεις:

1)του άρθρου 58 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α’), όπως ισχύει,

2)του άρθρου 9, παρ. 1, περ. α’ έως ε’, του Ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α’), όπως οι περιπτώσεις αυτές τροποποιήθηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, και

3)του άρθρου 9, παρ. 10, του Ν.3391/2005 (ΦΕΚ 240 Α’).

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αυτών, υποβάλλονται από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης μέχρι και τις 27-6-2017 στη Δ/νση Εκπαίδευσης που εποπτεύει τη σχολική μονάδα στην οποία εργάζεται ο ενδιαφερόμενος ιδιωτικός εκπαιδευτικός, ήτοι οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Α. Προϋποθέσεις για τη χορήγηση – ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης στους Εκπαιδευτικούς της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε ιδιωτικά σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης, εφόσον:

α) συμπληρώνουν διετή υπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση μέχρι 31-8-2017 (σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν.3528/2007),

β) ο χρόνος υπηρεσίας του εκπαιδευτικού που απομένει μετά το πέρας της άδειας δεν είναι μικρότερος του τετραπλασίου της χρονικής διάρκειας της άδειας (σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν.3528/2007),

γ) στην περίπτωση αίτησης για άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εξωτερικό, γνωρίζουν τουλάχιστον πολύ καλά τη γλώσσα της χώρας, στην οποία πρόκειται να μεταβούν (σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.3528/2007).

Β. Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Χορήγησης Άδειας με αποδοχές και κατάθεσης δικαιολογητικών.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τη σχετική αίτηση (Παράρτημα Ι) και τα κατά περίπτωση αναγκαία δικαιολογητικά στις οικείες Δ/νσεις Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Τα δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εξωτερικό, εφόσον είναι ξενόγλωσσα, θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Τα δικαιολογητικά που κατά περίπτωση απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:

Β.1. Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές:

α. Αίτηση («Παράρτημα Ι»),

β. Βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση αποδοχής από το πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Στην τελευταία περίπτωση η άδεια χορηγείται υπό τον όρο ότι θα υποβληθεί η βεβαίωση εγγραφής έως 31/10/2017. Σε διαφορετική περίπτωση θα διακόπτεται η άδεια,

γ. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος,

δ. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα,

ε. Αποδεικτικά στοιχεία για την πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας, στην οποία πρόκειται να μεταβεί ο εκπαιδευτικός.

Β.2. Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εξωτερικό για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής:

α. Αίτηση («Παράρτημα Ι»),

β. Βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση αποδοχής από το πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Στην τελευταία περίπτωση η άδεια χορηγείται υπό τον όρο ότι θα υποβληθεί η βεβαίωση εγγραφής έως 31/10/2017. Σε διαφορετική περίπτωση θα διακόπτεται η άδεια,

γ. Θέμα διδακτορικής διατριβής.

δ. Προγραμματισμός εργασιών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος,

ε. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα,

στ. Αποδεικτικά στοιχεία για την πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας, στην οποία πρόκειται να μεταβεί ο εκπαιδευτικός.

Β.3. Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εσωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές:

α. Αίτηση («Παράρτημα Ι»,

β. Βεβαίωση του οικείου τμήματος (ΑΕΙ – ΤΕΙ) ότι ο αιτών /η αιτούσσα έχει γίνει δεκτός /δεκτή σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Οι αιτούντες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν έως 31/10/2017 την εν λόγω βεβαίωση εγγραφής. Σε διαφορετική περίπτωση θα διακόπτεται η άδεια,

γ. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το αιτούμενο ακαδημαϊκό έτος,

δ. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Β.4. Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εσωτερικό για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής:

α. Αίτηση («Παράρτημα Ι»),

β. Βεβαίωση ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και του θέματος της διδακτορικής διατριβής,

γ. Προγραμματισμός εργασιών για το αιτούμενο ακαδημαϊκό έτος, που υπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή, θεωρημένο από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος,

δ. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Γ. Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Ανανέωσης Άδειας με αποδοχές και κατάθεσης δικαιολογητικών.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τη σχετική αίτηση (Παράρτημα ΙΙ) και τα κατά περίπτωση αναγκαία δικαιολογητικά στις Δ/νσεις Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται τα Ιδιωτικά σχολεία στα οποία εργάζονται.

Τα δικαιολογητικά για ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εξωτερικό, εφόσον είναι ξενόγλωσσα, θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Τα δικαιολογητικά που κατά περίπτωση απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:

Γ.1. Ανανέωση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές:

α. Αίτηση («Παράρτημα ΙΙ»),

β. Βεβαίωση του οικείου πανεπιστημίου ότι ο/η εκπαιδευτικός πληροί τις προϋποθέσεις για να συνεχίσει τη φοίτησή του το επόμενο έτος. Από τη βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτει ότι η φοίτηση του εκπαιδευτικού ήταν κανονική για όλο το χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους,

γ. Πρόγραμμα σπουδών του πανεπιστημίου για το αιτούμενο ακαδημαϊκό έτος,

δ. Λεπτομερής έκθεση προόδου, που υπογράφεται από τον υπεύθυνο καθηγητή. Η εν λόγω έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή της πορείας των σπουδών, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που ανατέθηκαν στον εκπαιδευτικό, αξιολόγηση της συμμετοχής στα προγράμματα στα οποία έχει ενταχθεί, ικανοποιητική ή μη ανταπόκριση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και εκπλήρωση ή μη των λοιπών υποχρεώσεων, καθώς και πρόταση για τυχόν συνέχιση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

Τα ανωτέρω γ’ και δ’ δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι θεωρημένα από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος ή Σχολής του Πανεπιστημίου.

Γ.2. Ανανέωση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εξωτερικό για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής:

α. Αίτηση («Παράρτημα ΙΙ»),

β. Βεβαίωση του οικείου πανεπιστημίου ότι ο/η εκπαιδευτικός πληροί τις προϋποθέσεις για να συνεχίσει την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής στο επόμενο έτος. Από τη βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτει ότι ο εκπαιδευτικός ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του για όλο το χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους,

γ. Προγραμματισμός εργασιών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος,

δ. Λεπτομερής έκθεση προόδου, που υπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή. Η εν λόγω έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή της πορείας των σπουδών, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που ανατέθηκαν στον εκπαιδευτικό, αξιολόγηση της συμμετοχής στα προγράμματα στα οποία έχει ενταχθεί, ικανοποιητική ή μη ανταπόκριση και εκπλήρωση ή μη των λοιπών υποχρεώσεων, καθώς και πρόταση για τυχόν συνέχιση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

Τα ανωτέρω γ’ και δ’ δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι θεωρημένα από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος ή Σχολής του Πανεπιστημίου .

Γ.3. Ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εσωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές:

α. Αίτηση («Παράρτημα ΙΙ»),

β. Βεβαίωση εγγραφής για το αιτούμενο ακαδημαϊκό έτος ή βεβαίωση ότι ο/η εκπαιδευτικός πληροί τις προϋποθέσεις, για να συνεχίσει τη φοίτησή του. Από τη βεβαίωση πρέπει να προκύπτει ότι η φοίτηση του/της εκπαιδευτικού ήταν κανονική για όλο το χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται από τη γραμματεία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών,

γ. Πρόγραμμα σπουδών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος,

δ. Λεπτομερής έκθεση προόδου, που υπογράφεται από τον υπεύθυνο καθηγητή. Η εν λόγω έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή της πορείας των σπουδών, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που ανατέθηκαν στον εκπαιδευτικό, αξιολόγηση της συμμετοχής στα προγράμματα στα οποία έχει ενταχθεί, ικανοποιητική ή μη ανταπόκριση και εκπλήρωση ή μη των λοιπών υποχρεώσεων, καθώς και πρόταση για τυχόν συνέχιση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

Τα ανωτέρω γ’ και δ’ δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι θεωρημένα από τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής του οικείου Τριτοβάθμιου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Γ.4. Ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εσωτερικό για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής:

α. Αίτηση («Παράρτημα ΙΙ»).

β. Βεβαίωση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής ή του επιβλέποντος καθηγητή ότι ο/η εκπαιδευτικός πληροί τις προϋποθέσεις για να συνεχίσει την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής στο επόμενο έτος. Από τη βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτει ότι ο/η εκπαιδευτικός ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του για όλο το χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους,

γ. Προγραμματισμός εργασιών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος,

δ. Λεπτομερής έκθεση προόδου, που υπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή. Η εν λόγω έκθεση προόδου θα πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή της πορείας των σπουδών, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που ανατέθηκαν στον εκπαιδευτικό, αξιολόγηση της συμμετοχής στα προγράμματα στα οποία έχει ενταχθεί, ικανοποιητική ή μη ανταπόκριση και εκπλήρωση ή μη των λοιπών υποχρεώσεων, καθώς και πρόταση για τυχόν συνέχιση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

Τα ανωτέρω γ’ και δ’ δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι θεωρημένα από τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής του οικείου Τριτοβάθμιου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος .

Δ. Δικαιολογητικά χορήγησης αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση σπουδών (αρ. 16, περ. Ε΄ του Ν. 1566/1985).

α. Αίτηση («Παράρτημα ΙΙΙ»),

β. Βεβαίωση εγγραφής του αιτούντος στο Τριτοβάθμιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα,

γ. Βεβαίωση σπουδών του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην οποία θα αναφέρονται το έτος έναρξης των σπουδών, η πρόοδος των σπουδών, το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο αιτών, καθώς και το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης των σπουδών του,

δ. Πρόγραμμα σπουδών, από τη Γραμματεία του Πανεπιστημίου, εφόσον πρόκειται για μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών ή προγραμματισμό εργασιών, που υπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή, εφόσον πρόκειται για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της ανωτέρω περίπτωσης θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης εντός της χρονικής προθεσμίας που τίθεται στην παρούσα πρόσκληση. Η άδεια χωρίς αποδοχές χορηγείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, ύστερα από γνώμη του οικείου Ανώτατου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Οι Διευθύνσεις οφείλουν να συγκεντρώσουν και τα ελέγξουν την πληρότητα των Αιτήσεων και των δικαιολογητικών, και να τα διαβιβάσουν στο Τμήμα Β’ της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εντός οκτώ (8) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των σχετικών αιτήσεων.

Υπογραμμίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων γ, δ και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 2986/2002, ο εκπαιδευτικός που λαμβάνει  άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές υποχρεούται:

(α) να καταθέσει μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειας και εντός έτους το αργότερο, τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών και αντίγραφο της Διπλωματικής εργασίας ή Διδακτορικής Διατριβής,

(β) να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εκπαίδευση της βαθμίδας που ανήκει ή άλλης βαθμίδας, για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο της εκπαιδευτικής του άδειας και πάντως όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών. Από το συνολικό χρονικό διάστημα, δύο (2) τουλάχιστον έτη πρέπει να διανυθούν στην εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία ανήκε ο εκπαιδευτικός κατά την αρχική χορήγηση της εκπαιδευτικής άδειας, και

(γ) στις περιπτώσεις υπαίτιας διακοπής της εκπαιδευτικής άδειας ή αθέτησης των ανωτέρω υποχρεώσεων, επιστρέφονται οι καταβληθείσες πρόσθετες αποζημιώσεις, καθώς και οι καταβληθείσες αποδοχές, ολικά ή μερικά, κατά τα οριζόμενα με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του αρμόδιου για τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών υπηρεσιακού συμβουλίου.

Τέλος, επισημαίνεται ότι ο υπολογισμός των καταβαλλόμενων αποδοχών της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης άρχεται μετά την έκδοση της Απόφασης Χορήγησης ή Ανανέωσης, και από την ημερομηνία εγγραφής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ή την ημερομηνία έναρξης της Διδακτορικής διατριβής.


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Διαθέσεις εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων για συμπλήρωση του ωραρίου τους

Απόφαση σχετικά με τις διαθέσεις εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε ...