Τελευταία Νέα

Πέμπτη, 30/06/2022, 16:25


Home / HEADER-NEWS / Τι θα ισχύσει για τα εξεταστικά κέντρα Αγγλικής γλώσσας στις Πανελλαδικές 2017

Τι θα ισχύσει για τα εξεταστικά κέντρα Αγγλικής γλώσσας στις Πανελλαδικές 2017

Δημοσιεύτηκε: 3:59 μμ Μάιος 25th, 2017  


Η εξέταση του ειδικού μαθήματος των Αγγλικών θα διεξαχθεί στις 22-6-2016, ημέρα Πέμπτη, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ253.2/42486/Α5/13-3-2017 και ΑΔΑ: 6ΟΗΨ4653ΠΣ-57Γ απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και θα διενεργηθεί με το θεσμικό πλαίσιο που καθορίζεται στη με αριθ. Φ.253/128314/Β6/29-11-2002 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 1538/10-12-2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ως εξεταστικά κέντρα για τη διεξαγωγή της εξέτασης του ειδικού μαθήματος των Αγγλικών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 της με αριθ. Φ.253/128314/Β6/29-11-2002 απόφασης, θα πρέπει να οριστούν Γενικά Λύκεια λειτουργούντα στις έδρες των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), με απόφαση των Διευθυντών των οικείων Διευθύνσεων Δ.Ε.. Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 6 της της με αριθ. Φ.253/128314/Β6/29-11-2002 απόφασης, «Με απόφαση του Διευθυντή Δ.Ε., ο οποίος συνεκτιμά τις ιδιαίτερες συγκοινωνιακές συνθήκες, μπορεί να ορίζονται και άλλα εξεταστικά κέντρα εκτός της έδρας της Διεύθυνσης Δ.Ε.

Για τη λειτουργία Ε.Κ. εκτός της έδρας της Διεύθυνσης Δ.Ε. απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός υποψηφίων στο συγκεκριμένο κέντρο που δεν μπορεί να είναι μικρότερος από εκατό (100)». Στο ανωτέρω πλαίσιο, παρακαλούμε όπως ορίσετε με απόφαση τα εξεταστικά κέντρα του ειδικού μαθήματος των Αγγλικών, αναγράφοντας σε αυτήν τον αριθμό των εξεταζομένων (υποψηφίων Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) σε κάθε εξεταστικό κέντρο, καθώς και την ταχυδρομική διεύθυνση και το τηλέφωνο του εξεταστικού κέντρου. Το πλήθος των εν λόγω εξεταστικών κέντρων, ανά Διεύθυνση Δ.Ε., θα πρέπει να κυμανθεί στο ίδιο περίπου πλαίσιο με πέρυσι. Επιπλέον, παρακαλούμε όπως γνωστοποιήσετε την απόφασή σας αφενός στην υπηρεσία μας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση chkaloge@minedu.gov.gr, μέχρι και τη Τρίτη 30 Μαΐου 2017, και αφετέρου σε όλα τα Λύκεια αρμοδιότητάς σας, προς ενημέρωση των υποψηφίων.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  113 ενστάσεις κατά των πινάκων Μη Δεκτών υποψηφίων για του Συμβούλους Εκπαίδευσης

Στις περιπτώσεις των Διευθύνσεων Δ.Ε. στις οποίες θα λειτουργήσουν περισσότερα του ενός εξεταστικά κέντρα του ειδικού μαθήματος των Αγγλικών, στην απόφαση ορισμού που θα μας γνωστοποιηθεί θα πρέπει να αναφέρεται απαραιτήτως η κατανομή των σχολείων ανά εξεταστικό κέντρο. Οι υποψήφιοι κάθε Λυκείου θα πρέπει να τοποθετούνται για εξέταση στο ίδιο εξεταστικό κέντρο.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Τα ονόματα των εκπαιδευτικών για αποσπάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και φορείς

Σας γνωρίζουμε, τέλος, ότι οι επιτροπές των εξεταστικών κέντρων των ειδικών μαθημάτων θα πρέπει να ορισθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της με αριθ. Φ.253/128314/Β6/29-11-2002 απόφασης, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 13 του π.δ/τος 60/2006 (ΦΕΚ Α΄ 65), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΟΥ


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα «eSchools» για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Το Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ...