Home / HEADER-NEWS / Προκήρυξη για Βραβεία Εκπαιδευτικής Προσφοράς σε Παραμεθόριες Περιοχές

Προκήρυξη για Βραβεία Εκπαιδευτικής Προσφοράς σε Παραμεθόριες Περιοχές

Δημοσιεύτηκε: 6:54 μμ Μάιος 29th, 2017  


Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO προκηρύσσει για το έτος 2017 δέκα (10) «Βραβεία Εκπαιδευτικής Προσφοράς σε Παραμεθόριες Περιοχές». Οι Περιφέρειες της παραμεθορίου, αποκλειστικώς κατά την έννοια και για τους σκοπούς της παρούσας προκήρυξης, ορίζονται ως κάτωθι:

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

 • Π.Ε. Έβρου
 • Π.Ε Ροδόπης
 • Π.Ε. Ξάνθης
 • Π.Ε. Δράμας

 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Π.Ε. Κιλκίς
 • Π.Ε. Πέλλης
 • Π.Ε Σερρών

 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 • Π.Ε. Φλώρινας
 • Π.Ε. Καστοριάς

Περιφέρεια Ηπείρου

 • Π.Ε. Θεσπρωτίας
 • Π.Ε. Ιωαννίνων
 • Π.Ε. Πρέβεζας

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 • Π. Ε. Λέσβου
 • Π. Ε. Λήμνου
 • Π. Ε. Χίου
 • Π. Ε. Ικαρίας
 • Π. Ε. Σάμου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 • Π.Ε. Δωδεκανήσου
 • Π.Ε. Θήρας

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

 • Από την Π. Ε. Ευβοίας μόνο ο Δήμος Σκύρου

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

 • Π.Ε. Κέρκυρας
 • Π.Ε. Λευκάδας
 • Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης
 • Π.Ε. Ζακύνθου

Τα βραβεία θα απονεμηθούν από τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή για την Εκπαίδευση της UNESCO, κο Qian Tang.

Ορισμός της εκπαιδευτικής προσφοράς

Η έννοια της εκπαιδευτικής προσφοράς δεν εξαντλείται στην ικανότητα σαφούς, κατανοητής και γόνιμης διδασκαλίας. Περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες, που εμπνέουν και καθοδηγούν το μαθητή στην έρευνα, τις επιστήμες, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την επικοινωνία. Επιπλέον, είναι συνυφασμένη, μεταξύ άλλων, με την καινοτομία, την αλλαγή, τη διασύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία, την ενσωμάτωση όλων των κοινωνικών, φυλετικών και θρησκευτικών ομάδων του πληθυσμού, την αντιμετώπιση του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και την ανάπτυξη της επιστημονικής συγκρότησης των εκπαιδευτικών.

Στόχος των εν λόγω βραβείων είναι, αφενός η επιβράβευση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που παράγουν έργο στις παραμεθόριες περιοχές, αφετέρου η ανάδειξη «βέλτιστων πρακτικών» με στόχο τη διάχυσή τους στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Το βραβείο αξιολογεί και αποτιμά δυο βασικές παραμέτρους:

 1. την εκπαιδευτική & επιστημονική συγκρότηση
 2. την εκπαιδευτική προσφορά

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας, η προαγωγή της δημιουργικότητας, της διαθεματικής και μαθητοκεντρικής διδασκαλίας, η προώθηση των προτεραιοτήτων της UNESCO, η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα, είναι ορισμένα ενδεικτικά πεδία τα οποία θα συνεκτιμηθούν.

Ειδικότερα:

 1. Εκπαιδευτική & επιστημονική συγκρότηση

Στην κατηγορία αυτή συνεκτιμώνται τα εξής:

Πτυχίο/α, μεταπτυχιακό/οί και διδακτορικό/οί τίτλοι, σεμινάρια/επιμορφώσεις σε θέματα εκπαίδευσης, ξένες γλώσσες, χειρισμός νέων τεχνολογιών, διάρκεια εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε παραμεθόριο και τύπος σχολείου στο οποίο υπηρετεί ή έχει υπηρετήσει ο υποψήφιος τα σχολικά έτη της προκήρυξης.

 1. Εκπαιδευτική προσφορά

Στην κατηγορία αυτή συνεκτιμάται η συμβολή των εκπαιδευτικών στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση εκπαιδευτικού έργου και διακρίνεται σε τέσσερις υποκατηγορίες:

Α) περιεχόμενο εκπαιδευτικού έργου

Εξετάζεται κατά πόσο το εκπαιδευτικό έργο του υποψηφίου:

–ενσωματώνει τις προτεραιότητες της UNESCO, μεταξύ των οποίων, ο διαπολιτισμικός διάλογος, η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφόρος ανάπτυξη στην τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση. Αφορά επίσης τη νεολαία, την ισότητα των φύλων, το σεβασμό στη διαφορετικότητα, την προσέγγιση των πολιτισμών, την ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση όλων στην πληροφόρηση και τη γνώση.

–υλοποιεί δράσεις που επικεντρώνονται στη διαχείριση σύγχρονων κοινωνικών φαινομένων/προβλημάτων π.χ. σχολικός εκφοβισμός (bullying), κοινωνικός αποκλεισμός, ναρκωτικά, φυλετικές διακρίσεις, άρση προκαταλήψεων και ρατσισμού, ζητήματα Αγωγής Υγείας, και ενσωμάτωση ειδικών ομάδων με έμφαση στη συνεκπαίδευση μαθητών με παιδιά με αναπηρίες κ.λ.π.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Πανελλήνιες 2022: Εγκύκλιος υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

–προωθεί την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα, την αλλαγή και την καινοτομία

–διαμορφώνει θετικές στάσεις απέναντι στη μάθηση, τη δράση, τη συμβίωση και τη συνεργασία

–προάγει τη συνυπευθυνότητα εκπαιδευτικού και μαθητή για την παραγωγή νέας γνώσης

–συνδέει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις       προσλαμβάνουσες παραστάσεις των μαθητών

–ενισχύει την επικοινωνία σχολείου, κοινότητας και οικογένειας

Β) μεθοδολογία εκπαιδευτικού έργου

Εξετάζεται κατά πόσο το εκπαιδευτικό έργο του υποψηφίου:

–προωθεί τη δικτύωση του σχολείου με άλλες σχολικές μονάδες, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και σχολεία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

–αξιοποιεί τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε), τη μέθοδο project, την ομαδοσυνεργατική, μαθητοκεντρική και διαθεματική μάθηση

— υλοποιεί ή συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά προγράμματα

–διοργανώνει μαθητικούς αγώνες και διαγωνισμούς στους τομείς του πολιτισμού, των επιστημών, της εκπαίδευσης και της επικοινωνίας

Γ) διασύνδεση εκπαιδευτικού έργου με την τοπική κοινωνία

Διερευνάται κατά πόσο στο εκπαιδευτικό έργο του υποψηφίου περιλαμβάνονται:

–πρωτοβουλίες, που προωθούν το «άνοιγμα» του σχολείου στην τοπική κοινωνία, τη συνεργασία της σχολικής του μονάδας με φορείς όπως μουσεία, επιχειρήσεις και Μ.Κ.Ο. για την υλοποίηση εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, επιστημονικών δράσεων και προγραμμάτων

— σεμινάρια με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση σύγχρονων κοινωνικών φαινομένων και προβλημάτων (π.χ. ζητήματα αειφορίας, προστασίας περιβάλλοντος, προσφυγικό, μεταναστευτικό)

–καλλιέργεια και ενίσχυση της θέλησης του μαθητή για κοινωνική προσφορά, αλληλεγγύη και εθελοντισμό, με στόχο την αποτελεσματικότερη συνεργασία της εκπαιδευτικής κοινότητας με την τοπική κοινωνία, την αναβάθμιση της λειτουργίας του σχολείου π.χ. επικουρική κάλυψη ειδικών αναγκών της τοπικής κοινωνίας, βελτίωση ή/και αναβάθμιση σχολικών υποδομών.

Επιτροπή Κρίσης Βραβείων

–Μιχάλης Σκούλλος, Διευθυντής Μεσογειακού Γραφείου Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη(MIO-ECSDE), Διευθυντής Έδρας & Δικτύου UNESCO για τη Διαχείριση και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στη Μεσόγειο-ΕΚΠΑ,  Πρόεδρος Ελληνικής Επιτροπής MAB/UNESCO.

–Βασίλειος Μακράκης, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, επικεφαλής της Έδρας UNESCO για τις «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη»

–Παρούλα Νάσκου Περράκη, Καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου & Διεθνών Οργανισμών, τ. Διευθύντρια Έδρας UNESCO Διαπολιτισμικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

–Φωτεινή Ασδεράκη, Επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς

–Βασίλειος Κουρμπέτης, Σύμβουλος Α, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Συντονιστής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

–Χρήστος Κρυστάλλης, τέως Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών

–Θεοδώρα Γκότα, Εμπειρογνώμονας  Σύμβουλος Α’, Ε1 Δ/νση Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων, Yπουργείο Εξωτερικών

 

Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας

Δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας για τα βραβεία έχουν εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων και Διευθυντών, που υπηρέτησαν ή υπηρετούν στις παραμεθόριες περιοχές και έχουν υλοποιήσει ολοκληρωμένη/ες δράση/εις/έργα, στο πλαίσιο των ως άνω πεδίων, κατά τα  σχολικά έτη της προκήρυξης.

Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν πρωτότυπα την αίτηση συμμετοχής. Επιπλέον, υποχρεούνται μαζί με την αίτησή τους να αποστείλουν επίσημο και πρωτότυπα υπογεγραμμένο έγγραφο από τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο Γενικής ή Ειδικής Αγωγής και τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, στο οποίο θα επιβεβαιώνεται ότι το εκπαιδευτικό έργο στο οποίο αναφέρονται στην αίτησή τους έχει σαφώς υλοποιηθεί, κατά την περίοδο που προσδιορίζει η προκήρυξη. Προαιρετικά, οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν μέχρι 3 υποστηρικτικές/συστατικές επιστολές για το εκπαιδευτικό έργο και την προσφορά τους, υπογεγραμμένες από στελέχη εκπαίδευσης ή το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Πανελλήνιες 2022: Οδηγίες για τους υποψήφιους με το 10%

Η διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας θα γίνεται σε δύο φάσεις: α) προκαταρκτική/πρώτη φάση και β) δεύτερη/τελική φάση.

Α) Στην προκαταρκτική/πρώτη φάση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν:

 1. τη συνημμένη αίτηση που αποτυπώνει λεπτομερώς: a) την εκπαιδευτική & επιστημονική τους συγκρότηση και β) την εκπαιδευτική τους προσφορά κατά τα σχολικά έτη της προκήρυξης,
 2. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών,υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο προϊστάμενο
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/1986, με πάγιο κείμενο ως κάτωθι:

*ΚΕΙΜΕΝΟ: Δηλώνω υπεύθυνα ότι το περιεχόμενο της παρούσας αίτησης είναι αληθές και ότι το εκπαιδευτικό έργο στο οποίο αναφέρομαι, είτε σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μόνο από τον υπογράφοντα/την υπογράφουσα, είτε στις περιπτώσεις που συνεργάστηκα με άτομα ή φορείς για το σχεδιασμό ή την υλοποίηση του, έχω αναφερθεί στη συνεισφορά τους, προσδιορίζοντας επαρκώς το βαθμό της εμπλοκής και το ρόλο τους.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για την προκαταρκτική/πρώτη φάση υποβάλλονται MONO ηλεκτρονικά στον ειδικά σχεδιασμένο για τα βραβεία σύνδεσμο

https://www.hellenic-commission-educational-awards.com

από την Δευτέρα, 29 Μαΐου, έως και την Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017. 

Ελλιπείς, εκπρόθεσμες, ανυπόγραφες, ή μη πρωτότυπα υπογεγραμμένες αιτήσεις δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.

Β) Κατά τη διάρκεια της δεύτερης/τελικής φάσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν υπόμνημα στο οποίο:

 1. a) να περιγράψουν το εκπαιδευτικό έργο που έχουν υλοποιήσει στέλνοντας λεπτομερή έκθεση, που δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 2000 λέξεις με διάστιχο 1,15 και μέγεθος γραμματοσειράς 11 και

β) να περιλαμβάνουν τεκμήρια της επιστημονικής/επαγγελματικής τους συγκρότησης (φωτοτυπίες πτυχίων, μεταπτυχιακών, σεμιναρίων  κλπ) και της εκπαιδευτικής τους προσφοράς.

Οι υποψήφιοι καλούνται να σαρώσουν ή να φωτογραφήσουν, το υλικό που χρησιμοποίησαν για την υλοποίηση του έργου ή που παρήγαγαν ως προϊόν του και να το επισυνάψουν σε ηλεκτρονικό μήνυμα.

Μέσω ταχυδρομείου ή με προσωπική κατάθεση θα γίνονται δεκτά ΜΟΝΟ συμπληρωματικά τεκμήρια, στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται αναγκαίο, εφόσον το υλικό που εσωκλείεται δεν μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά (π.χ. βιβλίο, cd rom, κατασκευή κλπ).

Η Επιτροπή Κρίσης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία προκειμένου να στοιχειοθετήσει μια πληρέστερη και σαφέστερη εικόνα των υποψηφίων και του εκπαιδευτικού τους έργου, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για την δεύτερη/τελική φάση θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την Παρασκευή, 7 Ιουλίου, έως και την Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2017, ΜΟΝΟ στον ειδικά σχεδιασμένο για τα βραβεία σύνδεσμο.

Ta ονοματεπώνυμα των επιλεγέντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO.

Σημείωση: Οι υποψήφιοι θα ήταν καλό να συγκεντρώσουν και να προετοιμάζουν τα τεκμήρια που σκοπεύουν να καταθέσουν για την δεύτερη/τελική φάση, ήδη από την προκαταρκτική/πρώτη φάση, καθώς το διάστημα υποβολής τους για τη δεύτερη φάση είναι περιορισμένο.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θεωρούνται εμπιστευτικές.

Η προκήρυξη θα αποσταλεί σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στον ημερήσιο τύπο. Επίσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO.

Περισσότερα εδώ


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Τρόπος εξέτασης των μαθημάτων ΓΕΛ

Τα θέματα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των ΓΕΛ περιλαμβάνουν ποικιλία ερωτήσεων ...