Τελευταία Νέα

Τετάρτη, 28/07/2021, 23:56


Home / HEADER-NEWS / Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Π.Ε. «Προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία και την αυτοτέλεια των σχολικών μονάδων»

Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Π.Ε. «Προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία και την αυτοτέλεια των σχολικών μονάδων»

Δημοσιεύτηκε: 10:58 μμ Μάιος 8th, 2017  


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΜΟΝΑΔΩΝ Π.Ε.

Κομοτηνής 14 —- 115 26  Αθήνα

www.panenosi.gr

https://www.facebook.com/groups/panenosi/

mail@panenosi.gr

ΠΛΗΡ.: Κουντούρης Τηλέμαχος   6939415171

Μακεδών Νικόλαος           6972093097

Αθήνα,  08-05-2017

Αρ. Πρωτ.: 28

«ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ»

Με αφορμή τη δημοσίευση της με Αρ. Πρωτ. 71858/Δ1/ 03-05-2017 εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018 – προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος», η οποία παρά τις σχετικές διακηρύξεις, δεν περιλαμβάνει το παραμικρό βήμα προς την κατεύθυνση της μείωσης της γραφειοκρατίας και της ενίσχυσης της αυτοτέλειας των σχολικών μονάδων, και ενόψει της έκδοσης της ετήσιας εγκυκλίου για τη λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της  Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε., καταθέτει τις παρακάτω προτάσεις προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με στόχο την ενίσχυση της αυτοτέλειας  και την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των σχολικών μονάδων:

 1. Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας (ΕΩΠΔ) των σχολικών μονάδων της Α/θμιας Εκπαίδευσης να συντάσσεται και να υποβάλλεται  όπως και στη Β/θμια Εκπαίδευση, εντός του μηνός Σεπτεμβρίου, και όχι εντός του 1ου δεκαήμερου του μηνός Σεπτεμβρίου, όπως προβλέπεται σήμερα. Σε τι εξυπηρετεί αυτός ο διαχωρισμός;
 2. Υποχρεωτική σύνταξη σχολικού κανονισμού λειτουργίας για όλες τις σχολικές μονάδες, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε σχολικής μονάδας,  στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.
 3. Οργάνωση Σχολής Γονέων για όλους τους γονείς των μαθητών/τριών της Α΄ τάξης Δημοτικού με την έναρξη του σχολικού έτους. Με ευθύνη του ΥΠ.Π.Ε.Θ. να δημιουργηθεί Μητρώο Επιμορφωτών από το οποίο οι σχολικές μονάδες θα επιλέγουν Επιμορφωτές.
 4. Σε περίπτωση μη διάθεσης από την οικεία Δ/νση Π.Ε. των αναγκαίων διδακτικών ωρών για την πλήρη ανάπτυξη του ΕΩΠΔ στις σχολικές μονάδες, να επιτρέπεται η πρόωρη αποχώρηση των μαθητών/τριών από το σχολείο, μόνο με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, έγγραφη ειδοποίηση των γονέων και ενημέρωση της Δ/νσης.
 5. Το χρονικό διάστημα από 13:15-14:00 δεν επαρκεί για τη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων και  αποκλείονται μονίμως από  αυτήν  οι εκπαιδευτικοί του Ολοήμερου Προγράμματος. Για το λόγο αυτό, και στην κατεύθυνση αναβάθμισης της λειτουργίας του Συλλόγου Διδασκόντων, προτείνουμε μία συγκεκριμένη ημέρα το μήνα (π.χ. την τελευταία Πέμπτη κάθε μήνα) να μην γίνονται μαθήματα και ο εργασιακός χρόνος των έξι(6) ωρών των εκπαιδευτικών να διατίθεται για συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων και του Σχολικού Συμβουλίου, ενημερώσεις γονέων και επίδοση ελέγχων προόδου, αλλά και για ενδοσχολικές επιμορφώσεις εκπαιδευτικών και γονέων.
 6. Για τη διεξαγωγή στις σχολικές μονάδες ερευνών, προγραμμάτων, δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων, καθώς και πρακτικών ασκήσεων φοιτητών και σπουδαστών που έχουν την έγκριση του ΙΕΠ και των αρμόδιων Δ/νσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,  να αρκεί μόνο η απόφαση  του Συλλόγου Διδασκόντων, χωρίς  απαίτηση καμίας άλλης σύμφωνης γνώμης ή έγκρισης.
 7. Κατάργηση όλων των δίωρων επιμορφώσεων από 12:00-14:00 οι οποίες διαταράσσουν και υποβαθμίζουν τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
 8. Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, και χωρίς απαίτηση καμίας περαιτέρω σύμφωνης γνώμης ή έγκρισης, να είναι δυνατή η μη πραγματοποίηση μαθημάτων την πρωινή βάρδια σε επίπεδο τμήματος, τάξης, τάξεων ή σχολείου  για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων  σε απογευματινές ώρες, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.
 9. Όλοι οι χώροι υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, Μουσεία και αίθουσες θεάτρων και κινηματογράφων, όπως και τα μέσα μεταφοράς, να ελέγχονται και να πιστοποιείται η καταλληλότητά τους από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς (Πυροσβεστική, Τροχαία, ΥΠ.Π.Ε.Θ. κ.λπ.), και να μην  μεταφέρεται η ευθύνη αυτή στους  Διευθυντές των σχολικών μονάδων.
 10.  Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. να  διασφαλίσει  την τήρηση όλων  των  απαραίτητων προϋποθέσεων  για ένταξη όλων των προσφυγόπουλων στο πρωινό-κανονικό πρόγραμμα των σχολικών μονάδων  το σχολικό έτος 2017-2018, με ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία όλων των αναγκαίων Τάξεων Υποδοχής από την πρώτη ημέρα έναρξης των μαθημάτων στις 11 Σεπτεμβρίου 2017.
 11. Εξίσωση ωραρίου εκπαιδευτικών, Διευθυντών και Υποδιευθυντών της Α/θμιας εκπαίδευσης με αυτό που ισχύει στη Β/θμια εκπαίδευση.
 12. Θεσμοθέτηση θέσης Υποδιευθυντή στα 6/θέσια έως 9/θέσια Δημοτικά σχολεία.
 13. Ορισμός αναπληρωτή Διευθυντή σε όλα τα 4/θέσια και 5/θέσια Δημοτικά σχολεία με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.
 14. Τοποθέτηση Γραμματειακής Υποστήριξης σε όλα τα 12/θέσια και πάνω Δημοτικά σχολεία, όπως προβλέπεται από το Ν.1566/1985.
 15. Τοποθέτηση εργαζομένων Γενικών Καθηκόντων σε όλα τα 4/θέσια και άνω Δημοτικά Σχολεία.
 16. Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή από τους Δήμους της Υπουργικής Απόφασης 8440/24-02-2011 (ΦΕΚ 318 Β/25-2-2011) για τη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών, και ιδίως της παρ. (α) του άρθρου 8 σύμφωνα με την οποία:
ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στα σχολεία, τα ΙΕΚ και τα ΣΔΕ

«8.α) Με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής προσδιορίζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεση κάθε διευθυντή σχολείου για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων. Το ποσό αυτό κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της σχολικής επιτροπής με προσθήκη του ονόματος της αντίστοιχης σχολικής μονάδας. Ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής εξουσιοδοτεί το διευθυντή που μπορεί να αναλαμβάνει χρήματα από τον τραπεζικό λογαριασμό».

 1. Εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων από το σχολικό έτος 2017-2018 ως ένα δυναμικό εργαλείο κριτικής θεώρησης της σχολικής πραγματικότητας, ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού έργου, αλλαγής των εκπαιδευτικών πρακτικών και ανάπτυξης της σχολικής μονάδας.
ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Την Παρασκευή 30/7 ανοίγουν τα ραντεβού εμβολιασμού για τους μαθητές 12-15 ετών

Ειδικότερα, για τη λειτουργία των Ολοήμερων Σχολείων προτείνουμε τα παρακάτω:

 1. Στην κατεύθυνση προσφοράς αντισταθμιστικής αγωγής, η οποία αποτελεί καθήκον της Πολιτείας, να δοθεί η δυνατότητα φοίτησης στο Ολοήμερο Πρόγραμμα όλων των μαθητών/τριών που το επιθυμούν,  με απλή αίτηση των γονέων τους και χωρίς την προσκόμιση κανενός άλλου δικαιολογητικού.
 2. Ορισμός ενός εκπαιδευτικού ΠΕ 70 ως Υπεύθυνου του Ολοήμερου σε όλα τα σχολεία με 2 τμήματα Ολοήμερου και άνω για όλες τις ημέρες της εβδομάδας, και όχι ορισμός Υπεύθυνου Ολοήμερου ανά ημέρα, αφού αυτό  υποβαθμίζει σημαντικά τη λειτουργία του.
 3. Επικροτούμε την πρόσφατη απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. να προσμετράται η ώρα της σίτισης ως διδακτική ώρα για όλους τους εκπαιδευτικούς που παρευρίσκονται και επιβλέπουν τη σίτιση των μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, και όχι μόνο για τον Υπεύθυνο του Ολοήμερου, αφού αποτελούσε πάγιο αίτημα της Ένωσης Διευθυντών.
 4. Η συγκρότηση και λειτουργία Τμήματος Πρωινής Ζώνης του Ολοήμερου σχολείου να γίνεται μόνο με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και χωρίς απαίτηση καμίας άλλης σύμφωνης γνώμης ή έγκρισης.
 5. Κατάργηση της υποβολής κατάστασης μαθητών/τριών που φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα από τις σχολικές μονάδες στην οικεία Δ/νση Π.Ε. στην αρχή κάθε μήνα. H ενημέρωση των Δ/νσεων να γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος MySchool.
 6. Η αναστολή λειτουργίας τμήματος ή τμημάτων του Ολοήμερου προγράμματος και του τμήματος της Πρωινής Ζώνης να γίνεται μόνο μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και σχετική εισήγησή του προς τον οικείο Δ/ντή Εκπ/σης.
 7. Οι εκπρόθεσμες εγγραφές μαθητών στο Ολοήμερο να γίνονται μόνο με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.Η έγκριση του οικείου Διευθυντή Π.Ε. να είναι απαραίτητη μόνο όταν λόγω των εκπρόθεσμων εγγραφών προκύπτει ανάγκη δημιουργίας νέου τμήματος στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και άρα είναι αναγκαία και η διάθεση επιπλέον διδακτικών ωρών για τη λειτουργία του.

Καλούμε την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. να εμπιστευθεί επιτέλους τους Συλλόγους Διδασκόντων και να αποδείξει και έμπρακτα ότι πιστεύει στην αυτοτέλεια των σχολικών μονάδων, καταργώντας άμεσα όλες εκείνες τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που αποτελούν τροχοπέδη στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Τηλέμαχος Κουντούρης                                                          Νικόλαος  Μακεδών


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας ...