Home / Featured / Αλλαγές στις αναθέσεις μαθημάτων θα έχουμε μετά από δύο αποφάσεις του ΣτΕ

Αλλαγές στις αναθέσεις μαθημάτων θα έχουμε μετά από δύο αποφάσεις του ΣτΕ

Δημοσιεύτηκε: 12:30 μμ Μάιος 28th, 2017  


Μαρούσι 22 Μαϊου 2017

Με την αριθμ. 950/2017 Απόφαση του ΣτΕ και από 29-03-2017 ακυρώνονται «οι 94588/Δ2/9.6.2016 (ΦΕΚ Β΄ 1670) και 136680/Δ2/25.8.2016 (ΦΕΚ Β΄ 2758) αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατά το μέρος που ορίζουν ότι, όταν στο ίδιο σχολείο (Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο) υπηρετούν εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ04.01 και ΠΕ12.10, προηγείται στην επιλογή του μαθήματος της Φυσικής ο εκπαιδευτικός ειδικότητας ΠΕ04.01».

Ενόψει τροποποίησης των εν λόγω ΥΑ αναθέσεων μαθημάτων σε εφαρμογή της Απόφασης ΣτΕ και σε ό,τι αφορά στο μάθημα της φυσικής και τις ειδικότητες ΠΕ04.01 και ΠΕ12.10, καλούνται τα ΠΥΣΔΕ να λάβουν υπόψη τους την Απόφαση 950/2017 του ΣτΕ κατά τη διαδικασία της κρίσης και ρύθμισης υπεραριθμίας, οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης των εν λόγω ειδικοτήτων.

Σε περίπτωση που η ανωτέρω διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και επηρεάζεται από την Απόφαση του ΣτΕ θα πρέπει να επαναληφθεί.  

Επίσης οι Δ/ντες ΔΕ και οι Περιφερειακοί Δ/ντές θα πρέπει να επαναλάβουν σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό (δηλ. ότι σε περίπτωση που υπηρετούν στο ίδιο σχολείο εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων ΠΕ04.01 και ΠΕ12.10, δεν προηγείται στην επιλογή του μαθήματος της Φυσικής ο εκπαιδευτικός ειδικότητας ΠΕ04.01.), τη σύνταξη των πινάκων Α, Β και Γ των οργανικών κενών και πλεονασμάτων για τις εν λόγω ειδικότητες (Γενικής παιδείας και ΣΜΕΑΕ).

Οι Περιφερειακοί Δ/ντές παρακαλούνται να αποστείλουν στο Τμήμα Γ΄ της Δ/νσης Διοίκησης Προσωπικού ΔΕ έως και την Πέμπτη 25-05-2017 μόνο τον πίνακα Γ ανά περιοχή μετάθεσης αρμοδιότητάς τους, στον οποίο θα συμπεριλαμβάνεται και η πρόταση τους σε ξεχωριστή στήλη, προκειμένου να εξετασθεί αν προκύπτουν τροποποιήσεις στις μεταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν με τις αριθμ. 73929/Ε2/05-05-2017 και 73917/Ε2/05-05-2017 ΥΑ. Επισημαίνουμε ότι η υπηρεσία μας είχε ήδη επιστήσει την προσοχή για την ισοκατανομή των κενών Α΄ ανάθεσης μαθημάτων (επομένως και φυσικής μεταξύ ΠΕ04.01 και ΠΕ12.10) με την αριθμ. 61052/E2/07-04-2017 εγκύκλιο «Προσδιορισμός κενών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018».

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) δικαίωσε τους Φυσικούς Ραδιοηλεκτρολόγους στη διαφορά τους με το Υπουργείο Παιδείας ζητώντας την ακύρωση δύο Υπουργικών Αποφάσεων αναθέσεων μαθημάτων Γυμνασίων & Λυκείων κατά το μέρος που αναφέρουν ότι όταν στο ίδιο σχολείο της γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο/Γενικό Λύκειο) υπηρετούν εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ04.01 και ΠΕ12.10, προηγείται στην επιλογή του μαθήματος της Φυσικής ο εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ04.01.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ – ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) δικαίωσε τους Φυσικούς Ραδιοηλεκτρολόγους στη διαφορά τους με το Υπουργείο Παιδείας.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

Μετά από δικαστικό αγώνα τεσσάρων ετών με τεράστιο οικονομικό, ψυχολογικό και επαγγελματικό κόστος για όλους τους εμπλεκόμενους συναδέλφους, τελικά δικαιωθήκαμε από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που με την υπ’ αριθμόν 950/2017 απόφαση του ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να ακυρώσει δύο (2) υπουργικές αποφάσεις αναθέσεων μαθημάτων Γυμνασίου και Λυκείου, κατά το μέρος που δημιουργούν δυσμενή διάκριση εις βάρος καθηγητών Φυσικής που διδάσκουν στα δημόσια σχολεία και ανήκουν στην ειδικότητα Φυσικοί Ραδιοηλεκτρολόγοι και έχουν ως απαιτούμενα προσόντα διορισμού πτυχίο Φυσικής και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ηλεκτρονικής Φυσικής.

Μέχρι πριν την έκδοση της απόφασης 950/2017 του ΣτΕ το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και  Θρησκευμάτων δια μέσω του νόμιμου εκπροσώπου του, είχε και έχει σε ισχύ δύο Υπουργικές Αποφάσεις οι οποίες, ενώ σε όλους τους εκπαιδευτικούς διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, που έχουν κοινή Α ανάθεση μαθήματος δίνει το δικαίωμα της αρχαιότητας στην επιλογή του μαθήματος, εξαίρεσε από αυτή την απόφαση 232 καθηγητές του κλάδου Φυσικοί Ραδιοηλεκτρολόγοι (ΠΕ 12.10). Συγκεκριμένα το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και  Θρησκευμάτων δια μέσω του νόμιμου εκπροσώπου του με δύο Υπουργικές Αποφάσεις όριζε δυσμενή διάκριση για τους ΠΕ 12.10 που έλεγε το εξής: Όταν σε μια σχολική μονάδα υπηρετεί καθηγητής Φυσικής κλάδου ΠΕ 04.01 με απαιτούμενο προσόν διορισμού πτυχίο Φυσικής και καθηγητής Φυσικής κλάδου ΠΕ 12.10 με απαιτούμενα προσόντα διορισμού πτυχίο Φυσικής και Μεταπτυχιακό Τίτλο Ηλεκτρονικής Φυσικής τότε στην επιλογή του μαθήματος Φυσικής προηγείται ο ΠΕ 04.01. Η διάκριση αυτή ίσχυε ακόμα και αν ο καθηγητής του κλάδου ΠΕ 12.10 έχει τοποθετηθεί δεκαετίες νωρίτερα στη σχολική μονάδα.

Με την έκδοση της 950/2017 απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας, ακυρώνονται οι υπ’ αριθμόν 94588/Δ2/9.6.2016 και 136680/Δ2/25.8.2016 Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν τις αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίων και Λυκείων κατά το μέρος που αναφέρουν ότι όταν στο ίδιο σχολείο της γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο/Γενικό Λύκειο) υπηρετούν εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ04.01 και ΠΕ12.10, προηγείται στην επιλογή του μαθήματος της Φυσικής ο εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ04.01. Συγκεκριμένα οι ανώτατοι δικαστές επισημαίνουν ότι : «η επίμαχη ρύθμιση, με την οποία εισάγεται δυσμενής διάκριση σε βάρος των εκπαιδευτικών του ανωτέρω κλάδου (ΠΕ12.10) ως προς την πρώτη ανάθεση των οικείων μαθημάτων στη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεν δικαιολογείται από αποχρώντες λόγους δημοσίου συμφέροντος και βαίνει προδήλως πέραν των ορίων που επιβάλλονται από τις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας».

Η απόφαση 950/2017 του ΣτΕ ισχύει από 30/3/2017 και ακυρώνει τις παραπάνω Υ.Α. από τούδε και μετά,  οπότε όλες οι πράξεις της Διοίκησης μετά την ημερομηνία αυτή, θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το περιεχόμενό της, αλλιώς πάσχουν ακυρότητας. Επιπλέον  όσες πράξεις της Διοίκησης εκδόθηκαν κατά αντίθεση με το περιεχόμενο αυτό από 30/3/2017 και μετά, θα πρέπει να ανακληθούν.

Η  απόφαση 950/2017 του ΣτΕ  ισχύει έναντι όλων των Φυσικών Ραδιοηλεκτρολόγων που υπηρετούν ή θα υπηρετήσουν στη Γενική Εκπαίδευση. Η ισχύς του διατακτικού  της απόφασης 950/2017 αφορά ακύρωση Υπουργικής Απόφασης έναντι του Νόμου και κυρίως έναντι όλων των οργάνων του Κράτους, τα οποία πλέον τα δεσμεύει και εις το μέλλον, να λαμβάνουν υπόψη την ισότητα των κλάδων ΠΕ04.01 και ΠΕ 12.10 σε κάθε ενέργεια. Πλέον στα μάτια του Νόμου, οι επίμαχες ρήτρες διακριτικής μεταχείρισης που επιβλήθηκαν στους Φυσικούς Ραδιοηλεκτρολόγους ΠΕ 12.10 που υπηρετούν στη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση έναντι των συναδέλφων Φυσικών ΠΕ 04.01 (με τους οποίους η πολιτεία μας έβαλε σε τεχνητή αντιπαράθεση) έχουν και τυπικά εξαφανιστεί από το νομικό κόσμο, είναι σαν να μην υπήρξαν ποτέ ως διάταξη. Κάθε αντίθετη ενέργεια είναι όχι μόνο αυθαίρετη, δηλαδή εκτός Νόμου, αλλά και παράνομη, ως παραβίαση δικαστικής απόφασης.

Σύμφωνα με την απόφαση 950/2017 του ΣτΕ η δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων μας ισχύει από 30/03/2017 ανεξάρτητα από την ημέρα που η ηγεσία του Υπουργείου θα συμμορφωθεί με την απόφαση  950/2017 του ΣτΕ. Το γεγονός αυτό να το λάβουν υπόψη τους οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι Προϊστάμενοι Εκπαίδευσης αλλά και οι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων ανά την Ελληνική Επικράτεια που θα θελήσουν να διαφοροποιηθούν έναντι της απόφασης 950/2017 του ΣτΕ.

Αγαπητοί γονείς, μαθητές, συνάδελφοι και συμπολίτες μας

Προσπαθήσαμε πολλές φορές από το 2013 και μετά με συνεχή εξώδικα, υπομνήματα, συναντήσεις και δελτία τύπου να εξηγήσουμε τα «παράδοξα» στη διαδικασία αναθέσεων μαθημάτων σε όλες τις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας. Κάθε φορά όμως η εκάστοτε ηγεσία μας παρέπεμπε σε υπηρεσιακούς παράγοντες οι οποίοι έβρισκαν διάφορες προφάσεις για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Ακόμα και το Γραφείο του σημερινού Πρωθυπουργού ήταν ενήμερο με έγγραφη αναφορά μας τόσο για την οικονομική ζημία που υφίσταται το δημόσιο από τη μη ορθολογική χρήση του εκπαιδευτικού προσωπικού, όσο για τα «παράξενα» στη διαδικασία ανάθεσης μαθημάτων. Υπενθυμίζουμε ότι ποτέ δεν πήραμε απάντηση στα ακόλουθα ερωτήματα μας:

  1. Με ποιο τρόπο το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, εξετάζει τη συνάφεια μεταξύ των προγραμμάτων σπουδών των Πανεπιστημίων και της απόδοσης σε Α’ ανάθεση των μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση;
  2. Πως δικαιολογούνται οι Α’ αναθέσεις μαθημάτων υπέρ συγκεκριμένων κλάδων χωρίς καμία αιτιολόγηση, χωρίς να εδράζονται στο νόμο και χωρίς καμία λογική;

Ο τωρινός πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησής του στη Βουλή χρησιμοποίησε λέξεις όπως η «εργασιακή δικαιοσύνη», η «διαφάνεια» και η «επαγγελματική ασφάλεια», για να περιγράψει ένα νέο ήθος που έρχεται. Αντ’ αυτού μείναμε όλοι αποσβολωμένοι με τη διαιώνιση μιας νοσηρής κατάστασης. Ελπίζουμε ότι τα φαινόμενα αυτά θα ξεριζωθούν από τη διοίκηση της εκπαίδευσης και δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στις πρώτες γραμμές του αγώνα για μια ποιοτική δημόσια παιδεία.

Ευχαριστούμε δημοσίως

Ι) τους δικηγόρους μας και ιδιαίτερα τον κ. Κωνσταντίνο N. Κατσανέβα, LLM Δημοσίου Δικαίου, PhD ca. Public Law με έδρα την Αθήνα που πολλές φορές δουλεύοντας αφιλοκερδώς έφερε σε πέρας ένα τόσο δύσκολο δικαστικό και όχι μόνο αγώνα

ΙΙ) την Ένωση Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ) και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο της κ. Φιλντίση Παναγιώτη για την αμέριστη συμπαράσταση και μετρήσιμη βοήθεια που έδωσε στον δικαστικό μας αγώνα

ΙΙΙ) την κ. Αναστασοπούλου Ελένη που είναι Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας για το χρόνο που διέθεσε για να μας ακούσει και να ενεργήσει αρμοδίως.

  1. IV) τoν Βουλευτή κ. Μαυρωτά Γεώργιο που όχι μόνο κατανόησε την απίστευτη αδικία εις βάρος του κλάδου μας αλλά μας στήριξε καταθέτοντας μαζί με τον Βουλευτή κ. Ψαριανό Γρηγόρη σχετική ερώτηση στη Βουλή στα πλαίσια της διαδικασίας του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
  2. V) όλους τους συναδέλφους σε όλες τις σχολικές μονάδες που μας αντιμετώπισαν ως Φυσικούς και ιδιαίτερα τους συναδέλφους Φυσικούς του κλάδου ΠΕ 04.01 που δεν κρύφτηκαν πίσω από τη παράνομη και δυσμενή διακριτική μεταχείριση που επέβαλε το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα

Ένα προς ένα τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ καθώς και όλα τα απλά μέλη της Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής Εκπαιδευτικών Ειδικότητας Φυσικοί Ραδιοηλεκτρολόγοι (ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Ε.ΦΥ.Ρ) που τόσα χρόνια με υπομονή, επιμονή και οικονομικό κόστος διεκδικήσαμε το αυτονόητο, έναν αξιοπρεπή επαγγελματικό βίο, παρακάμπτοντας τις ανησυχίες και τους φόβους αρκετών συναδέλφων του κλάδου μας όταν ξεκινούσαμε την νομική αυτή περιπέτεια με το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Λάρισα, 02/05/2017

Εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής

 

Ο Συντονιστής

ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Ε.ΦΥ.Ρ

Ορφανάκης Στυλιανός

Φυσικός & M.Sc Ηλεκτρονικής Φυσικής

 

Ο Α’ Αναπληρωτής Συντονιστής ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Ε.ΦΥ.Ρ

Μανδαλίδης Σωτήριος

          Φυσικός & M.Sc Ηλεκτρονικής Φυσικής

 

 


 

Ένα σχόλιο

  1. Pierre-Joseph Proudhon

    Στρίβειν διά του αρραβώνος!

    Ο μοναδικός κλάδος που διορίζεται με μεταπτυχιακό τίτλο και όχι με το βασικό πτυχίο. Έγιναν Ηλεκτρονικοί δίχως να γνωρίζουν ηλεκτρονικά (ρωτήστε ποιος από αυτούς -εκτός εξαιρέσεων μετά- κράτησε κολλητήρι. Ποιος ξέρει τι είναι η τηλεόραση από … μέσα ή το ραδιόφωνο κλπ). Διεκδίκησαν μέχρι και πληροφορική να διδάξουν αλλά οι του ΤΕΕ (ΠΕ12,05 κλπ) τους έβαλαν στη θέση τους και κόντεψαν -προσωρινή Υπουργική απόφαση- να εξοστρακιστούν από την εκπαίδευση. Το αποκορύφωμα έρχεται τώρα που ενώ διορίστηκαν ως ηλεκτρονικοί, θέλουν και θα έχουν ίσα δικαιώματα με τους φυσικούς που «έφτυσαν» αίμα να διοριστούν (επετηρίδες, ΑΣΕΠ), όργωσαν όλη την Ελλάδα να φτάσουν στον τόπο τους και «παλεύουν» με τους υπόλοιπους ΠΕ04 να διδάξουν φυσική. Οι ΠΕ 12.10 εκτός του ότι παράτυπα βαφτίζονται ΠΕ 1206, με ελάχιστα μόρια πήραν τις μεταθέσεις τους και βρίσκονται δίπλα στα σπίτια τους. Μάλλον η δικαιοσύνη πιάστηκε αδιάβαστη ή απλά εθελοτυφλεί!

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...