Τελευταία Νέα

Friday, 05/25/18, 22:22Συλλογή υπογραφών για την ελεύθερη επιλογή της Β΄ Ξένης γλώσσας σε Γυμνάσια και Δημοτικά

Δημοσιεύτηκε:

11:08 μμ Απρίλιος 21st, 2017

Συλλογή υπογραφών για την ελεύθερη επιλογή της Β΄ Ξένης γλώσσας σε Γυμνάσια και Δημοτικά

Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. (ΠΕΚΑΓΕΠΕ) σας καλεί να στηρίξετε, και μέσω  της συμμετοχής σας στην ηλεκτρονική συλλογή υπογραφών στο avaaz, το αίτημα για την άμεση ανάκληση των Υπουργικών Αποφάσεων που καταργούν το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής της Β’ Ξένης Γλώσσας στα Γυμνάσια και τα Δημοτικά, υποβαθμίζοντας δραματικά την παρεχόμενη Ξενόγλωσση Εκπαίδευση από το Δημόσιο Εκπαιδευτικό Σύστημα στην Ελλάδα.

Για να μεταβείτε στο χώρο συλλογής υπογραφών πατήστε

εδώ

Στη νέα Υπουργική Απόφαση (53476/ΓΔ4/28‐3‐2017) αναφέρεται πως «Η επιλογή της δεύτερης ξένης Γλώσσας που γίνεται στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού ισχύει έως και την Γ΄ τάξη του Γυμνασίου». Η  παραπάνω ρύθμιση ωστόσο καθίσταται ιδιαίτερα προβληματική, καθώς  αποτελεί ουσιαστικά συνέχεια της αντίστοιχης  Υπουργικής Απόφασης (Φ12/657/70691/Δ1/26-04-2016) και της Διευκρινιστικής Εγκυκλίου (87776/Δ1/30-5-2016) για την Πρωτοβάθμια, οι οποίες είχαν σαν συνέπεια τον αποκλεισμό ενός τρίτου περίπου των μαθητών/μαθητριών από την διδασκαλία της γλώσσας επιλογής τους. Με αυτό το δεδομένο η νέα ρύθμιση υποχρεώνει στην πραγματικότητα ένα σημαντικό κομμάτι των μαθητών/μαθητριών στην συνέχιση της  υποχρεωτικής διδασκαλίας μιας γλώσσας την οποία δεν είχαν ή δεν θα έχουν καταρχήν επιλέξει ελεύθερα στην Ε’ Δημοτικού.

Επιπλέον η υλοποίηση της παραπάνω ρύθμισης που προβλέπεται στην νέα Υ.Α. για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, υπονομεύεται ή και ακυρώνεται τελείως από μια σειρά συμπληρωματικές και παράλληλα αντιφατικές ρυθμίσεις που την συμπληρώνουν. Η βασικότερη εξ αυτών είναι η ακόλουθη: «Στα Γυμνάσια όπου λειτουργούν δύο ή περισσότερα τμήματα γενικής παιδείας δημιουργούνται στην Α΄ τάξη παράλληλα τμήματα δεύτερης ξένης γλώσσας, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αντίστοιχο αριθμό των τμημάτων γενικής παιδείας της συγκεκριμένης τάξης».

Η νέα Υπουργική Απόφαση:

 • Καταστρατηγεί το δημοκρατικό και παιδαγωγικά αναφαίρετο δικαίωμα των μαθητών και των γονέων για ελεύθερη και συνειδητή επιλογή της Β’ Ξένης Γλώσσας.
 • Εξαναγκάζει τους μαθητές να διδαχθούν άλλη Ξένη Γλώσσα από αυτήν που επιθυμούν, με μόνο κριτήριο την αριθμητική και συχνά οριακή πλειοψηφία της εκάστοτε επιλεγόμενης γλώσσας.
 • Καθιστά υποχρεωτική την αριθμητική ταύτιση των τμημάτων Ξένης Γλώσσας με τα υφιστάμενα τμήματα Γενικής Παιδείας, στερώντας σε ικανό αριθμό μαθητών/μαθητριών τη δυνατότητα να διδαχθούν την γλώσσα της επιλογής τους και οδηγώντας στην δημιουργία πολυπληθών τμημάτων, ακυρώνοντας ουσιαστικά το αντικείμενο της γλωσσικής επικοινωνίας. ·
 • Έχει ως συνέπεια τη δημιουργία αρνητικού μαθησιακού και παιδαγωγικού κλίματος και αντικινήτρων μάθησης. ·
 • Ανατρέπει για πολλοστή φορά τον οικογενειακό προγραμματισμό αναφορικά με την επιθυμητή επιλογή της εκάστοτε Β’ Ξένης Γλώσσας.
 • Πλήττει καίρια τον οικονομικό προϋπολογισμό των γονέων, αφού τους ωθεί υποχρεωτικά στην Ιδιωτική Ξενόγλωσση Εκπαίδευση, αδιαφορώντας για τις δυσμενέστατες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που αυτοί βιώνουν.
 • Οδηγεί πλέον στη σύσταση αποκλειστικά γαλλόφωνων ή γερμανόφωνων τάξεων και σχολείων σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης.
 • Έχει σαν αποτέλεσμα τη δραματική συρρίκνωση και συνεχή απαξίωση του αντικειμένου εργασίας εκατοντάδων διορισμένων εκπαιδευτικών Γερμανικής (ΠΕ07) και Γαλλικής (ΠΕ05) Φιλολογίας.
 • Δεν επιτρέπει την παροχής μιας σταθερής, ποιοτικής και πιστοποιήσιμης Ξενόγλωσσης Παιδείας από τις δομές της δημόσιας και δωρεάν Εκπαίδευσης στην χώρα μας, αναιρώντας στην πράξη την δέσμευση της Πολιτείας για άμεση και ουσιαστική αναμόρφωσή της.
 • Καθιστά ανέφικτη την δυνατότητα σύνδεσης της παρεχόμενης Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Δημόσιο Σχολείο με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (Κ.Π.Γ.), ακυρώνοντας στην πράξη τον σχεδιασμό του νέου Ε.Π.Σ. και μην υλοποιώντας ‐παρά τις περί του αντιθέτου δεσμεύσεις‐, το πάγιο αίτημα του συνόλου της ξενόγλωσσης επιστημονικής εκπαιδευτικής κοινότητας και βεβαίως της χειμαζόμενης ελληνικής κοινωνίας.
 • Υποβαθμίζει το αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο των Ξένων Γλωσσών, παρόλο που αυτό αποτελεί τομέα πολιτικής και στρατηγικής προτεραιότητας και ανταγωνιστικό εφόδιο στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.
 • Αντίκειται στην έμπρακτη εφαρμογή της Πολιτικής Προαγωγής της Πολυγλωσσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης την οποία έχει συνυπογράψει και η Ελλάδα.
ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  1067 θέσεις στα νέα 71 ΚΕΣΥ έναντι 615 των 62 ΚΕΔΔΥ

Αναγκαία βήματα

Σας καλούμε να υποστηρίξετε τις προσπάθειές μας για την απόσυρση των Υπουργικών Αποφάσεων με όποιο τρόπο θεωρείται πρόσφορο (ψηφίσματα Φορέων προς το Υπουργείο Παιδείας, εμπλοκή και ψηφίσματα Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, συμμετοχή σε παραστάσεις διαμαρτυρίας στο Υπουργείο, συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΠΕΚΑΓΕΠΕ, κινητοποιήσεις κάθε είδους και μορφής, δημοσιοποίηση του ζητήματος κ.ο.κ.) και βεβαίως με την μαζική συμμετοχή σας στην ηλεκτρονική συλλογή υπογραφών στο avaaz και την διάδοση του εν λόγω ψηφίσματος, στο οποίο σημειώνεται ότι μπορεί να λάβει μέρος κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, ασχέτως καθηγητικής ιδιότητας.

 

Με εκτίμηση

Το Δ.Σ. της ΠΕΚΑΓΕΠΕ

 

Με εκτίμηση

Το Δ.Σ. της ΠΕΚΑΓΕΠΕ

ΥΓ: Καλούμε τα μέλη της ΠΕΚΑΓΕΠΕ σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 21.04.2017 και ώρα 12.00 στο Goethe-Institut Athen (Ομήρου 14-16, Αθήνα) με θέμα τις Υπουργικές Αποφάσεις «Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων» (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1171/τ.Β΄/4-04-2017) και «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1324/τ.Β΄/26-04-2016).

 

          

     

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Δυνατότητα εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης  (ν. 4369/2016) των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

Δυνατότητα εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης  (ν. 4369/2016) των ...

Μοιράσου!