Τελευταία Νέα

Sunday, 03/18/18, 02:31Προκήρυξη μεταπτυχιακού του Τμήματος Μαθηματικών

Δημοσιεύτηκε:

5:17 μμ Απρίλιος 21st, 2017

Το Τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στα Μαθηματικά το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις εξής κατευθύνσεις: α) Θεωρητικά Μαθηματικά , β) Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, και γ) Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα (ΦΕΚ 3604 B’/ 31-12-2014).

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (έναρξη: Σεπτέμβριος 2017), ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και  θα εγγραφούν ανά ειδίκευση έχει ως εξής:

Α) Ειδίκευση στα Μαθηματικά (Θεωρητικά Μαθηματικά),
25 (είκοσι πέντε) μεταπτυχιακοί φοιτητές

Β) Ειδίκευση στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά,
15 (δεκαπέντε)  μεταπτυχιακοί φοιτητές

Γ) Ειδίκευση στη Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα,
15 (δεκαπέντε) μεταπτυχιακοί φοιτητές

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι πτυχιούχοι Τμημάτων Μαθηματικών, Στατιστικής, Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι αντιστοίχων τμημάτων Τ.Ε.Ι. της χώρας όπως ο νόμος ορίζει (Ν. 2916/01, ΦΕΚ 114 Α’). Υποψήφιοι δύνανται να είναι και όσοι θα καταστούν πτυχιούχοι κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2017.

Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 22.05.2017 έως και την Παρασκευή 16.06.2017. Σύμφωνα με το νέο κανονισμό σπουδών η υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών γίνεται ΜΟΝΟ σε μία περίοδο και δεν θα υπάρχει δεύτερη προκήρυξη το Σεπτέμβριο, όπως γινόταν τα προηγούμενα έτη. H επιλογή γίνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο γίνεται η επιλογή σύμφωνα μόνο με τα κριτήρια της Δέσμης Α’, η οποία και ολοκληρώνεται έως το τέλος Ιουλίου. Στο στάδιο αυτό διαμορφώνεται ένας κατάλογος φοιτητών που προτείνονται να γίνουν δεκτοί στο Π.Μ.Σ., ένας δεύτερος κατάλογος που περιέχει υποψηφίους που παραπέμπονται σε εξετάσεις σύμφωνα με τα κριτήρια της Δέσμης Β’ και ένας τρίτος κατάλογος που περιέχει τις περιπτώσεις φοιτητών των οποίων η τελική αξιολόγηση θα γίνει το Σεπτέμβριο, συνεκτιμώντας την απόδοση των υποψηφίων με τα κριτήρια της Δέσμης Β’ και πιθανά νέα στοιχεία που θα προκύψουν από τα αποτελέσματα εξετάσεων προπτυχιακών μαθημάτων. Στο δεύτερο στάδιο γίνεται η επιλογή σύμφωνα με τα κριτήρια της ΔΕΣΜΗΣ Β΄ και σύμφωνα με τα κριτήρια της ΔΕΣΜΗΣ Α’ για τους φοιτητές του τρίτου καταλόγου του πρώτου σταδίου (Κανονισμός Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών Ε.Κ.Π.Α., Άρθρο 5 (σελ. 2-5)

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  59 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ρωτάνε 5 Υπουργούς για την υποστήριξη αναπληρωτών

https://noether.math.uoa.gr/metaptukhiaka/kanonismos-metaptychiakon-didaktorikon-spoydon

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την Ιστοσελίδα του Προγράμματος: https://noether.math.uoa.gr/metaptukhiaka

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται MONO ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

https://83.212.108.117/

Η πλατφόρμα της ηλεκτρονικής υποβολής θα ενεργοποιηθεί με την έναρξη της περιόδου των αιτήσεων. Τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά περιγράφονται στην πλατφόρμα της ηλεκτρονικής υποβολής. Όσοι επιλεγούν, θα πρέπει κατά την εγγραφή τους να προσκομίσουν σε έντυπη μορφή τα παρακάτω δικαιολογητικά. Οποιαδήποτε απόκλιση των ηλεκτρονικά υποβληθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών με τα αντίστοιχά τους που θα παρουσιαστούν για την εγγραφή συνιστά λόγο ακύρωσης της επιλογής του υποψηφίου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για εγγραφή:

  1. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (οι πτυχιούχοι Παν/μίων της αλλοδαπής καταθέτουν βεβαίωση του ΔΟΑΤΑΠ, ότι το Πανεπιστήμιο και το Τμήμα από το οποίο προέρχονται είναι αναγνωρισμένο ισότιμο Ίδρυμα).
  2. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας πρωτότυπο ή φωτοτυπία (προς διευκόλυνση της διαδικασίας, παρακαλούμε όπως επιδεικνύεται το πρωτότυπο).
  3. Βιογραφικό Σημείωμα.
  4. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας με επίδειξη της πρωτότυπης.
  5. Δίπλωμα ξένης γλώσσας.

Αθήνα, 7 Απριλίου 2017

Ο Πρόεδρος
του Τμήματος Μαθηματικών (*)  Καθηγητής Aπόστολος Ν. Μπουρνέτας

          

     

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Κανένας μόνιμος διορισμός και την επόμενη σχολική χρονιά είπε ο Γαβρόγλου

Αρ. Πρωτ. 572 Αθήνα 17/3/2018Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.   Για τη ...

Μοιράσου!