Home / HEADER-NEWS / Υπόμνημα Ένωσης Εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας Καβάλας (Εν.Ε.Α.Γ.Κ.) μετά τις πρόσφατες προτάσεις του Ι.Ε.Π.

Υπόμνημα Ένωσης Εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας Καβάλας (Εν.Ε.Α.Γ.Κ.) μετά τις πρόσφατες προτάσεις του Ι.Ε.Π.

Δημοσιεύτηκε: 6:59 μμ Μάρτιος 31st, 2017  


Υπόμνημα Ένωσης Εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας Καβάλας (Εν.Ε.Α.Γ.Κ.) μετά τις πρόσφατες προτάσεις του Ι.Ε.Π.

 

Αποδέκτες:

Κος Κωνσταντίνος Γαβρόγλου, Υπουργός Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων,

Κος Κωνσταντίνος Φωτάκης, Αναπληρωτής Υπουργός αρμόδιος για την Έρευνα,

Κος Δημήτριος Μπαξεβανάκης, Υφυπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων,

Κος Κωνσταντίνος Ζουράρις, Υφυπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων·

Κος Γεράσιμος Κουζέλης, Πρόεδρος Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Κος Παύλος Χαραμής, Αντιπρόεδρος Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Κος Κωνσταντίνος Βρατσάλης, μέλος Δ.Σ. Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Κος Παναγιώτης Κανελλόπουλος, μέλος Δ.Σ. Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Κα Μαρία – Τατιάνα Σπανέλλη, μέλος Δ.Σ. Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Κα Κρυσταλλία Χαλκιά – Θεοδωρίδου, μέλος Δ.Σ. Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Βουλευτές Καβάλας

κ.κ. Καθηγητές Τμημάτων Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών & Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κοινοποίηση:

κ.κ. Σχολικούς Συμβούλους Αγγλικής

Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης

Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης Βορείου Ελλάδος

Τοπικές / Περιφερειακές Ενώσεις Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης

Ο.Λ.Μ.Ε.

Ε.Λ.Μ.Ε. Καβάλας

Με το παρόν υπόμνημα, η Ένωση Εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας Καβάλας (Εν.Ε.Α.Γ.Κ.) επιθυμεί να εκφράσει τη θέση της στο σχεδιασμό του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) να μετατραπεί το  μάθημα  της αγγλικής γλώσσας στη Β΄ και Γ΄ Γενικού Λυκείου σε μάθημα επιλογής.

Οι εκπαιδευτικοί της Εν.Ε.Α.Γ.Κ. είμαστε βαθιά πεπεισμένοι πως το μάθημα των Αγγλικών πρέπει να παραμείνει μάθημα γενικής παιδείας στο Λύκειο για πολύ συγκεκριμένους και σημαντικούς λόγους.

Η πολύ καλή γνώση των Αγγλικών αποτελεί απαραίτητο εφόδιο στην ακαδημαϊκή καριέρα των νέων σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπου η πλειονότητα των πηγών για ερευνητικές εργασίες είναι στην αγγλική γλώσσα, ενώ ευρωπαϊκά προγράμματα τόσο σε πτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο απαιτούν ένα πολύ καλό επίπεδο Αγγλικών.  Την αναγκαιότητα της πολύ καλής γνώσης των Αγγλικών την αντιλαμβάνονται πλέον τόσο οι μαθητές όσο και οι καθηγητές στο Λύκειο, όπου τα παιδιά καλούνται να ανατρέξουν σε διεθνή βιβλιογραφία, κατά βάση στα αγγλικά, για την εκπόνηση των ερευνητικών εργασιών τους.

Για κάθε πολίτη και πολύ περισσότερο για τη νέα γενιά, η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας , της βασικής γλώσσας επικοινωνίας παγκοσμίως (lingua franca),  είναι απαραίτητη δεξιότητα για την πρόσβαση στην πληροφορία και τη γνώση, για την επικοινωνία αλλά και για την εύρεση εργασίας και επαγγελματική αποκατάσταση.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Πανελλήνιες 2022: Ο αριθμός εισακτέων ανά τμήμα και Πανεπιστήμιο

Θα ήταν, επομένως, πραγματικά λυπηρό, αν η πολιτεία αποφάσιζε να στερήσει από τους εφήβους των 16-18 ετών την ευκαιρία να εμβαθύνουν στη γλώσσα με εφόδιο την κριτική τους ικανότητα και γενικότερη νοητική τους εξέλιξη. Μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε τροχοπέδη στην πορεία χρόνων προς τη βελτιστοποίηση της γνώσης και πλήγμα στην ευρωπαϊκή διάσταση του ελληνικού σχολείου καθώς το μάθημα των αγγλικών είναι βασικό σε όλα τα δημόσια ευρωπαϊκά σχολεία. Με βάση την έκθεση του Δικτύου Ευρυδίκη για τη διδασκαλία των γλωσσών στα σχολεία στην Ευρώπη το 2012, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις περισσότερες περιπτώσεις, η Αγγλική είναι η πρώτη γλώσσα που μαθαίνουν υποχρεωτικά οι μαθητές. Στην πλειονότητα των κρατών μελών της ΕΕ τουλάχιστον το 90% των μαθητών μαθαίνουν Αγγλικά σε επίπεδο ISCED 2 και 3.

Η διδασκαλία  της αγγλικής γλώσσας στο Λύκειο κρίνεται επίσης απαραίτητη δεδομένου του πανελλαδικά εξεταζόμενου Ειδικού μαθήματος των Αγγλικών, το οποίο απαιτεί αυξημένες γνώσεις και δεξιότητες και κατοχυρώνει την πρόσβαση των τελειόφοιτων και απόφοιτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ σε 20 σχολές (ΑΕΙ, ΤΕΙ) 2 επιστημονικών πεδίων (1ου και 5ου). Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2009 έως το 2016 αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των μαθητών που επιλέγουν να εξεταστούν στην αγγλική γλώσσα ως ειδικό μάθημα (6.780-13.902) σε ποσοστό που ανέρχεται, για το 2016, στο 70,34% όσων επιλέγουν ειδικά μαθήματα.

Η Εν.Ε.Α.Γ.Κ., συμφωνώντας με τις θέσεις της ΠΕΚΑΔΕ και άλλων συλλόγων Καθηγητών Αγγλικής  Γλώσσας, προτείνει:

  • Τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας σε όλες τις τάξεις του Λυκείου (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) ως βασικού μαθήματος γενικής παιδείας (βασικού κορμού), έτσι ώστε να δίνεται η ευκαιρία σε όλους τους μαθητές να κατακτήσουν γνώσεις και δεξιότητες υψηλού επιπέδου και να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες και προκλήσεις της μελλοντικής εκπαιδευτικής, επαγγελματικής και κοινωνικής τους ζωής.
  • Την αύξηση των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος στο Λύκειο αλλά και στο Γυμνάσιο, όπου η εφαρμογή του νέου αναλυτικού προγράμματος στη διδακτική πράξη αποδεικνύει πως η δίωρη διδασκαλία του μαθήματος δεν επιτρέπει την κάλυψη ούτε καν μέρους της ύλης ανά επίπεδο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές να κατευθύνονται αναπόφευκτα στην ιδιωτική εκπαίδευση για την απόκτηση ενός πιστοποιητικού γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας, όπου οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας είναι τουλάχιστον διπλάσιες.
  • Την εκπόνηση Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ) για το Λύκειο, αντίστοιχου αυτού για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, βάσει του οποίου θα συνεχίζεται και θα ολοκληρώνεται η εκμάθηση των Αγγλικών στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Άλλωστε, σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκαν τα πιλοτικά προγράμματα σχολείων  για δυο χρόνια με προοπτική γενίκευσης του προγράμματος και αύξησης των ωρών διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας σε τουλάχιστον τρεις (3) ώρες εβδομαδιαίως. Οι ώρες αυτές κρίνονται απαραίτητες λόγω της επικοινωνιακής φύσης του μαθήματος και της άμεσης συσχέτισής τους με την κατάκτηση της γλώσσας σε πολύ καλό (Γ1) ή άριστο (Γ2) επίπεδο.
  • Την παραγωγή σχολικών εγχειριδίων και μαθησιακού υλικού που θα υποστηρίζει το ΕΠΣ-ΞΓ .
  • Αφενός την επέκταση της πιστοποίησης γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας στο Λύκειο στα επίπεδα Γ1/Γ2 μέσα από τη σύνδεση με το Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (ΚΠγ), πιστοποίηση που θα παρέχεται προαιρετικά σε όποιον το επιθυμεί και αφ’ ετέρου, το σαφή διαχωρισμό της συνολικής κατάκτησης γνώσεων και ικανοτήτων μέσα από τη διδασκαλία της Γλώσσας από την κατάκτηση δεξιοτήτων γλωσσομάθειας μέσα από εξετάσεις πιστοποίησης.
  • Τη δημιουργία στη Γ’ Λυκείου τμημάτων προετοιμασίας για τους μαθητές που επιλέγουν να εξεταστούν στο ειδικό μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας στις Πανελλήνιες Εξετάσεις
  • Την καταγραφή στο Απολυτήριο Λυκείου του επιπέδου γλωσσομάθειας που έχει αποκτηθεί στη διάρκεια της σχολικής φοίτησης ως κριτήριο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και ως μέρος της επαγγελματικής κατάρτισης
ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Πανελλήνιες 2022: Εγκύκλιος υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

 

Με εκτίμηση

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΛΑΖΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ                                                                    ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Τρόπος εξέτασης των μαθημάτων ΓΕΛ

Τα θέματα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των ΓΕΛ περιλαμβάνουν ποικιλία ερωτήσεων ...