Home / HEADER-NEWS / Συντονιστική επιτροπή μεταταγμένων: Έντονος προβληματισμός εξαιτίας των δηλώσεων του Υπουργού και της συνεχιζόμενης καθυστέρησης στην απόδοση των οργανικών στους μεταταγμένους- Τρόποι αντίδρασης

Συντονιστική επιτροπή μεταταγμένων: Έντονος προβληματισμός εξαιτίας των δηλώσεων του Υπουργού και της συνεχιζόμενης καθυστέρησης στην απόδοση των οργανικών στους μεταταγμένους- Τρόποι αντίδρασης

Δημοσιεύτηκε: 6:46 πμ Μάρτιος 17th, 2017  


Μεγάλη αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα των μεταταγμένων εξαιτίας των δηλώσεων του Υπουργού στη συνάντηση με τη ΔΟΕ και την συνεχιζόμενη καθυστέρηση απόδοσης οργανικών επί τετραετίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αρχικά σας γνωστοποιούμε ότι, σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχαμε από το γραφείο του νομικού μας συμβούλου, η αίτηση ακύρωσης που κατέθεσαν 124 συνάδελφοι στις 10 Μαρτίου 2016, κατά της παράλειψης του υπουργείου να τους αποδώσει τις οργανικές τους θέσεις με οριστική τους τοποθέτηση σε αυτές, προσδιορίστηκε να δικαστεί στις 11 Οκτωβρίου 2017 στο Η΄ τμήμα του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Αναμένεται ο προσδιορισμός δικασίμου και της δεύτερης αίτησης ακύρωσης που κατέθεσαν και άλλοι 16 συνάδελφοι στις 13 Ιουλίου 2016, με πιθανότητα να εκδικαστεί και αυτή κατά την ίδια δικάσιμο λόγω νομικής συνάφειας της υπόθεσης.

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν εγκαίρως προσωπικά ο καθένας με αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων από το δικηγορικό γραφείο για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και άλλα που απαιτούνται προκειμένου να εκπροσωπηθούν στην δίκη. Όσοι από αυτούς έχουν ήδη τοποθετηθεί οριστικά σε οργανικές θέσεις (ορισμένοι από τις κοινές ειδικότητες) δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια δεδομένου ότι με την οριστική τους τοποθέτηση δεν έχουν πλέον έννομο συμφέρον στην συνέχιση της δίκης.

Η συμμετοχή στη δίκη όλων των υπολοίπων εκπαιδευτικών που συμπεριλαμβάνονται  στην αίτηση ακύρωσης είτε των κοινών ειδικοτήτων, που δεν έχουν τοποθετηθεί οριστικά είτε των μη κοινών ειδικοτήτων, κρίνεται απαραίτητη, τη στιγμή κατά την οποία, όπως προκύπτει και από τις πρόσφατες απαντήσεις του υπουργείου στα ερωτήματα που τέθηκαν από την Δ.Ο.Ε. σχετικά με τις μετατάξεις, δεν προτίθεται το υπουργείο να αποδώσει τις συσταθείσες οργανικές θέσεις των μη κοινών ειδικοτήτων, πριν από την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για την νομιμότητα και συνταγματικότητα των διατάξεων του νόμου για τις υποχρεωτικές μετατάξεις. Πόσο μάλλον να αποδώσει τις οργανικές θέσεις για τις κοινές ειδικότητες.

Αυτήν την χρονική στιγμή και μετά την απογοητευτική αντιμετώπιση που μας επιφυλάσσει για μία ακόμα φορά το υπουργείο, θα πρέπει να αντιδράσουμε και όλοι οι υπόλοιποι μεταταγμένοι συνάδελφοι, που δεν έχουμε, μέχρι στιγμής, ζητήσει με γραπτή αίτησή μας από το υπουργείο την απόδοση της οργανικής μας θέσης που μας οφείλεται. Αυτό διότι από την συνεχή αναβλητικότητα που επιδεικνύεται από το υπουργείο επί 4 χρόνια, δημιουργείται η ανησυχία πως ίσως άλλες προθέσεις έχει για όλους εμάς που δεν έχουμε ακόμα τοποθετηθεί οριστικά σε οργανικές θέσεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η δε δικαιολογία του ότι δεν προβαίνει στην απόδοση των συσταθεισών οργανικών θέσεων, σε αναμονή δικαστικών αποφάσεων σε συνδυασμό με την απάντηση που έδωσε ο Υπουργός στην Δ.Ο.Ε. στις 7/3/2017 για την ενδεχόμενη δημιουργία υπεραριθμιών, ότι θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, μας υποχρεώνει να υποθέσουμε ότι ίσως πρόθεση του υπουργείου είναι η δημιουργία μιας δεξαμενής εκπαιδευτικών για κινητικότητα, με όλες τις δυσμενείς συνέπειες που αυτό θα επιφέρει σε όλους μας. Παρατίθεται το σχετικό απόσπασμα:

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Πανελλήνιες 2022: Οδηγίες για τους υποψήφιους με το 10%

« …ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ: Τα ζητήματα που σχετίζονται με τις μετατάξεις και την απόδοση οργανικών συσχετίστηκαν άμεσα με τις εκκρεμείς αποφάσεις δικαστηρίων και του ΣτΕ, ενώ δηλώθηκε πως όταν λήξουν αυτές οι διαδικασίες υπάρχει σχεδιασμός για την απόδοση οργανικών θέσεων, δίχως πάντως να γίνει ξεκάθαρος ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί το θέμα των συναδέλφων των κοινών ειδικοτήτων (κυρίως ΠΕ 11) των οποίων οι αιτήσεις μετάθεσης δεν είχαν ικανοποιηθεί το 2013 με το αιτιολογικό της μη ύπαρξης οργανικών θέσεων. Σε κάθε περίπτωση δηλώθηκε πως θα υπάρξει συμμόρφωση προς την απόφαση των δικαστηρίων. Στο ερώτημα τι θα συμβεί στην περίπτωση της δικαστικής δικαίωσης και στην πιθανότητα ενδεχόμενων μελλοντικών υπεραριθμιών, δηλώθηκε ότι θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται….».

Για να προλάβουμε λοιπόν εν τη γεννέσει τους όλες τις πιθανές κατά τα παραπάνω σκέψεις του υπουργείου, η αντίδρασή μας θα πρέπει να είναι δυναμική και άμεση, πρόταση δε της συντονιστικής μας επιτροπής είναι η άμεση κατάθεση από όσους περισσότερους γίνεται αίτησης για την απόδοση της οργανικής μας θέσης που μας οφείλεται, για τους δε των κοινών ειδικοτήτων από τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013, για τους δε των μη κοινών από τις ίδιες ως άνω διατάξεις αλλά και από την σύσταση των οργανικών μας θέσεων δυνάμει της με αριθμό 172260/Ε1/17-10-2016 υπουργικής απόφασης (Φ.Ε.Κ. 3391/τ.Β/20-10-2016).

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Πανελλήνιες 2022: Ο αριθμός εισακτέων των Στρατιωτικών Σχολών

Για τον λόγο αυτόν συνετάγει κατόπιν αιτήματός μας από τον νομικό μας σύμβουλο και είναι στην διάθεση του κάθε ενδιαφερομένου ενημερωμένο υπόδειγμα αίτησης απόδοσης οργανικής θέσης για όλους τους μεταταγμένους συναδέλφους. Όποιος ενδιαφέρεται να του σταλεί το υπόδειγμα για να καταθέσει την αίτηση, να αποστείλει e-mail με τα προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση υπηρέτησης, διεύθυνσης κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ozarampo@ath.forthnet.gr .

Την αίτηση μπορείτε να την καταθέσετε μέχρι τέλος Απριλίου στην διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που ανήκετε μετά την μετάταξή σας, με την επισήμανση ότι την διεύθυνση αφορά μόνο η διαβίβαση της αίτησης στο υπουργείο και να ζητήσετε να τεθεί επί ενός αντιγράφου της αίτησης που θα έχετε εκτυπώσει επιπλέον, ο αριθμός πρωτοκόλλου της κατάθεσής της στην διεύθυνση, ή τουλάχιστον να σας δοθεί επίσημο σημείωμα με την ημερομηνία και τον αριθμό πρωτοκόλλου με την αναφορά του εγγράφου που αφορά (π.χ. αριθ. πρωτ. 3122/27-3-2017 αίτηση απόδοσης οργανικής θέσης)

Η κίνησή μας αυτή, εφόσον είναι μαζική, θα καταδείξει στο υπουργείο ότι είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε και δικαστικά την ικανοποίηση των νομίμων δικαιωμάτων μας, εφόσον δεν πράξει τα αυτονόητα και τα νόμιμα και ειδικά για τις κοινές ειδικότητες η κατάθεση της αίτησης και κατόπιν η δικαστική διεκδίκηση φαίνεται να αποτελεί μονόδρομο για την τελική δικαίωση. Για δε τις μη κοινές ειδικότητες είναι απαράδεκτο και παράνομο το γεγονός να έχουν συσταθεί οι ισάριθμες οργανικές θέσεις και να μην προβαίνει το υπουργείο στην απόδοσή τους πριν από το καλοκαίρι, όπως υποχρεούται, με την δικαιολογία της δικαστικής εκκρεμότητας για τις μετατάξεις.

Εφόσον η κατάθεση αιτήσεων είναι μαζική και άμεση, κατόπιν θα εξεταστούν και άλλοι τρόποι αντίδρασης προκειμένου να υποχρεωθεί το υπουργείο να αλλάξει τακτική και να προχωρήσει  το καλοκαίρι, στον προσδιορισμό των οργανικών θέσεων σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, με εγκύκλιό του που θα αποστείλει έγκαιρα στις κατά τόπους διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, γεγονός που θα σηματοδοτεί την τελική δικαίωσή μας με την οριστική μας τοποθέτηση στις οργανικές μας θέσεις που έχουν ήδη από τον Οκτώβριο 2016 συσταθεί.

 

ΕΚ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ν. 4172/2013

Ολυμπία Ζαραμπούκα

 


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραx

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Στατιστικά: Πόσες αιτήσεις υποβλήθηκαν στις 5 προκηρύξεις του ΑΣΕΠ

Τα επίσημα στοιχεία των αιτήσεων των προκηρύξεων 1ΕΑ/2022, 2ΕΑ/2022, 3ΕΑ/2022, 4ΕΑ/2022 και ...