Τελευταία Νέα

Δευτέρα, 14/06/2021, 03:26


Home / HEADER-NEWS / Τι ισχύει για την υποχρεωτική παρουσία εκπαιδευτικών σε σεμινάρια

Τι ισχύει για την υποχρεωτική παρουσία εκπαιδευτικών σε σεμινάρια

Δημοσιεύτηκε: 10:52 πμ Μάρτιος 5th, 2017  


Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

www.ekpaideutikareumata.gr

proodeutikareumata@gmail.com

www.facebook.com/reumata

Προς :

Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Αττικής

Δ/νση Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

Γραφείο Σχολικών Συμβούλων

Δ.Σ. Δελμούζου

Δ.Ο.Ε.

Μ.Μ.Ε.

Μέλη Συλλόγου Δελμούζου

5-3-2017

Καταχρηστική και υπερβολική η απαίτηση των σχολικών συμβούλων για  «υποχρεωτική παρουσία»  εκπαιδευτικών σε σεμινάρια που πραγματοποιούνται «εκτός της έδρας τους».

Τι ισχύει πραγματικά.

Το τελευταίο διάστημα «πληθαίνουν» οι  επιμορφωτικές ημερίδες και οι ενημερωτικές συναντήσεις που πραγματοποιούνται από τους σχολικούς συμβούλους στην Αν. Αττική. Όσα δεν έγιναν στο διάστημα της 6ετούς, σχεδόν, θητείας τους «υλοποιούνται» το πρώτο 15ήμερο του Μαρτίου, φέτος! Μια επίσκεψη στο αρχείο της ιστοσελίδας της Διεύθυνσης θα σας πείσει για του λόγου το αληθές. Τα «Προοδευτικά Ρεύματα Εκπαιδευτικών» εκφράζουν τον προβληματισμό τους τόσο για το χρόνο και τον τόπο όσο και για τον τρόπο που εκδηλώνεται, σε ορισμένες τουλάχιστον περιπτώσεις, αυτή η πρωτοβουλία.

Η αναστάτωση που δημιουργείται στις σχολικές μονάδες από τις δίωρες μεσημεριανές συναντήσεις, όπως καταγγέλλουν καθημερινά οι εκπαιδευτικοί, είναι μεγάλη, ειδικά στις περιπτώσεις που οι συνάδελφοι την ίδια μέρα έχουν και ολοήμερο. Ανάλογος προβληματισμός εκφράζεται και για τη σκοπιμότητα ορισμένων επισκέψεων σχολικών συμβούλων στο χώρο του σχολείου και τη «συνεργασία» με τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων, την ώρα που λειτουργεί το σχολείο με ότι αυτό συνεπάγεται.. Πρόκειται για μη θεσμοθετημένη πρακτική και οι διαμαρτυρίες των εκπαιδευτικών είναι πέρα για πέρα δικαιολογημένες.

Αρκετές, όμως, από αυτές τις επιμορφωτικές ημερίδες – σεμινάρια πραγματοποιούνται «εκτός της έδρας των εκπαιδευτικών» και σχεδόν σε όλες, οι ανακοινώσεις–προσκλήσεις, καταλήγουν στο ότι «η παρουσία όλων των εκπαιδευτικών στην επιμορφωτική ημερίδα είναι υποχρεωτική».

            Οφείλουμε να θέσουμε υπόψη όλων τα παρακάτω:

Σύμφωνα με τον Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/1999) και τον  Ν.3833/2010 ΦΕΚ (40/Α/2010) οι μετακινούμενοι εκτός έδρας (που μετακινούνται δηλαδή  από το σχολείο της οργανικής τους θέσης  ή το σχολείο τοποθέτησης τους, αν πρόκειται για αναπληρωτές), με εντολή του Δημοσίου για εκτέλεση υπηρεσίας και για συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, επιμόρφωση κλπ. δικαιούνται δαπανών μετακίνησης. Έδρα του υπαλλήλου νοείται κατά τις διατάξεις του νόμου 2685/99 η πόλη στην οποία λειτουργεί η υπηρεσία του μετακινούμενου.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Διαμαρτυρία Αναπληρωτών Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας για τους διορισμούς εκπαιδευτικών

Αναλυτικά στο σχετικό νόμο ορίζεται:

 1. Οι αναγνωριζόμενες σε βάρος του δημοσίου δαπάνες μετακίνησης, μεταξύ άλλων, είναι:
 • Ημερήσια αποζημίωση (Ημερήσια αποζημίωση είναι το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στο μετακινούμενο για την κάλυψη των εκτάκτων εξόδων, τα οποία προκαλούνται λόγω της μετακίνησης και παραμονής του εκτός έδρας).
 • Έξοδα μετακίνησης ( για μετακίνηση με Ι.Χ ή με Μ.Μ.Μ.)
 1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την μετακίνηση του εκπαιδευτικού αλλά και για την αποζημίωσή  του είναι η έκδοση απόφαση – εντολής   μετακίνησης από τα αρμόδια όργανα. Για το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό αρμόδιος για την εντολή μετακινήσεων είναι ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση που η μετακίνηση αφορά υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων πρέπει να προηγηθεί εισήγηση του επιστημονικού υπευθύνου.
 2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση εντολής μετακίνησης είναι να έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο (et.diavgeia.gov.gr) λαμβάνοντας Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) η απόφαση δέσμευσης της σχετικής πίστωσης από τον αντίστοιχο ΚΑΕ (ΚΑΕ 711) του προϋπολογισμού.
 3. Η εντολή μετακίνησης πρέπει να έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο (Ν.3861/10 «Πρόγραμμα Διαύγεια» και να έχει λάβει Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ).
 4. Η εντολή μετακίνησης πρέπει να εκδίδεται πριν από την ημερομηνία αναχώρησης του μετακινούμενου, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει σχετική πίστωση. Στην εντολή μετακίνησης θα αναγράφονται: Το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του υπαλλήλου, ο τόπος μετάβασής του, η συγκεκριμένη αιτία μετακίνησης με συνοπτική περιγραφή των εργασιών που θα εκτελεστούν, το μέσον μετακίνησης, η ημερομηνία μετακίνησης κτλ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω ερωτάμε :

 • Έχει εκδοθεί ονομαστική απόφαση – εντολής μετακίνησης των εκπαιδευτικών που καλούνται  από τα αρμόδια όργανα και έχει κοινοποιηθεί σ΄ αυτούς;
 • Έχει αναρτηθεί η απόφαση δέσμευσης της σχετικής πίστωσης από τον αντίστοιχο ΚΑΕ του προϋπολογισμού στη Διαύγεια;
 • Η εντολή μετακίνησης έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο (Ν.3861/10 «Πρόγραμμα Διαύγεια»;
ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Πανελλήνιες 2021: Ποιοι υποψήφιοι δικαιούνται αποζημίωση 350 ευρώ

Αν έχουν πραγματοποιηθεί όλα τα παραπάνω γιατί δεν έχουν κοινοποιηθεί στους εκπαιδευτικούς ώστε να προχωρήσουν στις ενέργειες για την αποζημίωσή τους;

Αν δεν έχουν πραγματοποιηθεί, μπορούν οι Σχολικοί Σύμβουλοι να χαρακτηρίζουν «την παρουσία όλων των εκπαιδευτικών στην επιμορφωτική ημερίδα υποχρεωτική»;

Καλούμε

 • Τους σχολικούς Συμβούλους να ανακοινοποιήσουν στο ορθό τις προσκλήσεις τους σε ό,τι αφορά το θέμα «της υποχρεωτικότητας».
 • Το Δ.Σ. του Συλλόγου «Αλέξανδρος Δελμούζος» να πάρει θέση.
 • Τη Διεύθυνση Ανατολικής Αττικής να αναλάβει τις ευθύνες της σε ό,τι την αφορά για την εφαρμογή των διαδικασιών με βάση τη νομιμότητα.
 • Τη Δ.Ο.Ε. με τη συνδρομή της νομικής της συμβούλου να ενημερώσει τους συναδέλφους για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από το νομικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τις «εκτός έδρας»  μετακινήσεις τους.
 • Κανείς εκπαιδευτικός αν δεν λάβει την εντολή μετακίνησής του (με Α.Δ.Α.) δεν είναι υποχρεωμένος να μετακινηθεί για να λάβει μέρος στο σεμινάριο εάν δεν το επιθυμεί. Την ημέρα αυτή βέβαια είναι υποχρεωμένος να κάνει μάθημα στο σχολείο του.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Οι σχέσεις των εκπαιδευτικών με του Σχολικούς Συμβούλους είναι θεσμικά και παιδαγωγικά προσδιορισμένες. Υπηρετούμε όλοι την εκπαίδευση, τους σκοπούς και τους στόχους της, από διαφορετική όμως θέση και με διαφορετικούς ρόλους, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση οφείλουν να είναι διακριτοί, ξεκάθαροι και σεβαστοί! Ο «υπερβάλλων ζήλος», η πλειοδοσία ενδιαφέροντος και η παραβίαση των ορίων μόνο βλαπτική μπορεί να αποδειχτεί για όλους!

 

Προοδευτικά  Ρεύματα Εκπαιδευτικών

Η Ανεξάρτητη Δημοκρατική Προοδευτική Παράταξη


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Πανελλήνιες 2021: Ποιοι υποψήφιοι δικαιούνται αποζημίωση 350 ευρώ

Με 350 ευρώ θα αποζημιωθούν οι συμμετέχοντες στις Πανελλήνιες που θα εξετασθούν ...