Κυριακή, 25/07/2021, 11:16


Home / Featured / Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις 404 θέσεις ΠΕ Γραμματέων. Ξεκινούν οι αιτήσεις

Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις 404 θέσεις ΠΕ Γραμματέων. Ξεκινούν οι αιτήσεις

Δημοσιεύτηκε: 1:11 μμ Μάρτιος 18th, 2017  


Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Μπορεί να μην προκηρύχθηκε διαγωνισμός για πρόσληψη εκπαιδευτικών, όμως ο διαγωνισμός για τις 404 θέσεις ΠΕ Γραμματέων, έχει άρωμα «εκπαιδευτικών» αφού πολλοί πτυχιούχοι καθηγητικών σχολών αναμένεται να καταθέσουν τις αιτήσεις τους.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 20 Μαρτίου  2017 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις  3 Απριλίου  2017, ημέρα Δευτέρα.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 1Κ/2017
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510

και η προθεσμία αποστολής τους λήγει με την πάροδο της 10ης Απριλίου 2017, ημέρας Δευτέρας.

Το xenesglosses.eu παρουσιάζει βασικές πληροφορίες:

Πόσες είναι οι θέσεις που δεν αφορούν ειδικές κατηγορίες;

Οι θέσεις είναι 278 οι υπόλοιπες 126 αφορούν τις ειδικές κατηγορίες

Σε όλες τις θέσεις μοριοδοτείται η εμπειρία;

Όχι δεν μοριοδοτείται η εμπειρία σε όλες τις θέσεις. Από τις 278 της γενικής κατηγορίας οι 193 έχουν μοριοδοτούμενο κριτήριο την εμπειρία και οι 95 δεν την έχουν.

Εκτός από το πτυχίο υπάρχει κάποιο πρόσθετο προσόν;

Για όλες τις θέσεις απαιτείται και πρόσθετο προσόν, το οποίο πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν γίνονται δεκτοί για τις θέσεις. Το απαραίτητο πρόσθετο προσόν είναι η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.
Τι γίνεται με την εντοπιότητα;
Σε κάποιους νομούς παραμεθόριους και νησιωτικούς λαμβάνεται υπόψη η εντοπιότητα.  Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι, δήμων των νομών Γρεβενών, Δράμας, Έβρου, Ευρυτανίας, Θεσπρωτίας, Καστοριάς, Ξάνθης, Πέλλας, Ροδόπης, Σερρών και Φλώρινας ή των νησιών Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Κω, Λέσβου, Μήλου, Νάξου, Ρόδου, Σάμου και Σύρου, εφόσον επιθυμούν το διορισμό τους σε θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 και της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει που προκηρύχθηκαν στον αν τίστοιχο νομό ή νησί και δεσμεύονται να υπηρετήσουν σε αυτή επί μία τουλάχιστον δεκαετία. Για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας, προσκομίζουν «βεβαίωση μόνιμης κατοικίας» (όχι πιστοποιητικό εντοπιότητας) του δημάρχου του οικείου δήμου σύμφωνα με το άρθρο 279 του ν. 3463/2006 (Α ́114). Οι υποψήφιοι που κάνουν χρήση του ανωτέρω πλεονεκτήματος και δέχονται να υπηρετήσουν στη θέση της επιλογής τους επί 10ετία τουλάχιστον, δεν επιτρέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 14 του ν. 3051/2002, να αποσπασθούν, μετατεθούν, μεταταγούν ή μεταφερθούν πριν τη συμπλήρωση 10ετίας.
Αν κάποιος έχει εντοπιότητα και ο άλλος υποψήφιος δεν έχει προηγείται ακόμα και αν έχει λιγότερα μόρια;
Για τις θέσεις των φορέων νομών/νησιών προτάσσονται εντός του ιδίου πίνακα προσόντων, των λοιπών υποψηφίων ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων των αντίστοιχων νομών ή των νησιών που προβλέπονται στην περίπτωση ιδ ́ της παρ.8 του άρθρου 17, του ν. 2190/1994 όπως ισχύει, (όπως ειδικότερα αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ́), εφόσον δηλώσουν ότι δεσμεύονται να υπηρετήσουν στις προκηρυσσόμενες θέσεις επί μία τουλάχιστον δεκαετία.
Πως γίνεται η κατάθεση της αίτησης;
Υπάρχουν δυο στάδια:

1. Το διάστημα 20/3-3/4 συμπληρώνετε και υποβάλετε  αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π.,

αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).
2. Να αποστείλετε στη συνέχεια με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π. την υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 1Κ/2017
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Ανακοινώθηκαν οι πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

και η προθεσμία αποστολής τους λήγει με την πάροδο της 10ης Απριλίου 2017, ημέρας Δευτέρας.

Τι θα στείλουμε στο ΑΣΕΠ;

Σε φάκελο Α4 ήσε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), στέλενετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά έως 10 Απριλίου:

1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης.
2. Παράβολο τριών (3) Ευρώ, το οποίο προμηθεύεται ο υποψήφιος είτε ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr) είτε από Δημόσιο Ταμείο.
3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
4. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά (πτυχίο, μεταπτυχιακό, ξένες γλώσσες, υπολογιστικές, αν είστε σε ειδικές κατηγορίες τα σχετικά στοιχεία που το πιστοποιούν. Διαβάστε προσεκτικά την προκήρυξη)
Ποια είναι τα μοριοδοτούμενα κριτήρια;
Μελετήστε προσεκτικά την προκήρυξη:
 
 
 

 

3 Σχόλια

  1. Η προκήρυξη αναφέρει ότι είναι απαραίτητο να αναγράφεται το πλήρες εβδ. ωράριο διδακτικής απασχόλησης στις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας μας. Ωστόσο, πολλές βεβαιώσεις που μας έχουν δοθεί από τις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες διευθύνσεις δεν το αναγράφουν, Οι διευθύνσεις ισχυρίζονται ότι δε θα έχουμε πρόβλημα εφόσον υπάρχει σχετικό φεκ και δε μας βγάζουν καινούριες που να το αναφέρουν. Υπάρχει περίπτωση να μη γίνουν οι βεβαιώσεις των αναπληρωτών δεκτές από τον ΑΣΕΠ?

    • δεν ξέρουμε πραγματικά, καλό θα ήταν να πάρετε μία βεβαίωση από τη δνση ότι δεν το χορηγεί ως πλήρες εβδ. ωράριο διδακτικής απασχόλησης και δεν είναι δυνατόν μετά από αίτημα σας να το εκδόσουν.
      Αυτό με πρωτόκολλο τόσο το αίτημα όσο και η απάντηση.

  2. Καλησπέρα ,
    στην ηλεκτρονική αίτηση στο πεδίο τίτλος πρέπει να φαίνεται ο τίτλος σπουδών του κάθε αιτούμενου ή ο γενικός ΠΕ Γραμματέων;

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής για τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Ανακοινώθηκαν σήμερα από το υπουργείο Παιδείας οι πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις ...