Δημοσιοποιήθηκαν αντικαταστάσεις διοριστέων του 2008 για όσους δεν αποδέχθηκαν διορισμό. Απόφαση

Ρεπορτάζ xenesglosses.eu Το ΑΣΕΠ απέστειλε στο Υπ. Παιδείας  απόφαση για διοριστέους του 2008 που δεν αποδέχθηκαν διορισμό. Είναι η πρώτη απόφαση και θα ακολουθήσουν και άλλες. ΘΕΜΑ: «Αποστολή απόφασης αναπλήρωσης». Σχετ.: Το υπ’ αριθ. 27210/Ε2/17.2.2017 έγγραφό σας. Σας αποστέλλουμε συνημμένα ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθ. 176/1.3.2017 Απόφασης του Β΄ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., που αφορά αίτημα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Δημοσιοποιήθηκαν αντικαταστάσεις διοριστέων του 2008 για όσους δεν αποδέχθηκαν διορισμό. Απόφαση.