Σάββατο, 04/12/2021, 22:36


Home / HEADER-NEWS / Τι πρότεινε ο κ. Μπαμπινιώτης για εκπαιδευτικούς, μαθήματα, εξετάσεις

Τι πρότεινε ο κ. Μπαμπινιώτης για εκπαιδευτικούς, μαθήματα, εξετάσεις

Δημοσιεύτηκε: 10:23 μμ Φεβρουάριος 23rd, 2017  


Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Τις σκέψεις/προτάσεις  του για την εκπαίδευση και την παιδεία προς τη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων κατέθεσε ο κ. Μπαμπινιώτης.

Ακολουθούν οι προτάσεις:

Γ. Μπαμπινιώτη

(Καθηγητή Γλωσσολογίας, πρ. Πρύτανη ΕΚΠΑ [2000-2006], πρ. Προέδρου τού Συμβουλίου  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης [Προέδρου τής Επιτροπής  Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία, Μάρτιος – Νοέμβριος 2009], πρ. Προέδρου τού Παιδαγωγικού Ινστιτούτου [1990-1993], Προέδρου των μη κερδοσκοπικών Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων [από το 1987], πρ. εξωκοινοβουλευτικού Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων [Κυβέρνηση Λ. Παπαδήμου])

ΣΚΕΨΕΙΣ/ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Προς

Τη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων τής Βουλής

Φεβρουάριος 2017

(Α)  Γενικές θέσεις

→ Σκοπός τής Εκπαίδευσης :

 1. Εξασφάλιση για όλους ποιοτικής δημόσιας παιδείας
 2. Μόρφωση πολιτών

υπεύθυνων

σκεπτομένων

ευαίσθητων

καλλιεργημένων

→ Σχολείο =

 1. δάσκαλος

καταρτισμένος στα ΑΕΙ

υποστηριζόμενος με διδακτικό υλικό

επιμορφούμενος συχνά

συντονιζόμενος κατά μάθημα

αξιολογούμενος για βελτίωση

 1. Διοίκηση Σχολείων (Διευθυντές / Υποδιευθυντές)

αυστηρά και αντικειμενικά επιλεγμένοι

OXI  από τους Συλλόγους των Σχολείων τους

με αυξημένες αρμοδιότητες (διοικητικές, αξιολόγησης, ανάληψης πρωτοβουλιών κ.ά.)

→ Σχολικός χρόνος (8.30 – 16.30)

Ο μειωμένος σχολικός χρόνος σε όλες τις βαθμίδες —δήθεν για ελάφρυνση τού φόρτου των μαθητών— ακυρώνει στην πράξη  την ουσία και την ποιότητα τής Εκπαίδευσης

→ Ενισχυτική διδασκαλία

—η γνήσια δημοκρατική αντίληψη να μορφωθούν  όλοι  οι μαθητές  επιβάλλει ουσιαστική στήριξη των αδύνατων μαθητών

—έτσι αίρονται ή αμβλύνονται ποικίλες ανισότητες

—βελτιώνεται η ποιότητα εκπαιδευτικού έργου μέσα στην τάξη

—αντιμετωπίζεται έμπρακτα η μαθητική διαρροή

—ΑΛΛΑ : ενισχυτική δεν συνιστούν  ελάχιστα ανοργάνωτα ευκαιριακά μαθήματα, αλλά προσεκτική εξατομικευμένη στήριξη από ειδικά καταρτισμένους εκπαιδευτικούς!

→ 3ετές Λύκειο γενικής μόρφωσης

—έτσι θα αξιοποιηθεί παιδευτικά η πιο δημιουργική διανοητικά ηλικία 15-18 ετών  ως γενικότερη μορφωτική συγκρότηση των μαθητών για τη μετασχολική ζωή τους

—μαθήματα υποχρεωτικά + επιλεγόμενα

—για την εισαγωγή στα ΑΕΙ να παρέχονται «επιλογές προσανατολισμού» σε Β΄ Λυκείου(6 ώρες) και Γ΄ Λυκείου (12 ώρες)

ΟΧΙ Λύκειο φροντιστηριακού χαρακτήρα ταχύρρυθμης προετοιμασίας για τα ΑΕΙ  με λίγα πολύωρα μαθήματα σε Β΄ και Γ΄ Λυκείου !

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλήνιες 2022

→ Έμφαση σε αναβαθμισμένο Τεχνικό – Επαγγελματικό Λύκειο

—η στροφή πολλών μαθητών σε ένα  αναβαθμισμένο Τεχνικό – Επαγγελματικό Λύκειο (σήμερα 80/90% των μαθητών κατευθύνεται στα Γενικά Λύκεια) θα αποτελέσει βαθμηδόν και τη λύση  τής εισαγωγής στα ΑΕΙ με μόνη την επίδοσή τους στο Λύκειο

—γενική μόρφωση Α΄ τάξης — ΟΧΙ κοινή Α΄ Λυκείου σύνθετου «γενικοεπαγγελματικού» χαρακτήρα που θα προκαλέσει σύγχυση παρά αξιόπιστη βάση επιλογής

—πιστοποίηση

—δημιουργία Πειραματικών ΤΕ Λυκείων

—εισαγωγή  σε ΑΕΙ

→ Επαγγελματικός προσανατολισμός

—Αξιόπιστος, συστηματικός, αποτελεσματικός επαγγελματικός προσανατολισμός έγκαιρης σωστής ενημέρωσης και πειθούς μαθητών και γονέων για την επιλογή τύπου Λυκείου («Γενικού» ή αναβαθμισμένου «Τεχνικού-Επαγγελματικού»)

→ Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (ΕΘ.Ο.Ε.)

—για ενδοσχολικές [οιονεί «Τράπεζα Θεμάτων»]  και  πανελλαδικές [εισαγωγικές] εξετάσεις

→ Καθιέρωση αυτοτελούς Σχολικού Απολυτηρίου

—μη συνδεομένου με τις Εισαγωγικές Εξετάσεις

→ Αναβάθμιση Λυκείου

—με υπολογισμό τής επίδοσης ων μαθητών στις 3 τάξεις για την εισαγωγή στα ΑΕΙ : προϋπόθεση η δίκαιη, αντικειμενική και αξιόπιστη αξιολόγηση τής επίδοσης με δικλίδες ασφαλείας (γραπτή εξέταση με θέματα από τον Εθ.Ο.Ε. από όλη την διδακτέα ύλη και διόρθωση από τους διδάσκοντες).

—«Επιστροφή» των μαθητών στο Λύκειο από τα Φροντιστήρια, με ενδυνάμωση τού Λυκείου, τού έργου των διδασκόντων και όλων των διδασκομένων μαθημάτων

—διδασκαλία (λόγω γραπτής εξέτασης) όλης τής διδακτέας ύλης

→ Λειτουργία πραγματικά Πειραματικών Σχολείων

—Πειραματικών άμεσα  συνδεδεμένων με Πανεπιστήμια (Παιδαγωγικά Τμήματα) και με το Ινστ. Εκπαιδ. Πολιτικής (ΙΕΠ).

—Εισαγωγή σε αυτά μαθητών που θα αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα για πειραματική εφαρμογή (νέων αντικειμένων, νέων  μεθόδων διδασκαλίας, νέων βιβλίων κ.λπ. με ευθύνη των Πανεπιστημίων και τού ΙΕΠ)

(Β) Βαθμίδες Εκπαίδευσης

 1. Προσχολική 2ετής (4 – 5 ετών) } κατάκτηση μητρικής γλώσσας
 2. Πρωτοβάθμια 6ετής (6 -12 ετών) } κατάκτηση μητρικής γλώσσας
 3. Γυμνασιακή 3ετής (13 – 15 ετών)
 4. Λυκειακή 3ετής (16 -18 ετών)

(Γ) Εκπαιδευτικά αντικείμενα (μαθήματα)

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Πρόσληψη 146 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Γενικής Εκπαίδευσης

— εξορθολογισμένη μειωμένη υποχρεωτική διδακτέα ύλη

— ενοποίηση ομοειδών μαθημάτων  (διδασκομένων από ειδικότητες)

—διδασκόμενα μαθήματα μη εξεταζόμενα οδηγούνται σε έμμεση κατάργηση

—η αποκοπή των μαθητών από τη διαχρονία τής γλώσσας μας οδηγεί σε μειωμένη γνώση τής σύγχρονης γλώσσας και σε αποξένωση από τον αρχαίο λόγο

—αξιοποίηση τής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ψηφιακή ύλη)

— Γλώσσα  + Λογοτεχνία (διαχρονικά) – Ιστορία – Φιλοσοφία

— Μαθηματικά

— Φυσική – Χημεία – Βιολογία

— Πληροφορική

— Θρησκευτικά

— Κοινωνιολογία – Οικονομικά – Πολιτικές επιστήμες

— Φυσική αγωγή

— Ξένες γλώσσες

— Ζώνη Πολιτισμού (μουσική, εικαστικά, θέατρο, κινηματογράφος, αθλητισμός)

— Ειδικότητες μαθημάτων σε ΤΕ Λύκεια

(Δ) Εισαγωγή στα ΑΕΙ

→ Εισαγωγή με 5 βαθμούς : 1 επίδοση Λυκείου + 4 εξεταζόμενα μαθήματα

 1. Επίδοση τριών τάξεων Λυκείου

—προφορική 4μήνων +  γραπτή αξιολόγηση με θέματα από τον ΕΘ.Ο.Ε. και διόρθωση από τους διδάσκοντες

—για τη γραπτή εξέταση προετοιμασία μέσα στο Σχολείο με «πρότυπα θεμάτων» και όχι με εκμάθηση όλων των θεμάτων, όπως στο παρελθόν!

 1. Πανελλαδική εξέταση από τον Εθ.Ο.Ε. σε 4 μαθήματα

Κατάργηση  των εξαιρετικά δαπανηρών εξετάσεων από το  ΥΠΕΘ με τις γνωστές πολλές δυσλειτουργίες (κοινωνικός σάλος στα ΜΜΕ  για ορισμένα θεωρούμενα  «δύσκολα» θέματα!  — ο τύπος εξέτασης δεν εξασφαλίζει πάντοτε τους καλύτερους υποψήφιους [«παπαγαλία»] —σε περίπτωση αποτυχίας σε ένα μάθημα  επαναλαμβάνεται  όλη η εξέταση μετά από ένα χρόνο με κίνδυνο αποτυχίας σε άλλο μάθημα!)

— Οι εισαγωγικές εξετάσεις να διενεργούνται από τον ΕΘ.Ο.Ε. με κατοχύρωση βαθμολογίας και δυνατότητα επανάληψης εντός τού  έτους προς βελτίωση

— Να διατηρηθεί το αδιάβλητο των Πανελλαδικών Εξετάσεων

 1. Εισαγωγή σε Τμήματα και όχι σε Σχολές

—Η Φιλοσοφική Σχολή τού ΕΚΠΑ έχει 12 διαφορετικά Τμήματα!

—Δεν μπορεί πρακτικά να γίνει διδασκαλία «αντιπροσωπευτικών μαθημάτων» σε κοινό Α΄ έτος

—Κίνδυνος να  απαιτούνται νέες εξετάσεις για ένταξη των φοιτητών σε Τμήματα με μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων (πχ. στο Φιλολογικό  τής Φιλοσοφικής Σχολής).


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Πρόσληψη 146 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Γενικής Εκπαίδευσης

Από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι προσλαμβάνονται 146 εκπαιδευτικοί, κλάδων ...