Home / Featured / Η ΠΕΚΑΔΕ πρότεινε την αύξηση των ωρών διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας

Η ΠΕΚΑΔΕ πρότεινε την αύξηση των ωρών διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας

Δημοσιεύτηκε: 10:45 μμ Φεβρουάριος 14th, 2017  


Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας σε όλες τις τάξεις του Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, ως μάθημα γενικής παιδείας πρότεινε δια του Προέδρου της η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης. Μεταξύ των άλλων προτάθηκε η ποιοτική αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός της ενδοσχολικής εξέτασης του μαθήματος με στόχο την αξιολόγηση όλων των διδασκόμενων γλωσσικών δεξιοτήτων και την πιστοποίηση γλωσσομάθειας της αγγλικής στο Λύκειο σε επίπεδο Γ΄ μέσα από τη σύνδεση από το κρατικό πιστοποιητικό  για όποιον το επιθυμεί.

Ο κ. Παπαδάκης επίσης, ανέφερε ότι «θα θέλαμε να καταγράφεται στο απολυτήριο του Λυκείου το επίπεδο της γλωσσομάθειας που έχει αποκτηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής φοίτησης».  Παράλληλα πρότεινει και την αύξηση των ωρών διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας

Ακολουθούν τα όσα ανέφερε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων ο Πρόεδρος της ΠΕΚΑΔΕ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Εκπαίδευσης(ΠΕΚΑΔΕ)):

Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευταί, αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής στην Δημόσια Εκπαίδευση εκπροσωπεί έναν πολυπληθή κλάδο περίπου οκτώ χιλιάδες συναδέλφους επειδή απλωνόμαστε από την πρώιμη ηλικία μέχρι τους αποφοίτους του σχολείου, καλύπτουμε δηλαδή την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Ακριβώς σε αυτό το σημείο θέλω να ξεκινήσω με τρεις  παραδοχές. Η πρώτη παραδοχή είναι μια στρέβλωση που υπάρχει σε σχέση με την ξένη γλώσσα γενικά και ειδικά με τα αγγλικά.

Οι γονείς στέλνουν τα παιδιά τους στο φροντιστήριο από πολύ νωρίς για να τελειώνουν στην πρώτη λυκείου με τα αγγλικά, ούτως ώστε να προετοιμαστούν για τις πανελλήνιες εξετάσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αντλούμε από το δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες οι ώρες αυξάνονται καθώς περνάνε τα χρόνια και τότε οι απαιτήσεις είναι περισσότερες, μεγαλύτερες αλλά και η σκέψη είναι ωριμότερη και μπορούν να ανταποκριθούν τα παιδιά ανάλογα.

Επομένως δεν βλέπουμε σωστά το να μην συνεχίζουν μετά την πρώτη λυκείου τα παιδιά αγγλικά.

Αυτό ενισχύεται και από το γεγονός ότι, πάλι από το δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ  αντλούμε άλλο στοιχείο,  που λέει ότι οι περισσότεροι στην Ε.Ε. έχουν την αγγλική ως πρώτη γλώσσα και οι περισσότεροι νέοι σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό προτιμούν την αγγλική γλώσσα.

Αυτά που λέω δεν είναι σε αντιπαράθεση με την ξενόγλωσση εκπαίδευση καθολικά. Δηλαδή εμείς στηρίζουμε την πολυγλωσσία μέσα στο δημόσιο σχολείο και θέλουμε να είναι όλες οι γλώσσες στα επιθυμητά επίπεδα της κοινωνίας, να ανταποκρίνεται η Πολιτεία. Η Πολιτεία οφείλει να παρέχει μέσω της διδασκαλίας μέσα στο δημόσιο σχολείο αυτό που χρειάζεται η κοινωνία για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αγοράς.

Επειδή δεν θα έχω πάρα πολύ χρόνο για να εκθέσω τον προβληματισμό μας, θα συνεχίσω με το ότι στο λύκειο αυτή τη στιγμή από την 1η μέχρι την 3η λυκείου όπως ισχύει, δεν υπάρχει πρόγραμμα σπουδών. Υπάρχουν τα αναλυτικά προγράμματα που είναι μάλλον πεπαλαιωμένα και δεν θα είναι συνέχεια του ενιαίου προγράμματος σπουδών που εφαρμόζεται στην υποθετική εκπαίδευση και δεν υπάρχουν βιβλία με αποτέλεσμα οι γονείς να πρέπει να αγοράζουν τα βιβλία. Αυτό οδηγεί στο να δυσανασχετούν οι γονείς και τα παιδιά και τα παιδιά να μην θέλουν πολλές φορές να τα αγοράσουν ή να αδυνατούν να τα αγοράσουν.

Να αναγνώσω τώρα τις θέσεις μας, το υπόμνημα που θα προσκομίσουμε στην γραμματεία θέλει περίπου τον διπλάσιο χρόνο γι’ αυτό δεν το διαβάζω ολόκληρο.

Απλά ήθελα να πω ακόμη δύο σημεία. Το ένα είναι ότι η αγγλική αποτελεί λίγα φράγκα και επομένως είναι απαραίτητη  είτε για την παγκόσμια αγορά είτε για την πρόοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και ότι η σύνδεση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας με το δημόσιο σχολείο δεν σημαίνει ότι θα προετοιμάζουμε τα παιδιά μόνο για τις δεξιότητες ή  τις γνώσεις που θα πιστοποιούνται από αυτό το πιστοποιητικό.

Υπάρχει ένας σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στο ποιο είναι το επιθυμητό επίπεδο που θα πρέπει η Πολιτεία να παρέχει στο δημόσιο σχολείο μέσα από την ξενόγλωσση εκπαίδευση και ποιο είναι το επίπεδο που θα πιστοποιηθεί τελικά μέσα από ένα διαπιστευμένο σύστημα εξετάσεων, εθνικό φορέα διαπίστευσης, κάτι που δεν ισχύει αυτή τη στιγμή. Μπορεί το ΑΣΕΠ να αναγνωρίζει τριανταπέντε(35) ας πούμε πιστοποιητικά από διάφορους φορείς αλλά αυτά δεν εποπτεύονται από ένα εθνικό σύστημα διαπίστευσης.

Όσον αφορά στις προτάσεις μας η ΠΕΚΑΔΕ προτείνει τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας σε όλες τις τάξεις του Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, ως μάθημα γενικής παιδείας, ούτως ώστε όλοι οι μαθητές εξίσου να μπορούν να κατακτούν γνώσεις και δεξιότητες υψηλού επιπέδου προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυξημένες ανάγκες  και προκλήσεις της μελλοντικής εκπαίδευσης επαγγελματικής και κοινωνικής τους ζωής.

Επίσης, η ΠΕΚΑΔΕ προτείνει τον εμπλουτισμό και την αναβάθμιση του μαθήματος αγγλικής γλώσσας στο Λύκειο τόσο ως αντικείμενο με στόχο την απαιτούμενη γλωσσική κατάρτιση ως προσόν εκπαιδευτικής και επαγγελματικής εξέλιξης όσο και ως μέσο ανάπτυξης γνώσεων και σε άλλα επιστημονικά πεδία αλλά και ανάπτυξης επικοινωνιακών ανισοτήτων, διαπολιτισμικής συνείδησης με στόχο την ευρύτερη εκπαίδευση και διαπαιδαγώγησης του μαθητή.

Ακόμα, προτείνει την εκπόνηση ενιαίου προγράμματος σπουδών για τις ξένες γλώσσες για το Λύκειο, αντίστοιχο αυτού για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, το οποίο θα συνεχίζει και θα ολοκληρώνει τη διδασκαλία και μάθηση των αγγλικών στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

Επίσης, προτείνει την παραγωγή σχολικών εγχειριδίων και μαθησιακού υλικού που θα υποστηρίζει το ως άνω πρόγραμμα και τους στόχους του. Επιπρόσθετα και την παραγωγή ψηφιακού υλικού και αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορία και επικοινωνιών για τη διδασκαλία και εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας από τους άρτια καταρτισμένους εκπαιδευτικούς ΠΕ6.

Ακόμα, προτείνει την αύξηση των ωρών διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας, επειδή κρίνεται απαραίτητο για την εργασία των μαθητών και των μαθητριών μέσα στην τάξη, λόγω της επικοινωνιακής φύσης του μαθήματος και της άμεσης συσχέτισης των ωρών διδασκαλίας με την κατάκτηση της γλώσσας. Εδώ υπάρχει πάλι μια ενοποιός διαφορά των ξένων γλωσσών ως μαθημάτων σε σχέση με τα υπόλοιπα μαθήματα, ότι μέσα στην τάξη πρέπει να γίνεται καθοδηγούμενη μελέτη, γι’ αυτό χρειάζονται περισσότερες ώρες για τις ξένες γλώσσες. Δεν είναι το ίδιο με το να δώσουν ένα υλικό να το πάρουν και να το επεξεργαστούν αποκλειστικά και μόνο στο σπίτι.

Επίσης, προτείνουμε την ποιοτική αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό της ενδοσχολικής εξέτασης του μαθήματος με στόχο την αξιολόγηση όλων των διδασκόμενων γλωσσικών δεξιοτήτων και την πιστοποίηση γλωσσομάθειας της αγγλικής στο Λύκειο σε επίπεδο Γ΄ μέσα από τη σύνδεση από το κρατικό πιστοποιητικό όπως προανέφερα. Αυτό για όποιον το επιθυμεί.

Επιπρόσθετα, θα θέλαμε να καταγράφεται στο απολυτήριο του Λυκείου το επίπεδο της γλωσσομάθειας που έχει αποκτηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής φοίτησης. Εδώ θα ήθελα να χαιρετίσω την αναβάθμιση του Λυκείου, καθώς και του απολυτηρίου, διότι θα πρέπει το απολυτήριο να έχει αξία, αφού όλοι δεν θα πάνε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και κάποιοι θα θελήσουν να βγουν στην αγορά. Επομένως εκεί γνωρίζετε πολύ καλά ότι χρειάζεται να καταδεικνύεται το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους σε όποια ξένη γλώσσα και, εν προκειμένου, στην αγγλική.

Κλείνοντας, ευχαριστώ και πάλι για την τιμή που μας κάνατε. Θεωρώ ότι καλώς το κείμενο είναι γενικό, γιατί έτσι υπάρχει ευρύ πεδίο για συζήτηση ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα ήμασταν ενώπιον προειλημμένων αποφάσεων και δεν θα είχε τόσο νόημα.


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των επιτυχόντων στα ΑΕΙ και στα ΔΙΕΚ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρατίθενται πληροφορίες για τις διαδικασίες επιλογής ...