Τελευταία Νέα

Τρίτη, 11/05/2021, 20:26


Home / HEADER-NEWS / Ηλεκτρονικές εξετάσεις για το ΚΠΓ σε Κέντρα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων

Ηλεκτρονικές εξετάσεις για το ΚΠΓ σε Κέντρα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων

Δημοσιεύτηκε: 8:44 μμ Φεβρουάριος 1st, 2017  


Γίνε Αρθρογράφος xenesglosses.eu

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Και με ηλεκτρονικές εξετάσεις θα μπορούν οι υποψήφιοι να διαγωνίζονται για να λάβουν το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. Όπως αναφέρει προωθούμενη διάταξη του ΥΠΠΕΘ το πιστοποιητικό χορηγείται ύστερα από γραπτές και προφορικές εξετάσεις που διενεργούνται: α) με έντυπα μέσα τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε έτος, ή  β) με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6Α του παρόντος. Τα πιστοποιητικά και των δύο τύπων εξετάσεων είναι ισότιμα.

Για την πιστοποίηση της γλωσσομάθειας ελέγχονται οι επικοινωνιακές ικανότητες που  ορίζονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες».

Η ηλεκτρονική διαδι­κασία εξέτασης της γλωσσομάθειας των εν­διαφερομένων για απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας γίνεται με το  διεθνώς γνωστό σύστημα «Προσαρμοστική Ηλεκτρονική Εξέταση Γλωσσών» (Computer Adaptive Language Testing). Οι υποψήφιοι εξετάζονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Αρμόδιοι για τον επιστημονικό σχεδιασμό και ανασχεδιασμό των ηλεκτρονικών εξετάσεων καθώς και για την παρακολούθηση  της λειτουργικότητας του συστήματος είναι οι εξής φορείς: α) Πανεπιστήμια της ημεδαπής, στα οποία λειτουργούν Τμήματα Ξέ­νων Γλωσ­σών και Φιλο­λογιών, και β) το Ιν­στι­τούτο Τεχνολογίας Υπο­λο­γιστών και Εκδό­σεων «Διό­φαντος» (ΙΤΥΕ-Διόφαντος).

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  3.000 τα θετικά self test σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και εργαζόμενους στα σχολεία

Οι ανωτέρω φορείς υποχρεούνται να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία, το κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό καθώς και την υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτουν σχεδιάζοντας, δημιουργώντας και  αναπτύσσοντας  πλατφόρμα ηλεκτρονικών εξετάσεων για το ΚΠΓ και τα απαραίτητα υποσυστήματα.

Οι εξετάσεις διενεργούνται σε ειδικά πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα με την ονομασία «Κέντρα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων» (Κ.Η.Ε.),  τα οποία είναι εξοπλισμένα με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και διαθέτουν προσωπικό για τον έλεγχο της ταυτο­προσωπίας και την καθοδήγηση των υποψηφίων, καθώς και για την επίλυση ενδεχόμενων τεχνι­κών προβλη­μάτων.

Στην περίπτωση των ηλεκτρονικών εξετάσεων δεν συγκροτούνται οι Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων και οι Επιτρο­πές Βαθμολογικών Κέντρων των παρ.4 και 5 του άρθρου 3. Αντί αυτών, σε κάθε Κ.Η.Ε. ορίζονται ένας (1) διοικητικά υπεύθυνος, ένας (1) τεχνικός υπεύθυνος, και ένας επόπτης. Για την αμοιβή τους εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 21 του ν.4354/2015 (Α΄ 176), όπως έχουν αντικατασταθεί με την παρ.2 του άρθρου 52 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33).

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Εγκύκλιος: Καθορίστηκε ο αριθμός των υποψηφίων για τις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώματος

Τα κέντρα αυτά ιδρύονται σύμφωνα με την παρ. 5 του παρόντος και λειτουργούν σε σχολικές μονάδες καθώς και σε άλλους δημόσιους χώρους αρμοδιότητας του ΥΠΠΕΘ, που εξοπλίζονται ειδικά για το σκοπό αυτό.Οι ηλεκτρονικές εξετάσεις διενεργούνται σε οποιαδήποτε ημέρα του έτους και σε οποιοδήποτε Κ.Η.Ε.. Στο πιστοποιητικό αναγράφεται η ακριβής ημερομηνία εξέτασης. Τα Κ.Η.Ε. μπορεί να αξιοποιούνται και για άλλες ηλεκτρονικές εξετάσεις φορέων του Δημοσίου.

Τα παραπάνω είναι μερικά από τα όσα αναφέρονται στα άρθρα 1,2,3 του νομοσχεδίου με τίτλο

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» και συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο Α   ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραx

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων βασισμένο στον περσινό “σκελετό” όσον αφορά τις ημερομηνίες και ...