Home / HEADER-NEWS / Η διάταξη με τις ρυθμίσεις θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικών

Η διάταξη με τις ρυθμίσεις θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικών

Δημοσιεύτηκε: 8:33 μμ Φεβρουάριος 10th, 2017  


Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

1. Η παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152)  δεν εφαρμόζεται στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 16 του άρθρου 8 του  ν. 3194/20
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ο μέγιστος αριθμός των ωρών της εβδομαδιαίας απασχόλησης και το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας των ιδιωτών, στους οποίους ανατίθεται η διδασκαλία αντικειμένων/μαθημάτων στα Καλλιτεχνικά Σχολεία.»

3. Η περιπτωση στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) αντικαθίσταται ως εξής:

«στ. Ο παιδικός σταθμός στελεχώνεται από μόνιμους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών που διατίθενται ή αποσπώνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Στον παιδικό σταθμό μπορεί επίσης να απασχολούνται και μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ Ψυχολόγων, ΠΕ Βρεφονηπιοκόμων ή ΤΕ Παιδοκόμων-Βρεφοκόμων, οι οποίοι διατίθενται ή αποσπώνται σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 (Α΄ 186). Ως προϊστάμενος του παιδικού σταθμού επιλέγεται εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών.»

4. Μετά την περίπτωση θ΄ της παρ. 3 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 προστίθεται περίπτωση ι΄, ως εξής:
«ι. Στον παιδικό σταθμό μπορεί να πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση φοιτητές των ΤΕΙ ή σπουδαστές των Ι.Ε.Κ..»

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης είναι δυνατή η μερική διάθεση για συμπλήρωση του διδακτικού  τους ωραρίου μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής σε Εθνικά ή Δημοτικά Κολυμβητήρια και στα Γυμναστήρια αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ι.Φωκιανός» και «Δ.Π.Π.Γ. Καισαριανής» που υλοποιούν αθλητικά εκπαιδευτικά προγράμματα υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εφόσον:

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Η εγκύκλιος για την αξιολόγηση στο δημόσιο

α) οι εκπαιδευτικοί αυτοί αποδεδειγμένα πλεονάζουν τόσο στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που υπηρετούν (Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια) όσο και στην αντίστοιχη της άλλης βαθμίδας (Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια) και

β) ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης βεβαιώνει εγγράφως ότι έχουν καλυφθεί πλήρως τα κενά εκπαιδευτικών του κλάδου αυτού στις οικείες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Επιπλέον, είναι δυνατή η απόσπαση μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής σε Εθνικά ή Δημοτικά Κολυμβητήρια που υλοποιούν αθλητικά εκπαιδευτικά προγράμματα υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.

6. Το άρθρο 2 του π.δ. 111/2016 (Α΄ 193) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από το σχολικό έτος
2017-2018.»

7. Κατ’ εξαίρεση, για το σχολικό έτος 2016-2017 οι αιτήσεις μετάθεσης:

α) των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα υποβληθούν εντός
του μηνός Φεβρουαρίου 2017 και β) του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού θα υποβληθούν εντός του μηνός Μαρτίου 2017.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  H πρώτη προκήρυξη πανεπιστημιακού τμήματος για εισαγωγή απόφοιτων ΙΕΚ

8. Το ένατο (προτελευταίο) εδάφιο της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης 6 της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση α΄ της παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4386/2013 (Α΄ 83), αντικαθίσταται ως εξής:
«Η συνεδρίαση αυτή πραγματοποιείται: α) με ευθύνη του αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζει και τον Πρόεδρο αυτής, και β) υποχρεωτικά εντός του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου εκάστου διδακτικού έτους, και επιπλέον οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο από τον αρμόδιο Περιφερειακό Διευθυντή ή οποτεδήποτε υποβληθεί σχετική αίτηση και από τους δύο (2) Διευθυντές Εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας)
της ίδιας περιοχής μετάθεσης.»

9.α) Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3966/2011 (Α΄118) αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν σε θέση Ειδικού Συμβούλου επιλεγεί εκπαιδευτικός της ιδιωτικής εκπαίδευσης, για το χρονικό διάστημα της απασχόλησής του στο Ι.Ε.Π. λογίζεται ότι τελεί σε εκπαιδευτική άδεια, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, χωρίς χρονικό περιορισμό από τυχόν χορηγηθείσες εκπαιδευτικές άδειες στο παρελθόν, και λαμβάνει μόνο τις αποδοχές της άδειας αυτής, οι οποίες καλύπτονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του στο Ι.Ε.Π..»
β) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται από το σχολικό έτος 2016-2017.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ-ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΗ-ΨΗΦΙΣΘΕΝ


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

H πρώτη προκήρυξη πανεπιστημιακού τμήματος για εισαγωγή απόφοιτων ΙΕΚ

Εκδόθηκε η πρώτη προκήρυξη πανεπιστημιακού τμήματος, με την οποία καλούνται οι απόφοιτοι ...