Home / HEADER-NEWS / Yπόμνημα για τον τρόπο υπολογισμού μορίων μεταταγμένων εκπαιδευτικών στην Π.Ε.

Yπόμνημα για τον τρόπο υπολογισμού μορίων μεταταγμένων εκπαιδευτικών στην Π.Ε.

Δημοσιεύτηκε: 3:00 μμ Δεκέμβριος 4th, 2016  


metatheseis

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ – ΕΛΛΑΔΑ

ASSOCIATION DES PROFESSEURS DE LANGUE & DE LITTÉRATURE FRANÇAISES DIPLÔMÉS DES UNIVERSITÉS – GRÈCE

Λεωφόρος Στρατού 2Α-54640 Θεσσαλονίκη / Τηλ/Fax: (+30) 2310 844911/ Εmail:info@aplf.gr

Μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Καθηγητών Γαλλικής και της Επιτροπής της Δυτικής Ευρώπης

Membre de la  FIPF et de la CEO

ΑΡ. ΠΡΩΤ.55/1-12-2016

ΠΡΟΣ

Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κ. Γαβρόγλου

ΚΟΙΝ.:

Γενικό Γραμματέα ΥΠ.ΠΕ.Θ. κ. Ιωάννη Παντή

Σύμβουλο του Υπουργού Παιδείας για θέματα Π.Ε. κ. Γ. Αθανασόπουλο

Προϊστάμενο της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων &Οργάνωσης Π.Ε. του ΥΠ.ΠΕ.Θ. κ. Ι. Πολίτη

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

(ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20, ΠΕ32)

Κύριε Υπουργέ,

Δύο αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Α104/22-1-2016 και Α105/22-1-2016) αλλάζουν τα δεδομένα ως προς τον υπολογισμό των Μονάδων Συνθηκών Διαβίωσης – μορίων και τη  θέση  κατάταξης στους αντίστοιχους πίνακες σύμφωνα με αυτά και κατ’ επέκταση επηρεάζουν ΑΜΕΣΑ τις οριστικές τοποθετήσεις που θα ακολουθήσουν μετά και τη σύσταση των οργανικών  θέσεων των νεοεισερχόμενων ειδικοτήτων στην Π.Ε. (ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20, ΠΕ32).

Σύμφωνα με αυτές, ( τις Δικαστικές Αποφάσεις ), δεν πρέπει να μετατραπεί  το σύνολο των Μορίων Συνθηκών Διαβίωσης  που συλλέχθηκαν  από τους μεταταχθέντες των νεοεισερχόμενων ειδικοτήτων στην Π.Ε. (ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20, ΠΕ32)  στη Δ.Ε.  όλα τα χρόνια που υπηρέτησαν σ’ αυτή σε Μόρια Συνθηκών Διαβίωσης της Πρωτοβάθμιας  αλλά πρέπει να μετατραπούν σε Μόρια Συνθηκών Διαβίωσης της Πρωτοβάθμιας τα Μόρια Συνθηκών Διαβίωσης –  μόρια της Δευτεροβάθμιας  ΜΟΝΟ του τελευταίου χρόνου, (τελευταίου χρονικού διαστήματος ),  πριν τη μετάταξη με το σκεπτικό ότι :

 «…Επειδή, κατά την έννοια της παρ. 8 του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996, ως μονάδες που υπηρετούσαν οι εκπαιδευτικοί μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης μετάταξης τους, πρέπει να θεωρηθούν εκείνες του τελευταίου μόνο χρονικού διαστήματος πριν από την μετάταξη».                    

«Η μετατροπή των μονάδων μετάθεσης στις μονάδες της πλησιέστερης σχολικής μονάδας που υπηρετούσαν οι εκπαιδευτικοί κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης μετάταξής τους, γίνεται με σκοπό να μη θιγούν υπέρμετρα οι λοιποί εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης κατηγορίας Α/θμιας ή Β/θμιας, που θα δεχθεί τους μετατασσόμενους, που οφείλεται στην διαφορετική κατάταξη  σε κατηγορίες  των σχολικών μονάδων της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης».

«Ο ως άνω δικαιολογητικός λόγος δεν συντρέχει σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται δεν παρεισφρέουν σε πίνακες άλλων,  ( ΣΗΜΕΙΩΣΗ : όπως των προϋφισταμένων  ειδικοτήτων στη Π.Ε.), αλλά εξακολουθούν να συγκρίνονται μόνο μεταξύ τους, όπως και πριν τη μετάταξή τους, ( ΣΗΜΕΙΩΣΗ : όπως  στην περίπτωση των  νεοεισερχόμενων ειδικοτήτων στην Π.Ε. (ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20, ΠΕ32)».

«Στην περίπτωση αυτή η μετατροπή όλων των μορίων λόγω των συνθηκών διαβίωσης, τα οποία είχαν συγκεντρώσει οι εκπαιδευτικοί αυτοί οδηγεί σε διαφοροποίηση της θέσης των ίδιων εκπαιδευτικών από το γεγονός και μόνο της υποχρεωτικής μετάταξης τους στην Α/θμια εκπαίδευση και σε άνιση μεταχείριση τους, αφού ορισμένοι ευνοούνται σε βάρος συναδέλφων τους, που υφίστανται αδικαιολόγητα δυσμενή μεταχείριση».

«Επομένως η γενόμενη,  κατ’ εφαρμογή της  122329/Δ1/4-9-2013  έγγραφης διαταγήςμετατροπή των μορίων συνθηκών διαβίωσης (ΜΔΣ) όλων των υπηρετήσεων των εκπαιδευτικών της Β/θμιας  εκπαίδευσης ανάλογα με τα μόρια της πλησιέστερης πρωτοβάθμιας σχολικής μονάδας, δεν βρίσκει έρεισμα στο νόμο, άλλως, εν προκειμένω, δημιουργεί ανισότητες μεταξύ των ίδιων εκπαιδευτικών και δεν πρέπει να εφαρμοστεί…»

Έτσι το σύνολο των Μορίων Συνθηκών Διαβίωσης  – Μετάθεσης των μεταταχθέντων καθηγητών Γαλλικής ΠΕ05   που προσέφυγαν στο Διοικητικό Εφετείο  προκύπτει πλέον από το άθροισμα των Μορίων Συνθηκών Διαβίωσης- Μετάθεσης  που συγκέντρωσαν στη Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευσηπλην του τελευταίου έτους σ’ αυτήν, συν το άθροισμα των Μορίων Συνθηκών Διαβίωσης- Μετάθεσης  του τελευταίου έτους τους στη Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση που μετατρέπεται σε Μόρια Συνθηκών Διαβίωσης  της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσηςσυν το άθροισμα των Μορίων Συνθηκών Διαβίωσης – Μετάθεσης του χρονικού διαστήματος που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση από της μετατάξεως των.

Η Διοίκηση – ΥΠ.Π.Ε.Θ.  αναγνωρίζοντας την ορθότητα τόσο του σκεπτικού όσο και του διατακτικού  των εν λόγω αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, ΔΕΝ ΑΣΚΗΣΕ ΕΦΕΣΗ ΣΤΟ Σ.τ.Ε. εντός της νομίμου προθεσμίας,  αποστέλλοντας  μάλιστα κατόπιν  τούτου, σε  σχετικό ερώτημα και έγγραφη απάντηση – οδηγία, ( Αρ. Πρωτ. 177870/Ε1/24-10-2016 )  προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Σερρών,   για επανυπολογισμό των μορίων ως προς τις μεταταχθείσες καθηγήτριες Γαλλικών ΠΕ05  που προσέφυγαν στο Διοικητικό Εφετείο.        

Έτσι ανάγκασε  την εν λόγω Διεύθυνση κατ’ εφαρμογή των προαναφερθέντων δικαστικών  αποφάσεων και της εγγράφου απαντήσεως –  οδηγίας του Υπουργείου Σας,  να επανυπολογίσει  τα Μόρια Συνθηκών Διαβίωσης σύμφωνα με τον προπεριγραφέντα  σύνθετο τρόπο υπολογισμού και να συντάξει νέο Πίνακα Μορίων Μετάθεσης –  Κατάταξης   ο οποίος εμφανίζει  πλέον την εξής «πανελλήνια πρωτοτυπία».

Στον  εν λόγω Πίνακα φαίνονται  μεταταχθείσες καθηγήτριες Γαλλικών ΠΕ05  που προσέφυγαν στο Διοικητικό Εφετείο με τα Μόρια Συνθηκών Διαβίωσης που υπολογίστηκαν  με τον  σύνθετο τρόπο που προαναφέρθηκε, ( καταλαμβάνουν πλέον τις δύο πρώτες θέσεις στον Πίνακα),   ενώ οι υπόλοιπες κατατάσσονται  ΜΟΝΟ με τα Μόρια  Συνθηκών Διαβίωσης της Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  που προέκυψαν μετά από την μετατροπή   του συνόλου των Μορίων Συνθηκών Διαβίωσης  που είχαν στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση !!!

Τα νέα δεδομένα  που δημιουργούνται εκ του νέου τρόπου υπολογισμού των  Μορίων  Συνθηκών Διαβίωσης σημαίνουν ότι  πρέπει α) να επανυπολογιστούν τα εν λόγω Μόρια για το σύνολο των νεοεισερχόμενων ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20, ΠΕ32) και   β)  να αλλάξει κατόπιν  και η σειρά κατάταξης σε όλους τους αντίστοιχους Πίνακες Μορίων Μετάθεσης – Κατάταξης   καθώς, όπως είναι φυσικό,  θα   επηρεάζονται και οι  επιλογές  για την οριστική τοποθέτηση.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω το θέμα των οριστικών τοποθετήσεων αν δεν αλλάξουν οι Πίνακες κατάταξης Πανελλαδικά  μετά  επανυπολογισμό των Μορίων με τον νέο τρόπο  μπορεί να περιπλακεί εξαιρετικά από νομικής άποψης, διότι  οι συγκεκριμένες  δικαστικές αποφάσεις οι οποίες τελεσιδίκησαν αφού  έγιναν αποδεκτές από το Υπουργείο Σας καθώς ΔΕΝ ΑΣΚΗΣΕ ΕΦΕΣΗ ΣΤΟ Σ.τ.Ε. εντός της νομίμου προθεσμίας συν το γεγονός ότι  με  έγγραφο του τελευταίου, ( Αρ. Πρωτ. 177870/Ε1/24-10-2016),  επιβλήθηκε η εφαρμογή τους στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Σερρών, όπως προαναφέρθηκε,  δημιουργούν δεδικασμένο  το οποίο μπορούν να επικαλεστούν όλοι οι μεταταχθέντες εκπαιδευτικοί  Ν. 4172/2013 των νεοεισερχόμενων ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20, ΠΕ32),  αυτοί όμως και ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΙ, προσφεύγοντας  στα κατά τόπους αρμόδια Διοικητικά Εφετεία προσβάλλοντας τον τρόπο υπολογισμού των Μορίων Συνθηκών Διαβίωσης  – Μετάθεσης και  τους Πίνακες  Μορίων Μετάθεσης –  Κατάταξης των κατά τόπους Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που τους αφορούν, καθώς έχουν υπολογίσει τα  Μόρια Συνθηκών Διαβίωσης –  Μετάθεσης τους με  τον λανθασμένο τρόπο τον οποίο όριζε και δυστυχώς ακόμα ορίζει  η 122329/Δ1/4-9-2013 έγγραφη διαταγή.

 

Κατόπιν των ανωτέρω.

 

Επειδή «η γενόμενη, κατ’ εφαρμογή της 122329/Δ1/4-9-2013 έγγραφης διαταγής, μετατροπή των μορίων συνθηκών διαβίωσης (ΜΔΣ) όλων των υπηρετήσεων των εκπαιδευτικών της Β/θμιας  εκπαίδευσης ανάλογα με τα μόρια της πλησιέστερης πρωτοβάθμιας σχολικής μονάδας, δεν βρίσκει έρεισμα στο νόμο, άλλως, εν προκειμένω, δημιουργεί ανισότητες μεταξύ των ίδιων εκπαιδευτικών και δεν πρέπει να εφαρμοστεί…»

 Επειδή τα νέα δεδομένα  που δημιουργούνται εκ του νέου τρόπου υπολογισμού των  Μορίων  Συνθηκών Διαβίωσης σημαίνουν ότι πρέπει να αλλάξει  και η σειρά κατάταξης σε όλους τους αντίστοιχους Πίνακες Μορίων Μετάθεσης – Κατάταξης   καθώς, όπως είναι φυσικό,  θα   επηρεάζονται και οι  επιλογές  για την οριστική τοποθέτηση.

Επικαλούμενοι,

α) την αρχή της χρηστής διοίκησης, που υποχρεώνει τα διοικητικά όργανα  –  εν προκειμένω του Υπουργείου Σας – να ασκούν τις αρμοδιότητές τους με βάση το περί δικαίου αίσθημα, με αναλογικότητα και επιείκεια και στο πλαίσιο της αρχής της νομιμότητας της δημόσιας διοίκησης και να διευκολύνουν τους διοικούμενους,  εν προκειμένω τους αρχικά  αναφερόμενους στο παρόν εκπαιδευτικούς,  να προστατεύουν τα συμφέροντά τους και να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους όπως αυτά καθορίστηκαν, στην προκειμένη περίπτωση, εν τέλει επί της ουσίας από τις  με αριθμό Α104/22-1-2016 και Α105/22-1-2016  αντίστοιχα, τελεσίδικες  αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και την με Αρ. Πρωτ. 177870/Ε1/24-10-2016 έγγραφη απάντηση – οδηγία προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Σερρών και αφορούν  τον τρόπο υπολογισμού – μετατροπής των Μορίων Διαβίωσης – Μετάθεσης  των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών του Ν. 1472/2013, που όμως συνεπάγεται  επανυπολογισμό  των Μορίων και ανασύνταξη του Πίνακα Κατάταξης.  Αρχικά, βεβαίως, η εφαρμογή των προαναφερθέντων  τελεσίδικων  αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης δεσμεύει τη Διοίκηση, (όπως και έγινε ), ως προς τις δύο εκπαιδευτικούς  ΠΕ05  στις οποίες αναφέρονται.

     Η Διοίκηση – Υπουργείο Σας  όμως σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, προς αποφυγή ανεπιεικών αποτελεσμάτων,  ( διάβαζε υπέρμετρη διαφορά Μορίων μεταξύ εκπαιδευτικών που διέπονται από το ίδιο νομικό καθεστώς του Ν. 4172/2013 και συγκρίνονται μόνο μεταξύ τους εκ του λόγου ότι για τους μεν το σύνολο των Μορίων προκύπτει με προσμέτρηση κατά κύριο λόγο των Μορίων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και κατά δεύτερο λόγο των Μορίων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ως εκ τούτου καταλήγει σε υψηλό άθροισμα ενώ για τους δε το σύνολο των Μορίων τους  προκύπτει αποκλειστικά και μόνο από την μετατροπή του συνόλου των Μορίων της Δευτεροβάθμιας σε αυτά της Πρωτοβάθμιας τα οποία καταλήγουν σε χαμηλότερο άθροισμα λόγω του διαφορετικού τρόπου αποθησαυρισμού των Μορίων για τους εκπαιδευτικούς των δύο βαθμίδων Εκπαίδευσης εξαιτίας της διαφορετικής  κατηγοριοποίησης των σχολικών μονάδων και των  «μορίων» – μονάδων συνθηκών διαβίωσης –  μετάθεσης  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η οποία ίσχυε μέχρι πρόσφατα όπου έγινε προσπάθεια εξομοίωσης σε 12  ενώ και πάλι για  την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση  θεσπίζεται 13η  κατηγορία, με το Προεδρικό Διάταγμα  111/6-10-2016 που θα έχει ισχύ από το σχολικό έτος 2016 – 2017), και εν πολλοίς αντιφατικών, ( διάβαζε στον ίδιο πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικοί στους οποίους έχουν προσμετρηθεί κατά κύριο λόγο τα μόρια συνθηκών διαβίωσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατ’ εφαρμογήν  των εν λόγω δικαστικών αποφάσεων και της εγγράφου απαντήσεως – οδηγίας του Υπουργείου Σας και εκπαιδευτικοί στους οποίους έχουν προσμετρηθεί κατόπιν μετατροπής αποκλειστικά και μόνο μόρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατ’ εφαρμογήν της 122329/Δ1/4-9-2013 έγγραφης διαταγής Περί του τρόπου μετατροπής των  Μορίων της Δ.Ε. σε Μόρια της Π.Ε.), πρέπει  «να μην ενεργεί  ή παραλείπει κατά τρόπο αντιφατικό με την χρησιμοποίηση τεχνασμάτων ή δικαιολογιών  παρανόμων ή νομιμοφανών …», ( Δ. Ι. Τάχος Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο 2000 σελ. 76), όπως στην προκειμένη περίπτωση,  θεωρώντας ότι η εφαρμογή των αναφερόμενων στο παρόν τελεσίδικων αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης είναι υποχρεωτική  μόνο ως προς τους εκπαιδευτικούς που προσέφυγαν όπως προκύπτει από                                την με Αρ. Πρωτ. 177870/Ε1/24-10-2016 έγγραφη απάντηση – οδηγία προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Σερρών, όπου χαρακτηριστικά αναφέρεται :    «Δεδομένου ότι η Διοίκηση υποχρεούται να εκτελεί τις δικαστικές αποφάσεις, όπως προκύπτει από τις διατάξεις του Ν. 3068/2002 (Α΄274), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, θεωρούμε ότι πρέπει οι δικαστικές αυτές αποφάσεις να εκτελεστούν μόνο ως προς τους εκπαιδευτικούς που προσέφυγαν, κατά το ως άνω σκεπτικό των δικαστικών αποφάσεων»,     αποφεύγοντας δια της νομιμοφανούς αυτής διατυπώσεως  την  καθολική εφαρμογή  κατ’ αναλογία  των εν λόγω δικαστικών αποφάσεων    ΕΠΙ ΟΛΩΝ των μεταταγμένων  εκπαιδευτικών Ν.4172/2013  των νεοεισερχόμενων ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20, ΠΕ32), προς αποφυγή  όπως προειπώθηκε των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω,

β) τις αρχές της καλής πίστης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, που επιβάλλουν στη Διοίκηση, εν προκειμένω το Υπουργείο Σας, να μην επικαλείται δικά της λάθη ή  παραλείψεις, (διάβαζε αρχική 122329/Δ1/4-9-2013 έγγραφη διαταγή Περί του τρόπου μετατροπής των  Μορίων της Δ.Ε. σε Μόρια της Π.Ε.  η εφαρμογή της οποίας στην προκειμένη περίπτωση κρίθηκε τελεσιδίκως λανθασμένη ),  για τις οποίες ο διοικούμενος δεν φέρει καμία ευθύνη ή να αγνοεί μια ευνοϊκή για το διοικούμενο πραγματική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί μετά την εφαρμογή των  με αριθμό Α104/22-1-2016 και Α105/22-1-2016  αντίστοιχα τελεσίδικων  αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και  της με Αρ. Πρωτ. 177870/Ε1/24-10-2016 έγγραφης απάντησης – οδηγίας προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Σερρών,    όπως προκύπτει από τον με

Αριθμ. Πρωτ. Φ.11.2/9979 /04 – 11 – 2016  «ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ05 – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ»,  αποφεύγοντας  την ΚΑΘΟΛΙΚΗ εφαρμογή αυτών ΕΠΙ ΟΛΩΝ των  εκπαιδευτικών  των νεοεισερχόμενων ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20, ΠΕ32),

 

γ) ότι η Διοίκηση –  Υπουργείο Σας δεν τηρεί την αρχή της ισότητας ως προς τους υπολοίπους εκπαιδευτικούς  των νεοεισερχόμενων ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20, ΠΕ32), καθόσον όλως αδικαιολογήτως θέτει τη συντριπτική πλειοψηφία τους σε δυσχερέστερη θέση,  λόγω διαφορετικού τρόπου υπολογισμού των Μορίων τους,  θεωρώντας ότι η εφαρμογή των αναφερόμενων στο παρόν αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης είναι υποχρεωτική  μόνο ως προς τους εκπαιδευτικούς που προσέφυγαν.

Η αρχή της ισότητας, όπως κατοχυρώνεται συνταγματικά (άρθρο 4.παρ.1), έχει την έννοια της ίσης μεταχείρισης. Η αρχή δεν σημαίνει την ίδια μεταχείριση όλων των περιπτώσεων, αλλά την όμοια μεταχείριση όλων των όμοιων περιπτώσεων όπως στην προκειμένη περίπτωση όπου το σύνολο των εκπαιδευτικών των νεοεισερχόμενων ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20, ΠΕ32), διέπεται από το ίδιο νομοθετικό καθεστώς αυτό του Ν. 4172/2013, εξακολουθούν να συγκρίνονται μόνο μεταξύ τους, όπως και πριν τη μετάταξή τους. Έτσι η αποδοχή από  τη Διοίκηση –  Υπουργείο Σας δύο διαφορετικών τρόπων υπολογισμού όπως προαναφέρθηκαν  των Μονάδων Συνθηκών Διαβίωσης – Μορίων Μετάθεσης  των παραπάνω εκπαιδευτικών συνιστά άνιση μεταχείριση όμοιων  περιπτώσεων κατά παράβαση της αρχής της ισότητας,

 

δ) ότι παραβιάζεται η αρχή της ασφάλειας δικαίου  ως ειδικότερης μορφής της αρχής του κράτους δικαίου, ( άρθρο 5 του Συντάγματος ), η οποία επιτάσσει τη δημιουργία σταθερών διοικητικών καταστάσεων, (ΣτΕ 2674/1990,1157/ 1991,1216/1992, 903/1999, ΔΕφΑθ 811/1999, ΔΕφΑθ362/2000),αφού η εν λόγω αρχή μη γενόμενη σεβαστή  από τη Διοίκηση –  Υπουργείο Σας δια της μη καθολικής εφαρμογής του νέου  – ορθού  τρόπου υπολογισμού – μετατροπής των Μορίων Διαβίωσης – Μετάθεσης ΕΠΙ ΟΛΩΝ των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών  των νεοεισερχόμενων ειδικοτήτων του Ν.4172/2103 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20, ΠΕ32), δημιουργεί συνθήκες ασταθούς διοικητικής  κατάστασης πανελλαδικά στις Διευθύνσεις  Π.Ε.  εξ αιτίας εξαιρετικής νομικής περιπλοκής.

 Διότι  δεδομένου ότι  οι συγκεκριμένες  δικαστικές αποφάσεις οι οποίες έγιναν αποδεκτές από το Υπουργείο Σας  είναι πλέον τελεσίδικες καθώς ΔΕΝ ΑΣΚΗΘΗΚΕ ΕΦΕΣΗ ΣΤΟ Σ.τ.Ε. εντός της νομίμου προθεσμίας συν το γεγονός ότι  με  έγγραφο Σας, ( Αρ. Πρωτ. 177870/Ε1/24-10-2016 ),  επιβλήθηκε η εφαρμογή τους στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Σερρών,   υφίστανται πλέον και τεκμηριωμένα η νομική βάση και το έννομο συμφέρον  τα οποία μπορούν να επικαλεστούν όλοι οι προαναφερθέντες  μεταταχθέντες εκπαιδευτικοί,  προσφεύγοντας  στα κατά τόπους αρμόδια Διοικητικά Εφετεία προσβάλλοντας τον τρόπο υπολογισμού – μετατροπής των Μορίων και τους Πίνακες  Μορίων Μετάθεσης –  Κατάταξης των κατά τόπους Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που τους αφορούν, καθώς, όπως είναι φυσικό,  θα  επηρεάζονται και οι  επιλογές  για την οριστική τοποθέτηση,        διότι οι τελευταίες, ( οι Διευθύνσεις ), έχουν υπολογίσει τα  Μόρια Συνθηκών Διαβίωσης –  Μετάθεσης τους με  τον λανθασμένο τρόπο τον οποίο όριζε και δυστυχώς ακόμα ορίζει  η 122329/Δ1/4-9-2013 έγγραφη διαταγή,  κάτι το οποίο ακριβώς θα δημιουργεί συνθήκες ασταθούς διοικητικής  κατάστασης πανελλαδικά σ’ αυτές (τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) με διαρκείς  ανακατατάξεις στους Πίνακες εξαιτίας επανυπολογισμού  των Μορίων λόγω εφαρμογής εκδιδόμενων δικαστικών αποφάσεων που θα έχουν ως φυσική συνέπεια επίσης διαρκείς αλλαγές και στις τοποθετήσεις  με ότι αυτό συνεπάγεται .  

 

ΖΗΤΟΥΜΕ  

 

Την τροποποίηση αναλόγως της 122329/Δ1/4-9-2013 έγγραφης διαταγής, λαμβάνοντας υπόψη  τα νέα δεδομένα που προκύπτουν  μετά την έκδοση των  τελεσίδικων πλέον αποφάσεων (Α104/22-1-2016 και Α105/22-1-2016) του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης  εις τρόπον ώστε να διέπεται από τις ίδιες διατάξεις ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ  των εκπαιδευτικών ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20, ΠΕ32  της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως προς τον υπολογισμό – μετατροπή των Μονάδων Συνθηκών Διαβίωσης – Μορίων και τη  θέση  κατάταξης στους αντίστοιχους Πίνακες δια ανασυντάξεως τους  καθώς  κατ’ επέκταση επηρεάζουν  ΑΜΕΣΑ τις οριστικές τοποθετήσεις  των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών του Ν. 4172/2013 που θα ακολουθήσουν μετά και τη σύσταση των κλάδων και των οργανικών  θέσεων των νεοεισερχόμενων ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20, ΠΕ32), κάτι που συνάδει άλλωστε και με την προαναφερθείσα αρχή της ασφάλειας δικαίου ή οποία  μεταξύ των άλλων συνίσταται στη ρύθμιση συγκεκριμένων καταστάσεων κατά προσδιορισμένο και ομοιόμορφο τρόπο, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα προσαρμογής του δικαίου στα εκάστοτε νέα δεδομένα, όπως στην προκειμένη περίπτωση.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ                                             ΑΜΑΛΙΑ ΓΙΓΑ

APLF


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...