Home / HEADER-NEWS / Συντονιστική επιτροπή μεταταγμένων: Ανακοίνωση για τον επαναυπολογισμό μορίων μεταταγμένων εκπαιδευτικών μη κοινών ειδικοτήτων του Ν. 4172/2013

Συντονιστική επιτροπή μεταταγμένων: Ανακοίνωση για τον επαναυπολογισμό μορίων μεταταγμένων εκπαιδευτικών μη κοινών ειδικοτήτων του Ν. 4172/2013

Δημοσιεύτηκε: 7:17 μμ Δεκέμβριος 1st, 2016  


metatheseis

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ

ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΗ ΚΟΙΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

—————

Επειδή το ζήτημα του υπολογισμού των μορίων των αναγκαστικώς μεταταγμένων εκπαιδευτικών των μη κοινών ειδικοτήτων (ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ18.41, ΠΕ19, ΠΕ20 και ΠΕ32) του Ν. 4172/2013 αφορά πολύ μεγάλο αριθμό μεταταγμένων εκπαιδευτικών και έχει να κάνει με το πολύ σημαντικό ζήτημα του επαγγελματικού τους βίου και δη με τις συνθήκες άσκησης του διδακτικού τους έργου (σχολείο οριστικής τους τοποθέτησης, μεταθέσεις, αποσπάσεις κλπ) και επειδή εκδηλώνεται μεγάλο ενδιαφέρον από συναδέλφους των κλάδων αυτών, οι οποίοι επιθυμούν την εφαρμογή του υπολογισμού των μορίων τους σύμφωνα με το διατακτικό των αμετάκλητων αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης με αριθμούς 105 και 106 του 2016, για τους λόγους αυτούς η συντονιστική επιτροπή επεξεργάστηκε, σε συνεργασία με τον νομικό μας σύμβουλο δικηγόρο Θεσσαλονίκης  Δημήτρη Θεοδωρόπουλο, μία νομικά ορθή οδό επιδίωξης του σκοπού αυτού.

Υπενθυμίζουμε ότι με τις παραπάνω δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες σημειωτέον έγιναν αποδεκτές από το Υπουργείο Παιδείας, δεδομένου ότι δεν ασκήθηκε έφεση κατ’ αυτών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά αντιθέτως εκδόθηκε έγγραφο οδηγιών, με το οποίο επιτάσσεται η διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου ανήκουν οι προσφεύγοντες εκπαιδευτικοί, να εφαρμόσει τον υπολογισμό των μορίων για τους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις και να επαναϋπολογίσει τα μόριά τους.

Συγκεκριμένα θα πρέπει, σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις αυτές, να υπολογιστεί το άθροισμα των μορίων συνθηκών διαβίωσης που είχαν οι αναγκαστικώς μεταταχθέντες αυτοί εκπαιδευτικοί, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πλην του τελευταίου έτους, συν το άθροισμα των μορίων συνθηκών διαβίωσης  του τελευταίου χρόνου τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που μετατρέπεται σε μόρια συνθηκών διαβίωσης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, συν το άθροισμα των μορίων συνθηκών διαβίωσης  του χρονικού διαστήματος που υπηρετούν στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση από της μετατάξεως των και το άθροισμα αυτό να εκληφθεί ως το σύνολο των μορίων τους για την τοποθέτησή τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις συμβουλές του δικηγόρου μας, όποιος συνάδελφος των μη κοινών ειδικοτήτων επιθυμεί να μοριοδοτηθεί όπως παραπάνω, θα πρέπει:

  1. Aρχικά να καταθέσει μία αίτηση στην διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που ανήκει και να ζητήσει να του χορηγηθεί έγγραφο στο οποίο θα αναγράφεται το σύνολο των μορίων που κατέχει μέχρι σήμερα και ο τρόπος υπολογισμού τους (δυνατότητα εκτύπωσης της αίτησης στο τέλος της δημοσίευσης.
  2. Κατόπιν αφού ελέγξει ότι η μοριοδότησή του έγινε με πλήρη μετατροπή των μορίων του από δευτεροβάθμιας σε πρωτοβάθμιας από την αρχή του εργασιακού του βίου μέχρι την μετάταξή του, τότε θα πρέπει να καταθέσει μία άλλη αίτηση στην διεύθυνση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όπου ανήκει και να ζητήσει τον επαναυπολογισμό των μορίων του, σύμφωνα με τις παραπάνω δικαστικές αποφάσεις και το έγγραφο οδηγιών του υπουργείου που εκδόθηκε και εστάλει στην διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των προσφευγόντων, με το οποίο συμμορφώνεται η διοίκηση στο διατακτικό των δικαστικών αποφάσεων και προβαίνει στον επαναυπολογισμό των μορίων σύμφωνα με αυτό.

Επισημαίνεται ότι οι κατά τόπους διευθύνσεις είναι υποχρεωμένες να χορηγήσουν εγγράφως το έγγραφο του υπολογισμού των μορίων του σε κάθε συνάδελφο που θα το ζητήσει με έγγραφη αίτησή του, ή άλλως να αιτιολογήσουν εγγράφως την τυχόν άρνησή τους. Σχετικά δε με την δεύτερη αίτηση επαναυπολογισμού των μορίων σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις και το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, οι διευθύνσεις δεν είναι υποχρεωμένες να απαντήσουν, τυχόν όμως έγγραφη άρνησή τους για επαναυπολογισμό μορίων ή τυχόν μη απάντησή τους μετά το πέρας τριμήνου από την κατάθεση της αίτησης, που ισοδυναμεί με άρνησή τους, θα δίνει την νομική δυνατότητα στον κάθε ενδιαφερόμενο να προσφύγει στα Δικαστήρια και να επιδιώξει ατομικά την έκδοση για αυτόν δικαστικής απόφασης όμοιας με τις παραπάνω (αριθμός 104 και 105 του 2016 του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης).

Ο νομικός μας σύμβουλος έχει επεξεργαστεί τις παραπάνω δύο αιτήσεις και έχει συντάξει τα πρότυπά τους, τα οποία είναι στη διάθεση του κάθε ενδιαφερομένου παρακάτω. Για λεπτομέρειες και απορίες μπορείτε να απευθύνεστε είτε στην συντονιστική επιτροπή στο τηλέφωνο 6979774768 είτε στο δικηγορικό γραφείο στο τηλέφωνο 2310 221082 τις ώρες από 14.00 μ.μ. ως 17.00 μ.μ..

Όποιος ενδιαφέρεται και επιθυμεί να ακολουθήσει την προτεινόμενη διαδικασία, καλείται μετά από την κατάθεση της κάθε αίτησης να στέλνει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ozarampo@ath.forthnet.gr στο οποίο, θα αναγράφει τα προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, ΠΥΣΠΕ υπηρέτησης, τόπος διαμονής) και θα ενημερώνει ότι προχώρησε στην κατάθεση της αντίστοιχης αίτησης. Συγκεκριμένα θα ενημερώσει την συντονιστική επιτροπή μετά την κατάθεση της πρώτης αίτησης για την έκδοση εγγράφου με τον αριθμό των μορίων του και όταν θα του χορηγηθεί το έγγραφο αυτό και προχωρήσει στην κατάθεση της δεύτερης αίτησης επαναυπολογισμού των μορίων του, θα ενημερώνει και πάλι την συντονιστική επιτροπή στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Η ενημέρωση αυτή απαιτείται προκειμένου η συντονιστική επιτροπή να συντάξει μία επιστολή που θα προωθηθεί στο Υπουργείο, με την οποία αφενός θα αναφέρεται πόσοι εκπαιδευτικοί πανελλαδικά ζήτησαν τον επαναυπολογισμό των μορίων τους και αφετέρου θα ζητείται η εξωδικαστική τακτοποίηση από το Υπουργείο του ζητήματος συνολικά, σύμφωνα με το σκεπτικό και διατακτικό των αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων, προκειμένου να μην ακολουθούνται δύο μέτρα και δύο σταθμά στον υπολογισμό των μεταταγμένων εκπαιδευτικών των μη κοινών ειδικοτήτων.

 

Για την πρώτη αίτηση (αίτηση για τα μόρια) πατήστε ΕΔΩ

Για την δεύτερη αίτηση (αίτηση επαναυπολογισμού μορίων) πατήστε ΕΔΩ

 

EK ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Ν. 4172/2013

Ολυμπία Ζαραμπούκα

(τηλέφωνο επικοινωνίας 6979774768

e-mail: ozarampo@ath.forthnet.gr )


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...