Home / Featured / Επιστημονικοί φορείς ΠΕ05, ΠΕ07 – Ενημέρωση για τη συνάντηση με την Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ της Δ/νσης Διοίκησης Προσωπικού Π.Ε.

Επιστημονικοί φορείς ΠΕ05, ΠΕ07 – Ενημέρωση για τη συνάντηση με την Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ της Δ/νσης Διοίκησης Προσωπικού Π.Ε.

Δημοσιεύτηκε: 5:04 μμ Δεκέμβριος 29th, 2016  


gallika-germanika9347

Επιστημονικοί Φορείς Γαλλικής – Γερμανικής: Ενημέρωση για τη συνάντηση με την Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ της Δ/νσης Διοίκησης Προσωπικού Π.Ε.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΚΓ ΠΕ)  –  www.apf.gr
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΑΣΥΚΑΓΑ)  –   www.pasykaga.gr
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕΚΑΓΕΠΕ)  –  www.deutsch.gr

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επιστημονικοί Φορείς Γαλλικής – Γερμανικής: Ενημέρωση για τη συνάντηση με τη
Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ της Δ/νσης Διοίκησης Προσωπικού Π.Ε.

Την Πέμπτη 22.12.2016 και σε συνέχεια πληθώρας ερωτημάτων που έχουν δεχτεί τα Δ.Σ. των Επιστημονικών Φορέων των εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Φιλολογίας για το ζήτημα του Υπολογισμού των Μονάδων Συνθηκών Διαβίωσης (Μ.Σ.Δ.), καθώς και για την επικείμενη απόδοση των Οργανικών θέσεων, εκπρόσωποι των ως άνω Φορέων είχαν συνάντηση με την κ. Α. Γώρου, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ της Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να διευκρινιστούν διάφορες πτυχές των θεμάτων αυτών.

Στο πλαίσιο της συζήτησης οι εκπρόσωποι των Φορέων αναφέρθηκαν συγκεκριμένα:
•  Στις ανακατατάξεις που δημιούργησε η μετατροπή των Μ.Σ.Δ. των Μεταταγμένων Εκπαιδευτικών που διενήργησαν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης βάσει της υπ. αριθμ. 122329/Δ1/04.09.2013 Εγκυκλίου σε συνέχεια των Υποχρεωτικών Μετατάξεων Πλεονάζοντος Προσωπικού, η οποία και οδήγησε σε πολλές περιπτώσεις σε σημαντική μείωση των μορίων μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών.
•  Στο γεγονός ότι οι κλάδοι ΠΕ05 και ΠΕ07 αποτελούν νεοεισερχόμενους κλάδους στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και οι ανήκοντες σε αυτούς εκπαιδευτικοί συγκρίνονται ουσιαστικά μεταξύ τους και μόνον, με αποτέλεσμα να υπάρχουν – δεδομένων και των ανακατατάξεων που δημιούργησε η μετατροπή των υπηρετήσεών τους ως προς τα Μ.Σ.Δ. – εύλογες ενστάσεις από τις/τους συναδέλφους των ως άνω κλάδων αναφορικά με την σκοπιμότητα ή/και αναγκαιότητα διενέργειας της ως άνω διαδικασίας για αυτούς.
•  Στην εξ αυτού του λόγου πραγματοποιηθείσα δικαστική προσφυγή δύο εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05 και στο ευνοϊκό περιεχόμενο των δικαστικών αποφάσεων υπ. αριθμ. Α104/22.01.2016 και Α105/22.01.2016 που εξέδωσε το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης.
•  Στο Π.Δ. 111/2016 – ΦΕΚ 193/Α/18.10.2016, σύμφωνα με το οποίο γίνεται Αναμοριοδότηση των Σχολικών Μονάδων και καθορίζονται οι ίδιες κατηγορίες μοριοδότησης και για τις δύο Βαθμίδες Εκπαίδευσης.
•  Στον τρόπο απόδοσης των Οργανικών Θέσεων για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Προσλήψεις 273 εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Ως προς τα παραπάνω η κυρία Γώρου, αφού άκουσε με προσοχή τα επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν από πλευράς των εκπροσώπων των Επιστημονικών Φορέων ανέφερε ότι:

•  Δεν συμμερίζεται τις ενστάσεις που διατυπώνονται από τους εκπαιδευτικούς των ως άνω κλάδων, αφού η μετατροπή των υπηρετήσεων ως προς τα Μ.Σ.Δ. του συνόλου των μεταταγμένων εκπαιδευτικών έλαβε χώρα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα το Π.Δ. 50/1996.
•  Δεν θεωρεί ότι οι αλλαγές που προέκυψαν ως προς τα μόρια δημιουργούν ανισότητες μεταξύ των εκπαιδευτικών, δεδομένου ότι η μετατροπή των μορίων αφορά το σύνολο των μεταταγμένων εκπαιδευτικών και αποτελεί μια διαδικασία που εφαρμόζεται διαχρονικά για όλους τους εκπαιδευτικούς που προέρχονται από μετάταξη.
•  Θεωρεί το σκεπτικό των δικαστικών αποφάσεων ως απολύτως αβάσιμο, καθώς δεν λαμβάνεται υπόψη η ισχύουσα νομοθεσία, ενώ διευκρίνισε πως το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε έφεση από πλευράς των αρμόδιων διοικητικών υπηρεσιών οφείλεται στον ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας τους.
•  Για το εν λόγω θέμα θα υπάρξει σχετική ρύθμιση, η οποία θα εφαρμοστεί συνολικά κατά την διαδικασία των οριστικών τοποθετήσεων και η οποία θα αφορά σε «ομογενοποίηση» των μορίων.
•  Η προβλεπόμενη ρύθμιση δεν συνδέεται με τη διαδικασία Επικαιροποίησης των Στοιχείων του Φακέλου των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία αυτοί καλούνται να προχωρήσουν με την υπ’ αριθμ. 213318/Ε1/13.12.2016 Εγκύκλιο, η οποία και θα προχωρήσει κανονικά.
•  Η Αναμοριοδότηση των Σχολικών Μονάδων των δύο Βαθμίδων Εκπαίδευσης θα εφαρμοστεί από 01.09.2017 και δεν θα έχει αναδρομική ισχύ.
•  Οι μεταθέσεις για το σχολικό έτος 2016-2017 θα γίνουν με τα μόρια των εκπαιδευτικών όπως διαμορφώνονται κατά τη χρονική στιγμή της διαδικασίας.
•  Η απόδοση και κατανομή των Οργανικών Θέσεων θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση σχετικής Υ.Α. και βάσει των προτάσεων που θα κάνουν οι κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με τις ομαδοποιήσεις, ενώ για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07 θα δοθούν σε ομάδες σχολείων.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γ.ΣΕΦΕΡΗΣ: Ψήφισμα για τους εικαστικούς εκπαιδευτικούς

Τέλος, η κυρία Γώρου τόνισε την ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής αναβάθμισης της Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στη χώρα μας, μέσω της δημιουργίας των αναγκαίων προϋποθέσεων προς την κατεύθυνση αυτή και κατά τα πρότυπα, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, των δεδομένων που ισχύουν για το θέμα αυτό στα εκπαιδευτικά συστήματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Τόνισε δε ιδιαίτερα, την ανάγκη σύνδεσης της διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ), θέση που οι εκπρόσωποι των Επιστημονικών Φορέων των εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Φιλολογίας χαιρετίζουν ιδιαίτερα, καθώς συνάδει πλήρως με τις αντίστοιχες επίσημες θέσεις που διατυπώνονται πάγια και διαχρονικά από τους εν λόγω Φορείς.

Τα Δ.Σ. των Επιστημονικών Φορέων των εκπαιδευτικών
Γαλλικής (ΠΕ05) και Γερμανικής (ΠΕ07) Φιλολογίας

 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραx

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Διάταξη για τίτλους γλωσσομάθειας, μετάφραση και ΑΣΕΠ

Διάταξη σε σχέδιο νόμου του Υπ. Εσωτερικών «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών ...