Home / HEADER-NEWS / Αυτούσιο το κείμενο της εξώδικης δήλωσης διαμαρτυρίας των εναπομεινάντων χωρίς οριστική τοποθέτηση μεταταγμένων εκπαιδευτικών του Ν.4172/2013

Αυτούσιο το κείμενο της εξώδικης δήλωσης διαμαρτυρίας των εναπομεινάντων χωρίς οριστική τοποθέτηση μεταταγμένων εκπαιδευτικών του Ν.4172/2013

Δημοσιεύτηκε: 12:58 πμ Δεκέμβριος 1st, 2016  


law

Συνάδελφοι

Δημοσιεύουμε την επιστολή διαμαρτυρίας που θα κοινοποιηθεί με δικαστικό επιμελητή στον νέο Υπουργό Παιδείας και αφορά την οριστική τοποθέτηση όλων των μεταταγμένων εκπαιδευτικών  του Ν. 4172/2013 των κοινών ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια(ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16), όσων από αυτούς έμειναν χωρίς αυτή, την οποία συνέταξε ο νομικός μας σύμβουλος δικηγόρος Θεσσαλονίκης Δημήτρης Θεοδωρόπουλος.

Η επίδοσή της προγραμματίζεται να γίνει μετά τις 5 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. Για το λόγο αυτό όσοι ακόμα από τους παραπάνω συναδέλφους δεν έχουν δηλώσει ήδη συμμετοχή, καλούνται να το πράξουν στέλνοντας τα προσωπικά τους στοιχεία:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Ειδικότητα
  • ΠΥΣΠΕ μετάταξης
  • Τόπος κατοικίας
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας

στο e-mail: ozarampo@ath.forthnet.gr ή στο τηλέφωνο 6979774768.

Μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει συμμετοχή 96 συνάδελφοι.

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στην εξώδικη επιστολή διαμαρτυρίας  γίνεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

            Παρακάτω παρατίθεται αυτούσιο το κείμενο:

—————————————————————————–

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΗ ΟΧΛΗΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

1)

ΠΡΟΣ

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό αυτού.

——————–

Είμαστε όλοι υποχρεωτικώς μεταταγμένοι εκπαιδευτικοί, δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4172/2013, από την δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16 που προϋπήρχαν σ’ αυτήν (κοινών κλάδων), χωρίς ακόμα να δικαιωθούμε οριστικής τοποθέτησης σε οργανικές θέσεις των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία μεταταχθήκαμε εδώ και, για πολλούς από εμάς, τρία χρόνια, παρά την ρητή νομοθετική ρύθμιση που υποχρεώνει το υπουργείο σας να προχωρήσει στην οριστική αυτή τοποθέτησή μας.

Την 17 Οκτωβρίου 2016 εκδόθηκε από το Υπουργείο η με αριθμό 172260/Ε1/17-10-2016 (Φ.Ε.Κ. 3391/τ.Β/20-10-2016) απόφασή σας με την οποία συστήνονται όλες οι οργανικές θέσεις των αναγκαστικώς μεταταγμένων, μαζί με εμάς τους καλούντες, εκπαιδευτικών από την δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση των νεοεισερχομένων (μη κοινών) κλάδων ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ07 Γερμανικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ19 και ΠΕ20 Πληροφορικής, ΠΕ18.41 Δραματικής τέχνης και ΠΕ32 Θεατρικών σπουδών, δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013.

Όπως ήταν φυσικό η έκδοση αυτής της απόφασης προσδίδει ένα αίσθημα δικαίωσης και ευόδωσης των νομίμων επιδιώξεων των συναδέλφων μας εκπαιδευτικών αυτών των ειδικοτήτων που εδράζονται στην παραπάνω νομοθετική ρύθμιση που δέσμευε εδώ και τρία έτη το Υπουργείο να εκδώσει την σχετική απόφαση σύστασης των οργανικών αυτών θέσεων.

Το παραπάνω όμως αίσθημα εξαλείφεται από την παράνομη και παράτυπη παράλειψη και της δικής μας οριστικής τοποθέτησης, παρά την εκ του νόμου υποχρέωση που δεσμεύει το υπουργείο σας για αυτό.

Ειδικότερα από την διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του Ν. 4174/2013, προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι…….. .με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών, ανά ειδικότητα και διεύθυνση εκπαίδευσης, που υποχρεωτικά μετατάσσονται στις οριζόμενες στην ίδια απόφαση κενές ή συνιστώμενες με την πράξη μετάταξης θέσεις εκπαιδευτικού ή διοικητικού προσωπικού, συναφούς ή μη κλάδου της ίδιας κατηγορίας, με το βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχουν, σε υπηρεσίες ή φορείς του Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων, με ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθμων κενών ή κενουμένων, εφόσον δεν υπάρχουν, οργανικών θέσεων της αυτής, ανώτερης ή και κατώτερης κατηγορίας…..

            Με βάση τις παραπάνω διατάξεις και δυνάμει αλλεπάλληλων υπουργικών αποφάσεων μετάταξής μας, μεταταχθήκαμε υποχρεωτικά στις περιοχές όπου και μέχρι σήμερα παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

Από τα παραπάνω προκύπτει αβίαστα η νομική υποχρέωση του Υπουργείου σας για την άμεση σύσταση όλων των παραπάνω οργανικών θέσεων, ισάριθμων με όλους εμάς τους καλούντες, υποχρεωτικώς μεταταχθέντες εκπαιδευτικούς όλων των παραπάνω κλάδων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και η αποκλειστική απόδοσή τους σε εμάς.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από την υποχρεωτική μας μετάταξη και μετά έχουμε τεθεί σε μία ιδιότυπη ομηρία διότι σύμφωνα με τον Nόμο θα μας αποδίδονταν οργανική θέση στην περιοχή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όπου είχαμε μεταταχθεί. Αυτό θα γινόταν, σύμφωνα με τα παραπάνω με την μεταφορά των οργανικών μας θέσεων από την δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η διαδικασία αυτή δεν ακολουθήθηκε κατά το σχολικό έτος 2013 – 2014, από τις οριστικές τοποθετήσεις του οποίου παρανόμως και παρατύπως εξαιρεθήκαμε, όπως εξαιρεθήκαμε και από τις οριστικές τοποθετήσεις του σχολικού έτους 2014 – 2015 με την έκδοση της εγκυκλίου σας με αριθμό πρωτοκόλλου 137644/Ε1/03-09-2015, με την οποία για μία ακόμη φορά το Υπουργείο μετέθετε για το άγνωστο μέλλον την εκπλήρωση της εκ του νόμου υποχρέωσης του και μας τοποθέτησε προσωρινά σε λειτουργικά κενά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Στο μεταξύ με την με αριθμό 129468/Ε1/14-08-2015 (ΦΕΚ 1719/17-08-2015) υπουργική απόφασή σας, συστήθηκαν 1686 οργανικές θέσεις των κλάδων, όπου και εμείς ανήκουμε (κοινών ή προϋφισταμένων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση) ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16, οι οποίες όμως αντί να διατεθούν κατά προτεραιότητα σε εμάς τους υποχρεωτικώς μεταταχθέντες εκπαιδευτικούς των κλάδων αυτών και όσες εξ αυτών τυχόν περισσεύουν να διατεθούν στους σε διάθεση ευρισκομένους ή από μετάθεση εκπαιδευτικούς, όπως ρητή και ειδική διάταξη υποχρεώνει το υπουργείο σας και δεδομένου ότι εμείς οι μεταταχθέντες εκπαιδευτικοί δεν καταλάβαμε προϋπάρχουσες κενές οργανικές θέσεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά μεταφέραμε τις οργανικές θέσεις που κατείχαμε στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση με ταυτόχρονή κατάργησή τους, αντίθετα οι οργανικές αυτές θέσεις απονεμήθηκαν εξίσου και κατ’ εφαρμογήν των γενικών διατάξεων των τοποθετήσεων του Π.Δ. 50/1996 και 100/1997, με συνεξέταση με τους παραπάνω από μετάθεση και σε διάθεση ευρισκομένους συναδέλφους μας των ιδίων κλάδων.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλοί από εμάς τους υποχρεωτικώς μεταταγμένους εκπαιδευτικούς των κλάδων αυτών, μεταξύ των οποίων και όλοι εμείς οι καλούντες, να μείνουμε χωρίς οριστική τοποθέτηση σε οργανική θέση κατά παράβαση των παραπάνω ειδικών διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013.

Επειδή δεν μπορεί να τοποθετούνται, σε εκτέλεση της νομικής υποχρέωσης του υπουργείου, οριστικά σε οργανικές θέσεις ορισμένοι μόνο από τους αναγκαστικώς μεταταγμένους εκπαιδευτικούς των κοινών ειδικοτήτων (ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16) και το σύνολο πλέον των μεταταγμένων εκπαιδευτικών των μη κοινών νεοεισερχομένων ειδικοτήτων (ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ18.41, ΠΕ19, ΠΕ20 και ΠΕ32) και να μένουν χωρίς οριστική τοποθέτηση κάποιοι εκπαιδευτικοί που μετατάχθηκαν αναγκαστικά δυνάμει των ίδιων διατάξεων και συγκεκριμένα της παραγράφου 11 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013.Με τον τρόπο αυτόν καταστρατηγείται, κατά πρώτο λόγο, ίσως η σημαντικότερη θεμελιώδης συνταγματική αρχή, η αρχή της ισότητας σύμφωνα με την οποία (παρ. 1 του άρθρου 4 του Συντάγματος) επιβάλλεται η ομοιόμορφη μεταχείριση προσώπων που τελούν κάτω από τις ίδιες ή παρόμοιες συνθήκες.

Επειδή σύμφωνα με τις γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου (αρχή της εμπιστοσύνης της διοίκησης, αρχή της χρηστής διοίκησης, αρχή του κράτους δικαίου) η διοίκηση παρανομεί όχι μόνον όταν με θετική πράξη της παραβαίνει τον Νόμο. Αλλά και όταν παραλείπει ό,τι της επιβάλλει ο Νόμος. Όταν ο Νόμος της επιβάλλει να ρυθμίζει συγκεκριμένη έννομη σχέση με την έκδοση εκτελεστής διοικητικής πράξης, τότε η παράλειψή της είναι προσβλητή με αίτηση ακύρωσης σαν να ήταν θετική πράξη.

Η προσβολή της παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας έχει ευρύτερη εμβέλεια και προβλέπεται και στη δικονομία των διοικητικών διαφορών ουσίας και για τις παραλείψεις γενικότερα και εν σχέσει με την ενδικοφανή διαδικασία (άρθρο 63 παρ. 2 έως 6 του Κ.Δ.Δ.). Εκεί ορίζεται επίσης και κάτι που ισχύει (ερμηνευτικώς και νομολογιακώς) στη δικονομία της αίτησης ακύρωσης. Ήτοι ότι η παράλειψη νόμιμης ενέργειας συντελείται επίσης, με την έκδοση θετικής διοικητικής πράξης από την οποία συνάγεται εμμέσως η βούληση της διοίκησης να μην προβεί στη ρύθμιση ορισμένης έννομης σχέσης. Τέλος με αυτήν την αίτηση ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι μεταγενέστερες και συναφείς προς την προσβαλλόμενη πράξεις ή παραλείψεις, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεσθεί αντιστοίχως ως την πρώτη συζήτηση. Οι πράξεις ή παραλείψεις αυτές μπορούν πάντως να προβληθούν και αυτοτελώς.

Όταν ο Νόμος τάσσει σχετικώς στη διοίκηση «ειδική» προθεσμία για την έκδοση της οφειλόμενης διοικητικής πράξης, τότε η παράλειψη συντελείται με την πάροδο της προθεσμίας αυτής. Εάν δεν τάσσεται από τον Νόμο προθεσμία, τότε (έμμεσα) ο ενδιαφερόμενος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στη διοίκηση αίτηση έκδοσης της πράξης. Δικαιούται να πάρει από την Διοίκηση βεβαίωση υποβολής της αίτησης, με την ημερομηνία της υποβολής της. Κατά το άρθρο 3 παρ. 1 του ΚΔΔιαδ, αίτηση του ενδιαφερομένου για την έκδοση διοικητικής πράξης απαιτείται οπωσδήποτε όταν ρητώς το προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις.

Με την προϋπόθεση λοιπόν ότι θα υποβληθεί αίτηση έκδοσης της πράξης, τότε ο Νόμος καθιδρύει τεκμήριο έκδοσης εκ μέρους της διοίκησης αρνητικής πράξης, από και με την πάροδο τριμήνου από τότε που υποβλήθηκε η αίτηση. Με την  παρέλευση της τρίμηνης προθεσμίας αυτής για την έκδοση της πράξης αρχίζει και η προθεσμία προσβολής της τεκμαιρόμενης παράλειψης με αίτηση ακύρωσης. (Κατά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 46 του Π.Δ. 18/1989 που ρυθμίζει την προθεσμία άσκησης της αίτησης ακύρωσης: «…Στις περιπτώσεις της παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 45, η προθεσμία αρχίζει με την παρέλευση των προθεσμιών που ορίζουν οι διατάξεις αυτές».).

Επειδή το Υπουργείο σας σύμφωνα με τα παραπάνω παραλείπει να προβεί σε οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια και συγκεκριμένα παραλείπει την έκδοση απόφασης, με την οποία θα συστήνει όλες τις ισάριθμες με τους υποχρεωτικώς μεταταχθέντες εκπαιδευτικούς όλων των παραπάνω κλάδων, οργανικές θέσεις που προβλέπονται στην διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 και την απόδοσή τους σε εμάς του υποχρεωτικώς μεταταχθέντες, με αποτέλεσμα όλοι, τουλάχιστον εμείς οι καλούντες, να μένουμε χωρίς οριστική τοποθέτηση σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Επειδή πολλοί από εμάς τους καλούντες έχουμε ασκήσει ήδη κατά της παραπάνω παράλειψής σας να προβείτε στην οφειλόμενη νόμιμη ενέργειά σας, αιτήσεις ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και συγκεκριμένα τις με αριθμό κατάθεσης ΑΚ 333/10-3-2016 και ΑΚ1001/13-7-2016 των οποίων επίκειται ο προσδιορισμός της δικασίμου τους.

Επειδή πολλοί από εμάς δεν έχουμε μέχρι στιγμής αιτηθεί ρητώς την έκδοση της παραπάνω απόφασης, ούτε έχουμε ασκήσει αίτηση ακύρωσης, αναμένοντας ότι το Υπουργείο δεν θα παρανομήσει και θα ενεργήσει τα από τον Νόμο οφειλόμενα, όπως άλλωστε πολλές φορές με εγκυκλίους του, έχει υποσχεθεί.

Επειδή και σε κάθε περίπτωση, όλοι μας, είτε έχουμε προσφύγει στην Δικαιοσύνη είτε όχι, ευελπιστούμε στην εξωδικαστική επίλυση του ζητήματός μας, εφόσον και άμα η νέα ηγεσία του υπουργείου σας έχει την πολιτική βούληση να επιλύσει οριστικά το πολυσυζητημένο θέμα των αναγκαστικών μετατάξεων του ν. 4172/2013 και εφόσον επιθυμεί να τηρούνται οι αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας και διαβιούμε σε μία χώρα που κυριαρχείται από τις αρχές του κράτους δικαίου.

Για τους λόγους αυτούς καλούμε το Υπουργείο, αφού μας ενημερώσει, για τις προθέσεις του επί του ζητήματός μας, απαντώντας στην εξώδικη δήλωσή μας δια του πληρεξουσίου δικηγόρου μας:

Να συστήσει άμεσα και όλες τις οφειλόμενες και σε εμάς τους καλούντες, υποχρεωτικώς μεταταχθέντες εκπαιδευτικούς, οργανικές θέσεις, όλων των παραπάνω κλάδων, των λεγομένων και «κοινών» ή «προϋφισταμένων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση» ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16.

Άλλως δηλώνουμε ότι αφενός οποιαδήποτε αίτηση έχουμε μέχρι στιγμής υποβάλλει στις κατά τόπους διευθύνσεις για την οριστική η και προσωρινή τοποθέτησή μας, αφορά τις οφειλόμενες σε εμάς οργανικές θέσεις και αφετέρου θα δεχθούμε με επιφύλαξη, όλων των παραπάνω αναφερομένων δικαιωμάτων μας, την από τούδε και στο εξής προσωρινή τοποθέτησή μας στις θέσεις που θα ορίσουν για εμάς οι κατά τόπους διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ταυτόχρονα θα υποβάλλουμε δια των διευθύνσεων αυτών αίτηση προς το Υπουργείο σας για την έκδοση της οφειλόμενης από τον Νόμο υπουργικής απόφασης σύστασης και των οφειλομένων σε εμάς οργανικών θέσεων, ζητώντας από την κατά τόπο διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και βεβαίωση υποβολής της αίτησης, με την ημερομηνία της υποβολής της

Σε αντίθεση περίπτωση (μη έκδοση αυτής της υπουργικής απόφασης) μετά το πέρας του παραπάνω αναφερομένου και οριζομένου από τον Νόμο τριμήνου, προτιθέμεθα, όσοι δεν το έχουμε ήδη κάνει, να καταθέσουμε αίτηση ακύρωσης κατά της παράλειψης του Υπουργείου να προβεί στην οφειλόμενη από τον Νόμο αυτή ενέργεια και γενικά θα προβούμε και σε κάθε άλλη δικαστική η και εξώδικη ενέργεια προς υποστήριξη και διαφύλαξη όλων των νομίμων δικαιωμάτων μας.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σε αυτούς που απευθύνεται για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες αντιγράφοντας αυτήν ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.

 

Θεσσαλονίκη           Δεκεμβρίου 2016

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος

 

——————————————————————————————-

 

 

ΕΚ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΤΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ν.4172

 

Ολυμπία Ζαραμπούκα


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...