Τελευταία Νέα

Κυριακή, 24/10/2021, 15:41


Home / Featured / Νέα δεδομένα για τον τρόπο υπολογισμού των μορίων συνθηκών διαβίωσης των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών

Νέα δεδομένα για τον τρόπο υπολογισμού των μορίων συνθηκών διαβίωσης των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών

Δημοσιεύτηκε: 12:00 μμ Νοέμβριος 14th, 2016  


metatheseis

Ρεπορτάζ xenesglosses.eu

ΘΕΜΑ: «Επαναϋπολογισμός μορίων μετάθεσης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05 – Γαλλικής Γλώσσας»

Ο Διευθυντής Π.Ε. Σερρών έχοντας υπόψη:

1.      Τις με Αριθ. Α104/22 – 01 – 2016 και Α105/22 – 01 – 2016 αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης

2.      Το με Αρ. Πρωτ. 177870/Ε1/24 – 10 – 2016 έγγραφο του Υ.Π.Ε.Θ με θέμα «Απάντηση σε ερώτημα υπολογισμού μονάδων συνθηκών διαβίωσης μεταταχθέντων εκπ/κων»

3.       Την 31η/04 – 11 – 2016 πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Σερρών

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τον επαναϋπολογισμό των μορίων των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05 – Γαλλικής Γλώσσας ως προς τις εκπαιδευτικούς …………, ως εξής:

ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

……………………………………………………………..

ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

(ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20, ΠΕ32)

Δύο αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Α104/22-1-2016 και Α105/22-1-2016) αλλάζουν τα δεδομένα ως προς τον υπολογισμό των Μονάδων Συνθηκών Διαβίωσης – μορίων και τη  θέση  κατάταξης στους αντίστοιχους πίνακες σύμφωνα με αυτά και κατ΄ επέκταση επηρεάζουν ΑΜΕΣΑ τις οριστικές τοποθετήσεις που θα ακολουθήσουν μετά και τη σύσταση των οργανικών  θέσεων των νεοεισερχόμενων ειδικοτήτων στην Π.Ε. (ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20, ΠΕ32).

Σύμφωνα με αυτές, ( τις Δικαστικές Αποφάσεις ), δεν πρέπει να μετατραπεί το σύνολο των Μορίων Συνθηκών Διαβίωσης  που συλλέχθηκαν  από τους μεταταχθέντες των νεοεισερχόμενων ειδικοτήτων στην Π.Ε. (ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20, ΠΕ32 στη Δ.Ε.  όλα τα χρόνια που υπηρέτησαν σ’ αυτή σε Μόρια Συνθηκών Διαβίωσης της Πρωτοβάθμιας  αλλά πρέπει να μετατραπούν σε Μόρια Συνθηκών Διαβίωσης της Πρωτοβάθμιας τα Μόρια Συνθηκών Διαβίωσης –  μόρια της Δευτεροβάθμιας ΜΟΝΟ του τελευταίου χρόνου, (τελευταίου χρονικού διαστήματος ),  πριν τη μετάταξη με το σκεπτικό ότι :

 «…Επειδή, κατά την έννοια της παρ. 8 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996, ως μονάδες που υπηρετούσαν οι εκπαιδευτικοί μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης μετάταξης τους, πρέπει να θεωρηθούν εκείνες του τελευταίου μόνο χρονικού διαστήματος πριν από την μετάταξη.                     

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Τα ονόματα των εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Η μετατροπή των μονάδων μετάθεσης στις μονάδες της πλησιέστερης σχολικής μονάδας που υπηρετούσαν οι εκπαιδευτικοί κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης μετάταξής τους, γίνεται με σκοπό να μη θιγούν υπέρμετρα οι λοιποί εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης κατηγορίας Α/θμιας ή Β/θμιας, που θα δεχθεί τους μετατασσόμενους, που οφείλεται στην διαφορετική κατάταξη  σε κατηγορίες  των σχολικών μονάδων της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.

Ο ως άνω δικαιολογητικός λόγος δεν συντρέχει σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται δεν παρεισφρείουν σε πίνακες άλλων,  ( ΣΗΜΕΙΩΣΗ : όπως των προϋφισταμένων  ειδικοτήτων στη Π.Ε.),αλλά εξακολουθούν να συγκρίνονται μόνο μεταξύ τους, όπως και πριν τη μετάταξή τους, ( ΣΗΜΕΙΩΣΗ : όπως  στην περίπτωση των  νεοεισερχόμενων ειδικοτήτων στην Π.Ε. (ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20, ΠΕ32).

Στην περίπτωση αυτή η μετατροπή όλων των μορίων λόγω των συνθηκών διαβίωσης, τα οποία είχαν συγκεντρώσει οι εκπαιδευτικοί αυτοί οδηγεί σε διαφοροποίηση της θέσης των ίδιων εκπαιδευτικών από το γεγονός και μόνο της υποχρεωτικής μετάταξης τους στην Α/θμια εκπαίδευση και σε άνιση μεταχείριση τους, αφού ορισμένοι ευνοούνται σε βάρος συναδέλφων τους, που υφίστανται αδικαιολόγητα δυσμενή μεταχείριση.

Επομένως η γενόμενη, κατ’ εφαρμογή της 122329/Δ1/4-9-2013 έγγραφης διαταγής, μετατροπή των μορίων συνθηκών διαβίωσης (ΜΔΣ) όλων των υπηρετήσεων των εκπαιδευτικών της Β/θμιας  εκπαίδευσης ανάλογα με τα μόρια της πλησιέστερης πρωτοβάθμιας σχολικής μονάδας, δεν βρίσκει έρεισμα στο νόμο, άλλως, εν προκειμένω, δημιουργεί ανισότητες μεταξύ των ίδιων εκπαιδευτικών και δεν πρέπει να εφαρμοστεί…»

Έτσι το σύνολο των Μορίων Συνθηκών Διαβίωσης  των μεταταχθέντων καθηγητών Γαλλικής ΠΕ05   που προσέφυγαν στο Διοικητικό Εφετείο  προκύπτει πλέον από το άθροισμα των Μορίων Συνθηκών Διαβίωσης  που είχαν στη Δευτεροβάθμια  Ε. πλήν του τελευταίου έτους συν το άθροισμα των Μορίων Συνθηκών Διαβίωσης  του τελευταίου χρόνου τους στη Δ.Ε. που μετατρέπεται σε Μόρια Συνθηκών Διαβίωσης  της Πρωτοβάθμιας Ε.συν το άθροισμα των Μορίων Συνθηκών Διαβίωσης  του χρονικού διαστήματος που υπηρετούν στη Π.Ε. από της μετατάξεως των.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Αιτήσεις για επιμόρφωση μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ και αναπληρωτών Ψυχολόγων

Το Υπουργείο Παιδείας δέχτηκε την εφαρμογή των παραπάνω, έστειλε μάλιστα στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Σερρών σχετικό έγγραφο, ( Αρ. Πρωτ. 177870/Ε1/24-10-2016 ),   για επανυπολογισμό των μορίων για τις μεταταχθείσες καθηγήτριες Γαλλικών ΠΕ05  που προσέφυγαν στο Διοικητικό Εφετείο, και ανάγκασε τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Σερρών εφαρμόζοντας τις αποφάσεις και την οδηγία του Υπουργείου να επανυπολογίσει  τα Μόρια Συνθηκών Διαβίωσης  και να συντάξει νέο Πίνακα Μορίων Μετάθεσης –  Κατάταξης   ο οποίος εμφανίζει  πλέον την εξής «πανελλήνια πρωτοτυπία».

Στον  εν λόγω Πίνακα φαίνονται οι μεταταχθείσες καθηγήτριες Γαλλικών ΠΕ05  που προσέφυγαν στο Διοικητικό Εφετείο με τα Μόρια Συνθηκών Διαβίωσης που υπολογίστηκαν  με τον τρόπο που προαναφέρθηκε  και οι υπόλοιπες κατατάσσονται  ΜΟΝΟ με τα Μόρια Συνθηκών Διαβίωσης της Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  που προέκυψαν μετά από την μετατροπή   του συνόλου των Μορίων Συνθηκών Διαβίωσης  που είχαν στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση !!!

Τα νέα δεδομένα  που δημιουργούνται εκ του νέου τρόπου υπολογισμού των  Μορίων  Συνθηκών Διαβίωσης σημαίνουν ότι πρέπει να αλλάξει  και η σειρά κατάταξης σε όλους τους αντίστοιχους Πίνακες Μορίων Μετάθεσης – Κατάταξης   καθώς, όπως είναι φυσικό,  θα   επηρεάζονται και οι  επιλογές  για την οριστική τοποθέτηση.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω το θέμα των οριστικών τοποθετήσεων αν δεν αλλάξουν οι Πίνακες κατάταξης Πανελλαδικά  με επανυπολογισμό των Μορίων με τον νέο τρόπο  μπορεί να περιπλακεί εξαιρετικά από νομικής άποψης, διότι  οι συγκεκριμένες αποφάσεις οι οποίες έγιναν αποδεκτές από το Υπουργείο Παιδείας  καθώς και το ότι με  έγγραφο του τελευταίου, ( Αρ. Πρωτ. 177870/Ε1/24-10-2016 ),  επιβλήθηκε η εφαρμογή τουςστη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Σερρών, δημιουργούν δεδικασμένο το οποίο μπορούν να επικαλεστούν όλοι οι μεταταχθέντες εκπαιδευτικοί  των νεοεισερχόμενων ειδικοτήτων στην Π.Ε. (ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20, ΠΕ32) και ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΙ, προσφεύγοντας  στα κατά τόπους αρμόδια Διοικητικά Εφετεία προσβάλλοντας τους Πίνακες  Μορίων Μετάθεσης –  Κατάταξης των κατά τόπους Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που τους αφορούν, καθώς έχουν υπολογίσει τα  Μόρια Μετάθεσης τους με  τον λανθασμένο τρόπο τον οποίο όριζε και δυστυχώς ακόμα ορίζει  η 122329/Δ1/4-9-2013 έγγραφη διαταγή .


 

Ένα σχόλιο

  1. Μεχρι κα μουστακι θα μας βαλουν να ξυρισουμε τελικα..μεταταγματικο δικαιο…..και νεο και δικαιο….

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Μετεγγραφές 2021: Από τις 25 Οκτωβρίου έως και τις 5 Νοεμβρίου η υποβολή αιτήσεων

Από τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 έως και την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου ...