Home / HEADER-NEWS / Κριτήρια για την στελέχωση των ΔΥΕΠ από εκπαιδευτικούς. Ο ρόλος των Σχολικών Συμβούλων

Κριτήρια για την στελέχωση των ΔΥΕΠ από εκπαιδευτικούς. Ο ρόλος των Σχολικών Συμβούλων

Δημοσιεύτηκε: 1:53 μμ Νοέμβριος 1st, 2016  


ypep8-marousi-5

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΦΕΚ ΕΔΩ

Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων

1. Σε κάθε κέντρο φιλοξενίας προσφύγων ορίζεται ένας Συντονιστής Εκπαίδευσης Προσφύγων (εφεξής ΣΕΠ) και σε κέντρα φιλοξενίας με μεγάλο αριθμό προσφύγων δύναται να οριστούν περισσότεροι του ενός. Οι ΣΕΠ υπάγονται στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή εκπαίδευσης και υποβάλλουν σε αυτόν τις προβλεπόμενες στην παρ. 4 εισηγήσεις τους ή αναφορές, κοινοποιώντας τις στους οικείους Διευθυντές εκπαίδευσης και στην ομάδα διαχείρισης, συντονισμού και παρακολούθησης της εκπαίδευσης των προσφύγων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Οι ΣΕΠ κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους συνεργάζονται με τους Διευθυντές εκπαίδευσης, τους Σχολικούς Συμβούλους, τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων καθώς και με τους υφιστάμενους στα κέντρα φιλοξενίας εκπροσώπους άλλων Υπουργείων, φορέων και διεθνών οργανισμών.

2. Σε θέσεις ΣΕΠ αποσπώνται κατά προτεραιότητα μόνιμοι εκπαιδευτικοί, κατόπιν αίτησης τους. Οι αποσπάσεις των ΣΕΠ γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί αποσπάσεων. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται μπορούν να προσλαμβάνονται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, μετά από ειδική πρόσκληση. Η θητεία των ΣΕΠ διαρκεί για το διδακτικό έτος για το οποίο προσλαμβάνονται. Ο χρόνος θητείας σε θέση ΣΕΠ προσμετράται ως χρόνος διοικητικής προϋπηρεσίας. Ο ΣΕΠ τοποθετείται στην Περιφερειακή Διεύθυνση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στα όρια της οποίας βρίσκεται το κέντρο φιλοξενίας της ευθύνης του.

Οι ΣΕΠ απασχολούνται στο κέντρο φιλοξενίας, σε κατάλληλα διαμορφωμένο και εξοπλισμένο χώρο, καθημερινώς για οκτώ (8) ώρες.

Στα κέντρα φιλοξενίας που έχει ορισθεί ένας ΣΕΠ, αυτός απασχολείται καθημερινώς επί οκτώ (8) ώρες, ακολουθώντας ένα ευέλικτο ωράριο, ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες, ύστερα από σχετική ενημέρωση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή εκπαίδευσης και της Ομάδας Διαχείρισης, Συντονισμού και Παρακολούθησης της εκπαίδευσης των προσφύγων.

Στα κέντρα φιλοξενίας που έχουν ορισθεί περισσότεροι του ενός ΣΕΠ, το ωράριο διαμορφώνεται ως εξής: Ο πρώτος απασχολείται από τις 08.00 έως τις 16.00 και ο δεύτερος από τις 11.00 έως και τις 19.00. Σε περίπτωση που προκύψουν ιδιαίτερες συνθήκες δύνανται, ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες, να ακολουθούν ένα ευέλικτο ωράριο, ύστερα από σχετική ενημέρωση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή εκπαίδευσης και της ομάδας διαχείρισης, συντονισμού και παρακολούθησης της εκ- παίδευσης των προσφύγων.

3. Οι ΣΕΠ επιμορφώνονται κατά τη διάρκεια της θητείας τους και υποστηρίζονται από την ομάδα διαχείρισης, συντονισμού και παρακολούθησης της εκπαίδευσης των προσφύγων του ΥΠ.Π.Ε.Θ., την ειδική επιστημονική επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων και τους Περιφερειακούς Διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί- δευσης.

4. Οι ΣΕΠ εισηγούνται μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π. και ειδικότερα μεριμνούν για θέματα που αφορούν:
α) στην ενημέρωση των διαμενόντων στο κέντρο φι- λοξενίας, στο οποίο έχουν οριστεί, για την ανάγκη της εκπαίδευσης ως βασικού μέσου κοινωνικής ένταξης,
β) στην εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στις Δ.Υ.Ε.Π.,
γ) στην κατάρτιση καταστάσεων με τα στοιχεία των παιδιών που θα φοιτήσουν στις Δ.Υ.Ε.Π., την προσκόμιση τους στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων για την εγγραφή τους σ’ αυτές σύμφωνα με τις κείμενες διατά- ξεις καθώς και την επικαιροποίηση της καταγραφής των μαθητών που φοιτούν στις Δ.Υ.Ε.Π. με ηλικιακά και άλλα κριτήρια, δ) στην παρακολούθηση και τον συντονισμό της παρεχόμενης εκπαίδευσης όλων των εμπλεκομένων μη κρατικών φορέων, ελληνικών και μη, καθώς και στην τήρηση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων εκπαιδευτικών δράσεων άλλων φορέων, ε) στην καταγραφή των υπηρεσιακών αναγκών,
στ) την κατανομή των παιδιών σε ομάδες για την μεταφορά τους στις Δ.Υ.Ε.Π. και εν γένει την εποπτεία και τον συντονισμό των απαραίτητων ενεργειών για την ασφαλή αποχώρηση των μαθητών από τα κέντρα φιλοξενίας και την ασφαλή υποδοχή τους σε αυτά,
ζ) στο συντονισμό των απαραίτητων ενεργειών για την τυχόν έναρξη λειτουργίας και εν γένει την ομαλή λειτουργία των προβλεπόμενων στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 1 παραρτημάτων σχολικών μονάδων, σε συνεργασία με τους οικείους Διευθυντές εκπαίδευσης, τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων που ανήκουν τα παραρτήματα, τους αρμόδιους Σχολικούς Συμβούλους και τους υφιστάμενους στα κέντρα φιλοξενίας εκπροσώπους άλλων Υπουργείων, φορέων και διεθνών οργανισμών,
η) στην ενημέρωση των γονέων και στη διαμεσολάβηση για την επίλυση θεμάτων σχετικών με τη φοίτηση των μαθητών μετά από συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των Δ.Υ.Ε.Π.

5. Μόνιμοι εκπαιδευτικοί επιλέγονται σε θέση ΣΕΠ εφόσον έχουν ένα τουλάχιστον από τα κάτωθι προσόντα με την ακόλουθη ιεράρχηση:
α) εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε διαπολιτισμικά σχολεία, τάξεις υποδοχής, φροντιστηριακά τμήματα, τμήματα ελληνικής γλώσσας του εξωτερικού και άλλες αντισταθμιστικές δομές,
β) εξειδίκευση (μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών/διδακτορικό) σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,
γ) εθελοντική συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους πρόσφυγες εντός και εκτός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου.

6. Για την επιλογή αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε θέση ΣΕΠ τηρείται η σειρά του ενιαίου πίνακα των αναπληρωτών και, επιπλέον, απαιτείται ένα τουλάχιστον από τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου.

7. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί με ένα τουλάχιστον από τα προσόντα της παραγράφου 5, επιλέγονται σε θέση ΣΕΠ εκπαιδευτικοί με την ακόλουθη σειρά: α) μόνιμοι εκπαιδευτικοί μετά από αίτηση τους, β) αναπληρωτές εκπαιδευτικοί σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης τους στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών.

Ωρολόγιο πρόγραμμα

1. Οι Δ.Υ.Ε.Π. που ιδρύονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 ως παραρτήματα Νηπιαγωγείων εντός των κέ-ντρων φιλοξενίας ακολουθούντο ωρολόγιο πρόγραμμα του ενιαίου τύπου ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

Στελέχωση των Δ.Υ.Ε.Π. από μόνιμους εκπαιδευτικούς

1. Για τη στελέχωση των Δ.Υ.Ε.Π. μπορούν, μετά από αίτηση τους, να διατίθενται μόνιμοι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση των οικείων ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ ή να αποσπώνται εκπαιδευτικοί στη σχολική μονάδα εντός της οποίας λειτουργεί η Δ.Υ.Ε.Π. ή ανήκει το παράρτημα το οποίο ιδρύθηκε εντός του κέντρου φιλοξενίας. Η διάθεση ή απόσπαση γίνεται για ένα διδακτικό έτος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις για τις διαθέσεις και τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών.

2. Εκπαιδευτικοί που δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο μπορούν να απασχολούνται, κατόπιν αίτησης τους, μέχρι και της συμπλήρωσης του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου και στις Δ.Υ.Ε.Π.  . Η διαδικασία συμπλήρωσης ωραρίου γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3. Η διάθεση ή απόσπαση ή η συμπλήρωση ωραρίου στις Δ.Υ.Ε.Π. γίνεται με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, αφού συνεκτιμηθούν τα κά- τωθι προσόντα:
α) διετής εκπαιδευτική προϋπηρεσία,
β) εθελοντική συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους πρόσφυγες εντός και εκτός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου,
γ) εξειδίκευση (μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών/διδακτορικό) σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας,
δ) επιμόρφωση από δημόσιο φορέα σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας,
ε) εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε διαπολιτισμικά σχολεία, τάξεις υποδοχής, φροντιστηριακά τμήματα, τμήματα ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό και άλλες αντισταθμιστικές δομές,
στ) πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, με προτεραιότητα στις μητρικές γλώσσες των προσφυγικών πληθυσμών.

4. Ο χρόνος υπηρεσίας στις Δ.Υ.Ε.Π. προσμετράται ως χρόνος διδακτικής προϋπηρεσίας.

Στελέχωση των Δ.Υ.Ε.Π. από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

1. Οι Δ.Υ.Ε.Π. μπορούν να στελεχώνονται και από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, οι οποίοι προσλαμβάνονται και απασχολούνται σύμφωνα με τη διαδικασία και το ωράριο (πλήρες ή μειωμένο) που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. Επιπλέον, μπορεί να στελεχώνονται και από ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι προσλαμβάνονται και απασχολούνται, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους, που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.

2. Oι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται σε Δ.Υ.Ε.Π. δύνανται να διατίθενται, βάσει των εκάστοτε αναγκών της υπηρεσίας, εντός του σχολικού έτους, από τη Δ.Υ.Ε.Π. που αρχικώς τοποθετήθηκαν σε άλλη Δ.Υ.Ε.Π.:
α) αρμοδιότητας του ίδιου ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ με απόφαση των οικείων Διευθυντών εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, β) αρμοδιότητας άλλου ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του Ανώτε- ρου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

3. Ο χρόνος υπηρεσίας στις Δ.Υ.Ε.Π. προσμετράται ως χρόνος διδακτικής προϋπηρεσίας.

4. Οι προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καθώς και οι προσλήψεις ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ) και ειδικού βοηθητικού προσωπικού (ΕΒΠ), γίνονται με τη χρήση των ενιαίων υφιστάμενων πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ όλων των κλά- δων του ΥΠΠΕΘ, καθώς και τη χρήση των αντίστοιχων υφιστάμενων πινάκων ΕΕΠ και ΕΒΠ. Επιπλέον προσόν πρόσληψης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και του ΕΕΠ που περιλαμβάνονται στους ενιαίους υφιστάμενους πίνακες αναπληρωτών δύναται να αποτελέσει η εξειδί- κευση (μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών/διδακτορικό) σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

Ειδικότερα καθήκοντα εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε Δ.Υ.Ε.Π.

1. Οι εκπαιδευτικοί που θα στελεχώσουν τις Δ.Υ.Ε.Π., εκτός από τα καθήκοντα τους που ορίζονται από τις κεί- μενες διατάξεις, οφείλουν επιπρόσθετα:
α) να μεριμνούν για την ομαλή ένταξη των μαθητών που φοιτούν στις Δ.Υ.Ε.Π. στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και την αλληλεπίδραση με τους υπόλοιπους μαθητές,
β) να επιδεικνύουν παιδαγωγική ευελιξία στη διδασκαλία λαμβάνοντας υπόψη την πολιτισμική ταυτότητα των μαθητών που φοιτούν στις Δ.Υ.Ε.Π.,
γ) να προτείνουν και να υλοποιούν εκπαιδευτικές δράσεις στους χώρους φιλοξενίας των προσφύγων και στις πλησιέστερες σχολικές μονάδες.

2. Οι εκπαιδευτικοί που θα στελεχώσουν τις Δ.Υ.Ε.Π. επιμορφώνονται κατά τη διάρκεια της θητείας τους και υποστηρίζονται από τον ΣΕΠ.

Εποπτεία και παιδαγωγική καθοδήγηση των Δ.Υ.Ε.Π. – Σχολικοί Σύμβουλοι

1. Ο αρμόδιος Σχολικός Σύμβουλος παιδαγωγικής ευθύνης των σχολικών μονάδων στις οποίες λειτουργούν Δ.Υ.Ε.Π., είναι υπεύθυνος για:

α) Την κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος των Δ.Υ.Ε.Π. των σχολικών μονάδων ευθύνης τους.

β) Την κατανομή των μαθητών σε τμήματα, σε συνεργασία με τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, τον ΣΕΠ και τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στη Δ.Υ.Ε.Π.. Για την κατανομή των μαθητών σε τμήματα λαμβάνονται υπ’όψιν, κατά περίπτωση, ιδίως η ηλικία των μαθητών και η γλώσσα επικοινωνίας, με στόχο τη συγκρότηση τμημάτων που να εξυπηρετούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών.

γ) Την απόφαση για την δημιουργία υποομάδων μαθητών ή για την από κοινού συνεκπαίδευση/συνδιδασκαλία, σύμφωνα με την υποπερ. αα’ της περ.α’ και την περ.δ’ της παρ.5 του άρθρου 6 της παρούσας, προκειμένου να ικανοποιηθούν με τον βέλτιστο τρόπο οι εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού.

δ) Το σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, αθλητικών κ.α. εκδηλώσεων σε συνεργασία με το σχολείο που λειτουργεί η Δ.Υ.Ε.Π. και άλλους φορείς.
2. Oι οικείοι Σχολικοί Σύμβουλοι επιμορφώνονται για κάθε ζήτημα που είναι σχετικό με την παρεχόμενη εκπαίδευση στις Δ.Υ.Ε.Π. και σε συνεργασία με το ΙΕΠ καιτους ΣΕΠ της περιοχής ευθύνης τους:

α) είναι υπεύθυνοι για την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, οργανώνοντας επιμορφωτικά σεμινάρια, τα οποία οφείλουν να παρακολουθούν οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στις Δ.Υ.Ε.Π.,

β) αποδελτιώνουν και κωδικοποιούν τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην εκπαιδευτική πράξη και συντάσσουν σχετική έκθεση που υποβάλλουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ και στο ΙΕΠ, γ) εισηγούνται για την επιλογή σχολικών εγχειριδίων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μαθητών, καθώς και για την παραγωγή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού προς το ΙΕΠ, το οποίο
υποβάλλει σχετική αιτιολογημένη γνωμοδότηση στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Στο τέλος του διδακτικού έτους, με ευθύνη των Σχολικών Συμβούλων και των ΣΕΠ, οργανώνονται συναντήσεις για τον απολογισμό και την αξιολόγηση της λειτουργίας των Δ.Υ.Ε.Π. και τη διατύπωση σχετικών προτάσεων.
Οι απολογιστικές εκθέσεις υποβάλλονται στο ΥΠΠΕΘ.

Άρθρο 12

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα απόφαση εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις των τυπικών νόμων και των κανονιστικών αποφάσεων που διέπουν τη λειτουργία της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Η λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π. θα ξεκινήσει το σχολικό έτος 2016-2017.

3. Η αρ. 152360/ΓΔ4/16 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3049 Β’/23-09-2016) «Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών» καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΦΕΚ ΕΔΩ


 

4 Σχόλια

  1. Καλησπέρα! Αυτό είναι η τροποποιητική που περιμένουμε; δηλαδή αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε νεότερες προσλήψεις σε δυεπ; και για νηπιαγωγούς;;

  2. Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 10 μέρες κοσκινίζει ή αλλιώς όποιος δεν θέλει να προσλάβει 10 φεκ βγάζει.

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Διαθέσεις εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων για συμπλήρωση του ωραρίου τους

Απόφαση σχετικά με τις διαθέσεις εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε ...