Τροποποίηση του ΠΔ για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών

Τροποποιήθηκε το ΠΔ για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών Με νέο Προεδρικό Διάταγμα επήλθαν τροποποιήσεις στο χωρίο που αφορά τις κατηγορίες όπου κατατάσσονται οι σχολικές μονάδες για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα στην Α/θμια Εκπαίδευση προστέθηκε και κατηγορία ΙΓ που δίνει 14 μόρια για τις μεταθέσεις. Πιο αναλυτικά αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τροποποίηση του ΠΔ για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών.