Τελευταία Νέα

Δευτέρα, 14/06/2021, 01:40


Home / Featured / Μεταπτυχιακά που ενδιαφέρουν εκπαιδευτικούς από το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μεταπτυχιακά που ενδιαφέρουν εκπαιδευτικούς από το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Δημοσιεύτηκε: 1:44 μμ Οκτώβριος 8th, 2016  


ptyxio

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για μεταπτυχιακά. Ακολούθως  παρουσιάζουμε κάποια εξ αυτών που έχουν ενδιαφέρον για τους εκπαιδευτικούς

1.ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πέντε(5) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση
Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:
(α)Τέσσερις(4) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Αγγλική Λογοτεχνία και τις Συγκριτικές Πολιτισμικές Σπουδές που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στον αντίστοιχο κλάδο. Οι υποψήφιοι ενθαρρύνονται να συμβουλευτούν τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των ακαδημαϊκών μελών τoυ προγράμματος στον παρακάτω σύνδεσμο και να επικοινωνήσουν με τον πιθανό επιβλέποντα καθηγητή πριν την υποβολή της αίτησης:
https://www.ucy.ac.cy/eng/el/staff/academic
2.ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πέντε (5) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση
Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:
2 θέσεις για Μάστερ στη Νεοελληνική Φιλολογία
3 θέσεις για Διδακτορικό στη Νεοελληνική Φιλολογία
Πληροφορίες:
Από τη Γραμματεία του Τμήματος:
Τηλ.: 22 893870, 22 893880 Φαξ: 22 894490
3.ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Δεκαέξι (16) θέσεις στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Βυζαντινές
Σπουδές και τη Λατινική Ανατολή που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως
ακολούθως:
12 θέσεις για Μάστερ
4 θέσεις για Διδακτορικό
Πληροφορίες: Ιστοσελίδα Προγράμματος:
www2.ucy.ac.cy/byz/
4. ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Δέκα (10) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:
4 θέσεις για Μάστερ στη Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης γλώσσας
4 θέσεις για Μάστερ στις Ευρωπαϊκές Σπουδές
2 θέσεις για Διδακτορικό στις Γαλλικές Σπουδές
5. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Εβδομήντα τέσσερις (74) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην
απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:
(α) Δύο (2) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στα Αναλυτικά Προγράμματα και Συγκριτική
Παιδαγωγική που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού ως ακολούθως:
1 θέση για Μάστερ
1 θέση για Διδακτορικό
Οι υποψήφιοι για το πτυχίο Μάστερ πρέπει να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών.
Επίσης πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
Οι υποψήφιοι για το Διδακτορικό πτυχίο πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
Επίσης πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
(β) Δέκα (10) θέσεις για τo μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Διδακτικής του Γλωσσικού Μαθήματος
που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ως ακολούθως:
10 θέσεις για Μάστερ
Οι υποψήφιοι για το πτυχίο Μάστερ πρέπει να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών.
Επίσης πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
(γ) Δεκατρείς (13) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα των Επιστημών της Αγωγής
που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού ως ακολούθως:
12 θέσεις για Μάστερ με κατεύθυνση Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Εκπαιδευτική Τεχνολογία,  Νηπιοσχολική Αγωγή, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Θεωρία και Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης
1 θέση για Διδακτορικό με κατεύθυνση Θεωρία και Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης
Οι υποψήφιοι για το πτυχίο Μάστερ πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στη Δημοτική
ή στη Μέση Εκπαίδευση ή να είναι κάτοχοι πτυχίου που τους δίνει το δικαίωμα διορισμού και να
έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
Οι υποψήφιοι για το Διδακτορικό πτυχίο πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
και να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
(δ) Εννέα (9) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μαθηματικής Παιδείας που οδηγεί στην
απόκτηση Μάστερ ως ακολούθως:
9 θέσεις για Μάστερ
Οι υποψήφιοι για το πτυχίο Μάστερ πρέπει να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών
στις Επιστήμες της Αγωγής ή στα Μαθηματικά ή σε άλλο σχετικό κλάδο και να έχουν πολύ καλή γνώση
της Αγγλικής Γλώσσας.
(ε) Επτά (7) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες
που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού ως ακολούθως:
7 θέσεις για Μάστερ
Οι υποψήφιοι για το πτυχίο Μάστερ πρέπει να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών του
Τμήματος Επιστημών της Αγωγής ή Τμημάτων Φυσικών Επιστημών ή Πολυτεχνικών
Σχολών ή άλλων σχετικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων και να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής
Γλώσσας.
(ζ) Δεκαέξι (16) θέσεις για το διατμηματικό και διεπιστημονικό αυτοχρηματοδοτούμενο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδές Φύλου που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού ως ακολούθως:
15 θέσεις για Μάστερ
1 θέση για Διδακτορικό
Οι υποψήφιοι για το πτυχίο Μάστερ πρέπει να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών.
Επίσης πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
6.ΤΜΗΜΑ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Δέκα (10) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Κλασικών Σπουδών ως ακολούθως:
5 θέσεις για Μάστερ
5 θέσεις για Διδακτορικό
Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μάστερ
Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Κλασικής κατευθύνσεως αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων ή συναφών επιστημονικών κλάδων.
  Είναι αναγκαία η καλή γνώση μιας από τις διεθνείς γλώσσες της Κλασικής Φιλολογίας,
κατά προτίμηση της Αγγλικής.
Αναγκαία είναι η προσκόμιση συστατικών επιστολών δύο καθηγητών Κλασικής Φιλολογίας
ή συναφών προς το βασικό πτυχίο επιστημονικών κλάδων. Εξαιρούνται από την
υποχρέωση αυτή οι πτυχιούχοι της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Εισαγωγή στο διδακτορικό πρόγραμμα
 Δίπλωμα «Μάστερ» στην Κλασική Φιλολογία ή συγγενή κλάδο από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.
Καλή γνώση δύο τουλάχιστον διεθνών γλωσσών της Κλασικής Φιλολογίας.
Αναγκαία είναι η προσκόμιση συστατικών επιστολών δύο καθηγητών Κλασικής Φιλολογίας
ή συναφών προς το βασικό πτυχίο επιστημονικών κλάδων.
Αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην προκήρυξη του Πανεπιστήμιου Κύπρου
ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Διαμαρτυρία Αναπληρωτών Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας για τους διορισμούς εκπαιδευτικών

 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Πανελλήνιες 2021: Ποιοι υποψήφιοι δικαιούνται αποζημίωση 350 ευρώ

Με 350 ευρώ θα αποζημιωθούν οι συμμετέχοντες στις Πανελλήνιες που θα εξετασθούν ...