Τελευταία Νέα

Κυριακή, 26/06/2022, 13:48


Home / HEADER-NEWS / Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης «Μέθοδος Project και συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές στην εκπαίδευση»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης «Μέθοδος Project και συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές στην εκπαίδευση»

Δημοσιεύτηκε: 10:56 πμ Οκτώβριος 7th, 2016  


project

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και Αειφόρου Ανάπτυξης (https://www.diavima.edu.gr) πραγματοποιεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης-e-learning. Το πρόγραμμα έχει θέμα:

Μέθοδος Project και συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές στην εκπαίδευση

Aπευθύνεται

Σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε διευθυντές σχολείων, υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων, σε εκπαιδευτές ενηλίκων, σε εργαζόμενους σε οργανισμούς που ασχολούνται με εκπαιδευτικά προγράμματα, σε φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

 

Σκοπός

Οι συμμετέχοντες να καταστούν ικανοί να σχεδιάζουν και να υλοποιούν project με τους μαθητές τους καθώς επίσης να αξιολογούν το project σε όλα τα στάδιά του.

Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις σύγχρονες συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές και επίσης  να καταστούν ικανοί να τις εφαρμόζουν στη διδασκαλία τους.

Οι συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές και η μέθοδος project συμβάλλουν  στην αποτελεσματική μάθηση των μαθητών και μπορούν να εφαρμοστούν:

 • στην καθημερινή διδακτική πράξη σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες
 • στις βιωματικές δράσεις και στις ερευνητικές εργασίες Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΣΕΚ
 • στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, την αγωγή υγείας, τις πολιτιστικές δραστηριότητες, την τοπική ιστορία και σε άλλες σχολικές δραστηριότητες
 • στην ευέλικτη ζώνη
 • στην εκπαίδευση ενηλίκων (ΙΕΚ, ΣΔΕ κ.λπ.) και στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση

Ενότητες του προγράμματος

Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε δύο μέρη, το πρώτο αφορά τη μέθοδο project και το δεύτερο τις συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές.

Στο πρώτο μέρος αναπτύσσονται θέματα, όπως:

 • Τι είναι project. Διαφορετικοί τύποι project.
 • Το παιδαγωγικό project. Διασαφήνιση και χαρακτηριστικά. Σχεδιασμός project.
 • Πώς και από ποιους επιλέγεται το θέμα του project; Πώς σχηματίζεται η ομάδα των μαθητών/εκπαιδευόμενων; Πώς ενεργοποιείται το ενδιαφέρον των μαθητών;
 • Τι σημαίνει βιωματική προσέγγιση και τι επικοινωνιακή διεργασία σε κάθε project.
 • Πώς και από ποιους επιλύονται τα προβλήματα που ανακύπτουν στη διάρκεια υλοποίησης;
 • Πηγές πληροφόρησης κατά την υλοποίηση ενός project.
 • Υλοποίηση και αξιολόγηση
 • Ικανότητες του εκπαιδευτικού/εκπαιδευτή για το σχεδιασμό και την υλοποίηση project.
 • Project και ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού.
 • Διαθεματικότητα, διεπιστημονικότητα και project.
 • Project και ομαδοσυνεργατική μάθηση. Ποιές είναι οι δυσκολίες στην εργασία σε ομάδες και πώς αντιμετωπίζονται;
 • Εκπαιδευτικές τεχνικές που πλαισιώνουν το project (π.χ. παιχνίδι ρόλων και παιγνιώδεις μορφές διδασκαλίας, μελέτη πεδίου, μελέτη περίπτωσης, debate κ.ά.).
 • Τοπική ιστορία με project (Μαθαίνω τον τόπο μου συμμετέχοντας σε project).
 • Το project στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, στην Αγωγή Υγείας, στην Πολιτιστική Αγωγή, στη Μουσειακή Εκπαίδευση, στο Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό κ.λπ.
 • Το project στο Νηπιαγωγείο, στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο, στο Λύκειο και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Παραδείγματα και καλές πρακτικές.
 • Τα πλεονεκτήματα και τα όρια της μεθόδου p
ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Εξετάζεται σύστημα προσλήψεων αναπληρωτών και διορισμών μονίμων εκπαιδευτικών, με εξετάσεις μέσω ΑΣΕΠ

Στο δεύτερο μέρος αναπτύσσονται 14 διδακτικές τεχνικές:

 • Μελέτη περίπτωσης, καταιγισμός ιδεών (brain storming, brain sketching, brain writing), δίλημμα, debate, ιστοριογραμμή (story line),  ερωτήσεις-απαντήσεις, χάρτης εννοιών, εργαστήριο για το μέλλον, περιβαλλοντικός έλεγχος, βιβλιογραφική έρευνα, επισκόπηση (survey), εισήγηση, συζήτηση, ιστορίες ζωής.
 • Επίσης θα αναπτυχθούν επιμέρους τεχνικές που εντάσσονται σε αυτές τις 14 διδακτικές τεχνικές, όπως το «διαμάντι», «storyboarding», «laddering»,  «fishbone» κ.λπ.

Επιπλέον αναπτύσσονται θέματα, όπως:

 • Τι είναι «συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές» και ποια η σημασία τους στη διδακτική πράξη;
 • Τι σημαίνει βιωματικές διδακτικές τεχνικές;
 • Πώς μαθαίνουν οι μαθητές;
 • Γιατί οι μαθητές που διδάσκονται με συμβατικές μεθόδους συχνά αποτυγχάνουν να ενσωματώσουν τη νέα γνώση στις προηγούμενες αντιλήψεις τους και σπάνια σκέφτονται αξιοποιώντας όσα έμαθαν;
 • Ποιες τεχνικές είναι κατάλληλες σε διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες και γιατί;
 • Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε διδακτικής τεχνικής;
 • Πώς «ζωντανεύει» η εισήγηση (η κλασική «παράδοση» του μαθήματος), ως διδακτική τεχνική;
 • Με ποια κριτήρια ο εκπαιδευτικός επιλέγει την κατάλληλη διδακτική τεχνική;
 • Με ποια κριτήρια ο εκπαιδευτικός συνδυάζει διδακτικές τεχνικές στη διδασκαλία του;
 • Εφαρμογή των διδακτικών τεχνικών στο Νηπιαγωγείο, στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο, στο Λύκειο και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Παραδείγματα και καλές πρακτικές από όλες τις βαθμίδες σε διάφορα μαθήματα
ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  113 ενστάσεις κατά των πινάκων Μη Δεκτών υποψηφίων για του Συμβούλους Εκπαίδευσης

Μέθοδος διδασκαλίας-Εκπαιδευτικό υλικό-Βεβαίωση

Το πρόγραμμα υλοποιείται εξ ολοκλήρου με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες παραλαμβάνουν εκπαιδευτικό υλικό 580 σελίδων σε ψηφιακή μορφή ειδικά διαμορφωμένο για εξ αποστάσεως εκπαίδευση  καθώς και χρονοδιάγραμμα μελέτης και εκπόνησης εργασιών. Εξασφαλίζεται η ενεργός συμμετοχή στη μάθηση με κατάλληλα σχεδιασμένες δραστηριότητες καθώς και η συνεχής επικοινωνία και υποστήριξη των εκπαιδευόμενων με καθηγητές ειδικούς στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Την επιστημονική ευθύνη του προγράμματος έχει η Δρ. Π. Βασάλα, τ.καθηγήτρια-σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Στο τέλος του προγράμματος χορηγείται αναλυτική βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης.

Ημερομηνίες διεξαγωγής–Διάρκεια-Κόστος συμμετοχής 

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 200 ωρών. Αρχίζει τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016 και ολοκληρώνεται στις 2 Απριλίου 2017 (20 εβδομάδες). Το κόστος συμμετοχής είναι 120 Ευρώ. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: (

). Επίσης μπορείτε να τηλεφωνήσετε: 6936759457, 6951378722 (09.00-15.00 και 17.00-21.00) ή να στείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση

Για την εγγραφή σας, συμπληρώστε τα στοιχεία που ζητούνται στην αίτηση και στείλτε τα με e-mail στο

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

«ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Στείλτε την αίτηση με e-mail, στη διεύθυνση: info@diavima.edu.gr

Ονοματεπώνυμο:

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Σταθερό τηλέφωνο και κινητό τηλέφωνο:

e-mail:

Ειδικότητα και Σχολείο ή Οργανισμός Εργασίας:  


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα «eSchools» για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Το Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ...