Κύρωση πινάκων – Οριστικοί πίνακες αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (7/9/2016)

Οριστικοί πίνακες κατατάξης αναπληρωτών εκπ/κών Β/θμιας Εκπ/σης κλάδων/ ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 Ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης κλάδων /ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04, ύστερα από τον έλεγχο των ενστάσεων επί αυτών από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου τρίτου του Ν.4395/2016 (ΦΕΚ 110/Α΄/08-06-2016), για … Συνεχίστε να διαβάζετε το Κύρωση πινάκων – Οριστικοί πίνακες αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (7/9/2016).