Home / HEADER-NEWS / Υπεύθυνοι Οργάνωσης ΚΔΒΜ – «Η Γ.Γ. Δια Βίου Μάθησης και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ μας απαξιώνουν επαγγελματικά»

Υπεύθυνοι Οργάνωσης ΚΔΒΜ – «Η Γ.Γ. Δια Βίου Μάθησης και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ μας απαξιώνουν επαγγελματικά»

Δημοσιεύτηκε: 2:08 μμ Σεπτέμβριος 15th, 2016  


KDVMINEDIVIM

Η Γ.Γ. Δια Βίου Μάθησης και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ απαξιώνουν επαγγελματικά τα Διοικητικά Στελέχη των Κ.Δ.Β.Μ. μετά από 10 χρόνια προσφοράς στη Δια Βίου Μάθηση.

Η Ελλάδα στατιστικά ανήκει στα κράτη με τις μεγαλύτερες δαπάνες για τη μόρφωση και την επαγγελματική κατάρτιση των πολιτών της και, ταυτόχρονα, σε αυτά με τη μεγαλύτερη ανικανότητα να εκμεταλλευτούν την επένδυση αυτή, με αποτέλεσμα την κατασπατάληση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων. Στην ουσία χρηματοδοτεί και δημιουργεί το έτοιμο, εξειδικευμένο, επαγγελματικό δυναμικό των άλλων κρατών. Χιλιάδες νέοι κάθε χρόνο, απαξιωμένοι επαγγελματικά από το Ελληνικό κράτος, αναχωρούν για χώρες του εξωτερικού. Η Ελλάδα αναλαμβάνει το κόστος της εξειδίκευσής τους και τα ξένα κράτη καρπώνονται το κέρδος.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα επαγγελματικής απαξίωσης αποτελεί η περίπτωση των Διοικητικών Στελεχών των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης, του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης. Κατεξοχήν εξειδικευμένα διοικητικά στελέχη στην εκπαίδευση ενηλίκων, οι Υπεύθυνοι Οργάνωσης σήκωσαν με επιτυχία στις πλάτες τους την ευθύνη της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των Κ.Δ.Β.Μ., με αρμοδιότητες από την απλή διοικητική υποστήριξη ενός κέντρου επιμόρφωσης ενηλίκων, μέχρι το σχεδιασμό, την οργάνωση, τη διαχείριση, το συντονισμό και την επίβλεψη ενός μεγάλου εκπαιδευτικού δικτύου, που στήσανε εκ του μηδενός στο πλαίσιο των τεράστιων σε έκταση Καλλικρατικών Δήμων. Όπως συμβαίνει σχεδόν με όλες τις θέσεις δημοσίου, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θεωρήθηκαν μη επιστημονικό προσωπικό και υπήρξαν το φθηνό και παρεξηγημένο εργατικό δυναμικό των Κ.Δ.Β.Μ., ασχέτως αν αποτελεί κοινό μυστικό στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης και μοριοδοτήθηκαν γι΄ αυτό κατά την προηγούμενη προκήρυξη.

 Ωστόσο, ποιοι είναι οι Υπεύθυνοι Οργάνωσης; Ας ξανασυστηθούμε στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, τη Γ.Γ. Δια Βίου Μάθησης και το Υπουργείο Παιδείας, αφού δε θέλησαν  να μας γνωρίσουν τόσα χρόνια. Πρόκειται για νέους ανθρώπους με υψηλό μορφωτικό επίπεδο στη διοίκηση και την εκπαίδευση (στελέχη ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ και μεταπτυχιακών σπουδών), που συναγωνίζεται επάξια το αντίστοιχο των συναδέλφων τους, Υπεύθυνων Εκπαίδευσης. Με εκατοντάδες ώρες επιμόρφωσης στο ενεργητικό τους σε θέματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Διοίκησης. Με εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στη Δια Βίου Μάθηση, που μετράει πάνω από δεκαετία για αρκετούς από αυτούς (παλιά διοικητικά στελέχη ΚΕΕ).

Είναι τα εξειδικευμένα διοικητικά στελέχη στη Δια Βίου Μάθηση, για τα οποία το ελληνικό κράτος δαπάνησε τα προηγούμενα 3 χρόνια αρκετές χιλιάδες ευρώ κατά κεφαλή για να τα εξειδικεύσει, και σήμερα η νέα κυβέρνηση, για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια συνεχούς παρουσίας και προσφοράς, τα απαξιώνει. Δεν αναγνωρίζει τον επαγγελματισμό και την προσφορά τους και τα αδικεί, σχεδιάζοντας να τα αποκλείσει από κάθε μορφή συμμετοχής στη νέα προκήρυξη των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης. Συγκεκριμένα, σχεδιάζει να καταργήσει τη θέση των Υ.Ο. και να αναθέσει τις διοικητικές αρμοδιότητες στους συναδέλφους Υ.Ε., οι οποίο εξειδικεύονται στον ποιοτικό έλεγχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, επιβαρύνοντάς τους με αρμοδιότητες και καθήκοντα εκτός της επαγγελματικής τους ιδιότητας και δυσκολεύοντας ακόμα περισσότερο το ήδη βαρύ έργο που πρόκειται να αναλάβουν, λόγω της συρρίκνωσης των θέσεων εργασίας και της αύξησης της ευθύνης σε επίπεδο περιφέρειας και όχι Δήμου. Επιπλέον, δρομολογεί τη μη μοριοδότηση της εμπειρίας των Υ.Ο. για τις 130 θέσεις που προβλέπεται να προκηρύξει, έτσι ώστε οι Υ.Ο. να μην μπορούν να αιτηθούν για θέσεις Υ.Ε., ακόμα και αν έχουν τα προσόντα ή αν οι θέσεις αυτές θα αφορούν πλέον κατά το ήμισυ σε διοικητικές αρμοδιότητες. Και, κυρίως, παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι οι αρμοδιότητες των δύο αυτών θέσεων (Υ.Ο. και Υ.Ε.) αλληλεπικαλύπτονταν κατά τα τρία προηγούμενα έτη λειτουργιάς των Κ.Δ.Β.Μ..

            Οι Υπεύθυνοι Οργάνωσης, διαμαρτυρόμενοι για την επαγγελματική απαξίωση και την κατάφωρη αδικία που αντιμετωπίζουμε από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, τη Γ.Γ. Δια Βίου Μάθησης και το Υπουργείο Παιδείας, για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια επιτυχημένης συνεργασίας, ζητάμε να μη γίνουμε ακόμα 250 εξειδικευμένα διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης χωρίς εργασιακό αντικείμενο.

Ζητάμε το δίκαιο και αυτονόητο

  1. Την αναγνώριση της προσφοράς και του αγώνα μας για την καθιέρωση της Δια Βίου Μάθησης στην Ελλάδα.
  2. Το δικαίωμα να συμμετέχουμε στη νέα προκήρυξη του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τα Κ.Δ.Β.Μ., σε θέσεις που αφορούν τους Υπεύθυνους Οργάνωσης.
  3. Τη δίκαιη και ίση μεταχείριση με τους επί πολλά χρόνια συναδέλφους μας, Υπεύθυνους Εκπαίδευσης.
  4. Τη δίκαιη, ίση ποσόστωση των Υπεύθυνων Εκπαίδευσης και Υπεύθυνων Οργάνωσης στις 130 θέσεις, που προβλέπεται να προκηρύξει το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης. Οι θέσεις των Υπεύθυνων Οργάνωσης να είναι αντίστοιχες σε αριθμό με αυτές των Υπεύθυνων Εκπαίδευσης.
  5. Την κοινή μοριοδότηση της εμπειρίας Υ.Ε. και Υ.Ο., έτσι ώστε όλα τα στελέχη που εργάστηκαν στα Κ.Δ.Β.Μ., να έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν σε όποια από τις δύο κατηγορίες επιθυμούν και ανταποκρίνεται στα προσόντα τους.
  6. Την αύξηση του πολύ μικρού αριθμού των στελεχών (Υ.Ε. και Υ.Ο.) στο καινούριο έργο, μέσω επιπλέον κρατικής χρηματοδότησης, έτσι ώστε να απορροφηθούν όλα τα εξειδικευμένα στελέχη του. Μόνο με τον τρόπο αυτό τα νέα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης θα καταφέρουν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και να καλύψουν τις ανάγκες όλων των Δήμων Πανελλαδικά, τις οποίες η λειτουργία των Κέντρων σε επίπεδο περιφέρειας δε θα καταφέρει να καλύψει ούτε στο 1/10 του προηγούμενου έργου.

Ελπίζουμε ακόμα στη δικαιοσύνη, την καθαρή αντίληψη, σκέψη και κρίση, στον πλουραλισμό και στην άρση των αποκλεισμών. Ελπίζουμε να μη διαψεύσετε τις ελπίδες μας, μιας και εσείς παίρνετε τις αποφάσεις για το μέλλον μας. Ο αγώνας μας θα συνεχιστεί, μέχρι να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας.

 

Οι Υπεύθυνοι Οργάνωσης

των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης της χώρας


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2023-2024

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί στην έγκαιρη στελέχωση των ...