β’ φάση δασκάλων νηπιαγωγών-προσλήψεις ειδικοτήτων και παράλληλης στην ΠΕ

β’ φάση δασκάλων νηπιαγωγών-προσλήψεις ειδικοτήτων και παράλληλης στην ΠΕ Επανεπικαιροποίηση των κενών δασκάλων-νηπιαγωγών και όλων των ειδικοτήτων της ΠΕ θα γίνει μέχρι αύριο ή το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα ,προκειμένου την επόμενη βδομάδα να γίνουν προσλήψεις αναπληρωτών. Οι προσλήψεις ειδικοτήτων -πέρα από την καθυστέρηση του ΑΣΕΠ- καθυστερούν επειδή ακόμη δεν έχουν γίνει οι αναθέσεις στη … Συνεχίστε να διαβάζετε το β’ φάση δασκάλων νηπιαγωγών-προσλήψεις ειδικοτήτων και παράλληλης στην ΠΕ.