Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας. Διευκρινίσεις

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu Μετά από ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας σχετικά με τη Διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας κατά επίπεδα γνώσεων στο Γυμνάσιο σας ενημερώνουμε ότι η με αρ. πρωτ. 135800/Δ2/23-08-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2732/31-08-2016) ισχύει ως έχει και για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου. Η Υ.Α 135800/Δ2/23 αναφέρει: 1. Τη διενέργεια στην Α΄ τάξη … Συνεχίστε να διαβάζετε το Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας. Διευκρινίσεις.