Τελευταία Νέα

Monday, 05/21/18, 04:41Τα τελικά αποτελέσματα για τις προσλήψεις δασκάλων και νηπιαγωγών για τους πρόσφυγες μέσω ΟΑΕΔ

Δημοσιεύτηκε:

4:54 μμ Αύγουστος 2nd, 2016

job

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Ανακοινώθηκαν σήμερα από τον ΟΑΕΔ τα οριστικά αποτελέσματα των επιτυχόντων που θα εργαστούν στο πλαίσιο της Κοινωφελούς Εργασίας στις προσφυγικές δομές. Όπως είχαμε γράψει ανάμεσα στις ειδικότητες ήταν και αυτές των δασκάλων και νηπιαγωγών. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα μόρια των 97 επιτυχόντων και οι περιοχές τοποθέτησής τους.

Οι άνεργοι που έχουν επιλεγεί για τοποθέτηση ως επιτυχόντες, καλούνται να προσέλθουν στην αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει ο Επιβλέπων Φορέας τοποθέτησής τους,
εντός προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους και να παραλάβουν συστατικό σημείωμα, προκειμένου να υποδειχθούν στους Επιβλέποντες Φορείς. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας παραλαβής του σχετικού συστατικού σημειώματος από τους ωφελούμενους παρέχεται η
δυνατότητα παραλαβής του και από την Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου οι ωφελούμενοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι. Εάν παρέλθει άπρακτο το ανωτέρο χρονικό διάστημα η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου ανήκει ο Επιβλέπων Φορέας, προχωρά στην ενημέρωση του πρώτου επιλαχόντα από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.

 

 

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ ΑΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΡΓΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΥΖ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΓΓ ΑΝΕΡΓΟΣ ΑμΕΑ 50 ΑΝΩ ΠΡΟΣΤ ΤΕΚΝ ΑμΕΑ 67ΑΝΩ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ1 ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ2 ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ3
21/2016/000024215565 945384780 94 49 30 15 7650 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
21/2016/000024296515 945691780 92 47 30 15 8166 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ
21/2016/000024201814 945321622 87 12 30 45 9870 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΩΡΟΠΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΩΡΟΠΟΥ
21/2016/000024427350 946097003 80 30 10 30 10 12692 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΩΡΟΠΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΩΡΟΠΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
21/2016/000024359604 945887046 106 15 11 30 30 20 4560 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΡΑΜΑΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΔΡΑΜΑΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
21/2016/000024287514 945656195 105 60 30 15 4618 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΡΑΜΑΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΔΡΑΜΑΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
21/2016/000024293790 945679262 109 49 30 30 3928 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21/2016/000024550153 946517892 105 50 10 30 15 4675 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21/2016/000024216133 945388142 100 60 30 10 5816 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21/2016/000024385006 945965243 104 29 30 45 5033 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΩΡΟΠΟΥ
21/2016/000024215073 945381941 95 50 30 15 7300 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
21/2016/000024508901 946372733 140 9 56 30 45 522 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΛΛΑΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΚΙΛΚΙΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ
21/2016/000024221465 945417637 130 60 30 30 10 1173 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΙΛΚΙΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΠΕΛΛΑΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
21/2016/000024218642 945402448 120 60 30 30 2099 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΛΛΑΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
21/2016/000024496654 946331062 109 49 30 30 3934 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΙΛΚΙΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΠΕΛΛΑΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
21/2016/000024206460 945342128 105 60 30 15 4603 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΛΛΑΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
21/2016/000024228614 945451315 103 43 30 30 5143 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
21/2016/000024509275 946375399 99 44 20 15 20 6184 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
21/2016/000024553756 946530444 97 37 30 30 6817 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΣΒΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΡΑΔΕΛΛΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21/2016/000024434911 946118426 94 34 10 30 20 7741 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
21/2016/000024509434 946376426 92 57 20 15 8155 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΙΛΚΙΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ
21/2016/000024345063 945843668 74 29 30 15 15578 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΟΛΙΑΝΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΟΛΙΑΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
21/2016/000024511548 946385903 84 24 30 30 11159 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΖΗΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
21/2016/000024210815 945361033 75 30 30 15 14928 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΟΛΙΑΝΩΝ
21/2016/000024217497 945396516 144 4 60 30 30 20 406 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
21/2016/000024486788 946300607 135 60 30 45 865 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21/2016/000024287632 945656575 124 49 30 45 1742 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21/2016/000024266114 945580420 119 44 30 45 2482 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
21/2016/000024346018 945848105 92 32 30 30 8230 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΙΛΚΙΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΠΕΛΛΑΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΚΙΛΚΙΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ
21/2016/000024502371 946349760 90 30 30 30 8856 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΙΛΚΙΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΙΛΚΙΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΠΕΛΛΑΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
21/2016/000024384483 945963452 88 43 30 15 9434 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΙΛΚΙΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΚΙΛΚΙΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ
21/2016/000024477206 946267005 66 6 30 30 18683 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΩΣ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΣΑΜΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΩΣ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
21/2016/000024218318 945400810 62 37 10 15 20249 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΩΣ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΣ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩ
21/2016/000024322888 945769707 57 7 20 30 22321 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΩΣ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΚΩΣ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩ
21/2016/000024209920 945356873 111 36 20 45 10 3639 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
21/2016/000024238849 945493846 45 30 15 24562 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΛΕΡΟΣ – ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΛΕΡΟΣ – ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΛΕΣΒΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΡΑΔΕΛΛΗ ΚΙΛΚΙΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ
21/2016/000024217232 945394985 85 25 30 30 10441 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΛΕΣΒΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΡΑΔΕΛΛΗ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΣΒΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΡΑΔΕΛΛΗ ΣΑΜΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ
21/2016/000024238707 945493444 82 17 45 20 11986 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΛΕΣΒΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΡΑΔΕΛΛΗ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΛΕΣΒΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΡΑΔΕΛΛΗ ΣΑΜΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΛΕΡΟΣ – ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ
21/2016/000024283542 945641553 79 34 30 15 13213 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΛΕΣΒΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΡΑΔΕΛΛΗ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΛΕΣΒΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΡΑΔΕΛΛΗ ΣΑΜΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΧΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΑΛ
21/2016/000024375754 945936302 79 34 30 15 13225 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΛΕΣΒΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΡΑΔΕΛΛΗ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΛΕΣΒΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΡΑΔΕΛΛΗ
21/2016/000024497540 946332972 79 34 30 15 13236 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΛΕΣΒΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΡΑΔΕΛΛΗ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΛΕΣΒΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΡΑΔΕΛΛΗ ΕΥΒΟΙΑΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΩΣ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩ
21/2016/000024431265 946109037 75 35 25 15 14922 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΛΕΣΒΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΡΑΔΕΛΛΗ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΛΕΣΒΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΡΑΔΕΛΛΗ ΣΑΜΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΩΣ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩ
21/2016/000024241076 945500632 75 15 30 30 15069 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΛΕΣΒΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΡΑΔΕΛΛΗ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΡΑΔΕΛΛΗ
21/2016/000024226497 945440215 101 46 10 45 5561 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21/2016/000024224188 945431188 98 48 20 30 6456 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21/2016/000024344434 945840838 98 38 30 30 6501 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
21/2016/000024222854 945426370 95 20 30 45 7480 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ
21/2016/000024380794 945952011 95 15 25 45 10 7537 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΡΟΣ – ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ
21/2016/000024406246 946026045 115 45 30 30 10 3040 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΕΛΛΑΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΠΕΛΛΑΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
21/2016/000024284379 945644359 110 35 30 45 3813 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΕΛΛΑΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΠΕΛΛΑΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΡΑΜΑΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
21/2016/000024327140 945783843 92 47 30 15 8167 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΠΕΛΛΑΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
21/2016/000024505838 946358570 105 45 30 30 4741 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΖΗΡΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΖΗΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
21/2016/000024427686 946097863 91 46 30 15 8446 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΑΜΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΛΛΑΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΣΑΜΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ
21/2016/000024204672 945334278 83 38 30 15 11410 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΑΜΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΛΛΑΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΣΑΜΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ
21/2016/000024463160 946220218 72 27 30 15 16188 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΑΜΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΛΕΣΒΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΡΑΔΕΛΛΗ ΣΑΜΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
21/2016/000024228790 945453310 72 12 30 30 16281 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΑΜΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΡΑΔΕΛΛΗ ΣΑΜΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ
21/2016/000024294220 945681323 68 23 30 15 17678 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΑΜΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ
21/2016/000024500378 946341215 100 40 30 30 5904 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
21/2016/000024218629 945402391 62 17 30 15 20284 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΧΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΑΛ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΧΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΑΛ
21/2016/000024379792 945948931 60 10 30 20 21808 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΧΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΑΛ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΧΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΑΛ
21/2016/000024341573 945831802 85 25 30 30 10505 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ
21/2016/000024501649 946347633 104 34 30 30 10 4998 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΩΡΟΠΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΩΡΟΠΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
21/2016/000024508380 946370028 92 32 30 30 8243 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΡΑΜΑΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΔΡΑΜΑΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΙΛΚΙΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ
21/2016/000024544036 946497137 116 46 20 30 20 2831 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ
21/2016/000024436868 946139011 101 16 30 45 10 5727 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
21/2016/000024202382 945324232 100 40 30 30 5841 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
21/2016/000024216777 945391886 104 44 30 30 4934 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΖΗΡΟΥ ΚΙΛΚΙΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ
21/2016/000024364926 945903313 150 60 30 30 30 275 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΙΛΚΙΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ
21/2016/000024493186 946322424 128 53 30 45 1399 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
21/2016/000024228026 945448297 121 36 30 45 10 2025 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
21/2016/000024292435 945673304 120 60 30 30 2153 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΙΛΚΙΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΕΥΒΟΙΑΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
21/2016/000024336075 945814030 120 60 30 30 2166 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
21/2016/000024222510 945424320 137 5 47 30 45 10 603 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ
21/2016/000024499329 946337104 120 60 30 30 2238 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21/2016/000024391683 945988650 114 19 30 45 20 3258 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΚΙΛΚΙΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΙΛΚΙΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΠΕΛΛΑΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
21/2016/000024540326 946484943 112 12 20 30 30 20 3541 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΚΙΛΚΙΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΙΛΚΙΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΠΕΛΛΑΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
21/2016/000024520060 946423146 96 31 30 15 20 7087 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΚΙΛΚΙΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΙΛΚΙΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΠΕΛΛΑΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
21/2016/000024290735 945667354 95 35 20 30 10 7400 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΚΙΛΚΙΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΙΛΚΙΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΠΕΛΛΑΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
21/2016/000024345012 945843517 92 47 30 15 8168 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΚΙΛΚΙΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΚΙΛΚΙΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΛΛΑΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
21/2016/000024220534 945411088 66 21 30 15 18344 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΚΩΣ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΚΩΣ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩ
21/2016/000024517230 946414228 107 37 30 30 10 4286 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
21/2016/000024448478 946176538 90 20 20 30 20 8937 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΛΕΡΟΣ – ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΛΕΡΟΣ – ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ
21/2016/000024517774 946417767 120 60 10 30 20 2321 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΛΕΣΒΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΡΑΔΕΛΛΗ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΛΕΣΒΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΡΑΔΕΛΛΗ ΕΥΒΟΙΑΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΩΡΟΠΟΥ
21/2016/000024512507 946390681 106 46 30 30 4444 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΛΕΣΒΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΡΑΔΕΛΛΗ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΛΕΣΒΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΡΑΔΕΛΛΗ ΚΙΛΚΙΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΔΡΑΜΑΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
21/2016/000024385303 945966126 98 53 30 15 6449 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΛΕΣΒΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΡΑΔΕΛΛΗ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΛΕΣΒΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΡΑΔΕΛΛΗ ΣΑΜΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΩΣ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩ
21/2016/000024545704 946502837 98 13 30 45 10 6664 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΛΕΣΒΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΡΑΔΕΛΛΗ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΛΕΣΒΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΡΑΔΕΛΛΗ
21/2016/000024280803 945631749 97 37 30 30 6768 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
21/2016/000024508989 946373424 96 36 30 30 7072 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ
21/2016/000024198306 945305067 95 50 30 15 7299 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
21/2016/000024257006 945551068 93 23 25 45 8024 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21/2016/000024211016 945361870 91 46 30 15 8438 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21/2016/000024509165 946374533 97 37 30 30 6803 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΕΛΛΑΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΠΕΛΛΑΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
21/2016/000024281262 945633368 115 55 30 30 3019 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΧΩΡΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
21/2016/000024430713 946107621 121 36 20 45 20 2029 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΖΗΡΟΥ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΖΗΡΟΥ
21/2016/000024511192 946384294 81 36 30 15 12209 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΑΜΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΛΕΣΒΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΡΑΔΕΛΛΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ
21/2016/000024508910 946372800 67 22 30 15 18067 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΑΜΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΣΑΜΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ
21/2016/000024218060 945399598 77 12 25 30 10 14132 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΑΛ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΧΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΑΛ
ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Οι προϋποθέσεις για το Επίδομα Ανεργίας ΟΑΕΔ. Οι ημερομηνίες, το ποσό
          

     

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό στo Διεθνές Εμπόριο και τη Ναυτιλιακή Διοίκηση αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Πανεπιστήμιο FREDERICK

Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό στo Διεθνές Εμπόριο και τη Ναυτιλιακή Διοίκηση αναγνωρισμένο από ...

Μοιράσου!