Πίνακες αναπληρωτών γενικής αγωγής. Σε ποια φάση είναι η διαδικασία

Πίνακες αναπληρωτών γενικής αγωγής Έχουν εξετασθεί καταρχήν από το ΑΣΕΠ όλες οι ενστάσεις που υποβλήθηκαν για τους προσωρινούς πίνακες γενικής αγωγής και έχουν ζητηθεί από το υπουργείο συμπληρωματικά στοιχεία. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία-εντός των επόμενων ημερών-οι οριστικοί πίνακες θα κυρωθούν από το ΑΣΕΠ και θα αναρτηθούν. Από τους πίνακες αυτούς θα γίνουν οι φετινές προσλήψεις … Συνεχίστε να διαβάζετε το Πίνακες αναπληρωτών γενικής αγωγής. Σε ποια φάση είναι η διαδικασία.