Home / Featured / Προϋπηρεσία στον ΟΑΕΔ και αναγνώριση στους πίνακες αναπληρωτών

Προϋπηρεσία στον ΟΑΕΔ και αναγνώριση στους πίνακες αναπληρωτών

Δημοσιεύτηκε: 11:21 μμ Ιούλιος 21st, 2016  


KATHIGITIS

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

O Υπουργός Παιδείας απαντώντας γραπτώς σε ερώτηση για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας ωρομίσθιων εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικοτήτων του ΟΑΕΔ αναφέρει μεταξύ των άλλων τα ακόλουθα\;

Σε ειδική διάταξη της παρ.4 του άρθρου 41 του ν.3762/2009  αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία που προσφέρθηκε αποκλειστικά σε Τ.Ε.Ε. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. :

«4.Αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ1 Θεολόγων, ΠΕ2 Φιλολόγων, ΠΕ3 Μαθηματικών, ΠΕ4 Φυσικών (όλες οι ειδικότητες), ΠΕ5 Γαλλικών, ΠΕ6 Αγγλικών, ΠΕ7 Γερμανικών και ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και απασχολούνταν στα TEE Μαθητείας Α΄ και Β΄ κύκλου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), τα οποία αντικατέστησαν με την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 40026/17.2.1999  τις Σχολές Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. της παραγράφου 11 του άρθρου 9 του ν. 1566/1985 , εντάσσονται, μετά από αίτησή τους, στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 από το σχολικό έτος 2009-2010. Η προϋπηρεσία των ωρομισθίων υπολογίζεται από 17.2.1999 μέχρι το μισό του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου (11 ώρες εβδομαδιαίως).[…]».

Η ως άνω απαρίθμηση τυγχάνει προδήλως περιοριστική αποκλείουσα οποιαδήποτε άλλη μη μνημονευόμενη περίπτωση.

Σημειώνεται ότι με την προαναφερόμενη ρύθμιση του ν. 3762/2009 επιχειρήθηκε να δοθεί λύση στο πρόβλημα της απασχόλησης και του έκτακτου προσωπικού των οικείων κλάδων με τη μετατροπή των Τ.Ε.Ε. Ο.Α.Ε.Δ. σε επαγγελματικές σχολές – ΕΠΑ.Σ., βάσει του ν. 3475/2006, όπως ρυθμίστηκε, με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 19, παρ. 4 του ίδιου νόμου η υπηρεσιακή κατάσταση του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού των ανωτέρω κλάδων, που υπηρετούσε, μέχρι την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου, σε οργανικές θέσεις Τ.Ε.Ε. του Ο.Α.Ε.Δ. Για το εν λόγω προσωπικό  προβλέφθηκε η μετάταξή του από την έναρξη του σχολικού έτους 2007-2008 σε αντίστοιχες κενές ορ­γανικές θέσεις εκπαιδευτικών, αντίστοιχων κλάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σε ό,τι δε αφορά τους εκπαιδευτικούς τεχνικών ειδικοτήτων, η μετατροπή των Τ.Ε.Ε. Ο.Α.Ε.Δ σε επαγγελματικές σχολές – ΕΠΑ.Σ σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται ότι επηρέασε την επαγγελματική τους απασχόληση στην εκπαίδευση, καθώς τα προγράμματα διδασκαλίας των εν λόγω σχολών εξακολουθούν να περιλαμβάνουν τεχνικά – επαγγελματικά μαθήματα και εργαστηριακές ασκήσεις.

Β) Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3475/06, «η δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.). Οι εκπαιδευτικές αυτές μονάδες ανήκουν στη δευτεροβάθμια μεταγυμνασιακή εκπαίδευση.»

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 2 και 3 του ίδιου νόμου,

«2. Πλην του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δημόσιες Επαγγελματικές Σχολές μπορούν να ιδρύονται και να λειτουργούν υπό την εποπτεία και ευθύνη και άλλων Υπουργείων. Η ίδρυση και οι μεταβολές της προηγούμενης παραγράφου γίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών και του καθ΄ ύλην αρμόδιου Υπουργού.

  1. Τα υφιστάμενα Δημόσια Τ.Ε.Ε. που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία μπορούν : α) να εξακολουθούν να λειτουργούν, χωρίς εγγραφή νέων μαθητών στην Α΄ τάξη μέχρι και το τέλος του σχολικού έτους 2007-2008. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του εποπτεύοντος Υπουργού μετατρέπονται κατόπιν σε ΕΠΑ.Σ. ή άλλως καταργούνται ή β) με όμοια απόφαση να μετατραπούν κατά τα σχολικά έτη 2006-2007 και 2007-2008 σε ΕΠΑ.Σ. Η μετατροπή γίνεται σταδιακά ανά τάξη και έτος αρχίζοντας από την Α΄ τάξη το σχολικό έτος 2006-2007 ή 2007-2008. Η Β΄ τάξη του Α΄ κύκλου και ο Β΄ κύκλος των Τ.Ε.Ε. εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τα ισχύοντα προγράμματα διδασκαλίας και μέχρι τα σχολικά έτη 2006-2007 και 2007-2008 αντίστοιχα.»

Γ) Με την  αριθ. 40041/12-04-2007 Κ.Υ.Α. Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας , που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν.3475/06, τα Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Α’ και Β’ κύκλου του Ο.Α.Ε.Δ. μετατράπηκαν σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.

Με βάση τα προεκτεθέντα, στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων, που συντάσσονται κατά τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 9 του ν.3848/2010, όπως ισχύουν,  προσμετράται, αποκλειστικά,  η προϋπηρεσία στα Τ.Ε.Ε. Μαθητείας Α’ και Β’ κύκλου του Ο.Α.Ε.Δ., από 17-02-1999 έως και το σχολικό έτος 2007-2008, μόνο στους κλάδους που αναφέρονται στις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 41 του ν.3762/2009.

Τέλος, σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1γ του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄), η προϋπηρεσία στα Τ.Ε.Ε. (ΕΠΑ.Σ ) του Ο.Α.Ε.Δ. λαμβάνεται υπόψη στους τελικούς πίνακες κατάταξης των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν σε γραπτό διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π.


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των επιτυχόντων στα ΑΕΙ και στα ΔΙΕΚ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρατίθενται πληροφορίες για τις διαδικασίες επιλογής ...