Home / Featured / Εγκρίθηκε Μεταπτυχιακό στη Σχολική Ψυχολογία με εξ αποστάσεως διδασκαλία

Εγκρίθηκε Μεταπτυχιακό στη Σχολική Ψυχολογία με εξ αποστάσεως διδασκαλία

Δημοσιεύτηκε: 11:50 μμ Ιούλιος 2nd, 2016  


ptyxio

Ρεπορτάζ:xeneslgosses.eu

Εγκρίθηκε  ηΊδρυση και ηΛειτουργία , από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία», ως ακολούθως:

Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής αυτής απόφασης και τις διατάξεις του  Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ. Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του εδ. α’ της παρ. 11 του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ. Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αντικείμενο – σκοπός
Ο σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση γνώσεων στον τομέα της εξειδίκευσης του ΠΜΣ δια της (α)παρακολούθησης σχετικών μαθημάτων ψυχολογίας και (β) μελέτης σχετικής βιβλιογραφίας. Επιπλέον, το πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια ερευνητικών δεξιοτήτων μέσα από (α) την παρακολούθηση ειδικών μαθημάτων ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας, (β) την ανάληψη ερευνών μικρής κλίμακας στο πλαίσιο των διαφόρων μαθημάτων ή/και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής, και (γ) την πρακτική άσκηση των φοιτητών.
Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΜΣ αποσκοπεί στην παροχή μεταπτυχιακών σπουδών υψηλού επιπέδου και, κατά συνέπεια, στην παροχή των κατάλληλων εκείνων εφοδίων που θα δώσουν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα αφενός μεν να ακολουθήσουν επιστημονική σταδιοδρομία στο χώρο της Σχολικής Ψυχολογίας συνεχίζοντας τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο με ερευνητικές/ακαδημαϊκές προοπτικές, αφετέρου δε να ασχοληθούν επαγγελματικά με το χώρο της Σχολικής Ψυχολογίας ανταποκρινόμενοι στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης και εξακρίβωσης μαθησιακών δυσκολιών τόσο σε εκπαιδευτικούς όσο και σε παιδιά, νέους και οικογένειες στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος.

Μεταπτυχιακός τίτλος
Οι φοιτητές με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους θα αποκτούν επίσημο μεταπτυχιακό τίτλο από τα δύο συνεργαζόμενα πανεπιστήμια. Ο χορηγούμενος τίτλος θα είναι στην ελληνική γλώσσα και θα αναφέρεται ως Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MΔE) στη «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ».

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Συνέντευξη της ΥΠΑΙΘ Ν.Κεραμέως στο ρ/σ του ΑΠΕ Πρακτορείο & την εκπομπή "Την ίδια ώρα"

Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής καθώς επίσης και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Με απόφαση των οικείων οργάνων των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων και ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση του Συντονιστικού Οργάνου παρέχεται η δυνατότητα παράτασης μέχρι τέσσερα (4) επιπλέον εξάμηνα.

Πρόγραμμα Σπουδών
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master) είναι υποχρεωτική η επιτυχής συμπλήρωση 120 ECTS, η παρακολούθηση δηλαδή 9 εξαμηνιαίων μαθημάτων ή 7 εξαμηνιαίων μαθημάτων και Μεταπτυχιακής Διατριβής, καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης. Στο τρίτο εξάμηνο, οι φοιτητές πρέπει να συγκεντρώσουν 30 ECTS επιλέγοντας τα μαθήματα PSYM-634DL, PSYM-680DLκαι PSYM-681DLή το μάθημα PSYM-634DL και τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (PSYM-691DL).

Η παρακολούθηση όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για την αξιολόγηση του φοιτητή. Η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το σύνολο του Προγράμματος Σπουδών παρέχεται
στην ελληνική γλώσσα. Τροποποίηση του Προγράμματος Σπουδών μπορεί να γίνεται με αποφάσεις των οικείων οργάνων των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων ύστερα από πρόταση του Συντονιστικού Οργάνου.

Αριθμός Εισακτέων
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ θα ανέρχεται στους 250 ετησίως. Ο ακριβής αριθμός εισακτέων για κάθε ακαδημαϊκό έτος θα καθορίζεται με αποφάσεις των οικείων οργάνων των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων ύστερα από πρόταση του Συντονιστικού Οργάνου.

Προσωπικό
Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων Τμημάτων ή και άλλων Τμημάτων των συνεργαζόμενων ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α’).
Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη του ΠΜΣ μπορεί να ανατίθεται σε διοικητικό και τεχνικό προσωπικό που υπηρετεί στα συνεργαζόμενα Τμήματα και στα συνεργαζόμενα Ιδρύματα, καθώς επίσης και εξωτερικούς συνεργάτες.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Ν. Τσούλιας: Τα κολέγια της Ν.Δ.: η απόλυτη υποτελής και εμπορευματική εκπαιδευτική πολιτική

Υλικοτεχνική υποδομή
Οι ανάγκες λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύπτονται από την εκάστοτε υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή των συνεργαζόμενων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδ. α’ της παρ. 11 του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κόστος Λειτουργίας –Πόροι
Το κόστος διεξαγωγής του προσφερόμενου ΠΜΣ θα καλύπτεται από την οικονομική συμμετοχή των φοιτητών. Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών θα καθορίζεται ανά ακαδημαϊκό έτος, με αποφάσεις των οικείων οργάνων των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων ύστερα από πρόταση του Συντονιστικού Οργάνου. Παράλληλα το Συντονιστικό Όργανο μπορεί να επεξεργαστεί και σχέδιο απαλλαγών από τα δίδακτρα (είτε εν όλω είτε εν μέρει) για μικρό αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών με κοινωνικά,
οικονομικά και ακαδημαϊκά κριτήρια. Επιπλέον το ΠΜΣ μπορεί να χρηματοδοτείται από άλλες πηγές όπως χορηγίες, δωρεές κ.τ.λ. Τα έξοδα υποβολής των αιτήσεων, καθώς και η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών για το προσφερόμενο ΠΜΣ θα καταβάλλονται απευθείας από τους φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το οποίο θα έχει και την ευθύνη της συνολικής οικονομικής και
διοικητικής διαχείρισης.

Τελικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Όταν εκδοθεί η προκήρυξη το xenesglosses.eu θα σας ενημερώσει

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Μεταπτυχιακά εξ αποστάσεως με κριτήριο επιλογής το βαθμό πτυχίου


 

Ένα σχόλιο

  1. Καλημέρα σας
    Πόσο κοστίζει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα?

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραx

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

3ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο και κοπή βασιλόπιτας της Ένωσης Διευθυντών/ντριών

  Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή πολλών νέων μελών πραγματοποιήθηκε το Σάββατο ...