Τελευταία Νέα

Δευτέρα, 27/06/2022, 20:14


Home / Featured / Ο υπουργός Παιδείας για τις μεταθέσεις αναπληρωτών

Ο υπουργός Παιδείας για τις μεταθέσεις αναπληρωτών

Δημοσιεύτηκε: 12:14 μμ Μάιος 10th, 2016  


nikos-filissss

Ρεπορτάζ: xenesglosses.eu

Μετά και την υποβολή από την ίδια την προσληφθείσα εκπαιδευτικό αιτήματος στη Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Δ/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την μετακίνησή της στην περιοχή Γ΄ Αθήνας, και τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Δυτικής Ελλάδας, κρίθηκε από τη Διοίκηση σκόπιμη η ενεργοποίηση της εξαιρετικής διάταξης του άρθρου 11 παρ. 2 περ. 11 του ν.4229/2014, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του Ν.4264/2014.

Tα παραπάνω αναφέρει σε γραπτή του απάντηση ο υπουργός Παιδείας σε έγγραφο και σε επιστολή αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ΠΕ18.01.50 Γραφικών Τεχνών Ειδικής Αγωγής την οποία κατέθεσε ως Αναφορά ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Ι. Νικολόπουλος.

Ο υπουργός τονίζει ότι γνώμονας για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης υπήρξε η βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού για την κάλυψη των άμεσων και επειγουσών αναγκών των σχολικών μονάδων υπό το καθεστώς των δημοσιονομικών περιορισμών και στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που παρέχονται από τις σχετικές διατάξεις.

Όσον αφορά τις διατάξεις που επικαλείται ο υπουργός αναφέρονται σε αυτές:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 11 παρ.2 περ.11 του ν.4229/14 (ΦΕΚ 8 Α’/14), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4264/2014  (ΦΕΚ 118 Α΄) και ισχύει, προβλέπεται ότι: «Αναπληρωτές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους ή μειωμένου ωραρίου που προσλήφθηκαν στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, είναι δυνατόν να διατεθούν με απόφαση Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης εντός της Περιφέρειας, ή με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων σε άλλη περιφέρεια από αυτή που τοποθετήθηκαν για την κάλυψη επειγουσών και άμεσων αναγκών του ίδιου ή άλλων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, με τη σύμφωνη γνώμη των ιδίων και των αρμοδίων περιφερειακών διευθυντών». Οι ανωτέρω διατάξεις μνημονεύονται στο προοίμιο της αριθμ. 132811/E1/25-8-2015 (1844 Β’/26-8-15) Πράξης του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΟ.ΠΑΙ.Θ με θέμα «Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών ΕΑΕ σχολικού έτους 2015-2016».

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα «eSchools» για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Ο υπουργός αναφέρεται και στη συγκεκριμένη περίπτωση:

Κατά το τρέχον διδακτικό έτος και μέχρι της παρούσης, βάσει των σχετικών εγκρίσεων, οι προσλήψεις αναπληρωτών ΕΑΕ ανά περιφέρεια χρηματοδοτήθηκαν κατά το μεγαλύτερο μέρος (1023) από προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 στο πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων «Πρόγραμμα Μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης Μαθητών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες-….», και στις περιφέρειες που δεν υπήρξε σχετική πρόβλεψη, μεταξύ αυτών και η Περιφέρεια Αττικής, οι ανάγκες καλύφθηκαν από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (531).

Στη  συγκεκριμένη περίπτωση, με την  αριθμ. 167199/Ε2/21-10-15 (ΑΔΑ:ΩΩΗ14653ΠΣ-Π5Τ) Υ.Α. προσελήφθη η εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ18.27.50 του κλάδου/ενοποιημένης ειδικότητας ΠΕ18.01.50, με σειρά 10 στον οικείο πίνακα αναπληρωτών, στην περιοχή Β΄ Αχαΐας μέσω προγράμματος συγχρηματοδοτούμενου από το  ΕΣΠΑ για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής. Σημειώνεται ότι στον κλάδο ΠΕ18.01.50 ενοποιούνται οι επιμέρους κλάδοι/ειδικότητες ΠΕ18.01-Γραφικών Τεχνών, ΠΕ18.16-Γραφιστικής, ΠΕ18.27-Διακοσμητικής και ΠΕ18.28-Συντηρητών Έργων Τέχνης. Στη συγκεκριμένη φάση πρόσληψης διατέθηκε  προς κάλυψη εκτός από το εν λόγω λειτουργικό κενό , μεταξύ άλλων, και  ένα λειτουργικό κενό στην περιοχή Γ΄ Αθήνας , από τα δύο που δηλώθηκαν αρμοδίως από τον οικείο ΠΔΕ. Σημειώνεται ότι οι προσλήψεις τόσο στην περιοχή αρμοδιότητας της ΔΔΕ Αχαΐας όσο και στην περιοχή αρμοδιότητας της ΔΔΕ Γ΄Αθήνας  έλαβαν χώρα ταυτόχρονα στην ίδια φάση και η διάκρισή τους οφείλεται αποκλειστικά στη διαφορετική χρήση πόρων χρηματοδότησης.

Κατόπιν της ανωτέρω φάσης πρόσληψης η  ΔΔΕ Γ΄ Αθήνας με έγγραφό της στις 3/11/2015, επανήλθε τονίζοντας  την επείγουσα ανάγκη κάλυψης και του δεύτερου λειτουργικού κενού στο Εργαστήρι Χειροτεχνίας του ΕΕΕΕΚ Αιγάλεω, στο οποίο σύμφωνα με τις αναθέσεις μαθημάτων μπορούσε να διδάξει σε α’ ανάθεση εκπαιδευτικός ειδικότητας ΠΕ 18.27.50.

Μετά και την υποβολή από την ίδια την προσληφθείσα εκπαιδευτικό αιτήματος στη Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Δ/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την μετακίνησή της στην περιοχή Γ΄ Αθήνας, και τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Δυτικής Ελλάδας, κρίθηκε από τη Διοίκηση σκόπιμη η ενεργοποίηση της εξαιρετικής διάταξης του άρθρου 11 παρ. 2 περ. 11 του ν.4229/2014, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του Ν.4264/2014.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΣ;  Τα ονόματα των εκπαιδευτικών για αποσπάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και φορείς

Γνώμονας για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης υπήρξε η βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού για την κάλυψη των άμεσων και επειγουσών αναγκών των σχολικών μονάδων υπό το καθεστώς των δημοσιονομικών περιορισμών και στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που παρέχονται από τις σχετικές διατάξεις.

Επισημαίνεται ότι ακόμα και στην υποθετική περίπτωση που, στις προσλήψεις που έγιναν στις 21/10/15, διετίθεντο, εξαρχής, για κάλυψη και τα δύο κενά στην περιοχή Γ’ Αθήνας, όπως είχε αιτηθεί ο οικείος Περιφ. Διευθυντής, ή στην περίπτωση που το επίμαχο κενό δεν καλυπτόταν με την κατά τα ανωτέρω  διάθεση της εκπαιδευτικού η οποία είχε ήδη προσληφθεί στην περιοχή Β’ Αχαΐας, αλλά μετετίθετο προς κάλυψη στην επόμενη φάση προσλήψεων (4-12-15), η καταγγέλλουσα εκπαιδευτικός (σειρά 13) δεν θα είχε τη δυνατότητα πρόσληψης στην περιοχή Β-Γ΄ Αθήνας,  καθώς το κενό θα καλυπτόταν από εκπαιδευτικό που προηγείτο εκείνης στον οικείο πίνακα (σειρά 12), και είχε δηλώσει την επίμαχη περιοχή στην αίτησή της.

Επιπλέον σημειώνεται ότι οι λειτουργικές ανάγκες, μπορούν να διαφοροποιούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, ανάλογα με τις συνθήκες, όπως αυτές εξελίσσονται, στις σχολικές μονάδες και στην κατάσταση του εκπαιδευτικού προσωπικού. Για το λόγο αυτό, πριν από κάθε φάση προσλήψεων, με σχετικές εγκυκλίους, αναζητείται από τις οικείες Δ/νσεις Εκπ/σης η επικαιροποίηση των κενών.

Τέλος, η καταγγέλλουσα εκπαιδευτικός έχει ενημερωθεί επαρκώς και με σαφήνεια τόσο για το πραγματικό μέρος της υπό κρίση υπόθεσης  όσο και για το ισχύον νομικό πλαίσιο που καθόρισε τις ενέργειες της Διοίκησης  με τις αριθμ. 214975/E2/31-12-15 και 43692/E2/11-3-16 απαντήσεις της Δ/νσης Διοίκησης Προσωπικού Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.


 

Σχολιάστε το άρθρο

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί Required fields are marked *

*

Δημοφιλή άρθραSorry. No data so far.

x

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ?

Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα «eSchools» για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Το Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ...